26.01.2022., 18 https://www.vestnesis.lv/ Latvijas Vēstnesis lv info@vestnesis.lv Copyright 2022 Latvijas Republikas 13. Saeimas ziemas sesijas septītā (attālinātā ārkārtas) sēde 2022. gada 20. janvārī https://www.vestnesis.lv/ta/id/329440 329440 Saeimas sēdes stenogramma Wed, 26 Jan 2022 00:00:00 Par Ministru prezidenta 2022. gada 14. janvāra rīkojuma Nr. 2022/1.2.1.-5 "Par Gata Eglīša komandējumu" atzīšanu par spēku zaudējušu https://www.vestnesis.lv/ta/id/329428 329428 Ministru prezidenta rīkojums Nr. 2022/1.2.1.-14 Wed, 26 Jan 2022 00:00:00 Par Edgara Rinkēviča komandējumiem https://www.vestnesis.lv/ta/id/329429 329429 Ministru prezidenta rīkojums Nr. 2022/1.2.1.-15 Wed, 26 Jan 2022 00:00:00 Par atvaļinājuma piešķiršanu Jānim Reiram https://www.vestnesis.lv/ta/id/329430 329430 Ministru prezidenta rīkojums Nr. 2022/1.2.1.-16 Wed, 26 Jan 2022 00:00:00 Par lietas Nr. 2022-03-01 ierosināšanu https://www.vestnesis.lv/ta/id/329441 329441 Satversmes tiesas informācija Wed, 26 Jan 2022 00:00:00 Par ģerboņu reģistrāciju https://www.vestnesis.lv/ta/id/329437 329437 Kultūras ministrijas paziņojums Wed, 26 Jan 2022 00:00:00 Par likumprojektu "Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē" https://www.vestnesis.lv/ta/id/329427 329427 Centrālās vēlēšanu komisijas lēmums Nr. 2 Wed, 26 Jan 2022 00:00:00 Detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam 4. līnijā 66A, Jelgavā, apstiprināšana https://www.vestnesis.lv/ta/id/329295 329295 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas lēmums Nr. 2-35.1.2/3757 Wed, 26 Jan 2022 00:00:00 Amatu konkursu ziņas https://www.vestnesis.lv/ta/id/329433 329433 Wed, 26 Jan 2022 00:00:00 Dažādi sludinājumi https://www.vestnesis.lv/ta/id/329431 329431 Wed, 26 Jan 2022 00:00:00 Izsoles https://www.vestnesis.lv/ta/id/329432 329432 Wed, 26 Jan 2022 00:00:00 Mantojumu ziņas https://www.vestnesis.lv/ta/id/329444 329444 Wed, 26 Jan 2022 00:00:00 Paziņojumi akcionāriem, dalībniekiem, biedriem https://www.vestnesis.lv/ta/id/329439 329439 Wed, 26 Jan 2022 00:00:00 Paziņojumi kreditoriem un ieinteresētajām personām https://www.vestnesis.lv/ta/id/329425 329425 Wed, 26 Jan 2022 00:00:00 Piegādes un darbu izpildes pasūtījumi https://www.vestnesis.lv/ta/id/329434 329434 Wed, 26 Jan 2022 00:00:00 Pilnvaru atsaukumi https://www.vestnesis.lv/ta/id/329435 329435 Wed, 26 Jan 2022 00:00:00 Uzaicinājumi nokārtot saistības https://www.vestnesis.lv/ta/id/329436 329436 Wed, 26 Jan 2022 00:00:00 Uzaicinājumi uz tiesu https://www.vestnesis.lv/ta/id/329438 329438 Wed, 26 Jan 2022 00:00:00 Uzņēmumu reģistra ziņas https://www.vestnesis.lv/ta/id/329426 329426 Wed, 26 Jan 2022 00:00:00