25.05.2018., 102 (6188) https://www.vestnesis.lv/ Latvijas Vēstnesis lv info@vestnesis.lv Copyright 2018 Par Agra Dreimaņa apstiprināšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi https://www.vestnesis.lv/ta/id/299228 299228 Saeimas paziņojums Fri, 25 May 2018 00:00:00 Par Maritas Miķelsones apstiprināšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi https://www.vestnesis.lv/ta/id/299227 299227 Saeimas paziņojums Fri, 25 May 2018 00:00:00 Par Saeimas piekrišanu likumā "Par valsts budžetu 2018. gadam" noteiktās apropriācijas pārdalei https://www.vestnesis.lv/ta/id/299229 299229 Saeimas paziņojums Fri, 25 May 2018 00:00:00 Latvijas Republikas 12.Saeimas pavasara sesijas septītā sēde 2018.gada 17.maijā https://www.vestnesis.lv/ta/id/299214 299214 Saeimas sēdes stenogramma Fri, 25 May 2018 00:00:00 Atbildes uz deputātu jautājumiem 2018.gada 17.maijā https://www.vestnesis.lv/ta/id/299212 299212 Saeimas sēdes stenogramma Fri, 25 May 2018 00:00:00 Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2018./2019. mācību gadā https://www.vestnesis.lv/ta/id/299213 299213 Ministru kabineta noteikumi Nr. 289 Fri, 25 May 2018 00:00:00 Par darba grupu https://www.vestnesis.lv/ta/id/299220 299220 Ministru prezidenta rīkojums Nr. 139 Fri, 25 May 2018 00:00:00 Par zemes vienību un ēku adrešu maiņu un piešķiršanu Avotu un Grīziņkalna apkaimē https://www.vestnesis.lv/ta/id/299215 299215 Rīgas pilsētas būvvaldes lēmums Nr. BV-18-81-ls Fri, 25 May 2018 00:00:00 Grozījumi Talsu novada domes 2010. gada 10. septembra saistošajos noteikumos Nr. 48 "Par sociālo palīdzību Talsu novadā" https://www.vestnesis.lv/ta/id/299217 299217 Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 9 Fri, 25 May 2018 00:00:00 Amatu konkursu ziņas https://www.vestnesis.lv/ta/id/299226 299226 Fri, 25 May 2018 00:00:00 Dažādi sludinājumi https://www.vestnesis.lv/ta/id/299223 299223 Fri, 25 May 2018 00:00:00 Dokumentu un zīmogu atsaukumi https://www.vestnesis.lv/ta/id/299222 299222 Fri, 25 May 2018 00:00:00 Izsoles https://www.vestnesis.lv/ta/id/299230 299230 Fri, 25 May 2018 00:00:00 Komercreģistra ziņas https://www.vestnesis.lv/ta/id/299221 299221 Fri, 25 May 2018 00:00:00 Laulāto mantiskās attiecības https://www.vestnesis.lv/ta/id/299218 299218 Fri, 25 May 2018 00:00:00 Mantojumu ziņas https://www.vestnesis.lv/ta/id/299225 299225 Fri, 25 May 2018 00:00:00 Paziņojumi kreditoriem https://www.vestnesis.lv/ta/id/299232 299232 Fri, 25 May 2018 00:00:00 Piegādes un darbu izpildes pasūtījumi https://www.vestnesis.lv/ta/id/299231 299231 Fri, 25 May 2018 00:00:00 Pilnvaru atsaukumi https://www.vestnesis.lv/ta/id/299224 299224 Fri, 25 May 2018 00:00:00 Tiesu nolēmumi https://www.vestnesis.lv/ta/id/299235 299235 Fri, 25 May 2018 00:00:00 Uzaicinājumi nokārtot saistības https://www.vestnesis.lv/ta/id/299233 299233 Fri, 25 May 2018 00:00:00 Uzaicinājumi uz tiesu https://www.vestnesis.lv/ta/id/299234 299234 Fri, 25 May 2018 00:00:00 Uzņēmumu reģistra ziņas https://www.vestnesis.lv/ta/id/299219 299219 Fri, 25 May 2018 00:00:00