24.05.2017., 101 (5928) https://www.vestnesis.lv/ Latvijas Vēstnesis lv info@vestnesis.lv Copyright 2017 Latvijas Republikas 12.Saeimas pavasara sesijas piektā sēde 2017.gada 18.maijā https://www.vestnesis.lv/ta/id/290955 290955 Saeimas sēdes stenogramma Wed, 24 May 2017 00:00:00 Ministru kabineta ārkārtas sēdes protokols https://www.vestnesis.lv/ta/id/290954 290954 Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 26 Wed, 24 May 2017 00:00:00 Par Raimonda Bergmaņa komandējumu https://www.vestnesis.lv/ta/id/290952 290952 Ministru prezidenta rīkojums Nr. 149 Wed, 24 May 2017 00:00:00 Par Riharda Kozlovska komandējumu https://www.vestnesis.lv/ta/id/290953 290953 Ministru prezidenta rīkojums Nr. 150 Wed, 24 May 2017 00:00:00 Par īpašuma kompensācijas sertifikātu piešķiršanu un izmantošanu līdz 2017.gada 1.maijam https://www.vestnesis.lv/ta/id/290968 290968 Privatizācijas aģentūras informācija Wed, 24 May 2017 00:00:00 Par privatizācijas sertifikātu piešķiršanu un izmantošanu līdz 2017.gada 1.maijam https://www.vestnesis.lv/ta/id/290967 290967 Privatizācijas aģentūras informācija Wed, 24 May 2017 00:00:00 Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās https://www.vestnesis.lv/ta/id/290959 290959 Jelgavas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 17-12 Wed, 24 May 2017 00:00:00 Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2012.gada 16.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 "Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Liepājas pilsētas pašvaldības teritorijā" https://www.vestnesis.lv/ta/id/290960 290960 Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 10 Wed, 24 May 2017 00:00:00 Amatu konkursu ziņas https://www.vestnesis.lv/ta/id/290961 290961 Wed, 24 May 2017 00:00:00 Dažādi sludinājumi https://www.vestnesis.lv/ta/id/290975 290975 Wed, 24 May 2017 00:00:00 Dokumentu un zīmogu atsaukumi https://www.vestnesis.lv/ta/id/290969 290969 Wed, 24 May 2017 00:00:00 Izsoles https://www.vestnesis.lv/ta/id/290971 290971 Wed, 24 May 2017 00:00:00 Komercreģistra ziņas https://www.vestnesis.lv/ta/id/290958 290958 Wed, 24 May 2017 00:00:00 Mantojumu ziņas https://www.vestnesis.lv/ta/id/290966 290966 Wed, 24 May 2017 00:00:00 Paziņojumi kreditoriem https://www.vestnesis.lv/ta/id/290963 290963 Wed, 24 May 2017 00:00:00 Piegādes un darbu izpildes pasūtījumi https://www.vestnesis.lv/ta/id/290962 290962 Wed, 24 May 2017 00:00:00 Pilnvaru atsaukumi https://www.vestnesis.lv/ta/id/290964 290964 Wed, 24 May 2017 00:00:00 Promocijas darbi https://www.vestnesis.lv/ta/id/290965 290965 Wed, 24 May 2017 00:00:00 Tiesu nolēmumi https://www.vestnesis.lv/ta/id/290972 290972 Wed, 24 May 2017 00:00:00 Uzaicinājumi nokārtot saistības https://www.vestnesis.lv/ta/id/290976 290976 Wed, 24 May 2017 00:00:00 Uzaicinājumi uz tiesu https://www.vestnesis.lv/ta/id/290974 290974 Wed, 24 May 2017 00:00:00 Uzņēmumu reģistra ziņas https://www.vestnesis.lv/ta/id/290957 290957 Wed, 24 May 2017 00:00:00