22.06.2021., 120 https://www.vestnesis.lv/ Latvijas Vēstnesis lv info@vestnesis.lv Copyright 2021 Latvijas Republikas 13. Saeimas pavasara sesijas trīsdesmit astotā (attālinātā ārkārtas) sēde 2021. gada 10. jūnijā https://www.vestnesis.lv/ta/id/324149 324149 Saeimas sēdes stenogramma Tue, 22 Jun 2021 00:00:00 Latvijas Republikas 13. Saeimas pavasara sesijas četrdesmit ceturtā (attālinātā ārkārtas) sēde 2021. gada 17. jūnijā https://www.vestnesis.lv/ta/id/324151 324151 Saeimas sēdes stenogramma Tue, 22 Jun 2021 00:00:00 Par ģerboņa apraksta parakstīšanu https://www.vestnesis.lv/ta/id/324166 324166 Valsts prezidenta informācija Tue, 22 Jun 2021 00:00:00 Par mikrolieguma izveidošanu https://www.vestnesis.lv/ta/id/324156 324156 Valsts meža dienesta informācija Tue, 22 Jun 2021 00:00:00 Par mikrolieguma noteikšanu https://www.vestnesis.lv/ta/id/324167 324167 Valsts meža dienesta informācija Tue, 22 Jun 2021 00:00:00 Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs un alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās Rīgā https://www.vestnesis.lv/ta/id/324155 324155 Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 53 Tue, 22 Jun 2021 00:00:00 Amatu konkursu ziņas https://www.vestnesis.lv/ta/id/324174 324174 Tue, 22 Jun 2021 00:00:00 Darbības pārskati https://www.vestnesis.lv/ta/id/324164 324164 Tue, 22 Jun 2021 00:00:00 Dažādi sludinājumi https://www.vestnesis.lv/ta/id/324157 324157 Tue, 22 Jun 2021 00:00:00 Dokumentu un zīmogu atsaukumi https://www.vestnesis.lv/ta/id/324158 324158 Tue, 22 Jun 2021 00:00:00 Izsoles https://www.vestnesis.lv/ta/id/324168 324168 Tue, 22 Jun 2021 00:00:00 Komercreģistra ziņas https://www.vestnesis.lv/ta/id/324163 324163 Tue, 22 Jun 2021 00:00:00 Mantojumu ziņas https://www.vestnesis.lv/ta/id/324178 324178 Tue, 22 Jun 2021 00:00:00 Paziņojumi akcionāriem, dalībniekiem, biedriem https://www.vestnesis.lv/ta/id/324176 324176 Tue, 22 Jun 2021 00:00:00 Paziņojumi kreditoriem https://www.vestnesis.lv/ta/id/324159 324159 Tue, 22 Jun 2021 00:00:00 Paziņojumi par teritoriālo plānošanu https://www.vestnesis.lv/ta/id/324170 324170 Tue, 22 Jun 2021 00:00:00 Piegādes un darbu izpildes pasūtījumi https://www.vestnesis.lv/ta/id/324171 324171 Tue, 22 Jun 2021 00:00:00 Pilnvaru atsaukumi https://www.vestnesis.lv/ta/id/324173 324173 Tue, 22 Jun 2021 00:00:00 Uzaicinājumi nokārtot saistības https://www.vestnesis.lv/ta/id/324160 324160 Tue, 22 Jun 2021 00:00:00 Uzaicinājumi uz tiesu https://www.vestnesis.lv/ta/id/324161 324161 Tue, 22 Jun 2021 00:00:00 Uzņēmumu reģistra ziņas https://www.vestnesis.lv/ta/id/324162 324162 Tue, 22 Jun 2021 00:00:00