• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Rīgas dome Viss arhīvs

Šodien

OP 2024/42.19

Par zemes vienību un ēku adrešu maiņu un likvidēšanu Lastādijas, Latgales un Jāņa Klīdzēja ielās Rīgā

Šodien

OP 2024/42.20

Par Latgales ielas pārdēvēšanu par Jāņa Klīdzēja ielu, Maskavas ielas pārdēvēšanu par Lastādijas ielu un Latgales ielu un grozījumiem Rīgas domes 03.02.1998. lēmumā Nr. 5536

Šodien

OP 2024/42.21

Par Puškina ielas pārdēvēšanu par Kārļa Mīlenbaha ielu un grozījumiem Rīgas domes 03.02.1998. lēmumā Nr. 5536

Šodien

OP 2024/42.22

Par Lomonosova ielas pārdēvēšanu par Valērijas Seiles ielu un grozījumiem Rīgas domes 03.02.1998. lēmumā Nr. 5536

Šodien

OP 2024/42.23

Par Gogoļa ielas pārdēvēšanu par Emīlijas Benjamiņas ielu un grozījumiem Rīgas domes 03.02.1998. lēmumā Nr. 5536

Šodien

OP 2024/42.24

Par Tipogrāfijas ielas pārdēvēšanu par Augusta Spariņa ielu un grozījumiem Rīgas domes 03.02.1998. lēmumā Nr. 5536

Šodien

OP 2024/42.25

Par Ļermontova ielas pārdēvēšanu par Viļa Plūdoņa ielu un grozījumiem Rīgas domes 03.02.1998. lēmumā Nr. 5536

Šodien

OP 2024/42.26

Par Turgeņeva ielas pārdēvēšanu par Vilhelma Purvīša ielu un grozījumiem Rīgas domes 03.02.1998. lēmumā Nr. 5536

26.02.2024.

OP 2024/40.19

Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības līdzdalības budžeta nolikumu

26.02.2024.

OP 2024/40.20

Par Rīgas domes 2023. gada 18. oktobra saistošo noteikumu Nr. RD-23-241-sn "Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūras "Rīgas gaisma" maksas pakalpojumiem" atzīšanu par spēku zaudējušiem

26.02.2024.

OP 2024/40.21

Par teritoriālajām zonām siltumapgādes veida izvēlei un prasībām siltumapgādes sistēmas iekārtu izvēlei

22.02.2024.

OP 2024/38.25

Grozījumi Rīgas domes 2019. gada 29. novembra saistošajos noteikumos Nr. 87 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rīgas pilsētā"

16.02.2024.

OP 2024/34.12

Grozījumi Rīgas domes 2023. gada 12. jūlija saistošajos noteikumos Nr. RD-23-220-sn "Par mājsaimniecības atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Rīgas valstspilsētas pašvaldībā"

05.02.2024.

OP 2024/25.9

Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada budžetu

01.02.2024.

OP 2024/23.11

Grozījumi Rīgas domes 2021. gada 22. septembra saistošajos noteikumos Nr. 93 "Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēguma projektēšanai Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu "Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 5. kārta" un "Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 6. kārta" ietvaros izbūvētajai centralizētajai kanalizācijas sistēmai"

31.01.2024.

OP 2024/22.17

Par zemes vienību un ēku adrešu maiņu, piešķiršanu un likvidēšanu Liju, Mežogu, Anšlava Eglīša ielās un adrešu atkārtošanās novēršanu Rīgā

31.01.2024.

OP 2024/22.18

Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības Vēlēšanu komisijas locekļa darbības izbeigšanu komisijā un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Vēlēšanu komisijas locekļa kandidātu pieteikšanas termiņu

08.01.2024.

OP 2024/5.6

Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības pabalstiem audžuģimenei

31.12.2023.

OP 2023/251B.1

Grozījumi Rīgas domes 2023. gada 28. jūnija saistošajos noteikumos Nr. RD-23-208-sn "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Rīgas valstspilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā"

28.12.2023.

OP 2023/250.27

Par pašvaldības atbalstu sporta, aktīvās atpūtas un darba ar jaunatni projektu īstenošanai Rīgā

28.12.2023.

OP 2023/250.28

Par pašvaldības atbalstu kultūras, mākslas pasākumu īstenošanai un amatiermākslas kolektīvu darbības nodrošināšanai Rīgā

28.12.2023.

OP 2023/250.29

Teritorijas Daugavgrīvas ielā 31 izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi

28.12.2023.

OP 2023/250.30

Grozījumi Rīgas domes 2022. gada 8. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 141 "Par reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtību dzīvokļa jautājumu risināšanā"

28.12.2023.

OP 2023/250.31

Grozījumi Rīgas domes 2015. gada 3. novembra saistošajos noteikumos Nr. 177 "Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas saistošie noteikumi"

07.12.2023.

OP 2023/237.50

Grozījumi Rīgas domes 2018. gada 24. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 23 "Par transporta pakalpojumu samaksas kārtību personām ar funkcionāliem traucējumiem, kuras nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu"

06.12.2023.

OP 2023/236.17

Grozījumi Rīgas domes 2021. gada 15. decembra saistošajos noteikumos Nr. 106 "Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēguma būvdarbiem Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu "Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 5. kārta" un "Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 6. kārta" ietvaros izbūvētajai centralizētajai kanalizācijas sistēmai"

06.12.2023.

OP 2023/236.18

Grozījumi Rīgas domes 2018. gada 19. decembra saistošajos noteikumos Nr. 67 "Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai"

04.12.2023.

OP 2023/234.18

Par zemes vienības Bukaišu ielā 2A, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 073 0529) detālplānojuma apstiprināšanu

14.11.2023.

OP 2023/221.9

Grozījumi Rīgas domes 2023. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. RD-23-186-sn "Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada budžetu"

10.11.2023.

OP 2023/219.11

Rīgas valstspilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi

31.10.2023.

OP 2023/211.44

Par interešu izglītības programmu licencēšanu

30.10.2023.

OP 2023/210.11

Par zemes vienību un ēku adrešu maiņu Itas Kozakevičas, Ineses Jaunzemes, Plūdu, Palu un Ūdensrožu ielās, Rīgā

26.10.2023.

OP 2023/208.18

Par lēmuma papildināšanu

26.10.2023.

OP 2023/208.19

Par lēmuma papildināšanu

25.10.2023.

OP 2023/207.10

Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūras "Rīgas gaisma" maksas pakalpojumiem

24.10.2023.

OP 2023/206.15

Par zemes vienību Traleru ielā, Rīgā (kadastra apzīmējumi 0100 120 1456 un 0100 120 1422) detālplānojuma apstiprināšanu

24.10.2023.

OP 2023/206.16

Par zemes vienības Veiksmes ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 120 1499) detālplānojuma apstiprināšanu

09.10.2023.

OP 2023/195.19

Grozījums Rīgas domes 2022. gada 9. novembra saistošajos noteikumos Nr. RD-22-173-sn "Par pašvaldības nodevu par atpūtnieku un tūristu uzņemšanu Rīgā"

04.10.2023.

OP 2023/192.45

Kārtība, kādā Rīgas valstspilsētas pašvaldība nodrošina izglītojamo ēdināšanas pakalpojuma līdzfinansējumu

02.10.2023.

OP 2023/190.16

Grozījums Rīgas domes 2021. gada 18. augusta saistošajos noteikumos Nr. 86 "Mārupītes mežaparka apsaimniekošanas un aizsardzības saistošie noteikumi"

02.10.2023.

OP 2023/190.17

Par sakrālā mantojuma saglabāšanas finansēšanu Rīgā

07.09.2023.

OP 2023/173.37

Par laikposma noteikšanu transportlīdzekļu kravas iekraušanai un izkraušanai apstāšanās un stāvēšanas aizlieguma ceļa zīmju darbības zonās Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā

06.09.2023.

OP 2023/172.20

Zemes vienību Kandavas ielā 14B, Kandavas ielā 14C, zemes vienības daļas Kandavas ielā 16B un zemes vienības daļas Kandavas ielā bez numura (kadastra apzīmējums 01000760317) izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi

06.09.2023.

OP 2023/172.21

Grozījums Rīgas domes 2022. gada 18. maija saistošajos noteikumos Nr. 135 "Par ierobežojumiem attiecībā uz zemesgabalu, kurus bijušie zemes īpašnieki vai viņu mantinieki ir tiesīgi izvēlēties un saņemt īpašumā no Rīgas valstspilsētas pašvaldības līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonda, skaitu"

06.09.2023.

OP 2023/172.22

Par pašvaldības atbalstu publiskai apskatei pieejamo kultūrvēsturiskā būvmantojuma objektu un dzīvojamo māju fasāžu saglabāšanai Rīgā

31.08.2023.

OP 2023/168A.1

Grozījumi Rīgas domes 2019. gada 18. decembra saistošajos noteikumos Nr. 98 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites saistošie noteikumi"

31.08.2023.

OP 2023/168A.2

Par pašvaldības atbalstu Rīgas pilsētas apkaimju attīstības biedrībām

31.08.2023.

OP 2023/168A.3

Rīgas valstspilsētas pašvaldības nolikums

28.07.2023.

OP 2023/144.2

Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas

28.07.2023.

OP 2023/144.3

Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Rīgas valstspilsētas pašvaldībā

Rādīt vairāk: Nākamie 5020
RĪKI
  • SEKO LĪDZI
  • PASTĀSTI CITIEM
  • ABONĒ RSS
  • PAR ŠO GRUPU

Abonē RSS

RSS ir veids, kā sekot līdzi jaunākajai oficiālajā izdevumā publicētajai informācijai. Pievienojiet šo saiti savam RSS lasītājam, lai saņemtu jaunāko informāciju par oficiālajām publikācijām šajā sadaļā!
Saite

Rīgas dome
Republikas pilsētas domes publicē saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš.

Pirms republikas pilsētas domes vēlēšanām republikas pilsētu vēlēšanu komisijas publicē reģistrētos deputātu kandidātu sarakstus, pēc vēlēšanām – informāciju par pilsētas domē ievēlētajiem deputātiem.

Rīgas pilsētas izpilddirektors publicē rīkojumus par paaugstinātas ledus bīstamības perioda noteikšanu.

TIESĪBU AKTI, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU PERSONAS DATU APSTRĀDE
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!