16.04.2021., 73 https://www.vestnesis.lv/ Latvijas Vēstnesis lv info@vestnesis.lv Copyright 2021 Par Daugavpils tiesas tiesneses Ritas Krēsliņas atbrīvošanu no tiesneša amata https://www.vestnesis.lv/ta/id/322495 322495 Saeimas paziņojums Fri, 16 Apr 2021 00:00:00 Latvijas Republikas 13. Saeimas pavasara sesijas trešās (attālinātās ārkārtas) sēdes turpinājums 2021. gada 8. aprīlī https://www.vestnesis.lv/ta/id/322431 322431 Saeimas sēdes stenogramma Fri, 16 Apr 2021 00:00:00 Latvijas Republikas 13. Saeimas pavasara sesijas ceturtā (attālinātā ārkārtas) sēde 2021. gada 8. aprīlī https://www.vestnesis.lv/ta/id/322470 322470 Saeimas sēdes stenogramma Fri, 16 Apr 2021 00:00:00 Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 805 "Noteikumi par prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas kritērijiem, termiņiem un kārtību" https://www.vestnesis.lv/ta/id/322484 322484 Ministru kabineta noteikumi Nr. 239 Fri, 16 Apr 2021 00:00:00 Kārtība, kādā izvērtē pašvaldību investīciju projektus jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecībai vai esošo pirmsskolas izglītības iestāžu paplašināšanai https://www.vestnesis.lv/ta/id/322489 322489 Ministru kabineta noteikumi Nr. 240 Fri, 16 Apr 2021 00:00:00 Augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas un finansējuma piešķiršanas kārtība https://www.vestnesis.lv/ta/id/322491 322491 Ministru kabineta noteikumi Nr. 242 Fri, 16 Apr 2021 00:00:00 Par Attīstības sadarbības politikas pamatnostādnēm 2021.–2027. gadam https://www.vestnesis.lv/ta/id/322455 322455 Ministru kabineta rīkojums Nr. 245 Fri, 16 Apr 2021 00:00:00 Par Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnēm 2021.–2027. gadam https://www.vestnesis.lv/ta/id/322468 322468 Ministru kabineta rīkojums Nr. 246 Fri, 16 Apr 2021 00:00:00 Ministru kabineta sēdes attālinātā veidā protokols https://www.vestnesis.lv/ta/id/322479 322479 Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 33 Fri, 16 Apr 2021 00:00:00 Par instrukcijas apstiprināšanu https://www.vestnesis.lv/ta/id/322483 322483 Centrālās vēlēšanu komisijas lēmums Nr. 18 Fri, 16 Apr 2021 00:00:00 Par Rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas tiesneša amata kandidātu atlases kārtību https://www.vestnesis.lv/ta/id/322490 322490 Tieslietu padomes lēmums Nr. 39 Fri, 16 Apr 2021 00:00:00 Par mikrolieguma noteikšanu https://www.vestnesis.lv/ta/id/322492 322492 Valsts meža dienesta informācija Fri, 16 Apr 2021 00:00:00 Amatu konkursu ziņas https://www.vestnesis.lv/ta/id/322485 322485 Fri, 16 Apr 2021 00:00:00 Darbības pārskati https://www.vestnesis.lv/ta/id/322476 322476 Fri, 16 Apr 2021 00:00:00 Dokumentu un zīmogu atsaukumi https://www.vestnesis.lv/ta/id/322477 322477 Fri, 16 Apr 2021 00:00:00 Izsoles https://www.vestnesis.lv/ta/id/322478 322478 Fri, 16 Apr 2021 00:00:00 Komercreģistra ziņas https://www.vestnesis.lv/ta/id/322482 322482 Fri, 16 Apr 2021 00:00:00 Laulāto mantiskās attiecības https://www.vestnesis.lv/ta/id/322480 322480 Fri, 16 Apr 2021 00:00:00 Mantojumu ziņas https://www.vestnesis.lv/ta/id/322505 322505 Fri, 16 Apr 2021 00:00:00 Paziņojumi akcionāriem, dalībniekiem, biedriem https://www.vestnesis.lv/ta/id/322487 322487 Fri, 16 Apr 2021 00:00:00 Paziņojumi kreditoriem https://www.vestnesis.lv/ta/id/322475 322475 Fri, 16 Apr 2021 00:00:00 Piegādes un darbu izpildes pasūtījumi https://www.vestnesis.lv/ta/id/322486 322486 Fri, 16 Apr 2021 00:00:00 Pilnvaru atsaukumi https://www.vestnesis.lv/ta/id/322488 322488 Fri, 16 Apr 2021 00:00:00 Privatizācijas ziņas https://www.vestnesis.lv/ta/id/322496 322496 Fri, 16 Apr 2021 00:00:00 Tiesu nolēmumi https://www.vestnesis.lv/ta/id/322497 322497 Fri, 16 Apr 2021 00:00:00 Uzaicinājumi nokārtot saistības https://www.vestnesis.lv/ta/id/322499 322499 Fri, 16 Apr 2021 00:00:00 Uzaicinājumi uz tiesu https://www.vestnesis.lv/ta/id/322474 322474 Fri, 16 Apr 2021 00:00:00 Uzņēmumu reģistra ziņas https://www.vestnesis.lv/ta/id/322481 322481 Fri, 16 Apr 2021 00:00:00