• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Alūksnes novada domes 2023. gada 29. jūnija saistošie noteikumi Nr. 16/2023 "Lokālplānojums, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.–2027. gadam, nekustamajā īpašumā Silakalns, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 6.07.2023., Nr. 129 https://www.vestnesis.lv/op/2023/129.36

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ādažu novada domes saistošie noteikumi Nr. 20/2023

Grozījumi Ādažu novada pašvaldības domes 2023. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2023 "Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2023. gadam"

Vēl šajā numurā

06.07.2023., Nr. 129

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Alūksnes novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 16/2023

Pieņemts: 29.06.2023.

OP numurs: 2023/129.36

2023/129.36
RĪKI

Alūksnes novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Alūksnes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 16/2023

Alūksnē 2023. gada 29. jūnijā (prot. Nr. 8, 3. p.)

Lokālplānojums, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.–2027. gadam, nekustamajā īpašumā Silakalns, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā

Izdoti saskaņā ar
Teritorijas attīstības plānošanas likuma
12. panta pirmo daļu un 25. panta pirmo daļu,
Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra
noteikumu Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem"
88.1. apakšpunktu un 91. punktu

Ar saistošajiem noteikumiem tiek apstiprināti Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_23192 izstrādātā lokālplānojuma, ar kuru groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.–2027. gadam nekustamajā īpašumā Silakalns, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (1. pielikums) un grafiskā daļa – funkcionālais zonējums, teritorijas ar īpašiem noteikumiem un aizsargjoslas, kas noteiktas pašvaldības kompetencē esošajām apgrūtinātajām teritorijām un objektiem (2. pielikums).

Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Dz. Adlers

 

1. pielikums
Alūksnes novada pašvaldības domes 2023. gada 29. jūnija
saistošajiem noteikumiem Nr. 16/2023

Alūksnes novada pašvaldība
Reģistrācijas Nr. 90000018622
Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
dome@aluksne.lv http://www.aluksne.lv

Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.–2027. gadam, izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā "Silakalns", Ziemera pagastā, Alūksnes novadā

Redakcija 1.1.

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Saturs

1. Prasības lokālplānojuma teritorijas izmantošanai, kas ir atšķirīgas no teritorijas plānojumā noteiktā

2. Prasības teritorijas izmantošanai un apbūves parametriem katrā funkcionālajā zonā

2.1. Rūpnieciskās apbūves teritorija

2.2. Transporta infrastruktūras teritorija

3. Teritorijas ar īpašiem noteikumiem

4. Citi nosacījumi

1. Prasības lokālplānojuma teritorijas izmantošanai, kas ir atšķirīgas no teritorijas plānojumā noteiktā

1. Saistošie noteikumi nosaka teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus grafiskās daļas kartē "Funkcionālais zonējums" norādītajā lokālplānojuma teritorijā – nekustamā īpašuma "Silakalns" ar kadastra numuru 3696 008 0023 zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 3696 008 0100, 3696 008 0023 un nekustamā īpašuma "Ceļš Priedulejas – Maltavnieki" ar kadastra numuru 36960080203 zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3696 008 0203 daļai.

2. Piekļūšana organizējama no pašvaldības autoceļiem.

3. Piesārņojošo darbību gadījumā (smakas, troksnis, putekļi) paredzēt atbilstošus pasākumus, lai tās nepārsniegtu normatīvos aktos noteiktos robežlielumus.

4. Atļauti decentralizētie ūdensapgādes un kanalizācijas risinājumi.

5. Teritoriju atļauts nožogot pa zemes vienību robežām un ceļa nodalījuma joslu.

6. Paredzēt lietus ūdeņu savākšanas sistēmu.

7. Reljefa izmaiņas nevar pārsniegt esošo teritorijas augstumu.

8. Gar teritorijas ziemeļu un austrumu robežu līdz pašvaldības autoceļam ne mazāk kā 10 m platumā paredzēt koku un krūmu grupas, vietās, kur ir mežs, tas saglabājams. Prasība nav piemērojama vietā, kur plānota transporta un inženiertīklu infrastruktūra.

2. Prasības teritorijas izmantošanai un apbūves parametriem katrā funkcionālajā zonā

2.1. Rūpnieciskās apbūves teritorija

2.1.1. Rūpnieciskās apbūves teritorija (R3)

2.1.1.1. Pamatinformācija

9. Rūpnieciskās apbūves teritorija (R3) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu rūpniecības uzņēmumu darbībai un attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju, inženiertehnisko apgādi un transporta infrastruktūru.

2.1.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

10. Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001): Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve, ja tā nerada būtisku piesārņojumu.

11. Smagās rūpniecības un pirmapstrādes uzņēmumu apbūve (13002): Smagās rūpniecības un pirmapstrādes uzņēmumu apbūve, kuru darbībai nepieciešamas atļaujas piesārņojošo darbību veikšanai.

12. Lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (13003): Lauksaimnieciskās ražošanas un ar to saistīto uzņēmumu apbūve un infrastruktūra.

13. Energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006): Enerģijas ražošanas un energoapgādes uzņēmumu (piemēram, koģenerācijas stacijas, vēja elektrostacijas un līdzīga rakstura objekti) apbūve.

2.1.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

14. Biroju ēku apbūve (12001): Apbūve, ko veido biroji, kas nodrošina teritorijas galveno izmantošanas veidu funkciju.

2.1.1.4. Apbūves parametri

Nr. Minimālā jaunizv. zemes gabala platība Maksimālais apbūves blīvums
(%)
Apbūves intensitāte
(%)
Apbūves augstums (m) Apbūves augstums (stāvu skaits) Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs
(%)

15.

 

60

 

1

 

20

1 Maksimālais ēku un būvju augstums atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai ražošanas vai cita tehnoloģiskā procesa nodrošināšanai.

2.1.1.5. Citi noteikumi

16. Saglabājami esošie koki, kuru apkārtmērs 1,3 metru augstumā nav mazāks par 1,2 metriem, izņemot gadījumus, kad tie var būtiski ierobežot apbūves izvietošanu.

2.2. Transporta infrastruktūras teritorija

2.2.1. Transporta infrastruktūras teritorija (TR3)

2.2.1.1. Pamatinformācija

17. Transporta infrastruktūras teritorija (TR3) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu visu veidu transportlīdzekļu satiksmei nepieciešamo infrastruktūru, kā arī lai nodrošinātu uzņēmumu darbību un attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju un inženiertehnisko apgādi.

2.2.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

18. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001): Virszemes un pazemes inženierkomunik­ācijas un inženiertīkli.

19. Transporta lineārā infrastruk­tūra (14002): Autoceļi un citas kompleksas transporta inženierbūves, kas veido lineāru transporta infrastruktūru.

2.2.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

Nenosaka

2.2.1.4. Apbūves parametri

Nenosaka

2.2.1.5. Citi noteikumi

20. Funkcionālā zona – Transporta infrastruktūras teritorija (TR3) ir pašvaldības ceļa nodalījuma josla.

3. Teritorijas ar īpašiem noteikumiem

Nenosaka

4. Citi nosacījumi

Nenosaka

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!