26.08.2019., 173 (6512) https://www.vestnesis.lv/ Latvijas Vēstnesis lv info@vestnesis.lv Copyright 2019 Par Valsts prezidenta vietas izpildīšanu https://www.vestnesis.lv/ta/id/308929 308929 Valsts prezidenta paziņojums Nr. 5 Mon, 26 Aug 2019 00:00:00 Par Valsts prezidenta vietas izpildīšanu https://www.vestnesis.lv/ta/id/308932 308932 Valsts prezidenta paziņojums Nr. 6 Mon, 26 Aug 2019 00:00:00 Par konceptuālo ziņojumu "Par ekonomisko lietu tiesas izveidi" https://www.vestnesis.lv/ta/id/308908 308908 Ministru kabineta rīkojums Nr. 407 Mon, 26 Aug 2019 00:00:00 Par Plānu minimālo ienākumu atbalsta sistēmas pilnveidošanai 2020.–2021. gadam https://www.vestnesis.lv/ta/id/308914 308914 Ministru kabineta rīkojums Nr. 408 Mon, 26 Aug 2019 00:00:00 Ministru kabineta sēdes protokols https://www.vestnesis.lv/ta/id/308933 308933 Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 35 Mon, 26 Aug 2019 00:00:00 Par garantēto atlīdzību izmaksu AS "PNB Banka" noguldītājiem https://www.vestnesis.lv/ta/id/308926 308926 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas informācija Mon, 26 Aug 2019 00:00:00 Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem https://www.vestnesis.lv/ta/id/308923 308923 Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmums Nr. 138 Mon, 26 Aug 2019 00:00:00 Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2018.gada 13.augusta lēmumā Nr.1/23 "Kapitāla atdeves likmes aprēķināšanas metodika" https://www.vestnesis.lv/ta/id/308924 308924 Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmums Nr. 1/12 Mon, 26 Aug 2019 00:00:00 Par mikrolieguma izveidošanu https://www.vestnesis.lv/ta/id/308925 308925 Valsts meža dienesta informācija Mon, 26 Aug 2019 00:00:00 Par koku ciršanu ārpus meža un apstādījumu aizsardzību Rēzeknes pilsētā https://www.vestnesis.lv/ta/id/308942 308942 Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 22 Mon, 26 Aug 2019 00:00:00 Amatu konkursu ziņas https://www.vestnesis.lv/ta/id/308938 308938 Mon, 26 Aug 2019 00:00:00 Dažādi sludinājumi https://www.vestnesis.lv/ta/id/308937 308937 Mon, 26 Aug 2019 00:00:00 Dokumentu un zīmogu atsaukumi https://www.vestnesis.lv/ta/id/308931 308931 Mon, 26 Aug 2019 00:00:00 Izsoles https://www.vestnesis.lv/ta/id/308941 308941 Mon, 26 Aug 2019 00:00:00 Komercreģistra ziņas https://www.vestnesis.lv/ta/id/308928 308928 Mon, 26 Aug 2019 00:00:00 Mantojumu ziņas https://www.vestnesis.lv/ta/id/308943 308943 Mon, 26 Aug 2019 00:00:00 Paziņojumi kreditoriem https://www.vestnesis.lv/ta/id/308934 308934 Mon, 26 Aug 2019 00:00:00 Piegādes un darbu izpildes pasūtījumi https://www.vestnesis.lv/ta/id/308939 308939 Mon, 26 Aug 2019 00:00:00 Pilnvaru atsaukumi https://www.vestnesis.lv/ta/id/308936 308936 Mon, 26 Aug 2019 00:00:00 Promocijas darbi https://www.vestnesis.lv/ta/id/308940 308940 Mon, 26 Aug 2019 00:00:00 Uzaicinājumi uz tiesu https://www.vestnesis.lv/ta/id/308935 308935 Mon, 26 Aug 2019 00:00:00 Uzņēmumu reģistra ziņas https://www.vestnesis.lv/ta/id/308927 308927 Mon, 26 Aug 2019 00:00:00