13.11.2018., 224 (6310) https://www.vestnesis.lv/ Latvijas Vēstnesis lv info@vestnesis.lv Copyright 2018 Par likuma nodošanu otrreizējai caurlūkošanai https://www.vestnesis.lv/ta/id/302956 302956 Valsts prezidenta informācija Tue, 13 Nov 2018 00:00:00 Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 1. decembra noteikumos Nr. 678 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" īstenošanas noteikumi" https://www.vestnesis.lv/ta/id/302941 302941 Ministru kabineta noteikumi Nr. 676 Tue, 13 Nov 2018 00:00:00 Grozījums Kultūras ministrijas 1998. gada 29. oktobra rīkojumā Nr. 128 "Par Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstu". Precizējot iepriekš publicēto https://www.vestnesis.lv/ta/id/302940 302940 Kultūras ministrijas rīkojums Nr. 2.5.-1-201 Tue, 13 Nov 2018 00:00:00 Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2015.gada 3.decembra lēmumā Nr.1/18 "Noteikumi par numerācijas lietošanas tiesībām" https://www.vestnesis.lv/ta/id/302942 302942 Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmums Nr. 1/32 Tue, 13 Nov 2018 00:00:00 Par grozījumiem Ventspils pilsētas domes 2012. gada 13. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību Ventspils pilsētā" https://www.vestnesis.lv/ta/id/302946 302946 Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 8 Tue, 13 Nov 2018 00:00:00 Amatu konkursu ziņas https://www.vestnesis.lv/ta/id/302947 302947 Tue, 13 Nov 2018 00:00:00 Dažādi sludinājumi https://www.vestnesis.lv/ta/id/302948 302948 Tue, 13 Nov 2018 00:00:00 Dokumentu un zīmogu atsaukumi https://www.vestnesis.lv/ta/id/302951 302951 Tue, 13 Nov 2018 00:00:00 Izsoles https://www.vestnesis.lv/ta/id/302959 302959 Tue, 13 Nov 2018 00:00:00 Komercreģistra ziņas https://www.vestnesis.lv/ta/id/302945 302945 Tue, 13 Nov 2018 00:00:00 Laulāto mantiskās attiecības https://www.vestnesis.lv/ta/id/302943 302943 Tue, 13 Nov 2018 00:00:00 Mantojumu ziņas https://www.vestnesis.lv/ta/id/302958 302958 Tue, 13 Nov 2018 00:00:00 Paziņojumi kreditoriem https://www.vestnesis.lv/ta/id/302949 302949 Tue, 13 Nov 2018 00:00:00 Piegādes un darbu izpildes pasūtījumi https://www.vestnesis.lv/ta/id/302950 302950 Tue, 13 Nov 2018 00:00:00 Pilnvaru atsaukumi https://www.vestnesis.lv/ta/id/302952 302952 Tue, 13 Nov 2018 00:00:00 Tiesu nolēmumi https://www.vestnesis.lv/ta/id/302953 302953 Tue, 13 Nov 2018 00:00:00 Uzaicinājumi nokārtot saistības https://www.vestnesis.lv/ta/id/302955 302955 Tue, 13 Nov 2018 00:00:00 Uzaicinājumi uz tiesu https://www.vestnesis.lv/ta/id/302957 302957 Tue, 13 Nov 2018 00:00:00 Uzņēmumu reģistra ziņas https://www.vestnesis.lv/ta/id/302944 302944 Tue, 13 Nov 2018 00:00:00