• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Jūrmalas pilsētas dome Viss arhīvs

26.03.2024.

OP 2024/61.3

Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 25. maija saistošajos noteikumos Nr. 8 "Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums". Precizējot iepriekš publicēto

25.03.2024.

OP 2024/60.10

Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 25. maija saistošajos noteikumos Nr. 8 "Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums"

25.03.2024.

OP 2024/60.11

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības vienreizējo pabalstu dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam

25.03.2024.

OP 2024/60.12

Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 49 "Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada budžetu"

26.02.2024.

OP 2024/40.22

Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 49 "Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada budžetu"

16.02.2024.

OP 2024/34.15

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 25. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 51 "Par sociālajiem pakalpojumiem Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā"

06.02.2024.

OP 2024/26.7

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanas

05.02.2024.

OP 2024/25.10

Par Jūrmalas valstspilsētas teritorijas plānojuma grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

01.02.2024.

OP 2024/23.12

Par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 44, Jūrmalā, apstiprināšanu

01.02.2024.

OP 2024/23.13

Par detālplānojuma zemesgabalam Dzegužu ielā 2, Jūrmalā, apstiprināšanu

31.01.2024.

OP 2024/22.19

Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 24. augusta saistošajos noteikumos Nr. 20 "Kārtība, kādā piešķir Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības finansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai"

31.01.2024.

OP 2024/22.20

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 24. maija saistošajos noteikumos Nr. 20 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā"

22.01.2024.

OP 2024/15.10

Jūrmalas valstspilsētas administratīvās teritorijas kopšanas un uzturēšanas noteikumi

19.01.2024.

OP 2024/14.33

Ķemeru kūrorta parka apsaimniekošanas un aizsardzības saistošie noteikumi

08.01.2024.

OP 2024/5.7

Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 49 "Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada budžetu"

03.01.2024.

OP 2024/2.3

Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā

03.01.2024.

OP 2024/2.4

Par lokālplānojuma zemesgabalam Piestātnes ielā 14, Jūrmalā, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

02.01.2024.

OP 2024/1.4

Par lokālplānojuma zemesgabalam Vikingu ielā 3, Jūrmalā, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

31.12.2023.

OP 2023/251B.2

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada budžetu

28.12.2023.

OP 2023/250.32

Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites un maksas kārtību Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā

27.12.2023.

OP 2023/249.12

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jūrmalas valstspilsētā

22.12.2023.

OP 2023/248.51

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 62 "Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada budžetu"

14.12.2023.

OP 2023/242.45

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 41/45, Jūrmalā, apstiprināšanu

14.12.2023.

OP 2023/242.46

Par detālplānojuma zemesgabalam Dzintaru prospektā 29, Jūrmalā, apstiprināšanu

14.12.2023.

OP 2023/242.47

Par detālplānojuma zemesgabalam Dzintaru prospektā 53, Jūrmalā, apstiprināšanu

13.12.2023.

OP 2023/241.46

Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs

06.12.2023.

OP 2023/236.19

Par līdzfinansēšanas kārtību konkursā "Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā"

06.12.2023.

OP 2023/236.20

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības radošā darba stipendiju piešķiršanas kārtību

06.12.2023.

OP 2023/236.21

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkursu organizēšanas kārtība

06.12.2023.

OP 2023/236.22

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada 9. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 27 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību par izglītības ieguvi Jūrmalas Mūzikas vidusskolā"

04.12.2023.

OP 2023/234.19

Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā

09.11.2023.

OP 2023/218.35

Par interešu izglītības licencēšanas un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanas atļauju izsniegšanas kārtību

07.11.2023.

OP 2023/216.11

Par detālplānojuma zemesgabalam Tallinas ielā 39, Jūrmalā, apstiprināšanu

31.10.2023.

OP 2023/211.45

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012. gada 11. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 37 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību"

31.10.2023.

OP 2023/211.46

Par Jūrmalas domes 2022. gada 18. augusta saistošo noteikumu Nr. 43 "Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 26. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 29 "Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā"" atcelšanu

30.10.2023.

OP 2023/210.12

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 62 "Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada budžetu"

30.10.2023.

OP 2023/210.13

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 26. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 29 "Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā"

30.10.2023.

OP 2023/210.14

Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 24. augusta saistošajos noteikumos Nr. 21 "Par pabalstu transporta izdevumu segšanai"

27.10.2023.

OP 2023/209.2

Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 25. maija saistošajos noteikumos Nr. 8 "Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums"

11.10.2023.

OP 2023/197.26

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 26. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 29 "Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā"

10.10.2023.

OP 2023/196.19

Par Jūrmalas domes 2022. gada 18. augusta saistošo noteikumu Nr. 44 "Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012. gada 11. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 37 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību"" atcelšanu

04.10.2023.

OP 2023/192.46

Par detālplānojuma zemesgabalam Rotas ielā 1, Jūrmalā, apstiprināšanu

03.10.2023.

OP 2023/191.20

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 62 "Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada budžetu"

02.10.2023.

OP 2023/190.18

Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 25. maija saistošajos noteikumos Nr. 8 "Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums"

21.09.2023.

OP 2023/183.19

Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 27. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 6 "Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas". Precizējot iepriekš publicēto

12.09.2023.

OP 2023/176.8

Kārtība, kādā piešķir Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības finansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai

05.09.2023.

OP 2023/171.33

Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 27. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 6 "Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas"

04.09.2023.

OP 2023/170.24

Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 30. marta saistošajos noteikumos Nr. 5 "Kārtība, kādā Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu"

29.08.2023.

OP 2023/166.32

Par pabalstu transporta izdevumu segšanai

29.08.2023.

OP 2023/166.33

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 62 "Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada budžetu"

Rādīt vairāk: Nākamie 5020
RĪKI
  • SEKO LĪDZI
  • PASTĀSTI CITIEM
  • ABONĒ RSS
  • PAR ŠO GRUPU

Abonē RSS

RSS ir veids, kā sekot līdzi jaunākajai oficiālajā izdevumā publicētajai informācijai. Pievienojiet šo saiti savam RSS lasītājam, lai saņemtu jaunāko informāciju par oficiālajām publikācijām šajā sadaļā!
Saite

Jūrmalas pilsētas dome
Republikas pilsētas domes publicē saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš.

Pirms republikas pilsētas domes vēlēšanām republikas pilsētu vēlēšanu komisijas publicē reģistrētos deputātu kandidātu sarakstus, pēc vēlēšanām – informāciju par pilsētas domē ievēlētajiem deputātiem.

TIESĪBU AKTI, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU PERSONAS DATU APSTRĀDE
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!