13.08.2020., 155 https://www.vestnesis.lv/ Latvijas Vēstnesis lv info@vestnesis.lv Copyright 2020 Par atvaļinājuma piešķiršanu Jānim Reiram https://www.vestnesis.lv/ta/id/316614 316614 Ministru prezidenta rīkojums Nr. 2020/1.2.1.-107 Thu, 13 Aug 2020 00:00:00 Kredītiestāžu, ieguldījumu brokeru sabiedrību un ieguldījumu pārvaldes sabiedrību gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanas normatīvie noteikumi https://www.vestnesis.lv/ta/id/316626 316626 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 113 Thu, 13 Aug 2020 00:00:00 Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrību un ārvalsts apdrošinātāju filiāļu gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanas normatīvie noteikumi https://www.vestnesis.lv/ta/id/316627 316627 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 114 Thu, 13 Aug 2020 00:00:00 Normatīvie noteikumi par prasībām ieguldījumu fondu ieguldījumu objektiem, darījumiem un noteiktas darbības veida fondiem https://www.vestnesis.lv/ta/id/316628 316628 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 115 Thu, 13 Aug 2020 00:00:00 Noguldījumu piesaistītāju maksājumu saistību iekļaušanas noguldījumu garantiju fondā normatīvie noteikumi https://www.vestnesis.lv/ta/id/316629 316629 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 116 Thu, 13 Aug 2020 00:00:00 Normatīvie noteikumi par kombinētās pārdošanas praksi https://www.vestnesis.lv/ta/id/316630 316630 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 117 Thu, 13 Aug 2020 00:00:00 Normatīvie noteikumi par ieguldījumu produktu pārvaldības prasībām https://www.vestnesis.lv/ta/id/316631 316631 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 118 Thu, 13 Aug 2020 00:00:00 Finanšu līgumu par starpību un bināro iespēju līgumu reklamēšanas, izplatīšanas un pārdošanas privātajiem klientiem ierobežojumu normatīvie noteikumi https://www.vestnesis.lv/ta/id/316632 316632 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 119 Thu, 13 Aug 2020 00:00:00 Normatīvie noteikumi par kārtību, kādā ziņojama informācija par darījumiem ar finanšu instrumentiem https://www.vestnesis.lv/ta/id/316635 316635 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 120 Thu, 13 Aug 2020 00:00:00 Normatīvie noteikumi par pēctirdzniecības informācijas publicēšanas atlikšanu https://www.vestnesis.lv/ta/id/316637 316637 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 121 Thu, 13 Aug 2020 00:00:00 Normatīvie noteikumi par bloķēšanas sistēmu pielāgošanu un tirdzniecības apstādināšanas publiskošanu https://www.vestnesis.lv/ta/id/316640 316640 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 122 Thu, 13 Aug 2020 00:00:00 Valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekiem paredzētās pamatinformācijas sagatavošanas normatīvie noteikumi https://www.vestnesis.lv/ta/id/316641 316641 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 123 Thu, 13 Aug 2020 00:00:00 Informācijas par pārņemto nekustamo īpašumu sagatavošanas normatīvie noteikumi https://www.vestnesis.lv/ta/id/316642 316642 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 124 Thu, 13 Aug 2020 00:00:00 Par izmaiņām Kompensējamo zāļu sarakstā https://www.vestnesis.lv/ta/id/316625 316625 Nacionālā veselības dienesta rīkojums Nr. 16-2/35 Thu, 13 Aug 2020 00:00:00 Par pasākumiem Āfrikas cūku mēra apkarošanā https://www.vestnesis.lv/ta/id/316621 316621 Valsts galvenā pārtikas un veterinārā inspektora rīkojums Nr. 128 Thu, 13 Aug 2020 00:00:00 Par mikrolieguma izveidošanu https://www.vestnesis.lv/ta/id/316649 316649 Valsts meža dienesta informācija Thu, 13 Aug 2020 00:00:00 Amatu konkursu ziņas https://www.vestnesis.lv/ta/id/316643 316643 Thu, 13 Aug 2020 00:00:00 Dažādi sludinājumi https://www.vestnesis.lv/ta/id/316644 316644 Thu, 13 Aug 2020 00:00:00 Dokumentu un zīmogu atsaukumi https://www.vestnesis.lv/ta/id/316633 316633 Thu, 13 Aug 2020 00:00:00 Izsoles https://www.vestnesis.lv/ta/id/316650 316650 Thu, 13 Aug 2020 00:00:00 Komercreģistra ziņas https://www.vestnesis.lv/ta/id/316624 316624 Thu, 13 Aug 2020 00:00:00 Laulāto mantiskās attiecības https://www.vestnesis.lv/ta/id/316622 316622 Thu, 13 Aug 2020 00:00:00 Mantojumu ziņas https://www.vestnesis.lv/ta/id/316651 316651 Thu, 13 Aug 2020 00:00:00 Paziņojumi kreditoriem https://www.vestnesis.lv/ta/id/316634 316634 Thu, 13 Aug 2020 00:00:00 Paziņojumi par teritoriālo plānošanu https://www.vestnesis.lv/ta/id/316645 316645 Thu, 13 Aug 2020 00:00:00 Piegādes un darbu izpildes pasūtījumi https://www.vestnesis.lv/ta/id/316646 316646 Thu, 13 Aug 2020 00:00:00 Pilnvaru atsaukumi https://www.vestnesis.lv/ta/id/316647 316647 Thu, 13 Aug 2020 00:00:00 Promocijas darbi https://www.vestnesis.lv/ta/id/316636 316636 Thu, 13 Aug 2020 00:00:00 Tiesu nolēmumi https://www.vestnesis.lv/ta/id/316648 316648 Thu, 13 Aug 2020 00:00:00 Uzaicinājumi nokārtot saistības https://www.vestnesis.lv/ta/id/316638 316638 Thu, 13 Aug 2020 00:00:00 Uzaicinājumi uz tiesu https://www.vestnesis.lv/ta/id/316639 316639 Thu, 13 Aug 2020 00:00:00 Uzņēmumu reģistra ziņas https://www.vestnesis.lv/ta/id/316623 316623 Thu, 13 Aug 2020 00:00:00