21.01.2019., 14 (6353) https://www.vestnesis.lv/ Latvijas Vēstnesis lv info@vestnesis.lv Copyright 2019 Prasības kosmētiskā iedeguma pakalpojuma sniegšanai https://www.vestnesis.lv/ta/id/304368 304368 Ministru kabineta noteikumi Nr. 13 Mon, 21 Jan 2019 00:00:00 Valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena kārtība https://www.vestnesis.lv/ta/id/304369 304369 Ministru kabineta noteikumi Nr. 46 Mon, 21 Jan 2019 00:00:00 Ministru kabineta sēdes protokols https://www.vestnesis.lv/ta/id/304373 304373 Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 2 Mon, 21 Jan 2019 00:00:00 Par Edgara Rinkēviča komandējumu https://www.vestnesis.lv/ta/id/304367 304367 Ministru prezidenta rīkojums Nr. 9 Mon, 21 Jan 2019 00:00:00 Par privatizācijas sertifikātu tirgū veikto darījumu apjomiem un vidējām cenām (07.01.–11.01.) https://www.vestnesis.lv/ta/id/304363 304363 Privatizācijas aģentūras informācija Mon, 21 Jan 2019 00:00:00 Par mēslošanas līdzekļu un substrātu reģistrāciju un reģistrācijas apliecību anulēšanu https://www.vestnesis.lv/ta/id/304378 304378 Valsts augu aizsardzības dienesta informācija Mon, 21 Jan 2019 00:00:00 Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanas kārtību Liepājas pilsētā https://www.vestnesis.lv/ta/id/304370 304370 Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 27 Mon, 21 Jan 2019 00:00:00 Grozījums Liepājas pilsētas domes 2011.gada 7.jūlija saistošajos noteikumos Nr.9 "Saistošie noteikumi par līdzfinansējuma samaksas kārtību pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās ievirzes un interešu izglītības sporta programmas" https://www.vestnesis.lv/ta/id/304371 304371 Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 31 Mon, 21 Jan 2019 00:00:00 Amatu konkursu ziņas https://www.vestnesis.lv/ta/id/304379 304379 Mon, 21 Jan 2019 00:00:00 Dažādi sludinājumi https://www.vestnesis.lv/ta/id/304382 304382 Mon, 21 Jan 2019 00:00:00 Dokumentu un zīmogu atsaukumi https://www.vestnesis.lv/ta/id/304380 304380 Mon, 21 Jan 2019 00:00:00 Izsoles https://www.vestnesis.lv/ta/id/304387 304387 Mon, 21 Jan 2019 00:00:00 Komercreģistra ziņas https://www.vestnesis.lv/ta/id/304376 304376 Mon, 21 Jan 2019 00:00:00 Laulāto mantiskās attiecības https://www.vestnesis.lv/ta/id/304374 304374 Mon, 21 Jan 2019 00:00:00 Mantojumu ziņas https://www.vestnesis.lv/ta/id/304386 304386 Mon, 21 Jan 2019 00:00:00 Paziņojumi kreditoriem https://www.vestnesis.lv/ta/id/304381 304381 Mon, 21 Jan 2019 00:00:00 Pilnvaru atsaukumi https://www.vestnesis.lv/ta/id/304383 304383 Mon, 21 Jan 2019 00:00:00 Politisko partiju reģistra ziņas https://www.vestnesis.lv/ta/id/304372 304372 Mon, 21 Jan 2019 00:00:00 Tiesu nolēmumi https://www.vestnesis.lv/ta/id/304384 304384 Mon, 21 Jan 2019 00:00:00 Uzaicinājumi nokārtot saistības https://www.vestnesis.lv/ta/id/304385 304385 Mon, 21 Jan 2019 00:00:00 Uzaicinājumi uz tiesu https://www.vestnesis.lv/ta/id/304377 304377 Mon, 21 Jan 2019 00:00:00 Uzņēmumu reģistra ziņas https://www.vestnesis.lv/ta/id/304375 304375 Mon, 21 Jan 2019 00:00:00