01.12.2023., 233 https://www.vestnesis.lv/ Latvijas Vēstnesis lv info@vestnesis.lv Copyright 2023 Noteikumi par izdevumiem, kas saistīti ar patērētāju kolektīvajām prasībām, un izdevumiem, kuri nav atlīdzināmi https://www.vestnesis.lv/ta/id/347817 347817 Ministru kabineta noteikumi Nr. 677 Fri, 01 Dec 2023 00:00:00 Ministru kabineta sēdes protokols https://www.vestnesis.lv/ta/id/347818 347818 Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 59 Fri, 01 Dec 2023 00:00:00 Par Riharda Kozlovska komandējumu https://www.vestnesis.lv/ta/id/347810 347810 Ministru prezidenta rīkojums Nr. 2023/1.2.1.-307 Fri, 01 Dec 2023 00:00:00 Par Latvijas Pētniecības un inovācijas stratēģiskās padomes sastāvu https://www.vestnesis.lv/ta/id/347823 347823 Ministru prezidenta rīkojums Nr. 2023/1.2.1.-308 Fri, 01 Dec 2023 00:00:00 Par Armanda Krauzes komandējumu https://www.vestnesis.lv/ta/id/347825 347825 Ministru prezidenta rīkojums Nr. 2023/1.2.1.-309 Fri, 01 Dec 2023 00:00:00 Grozījums Ministru prezidenta 2023. gada 23. novembra rīkojumā Nr. 2023/1.2.1.-303 "Par Artura Krišjāņa Kariņa komandējumiem" https://www.vestnesis.lv/ta/id/347828 347828 Ministru prezidenta rīkojums Nr. 2023/1.2.1.-310 Fri, 01 Dec 2023 00:00:00 Par Kaspara Briškena komandējumu https://www.vestnesis.lv/ta/id/347830 347830 Ministru prezidenta rīkojums Nr. 2023/1.2.1.-311 Fri, 01 Dec 2023 00:00:00 Valsts nozīmes vēsturiska notikuma vietas "Koncentrācijas nometnes vieta" (valsts aizsardzības Nr. 93) izmantošanas un saglabāšanas norādījumi https://www.vestnesis.lv/ta/id/347801 347801 Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vispārīgais administratīvais akts Nr. 14.1-07/9833 Fri, 01 Dec 2023 00:00:00 Reģiona nozīmes mākslas pieminekļa "Ērģeles" (valsts aizsardzības Nr. 3483) izmantošanas un saglabāšanas norādījumi https://www.vestnesis.lv/ta/id/347808 347808 Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vispārīgais administratīvais akts Nr. 14.1-07/9834 Fri, 01 Dec 2023 00:00:00 Reģiona nozīmes arhitektūras pieminekļa "Bišumuižas ansamblis ar parku" (valsts aizsardzības Nr. 6667) izmantošanas un saglabāšanas norādījumi https://www.vestnesis.lv/ta/id/347812 347812 Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vispārīgais administratīvais akts Nr. 14.1-07/9849 Fri, 01 Dec 2023 00:00:00 Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa izmantošanas un saglabāšanas norādījumi https://www.vestnesis.lv/ta/id/347804 347804 Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vispārīgais administratīvais akts Nr. NKMP/2023/14.4-07/9819 Fri, 01 Dec 2023 00:00:00 Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa izmantošanas un saglabāšanas norādījumi https://www.vestnesis.lv/ta/id/347802 347802 Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vispārīgais administratīvais akts Nr. NKMP/2023/14.4-07/9822 Fri, 01 Dec 2023 00:00:00 Reģiona nozīmes arhitektūras pieminekļa izmantošanas un saglabāšanas norādījumi https://www.vestnesis.lv/ta/id/347807 347807 Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vispārīgais administratīvais akts Nr. NKMP/2023/14.4-07/9824 Fri, 01 Dec 2023 00:00:00 Reģiona nozīmes arhitektūras pieminekļa izmantošanas un saglabāšanas norādījumi https://www.vestnesis.lv/ta/id/347805 347805 Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vispārīgais administratīvais akts Nr. NKMP/2023/14.4-07/9828 Fri, 01 Dec 2023 00:00:00 Reģiona nozīmes arhitektūras pieminekļa izmantošanas un saglabāšanas norādījumi https://www.vestnesis.lv/ta/id/347803 347803 Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vispārīgais administratīvais akts Nr. NKMP/2023/14.4-07/9829 Fri, 01 Dec 2023 00:00:00 Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem https://www.vestnesis.lv/ta/id/347813 347813 Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmums Nr. 135 Fri, 01 Dec 2023 00:00:00 Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "AIZPUTES NAMI" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem https://www.vestnesis.lv/ta/id/347814 347814 Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmums Nr. 136 Fri, 01 Dec 2023 00:00:00 Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "PREIĻU SAIMNIEKS" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem https://www.vestnesis.lv/ta/id/347815 347815 Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmums Nr. 137 Fri, 01 Dec 2023 00:00:00 Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "XO Energy" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem https://www.vestnesis.lv/ta/id/347820 347820 Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmums Nr. 138 Fri, 01 Dec 2023 00:00:00 Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem https://www.vestnesis.lv/ta/id/347816 347816 Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmums Nr. 139 Fri, 01 Dec 2023 00:00:00 Par SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem https://www.vestnesis.lv/ta/id/347819 347819 Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmums Nr. 140 Fri, 01 Dec 2023 00:00:00 Grozījumi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2021. gada 23. septembra saistošajos noteikumos Nr. 21-19 "Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis un sociālās palīdzības pabalsti Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā" https://www.vestnesis.lv/ta/id/347784 347784 Jelgavas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 23-19 Fri, 01 Dec 2023 00:00:00 Par pedagogu sociālajām garantijām Ventspils valstspilsētas pašvaldībā https://www.vestnesis.lv/ta/id/347811 347811 Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 11 Fri, 01 Dec 2023 00:00:00 Dažādi sludinājumi https://www.vestnesis.lv/ta/id/347821 347821 Fri, 01 Dec 2023 00:00:00 Dokumentu un zīmogu atsaukumi https://www.vestnesis.lv/ta/id/347824 347824 Fri, 01 Dec 2023 00:00:00 Izsoles https://www.vestnesis.lv/ta/id/347822 347822 Fri, 01 Dec 2023 00:00:00 Mantojumu ziņas https://www.vestnesis.lv/ta/id/347833 347833 Fri, 01 Dec 2023 00:00:00 Paziņojumi kreditoriem un ieinteresētajām personām https://www.vestnesis.lv/ta/id/347826 347826 Fri, 01 Dec 2023 00:00:00 Piegādes un darbu izpildes pasūtījumi https://www.vestnesis.lv/ta/id/347832 347832 Fri, 01 Dec 2023 00:00:00 Pilnvaru atsaukumi https://www.vestnesis.lv/ta/id/347827 347827 Fri, 01 Dec 2023 00:00:00 Politisko partiju reģistra ziņas https://www.vestnesis.lv/ta/id/347837 347837 Fri, 01 Dec 2023 00:00:00 Uzaicinājumi nokārtot saistības https://www.vestnesis.lv/ta/id/347829 347829 Fri, 01 Dec 2023 00:00:00 Uzaicinājumi uz tiesu https://www.vestnesis.lv/ta/id/347831 347831 Fri, 01 Dec 2023 00:00:00 Uzņēmumu reģistra ziņas https://www.vestnesis.lv/ta/id/347809 347809 Fri, 01 Dec 2023 00:00:00