21.03.2019., 57 (6396) https://www.vestnesis.lv/ Latvijas Vēstnesis lv info@vestnesis.lv Copyright 2019 Grozījumi Darba likumā https://www.vestnesis.lv/ta/id/305692 305692 Likums Thu, 21 Mar 2019 00:00:00 Grozījumi Latvijas Republikas Zemessardzes likumā https://www.vestnesis.lv/ta/id/305695 305695 Likums Thu, 21 Mar 2019 00:00:00 Grozījumi Militārā dienesta likumā https://www.vestnesis.lv/ta/id/305694 305694 Likums Thu, 21 Mar 2019 00:00:00 Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā https://www.vestnesis.lv/ta/id/305691 305691 Likums Thu, 21 Mar 2019 00:00:00 Grozījumi Valsts prezidenta ievēlēšanas likumā https://www.vestnesis.lv/ta/id/305696 305696 Likums Thu, 21 Mar 2019 00:00:00 Grozījumi Zemes pārvaldības likumā https://www.vestnesis.lv/ta/id/305693 305693 Likums Thu, 21 Mar 2019 00:00:00 Latvijas Republikas 13. Saeimas ziemas sesijas vienpadsmitā sēde 2019. gada 14. martā https://www.vestnesis.lv/ta/id/305686 305686 Saeimas sēdes stenogramma Thu, 21 Mar 2019 00:00:00 Atbildes uz deputātu jautājumiem 2019. gada 14. martā https://www.vestnesis.lv/ta/id/305683 305683 Saeimas sēdes stenogramma Thu, 21 Mar 2019 00:00:00 Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju https://www.vestnesis.lv/ta/id/305710 305710 Ministru kabineta rīkojums Nr. 115 Thu, 21 Mar 2019 00:00:00 Par likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020., 2021. un 2022. gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2020. gadam" sagatavošanas grafiku https://www.vestnesis.lv/ta/id/305711 305711 Ministru kabineta rīkojums Nr. 116 Thu, 21 Mar 2019 00:00:00 Par Ministru prezidenta pienākumu izpildītāja iecelšanu https://www.vestnesis.lv/ta/id/305709 305709 Ministru prezidenta rīkojums Nr. 70 Thu, 21 Mar 2019 00:00:00 Par izmaiņām Kompensējamo zāļu sarakstā https://www.vestnesis.lv/ta/id/305685 305685 Nacionālā veselības dienesta rīkojums Nr. 16-2/79 Thu, 21 Mar 2019 00:00:00 Par privatizācijas sertifikātu tirgū veikto darījumu apjomiem un vidējām cenām (11.03.–15.03.) https://www.vestnesis.lv/ta/id/305684 305684 Privatizācijas aģentūras informācija Thu, 21 Mar 2019 00:00:00 Amatu konkursu ziņas https://www.vestnesis.lv/ta/id/305699 305699 Thu, 21 Mar 2019 00:00:00 Darbības pārskati https://www.vestnesis.lv/ta/id/305690 305690 Thu, 21 Mar 2019 00:00:00 Dažādi sludinājumi https://www.vestnesis.lv/ta/id/305697 305697 Thu, 21 Mar 2019 00:00:00 Dokumentu un zīmogu atsaukumi https://www.vestnesis.lv/ta/id/305701 305701 Thu, 21 Mar 2019 00:00:00 Izsoles https://www.vestnesis.lv/ta/id/305707 305707 Thu, 21 Mar 2019 00:00:00 Komercreģistra ziņas https://www.vestnesis.lv/ta/id/305689 305689 Thu, 21 Mar 2019 00:00:00 Laulāto mantiskās attiecības https://www.vestnesis.lv/ta/id/305687 305687 Thu, 21 Mar 2019 00:00:00 Mantojumu ziņas https://www.vestnesis.lv/ta/id/305708 305708 Thu, 21 Mar 2019 00:00:00 Paziņojumi kreditoriem https://www.vestnesis.lv/ta/id/305700 305700 Thu, 21 Mar 2019 00:00:00 Paziņojumi par teritoriālo plānošanu https://www.vestnesis.lv/ta/id/305702 305702 Thu, 21 Mar 2019 00:00:00 Pilnvaru atsaukumi https://www.vestnesis.lv/ta/id/305703 305703 Thu, 21 Mar 2019 00:00:00 Uzaicinājumi nokārtot saistības https://www.vestnesis.lv/ta/id/305705 305705 Thu, 21 Mar 2019 00:00:00 Uzaicinājumi uz tiesu https://www.vestnesis.lv/ta/id/305706 305706 Thu, 21 Mar 2019 00:00:00 Uzņēmumu reģistra ziņas https://www.vestnesis.lv/ta/id/305688 305688 Thu, 21 Mar 2019 00:00:00