23.10.2019., 215 https://www.vestnesis.lv/ Latvijas Vēstnesis lv info@vestnesis.lv Copyright 2019 Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zvejas darbību pagaidu pārtraukšana" https://www.vestnesis.lv/ta/id/310165 310165 Ministru kabineta noteikumi Nr. 483 Wed, 23 Oct 2019 00:00:00 Par Ministru kabineta balvas piešķiršanu https://www.vestnesis.lv/ta/id/310182 310182 Ministru kabineta rīkojums Nr. 510 Wed, 23 Oct 2019 00:00:00 Par Jāņa Citskovska komandējumu https://www.vestnesis.lv/ta/id/310166 310166 Ministru prezidenta rīkojums Nr. 286 Wed, 23 Oct 2019 00:00:00 Par Ministru prezidenta pienākumu izpildītāja iecelšanu https://www.vestnesis.lv/ta/id/310183 310183 Ministru prezidenta rīkojums Nr. 287 Wed, 23 Oct 2019 00:00:00 Par Ralfa Nemiro komandējumu https://www.vestnesis.lv/ta/id/310185 310185 Ministru prezidenta rīkojums Nr. 288 Wed, 23 Oct 2019 00:00:00 Par Kaspara Gerharda komandējumu https://www.vestnesis.lv/ta/id/310186 310186 Ministru prezidenta rīkojums Nr. 289 Wed, 23 Oct 2019 00:00:00 Par lietas Nr.2019-24-03 ierosināšanu https://www.vestnesis.lv/ta/id/310160 310160 Satversmes tiesas informācija Wed, 23 Oct 2019 00:00:00 Par mikrolieguma izveidošanu https://www.vestnesis.lv/ta/id/310159 310159 Valsts meža dienesta informācija Wed, 23 Oct 2019 00:00:00 Par mikrolieguma izveidošanu https://www.vestnesis.lv/ta/id/310158 310158 Valsts meža dienesta informācija Wed, 23 Oct 2019 00:00:00 Par Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu https://www.vestnesis.lv/ta/id/310167 310167 Liepājas pilsētas domes lēmums Nr. 384 Wed, 23 Oct 2019 00:00:00 Amatu konkursu ziņas https://www.vestnesis.lv/ta/id/310168 310168 Wed, 23 Oct 2019 00:00:00 Dažādi sludinājumi https://www.vestnesis.lv/ta/id/310169 310169 Wed, 23 Oct 2019 00:00:00 Dokumentu un zīmogu atsaukumi https://www.vestnesis.lv/ta/id/310170 310170 Wed, 23 Oct 2019 00:00:00 Izsoles https://www.vestnesis.lv/ta/id/310179 310179 Wed, 23 Oct 2019 00:00:00 Komercreģistra ziņas https://www.vestnesis.lv/ta/id/310164 310164 Wed, 23 Oct 2019 00:00:00 Laulāto mantiskās attiecības https://www.vestnesis.lv/ta/id/310162 310162 Wed, 23 Oct 2019 00:00:00 Mantojumu ziņas https://www.vestnesis.lv/ta/id/310181 310181 Wed, 23 Oct 2019 00:00:00 Paziņojumi kreditoriem https://www.vestnesis.lv/ta/id/310171 310171 Wed, 23 Oct 2019 00:00:00 Piegādes un darbu izpildes pasūtījumi https://www.vestnesis.lv/ta/id/310172 310172 Wed, 23 Oct 2019 00:00:00 Pilnvaru atsaukumi https://www.vestnesis.lv/ta/id/310174 310174 Wed, 23 Oct 2019 00:00:00 Tiesu nolēmumi https://www.vestnesis.lv/ta/id/310173 310173 Wed, 23 Oct 2019 00:00:00 Uzaicinājumi nokārtot saistības https://www.vestnesis.lv/ta/id/310176 310176 Wed, 23 Oct 2019 00:00:00 Uzaicinājumi uz tiesu https://www.vestnesis.lv/ta/id/310177 310177 Wed, 23 Oct 2019 00:00:00 Uzņēmumu reģistra ziņas https://www.vestnesis.lv/ta/id/310163 310163 Wed, 23 Oct 2019 00:00:00