23.07.2019., 148 (6487) https://www.vestnesis.lv/ Latvijas Vēstnesis lv info@vestnesis.lv Copyright 2019 Par Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plānu laika posmam līdz 2030. gadam https://www.vestnesis.lv/ta/id/308330 308330 Ministru kabineta rīkojums Nr. 380 Tue, 23 Jul 2019 00:00:00 Par konceptuālo ziņojumu "Par bezmaksas emisijas kvotu piešķiršanu elektroenerģijas ražotājiem Eiropas Savienības emisiju tirdzniecības sistēmas 2021.–2030. gada periodā" https://www.vestnesis.lv/ta/id/308331 308331 Ministru kabineta rīkojums Nr. 381 Tue, 23 Jul 2019 00:00:00 Par Ventspils pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma Lielajā laukumā 1, Ventspilī, 349/1000 domājamo daļu pārņemšanu valsts īpašumā https://www.vestnesis.lv/ta/id/308343 308343 Ministru kabineta rīkojums Nr. 384 Tue, 23 Jul 2019 00:00:00 Ministru kabineta sēdes protokols https://www.vestnesis.lv/ta/id/308329 308329 Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 33 Tue, 23 Jul 2019 00:00:00 Par mikrolieguma izveidošanu https://www.vestnesis.lv/ta/id/308332 308332 Valsts meža dienesta informācija Tue, 23 Jul 2019 00:00:00 Amatu konkursu ziņas https://www.vestnesis.lv/ta/id/308344 308344 Tue, 23 Jul 2019 00:00:00 Dažādi sludinājumi https://www.vestnesis.lv/ta/id/308348 308348 Tue, 23 Jul 2019 00:00:00 Dokumentu un zīmogu atsaukumi https://www.vestnesis.lv/ta/id/308339 308339 Tue, 23 Jul 2019 00:00:00 Izsoles https://www.vestnesis.lv/ta/id/308349 308349 Tue, 23 Jul 2019 00:00:00 Komercreģistra ziņas https://www.vestnesis.lv/ta/id/308337 308337 Tue, 23 Jul 2019 00:00:00 Laulāto mantiskās attiecības https://www.vestnesis.lv/ta/id/308333 308333 Tue, 23 Jul 2019 00:00:00 Mantojumu ziņas https://www.vestnesis.lv/ta/id/308350 308350 Tue, 23 Jul 2019 00:00:00 Paziņojumi kreditoriem https://www.vestnesis.lv/ta/id/308340 308340 Tue, 23 Jul 2019 00:00:00 Pilnvaru atsaukumi https://www.vestnesis.lv/ta/id/308346 308346 Tue, 23 Jul 2019 00:00:00 Uzaicinājumi nokārtot saistības https://www.vestnesis.lv/ta/id/308347 308347 Tue, 23 Jul 2019 00:00:00 Uzaicinājumi uz tiesu https://www.vestnesis.lv/ta/id/308342 308342 Tue, 23 Jul 2019 00:00:00 Uzņēmumu reģistra ziņas https://www.vestnesis.lv/ta/id/308334 308334 Tue, 23 Jul 2019 00:00:00