• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Alūksnes novada dome Viss arhīvs

31.10.2023.

OP 2023/211.48

Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 2023. gada 30. marta saistošajos noteikumos Nr. 1/2023 "Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2023. gadam"

30.10.2023.

OP 2023/210.15

Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Alūksnes novadā

30.10.2023.

OP 2023/210.16

Par Alūksnes novada pašvaldības domes 2023. gada 27. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 9/2023 "Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras "ALJA" sniegtajiem pakalpojumiem un to cenrādi" atzīšanu par spēku zaudējušiem

30.10.2023.

OP 2023/210.17

Par Alūksnes novada pašvaldības domes 2016. gada 28. janvāra saistošo noteikumu Nr. 2/2016 "Par Alūksnes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu" atzīšanu par spēku zaudējušiem

04.10.2023.

OP 2023/192.47

Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai

04.10.2023.

OP 2023/192.48

Par pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Alūksnes novadā

04.10.2023.

OP 2023/192.49

Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2023. gada 30. marta saistošajos noteikumos Nr. 2/2023 "Alūksnes novada pašvaldības nolikums"

14.09.2023.

OP 2023/178.14

Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2022. gada 2. maija saistošajos noteikumos Nr. 11/2022 "Par sociālajiem pakalpojumiem Alūksnes novadā"

07.09.2023.

OP 2023/173.39

Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2023. gada 27. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 7/2023 "Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2015. gada 27. augusta saistošajos noteikumos Nr. 14/2015 "Alūksnes novada teritorijas plānojums 2015.–2027. gadam, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa""

06.09.2023.

OP 2023/172.23

Par Alūksnes novada pašvaldības domes 2013. gada 23. maija saistošo noteikumu Nr. 14/2013 "Alūksnes novada pašvaldības aģentūras "SPODRA" nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem

06.09.2023.

OP 2023/172.24

Par Alūksnes novada pašvaldības domes 2018. gada 22. marta saistošo noteikumu Nr. 3/2018 "Alūksnes novada pašvaldības aģentūras "ALJA" nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem

22.08.2023.

OP 2023/161.36

Par ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumiem Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs

07.08.2023.

OP 2023/150.15

Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2023. gada 30. marta saistošajos noteikumos Nr. 3/2023 "Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu sliekšņa noteikšanu Alūksnes novadā"

01.08.2023.

OP 2023/146.8

Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 2023. gada 30. marta saistošajos noteikumos Nr. 1/2023 "Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2023. gadam"

06.07.2023.

OP 2023/129.36

Lokālplānojums, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.–2027. gadam, nekustamajā īpašumā Silakalns, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā

05.07.2023.

OP 2023/128.26

Par vietām un teritorijām Alūksnes novadā, kurās nav atļauts organizēt azartspēles

05.07.2023.

OP 2023/128.27

Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Alūksnes novada teritorijā

02.06.2023.

OP 2023/106.20

Par izglītojamo pārvadājumiem, braukšanas maksas atvieglojumiem un izdevumu kompensācijas kārtību Alūksnes novadā

31.05.2023.

OP 2023/104.5

Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2020. gada 27. februāra saistošajos noteikumos Nr. 2/2020 "Par specializētajiem tūristu transportlīdzekļiem Alūksnes novadā"

31.05.2023.

OP 2023/104.6

Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras "SPODRA" maksas pakalpojumiem un to cenrādi

31.05.2023.

OP 2023/104.7

Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 2023. gada 30. marta saistošajos noteikumos Nr. 1/2023 "Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2023. gadam"

17.05.2023.

OP 2023/93.7

Par reklāmas izvietošanu Alūksnes novadā

03.05.2023.

OP 2023/85.17

Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2015. gada 27. augusta saistošajos noteikumos Nr. 14/2015 "Alūksnes novada teritorijas plānojums 2015.–2027. gadam, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa"

03.05.2023.

OP 2023/85.18

Lokālplānojums, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.–2027. gadam, nekustamajā īpašumā Alsviķu ielā 2, Alūksnē, Alūksnes novadā

03.05.2023.

OP 2023/85.19

Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras "ALJA" sniegtajiem pakalpojumiem un to cenrādi

03.05.2023.

OP 2023/85.20

Par līdzdarbības līgumu slēgšanu Alūksnes novada pašvaldībā

03.05.2023.

OP 2023/85.21

Lokālplānojums, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.–2027. gadam, nekustamajos īpašumos Peldu ielā 5A, Ošu ielā 3, 3A, 3B, 5, Alūksnē, Alūksnes novadā

14.04.2023.

OP 2023/73.41

Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu sliekšņa noteikšanu Alūksnes novadā

12.04.2023.

OP 2023/71.15

Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2020. gada 26. marta saistošajos noteikumos Nr. 7/2020 "Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Alūksnes novadā"

04.04.2023.

OP 2023/67.25

Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2023. gadam

04.04.2023.

OP 2023/67.26

Alūksnes novada pašvaldības nolikums

04.04.2023.

OP 2023/67.27

Par pašvaldības stipendiju piešķiršanu speciālistu piesaistei Alūksnes novadā

28.12.2022.

OP 2022/251.17

Par zemas īres mājokļu reģistru Alūksnes novadā. Precizējot iepriekš publicēto

27.12.2022.

OP 2022/250.31

Par zemas īres mājokļu reģistru Alūksnes novadā

16.12.2022.

OP 2022/244.52

Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2013. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 18/2013 "Alūksnes novada pašvaldības nolikums"

01.12.2022.

OP 2022/233.30

Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2022. gada 28. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 17/2022 "Par pašvaldības stipendiju piešķiršanu speciālistu piesaistei Alūksnes novadā"

30.11.2022.

OP 2022/232.11

Lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.–2027. gadam, nekustamā īpašuma Malienas iela 4, Alūksnē, Alūksnes novadā teritorijā, Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

30.11.2022.

OP 2022/232.12

Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2022. gada 2. maija saistošajos noteikumos Nr. 11/2022 "Par sociālajiem pakalpojumiem Alūksnes novadā"

30.11.2022.

OP 2022/232.13

Grozījums Alūksnes novada pašvaldības domes 2016. gada 29. septembra saistošajos noteikumos Nr. 19/2016 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Alūksnes novadā"

09.11.2022.

OP 2022/218.6

Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2020. gada 27. februāra saistošajos noteikumos Nr. 5/2020 "Nolikums par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā"

06.09.2022.

OP 2022/172.4

Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2010. gada 18. marta saistošajos noteikumos Nr. 11/2010 "Kārtība, kādā Alūksnes novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem"

02.09.2022.

OP 2022/170.9

Par Alūksnes novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu

02.09.2022.

OP 2022/170.10

Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2016. gada 24. marta saistošajos noteikumos Nr. 6/2016 "Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Alūksnes novadā"

02.09.2022.

OP 2022/170.11

Grozījums Alūksnes novada pašvaldības domes 2013. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 18/2013 "Alūksnes novada pašvaldības nolikums"

01.09.2022.

OP 2022/169.20

Par Pleskavas ielas nosaukuma maiņu

09.08.2022.

OP 2022/152.3

Par pašvaldības stipendiju piešķiršanu speciālistu piesaistei Alūksnes novadā

05.08.2022.

OP 2022/150.6

Par Alūksnes novada pašvaldības domes 2022. gada 5. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 8/2022 "Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2015. gada 27. augusta saistošajos noteikumos Nr. 14/2015 "Alūksnes novada teritorijas plānojums 2015.–2027. gadam, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa"" atcelšanu

08.07.2022.

OP 2022/130.31

Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2022. gada 2. maija saistošajos noteikumos Nr. 11/2022 "Par sociālajiem pakalpojumiem Alūksnes novadā"

08.07.2022.

OP 2022/130.32

Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2020. gada 30. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 12/2020 "Par pašvaldības pabalstiem Alūksnes novadā"

03.06.2022.

OP 2022/107.11

Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2013. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 18/2013 "Alūksnes novada pašvaldības nolikums"

Rādīt vairāk: Nākamie 5020
RĪKI
  • SEKO LĪDZI
  • PASTĀSTI CITIEM
  • ABONĒ RSS
  • PAR ŠO GRUPU

Abonē RSS

RSS ir veids, kā sekot līdzi jaunākajai oficiālajā izdevumā publicētajai informācijai. Pievienojiet šo saiti savam RSS lasītājam, lai saņemtu jaunāko informāciju par oficiālajām publikācijām šajā sadaļā!
Saite
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!