03.04.2020., 67 https://www.vestnesis.lv/ Latvijas Vēstnesis lv info@vestnesis.lv Copyright 2020 Par valsts nekustamā īpašuma Rožu ielā 7A, Ludzā, Ludzas novadā, pārdošanu https://www.vestnesis.lv/ta/id/313636 313636 Ministru kabineta rīkojums Nr. 146 Fri, 03 Apr 2020 00:00:00 Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu sporta bāzei "Siguldas pilsētas trase" https://www.vestnesis.lv/ta/id/313637 313637 Ministru kabineta rīkojums Nr. 147 Fri, 03 Apr 2020 00:00:00 Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu sporta bāzei "Fischer Slēpošanas centrs" https://www.vestnesis.lv/ta/id/313638 313638 Ministru kabineta rīkojums Nr. 148 Fri, 03 Apr 2020 00:00:00 Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. jūlija rīkojumā Nr. 369 "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Latvijas Universitātes īpašumā" https://www.vestnesis.lv/ta/id/313639 313639 Ministru kabineta rīkojums Nr. 149 Fri, 03 Apr 2020 00:00:00 Grozījumi Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas "Pētniecība un izglītība" koncepcijas projektā https://www.vestnesis.lv/ta/id/313640 313640 Ministru kabineta rīkojums Nr. 150 Fri, 03 Apr 2020 00:00:00 Par Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu reorganizāciju un likvidāciju https://www.vestnesis.lv/ta/id/313641 313641 Ministru kabineta rīkojums Nr. 151 Fri, 03 Apr 2020 00:00:00 Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P4 Rīga–Ērgļi pārbūves projekta īstenošanai https://www.vestnesis.lv/ta/id/313642 313642 Ministru kabineta rīkojums Nr. 152 Fri, 03 Apr 2020 00:00:00 Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P53 Duči–Limbaži pārbūves projekta īstenošanai https://www.vestnesis.lv/ta/id/313643 313643 Ministru kabineta rīkojums Nr. 153 Fri, 03 Apr 2020 00:00:00 Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P73 Vecumnieki–Nereta–Subate pārbūves projekta īstenošanai https://www.vestnesis.lv/ta/id/313644 313644 Ministru kabineta rīkojums Nr. 154 Fri, 03 Apr 2020 00:00:00 Par Eiropas Savienības Tiesas tiesneša amata un Eiropas Savienības Vispārējās tiesas tiesneša amata pretendentu atlases komisiju https://www.vestnesis.lv/ta/id/313645 313645 Ministru kabineta rīkojums Nr. 155 Fri, 03 Apr 2020 00:00:00 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" https://www.vestnesis.lv/ta/id/313646 313646 Ministru kabineta rīkojums Nr. 156 Fri, 03 Apr 2020 00:00:00 Par izmaiņām Kompensējamo zāļu sarakstā https://www.vestnesis.lv/ta/id/313677 313677 Nacionālā veselības dienesta rīkojums Nr. 16-2/15 Fri, 03 Apr 2020 00:00:00 Par grozījumu Tiesneša amata kandidāta atlases, stažēšanās un kvalifikācijas eksāmena kārtošanas kārtībā https://www.vestnesis.lv/ta/id/313674 313674 Tieslietu padomes lēmums Nr. 18 Fri, 03 Apr 2020 00:00:00 Grozījumi Rīgas domes 2015. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 137 "Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1. klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs" https://www.vestnesis.lv/ta/id/313647 313647 Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 2 Fri, 03 Apr 2020 00:00:00 Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība https://www.vestnesis.lv/ta/id/313649 313649 Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 3 Fri, 03 Apr 2020 00:00:00 Grozījums Rīgas domes 2010. gada 24. augusta saistošajos noteikumos Nr. 89 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā" https://www.vestnesis.lv/ta/id/313651 313651 Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 8 Fri, 03 Apr 2020 00:00:00 Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2019. gada 24. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 24 "Saistošie noteikumi par pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu Jēkabpils pilsētā" https://www.vestnesis.lv/ta/id/313667 313667 Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 8 Fri, 03 Apr 2020 00:00:00 Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2012. gada 8. novembra saistošajos noteikumos Nr. 31 "Saistošie noteikumi par materiālo atbalstu Jēkabpils pilsētā" https://www.vestnesis.lv/ta/id/313673 313673 Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 9 Fri, 03 Apr 2020 00:00:00 Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2012. gada 8. novembra saistošajos noteikumos Nr. 31 "Saistošie noteikumi par materiālo atbalstu Jēkabpils pilsētā" https://www.vestnesis.lv/ta/id/313675 313675 Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 11 Fri, 03 Apr 2020 00:00:00 Grozījums Valmieras pilsētas pašvaldības 2017. gada 23. novembra saistošajos noteikumos Nr. 288 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Valmieras pilsētas sabiedriskajā transportā" https://www.vestnesis.lv/ta/id/313650 313650 Valmieras pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 345 Fri, 03 Apr 2020 00:00:00 Par Dundagas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu https://www.vestnesis.lv/ta/id/313656 313656 Dundagas novada domes saistošie noteikumi Nr. 7 Fri, 03 Apr 2020 00:00:00 Par Jaunjelgavas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu https://www.vestnesis.lv/ta/id/313652 313652 Jaunjelgavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 3/2016 Fri, 03 Apr 2020 00:00:00 Amatu konkursu ziņas https://www.vestnesis.lv/ta/id/313660 313660 Fri, 03 Apr 2020 00:00:00 Dažādi sludinājumi https://www.vestnesis.lv/ta/id/313661 313661 Fri, 03 Apr 2020 00:00:00 Dokumentu un zīmogu atsaukumi https://www.vestnesis.lv/ta/id/313662 313662 Fri, 03 Apr 2020 00:00:00 Izsoles https://www.vestnesis.lv/ta/id/313676 313676 Fri, 03 Apr 2020 00:00:00 Komercreģistra ziņas https://www.vestnesis.lv/ta/id/313655 313655 Fri, 03 Apr 2020 00:00:00 Laulāto mantiskās attiecības https://www.vestnesis.lv/ta/id/313653 313653 Fri, 03 Apr 2020 00:00:00 Mantojumu ziņas https://www.vestnesis.lv/ta/id/313678 313678 Fri, 03 Apr 2020 00:00:00 Paziņojumi kreditoriem https://www.vestnesis.lv/ta/id/313663 313663 Fri, 03 Apr 2020 00:00:00 Paziņojumi par teritoriālo plānošanu https://www.vestnesis.lv/ta/id/313664 313664 Fri, 03 Apr 2020 00:00:00 Piegādes un darbu izpildes pasūtījumi https://www.vestnesis.lv/ta/id/313665 313665 Fri, 03 Apr 2020 00:00:00 Pilnvaru atsaukumi https://www.vestnesis.lv/ta/id/313666 313666 Fri, 03 Apr 2020 00:00:00 Tiesu nolēmumi https://www.vestnesis.lv/ta/id/313671 313671 Fri, 03 Apr 2020 00:00:00 Uzaicinājumi nokārtot saistības https://www.vestnesis.lv/ta/id/313670 313670 Fri, 03 Apr 2020 00:00:00 Uzaicinājumi uz tiesu https://www.vestnesis.lv/ta/id/313672 313672 Fri, 03 Apr 2020 00:00:00 Uzņēmumu reģistra ziņas https://www.vestnesis.lv/ta/id/313654 313654 Fri, 03 Apr 2020 00:00:00