22.06.2017., 124 (5951) https://www.vestnesis.lv/ Latvijas Vēstnesis lv info@vestnesis.lv Copyright 2017 Grozījumi Brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā https://www.vestnesis.lv/ta/id/291738 291738 Likums Thu, 22 Jun 2017 00:00:00 Grozījumi Ēku energoefektivitātes likumā https://www.vestnesis.lv/ta/id/291730 291730 Likums Thu, 22 Jun 2017 00:00:00 Grozījumi Ģenētiski modificēto organismu aprites likumā https://www.vestnesis.lv/ta/id/291735 291735 Likums Thu, 22 Jun 2017 00:00:00 Grozījumi Krimināllikumā https://www.vestnesis.lv/ta/id/291734 291734 Likums Thu, 22 Jun 2017 00:00:00 Grozījumi likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību" https://www.vestnesis.lv/ta/id/291733 291733 Likums Thu, 22 Jun 2017 00:00:00 Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām" https://www.vestnesis.lv/ta/id/291732 291732 Likums Thu, 22 Jun 2017 00:00:00 Grozījumi Muzeju likumā https://www.vestnesis.lv/ta/id/291736 291736 Likums Thu, 22 Jun 2017 00:00:00 Par Partnerattiecību nolīgumu par attiecībām un sadarbību starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Jaunzēlandi, no otras puses https://www.vestnesis.lv/ta/id/291731 291731 Likums Thu, 22 Jun 2017 00:00:00 Par Sadarbības nolīgumu par partnerību un attīstību starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Afganistānas Islāma Republiku, no otras puses https://www.vestnesis.lv/ta/id/291726 291726 Likums Thu, 22 Jun 2017 00:00:00 Latvijas Republikas 12.Saeimas pavasara sesijas devītā sēde 2017.gada 15.jūnijā https://www.vestnesis.lv/ta/id/291705 291705 Saeimas sēdes stenogramma Thu, 22 Jun 2017 00:00:00 Kārtība, kādā interaktīvo azartspēļu un interaktīvo izložu organizētājs iesniedz paziņojumu par pārskata ceturksni https://www.vestnesis.lv/ta/id/291703 291703 Ministru kabineta noteikumi Nr. 337 Thu, 22 Jun 2017 00:00:00 Noteikumi par civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas mācību veidiem un organizēšanas kārtību https://www.vestnesis.lv/ta/id/291706 291706 Ministru kabineta noteikumi Nr. 341 Thu, 22 Jun 2017 00:00:00 Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 16. augusta noteikumos Nr. 562 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.4. pasākuma "P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana" īstenošanas noteikumi" https://www.vestnesis.lv/ta/id/291708 291708 Ministru kabineta noteikumi Nr. 342 Thu, 22 Jun 2017 00:00:00 Tiesu administrācijas maksas pakalpojumu cenrādis https://www.vestnesis.lv/ta/id/291709 291709 Ministru kabineta noteikumi Nr. 343 Thu, 22 Jun 2017 00:00:00 Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 17. maija noteikumos Nr. 299 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" īstenošanas noteikumi" https://www.vestnesis.lv/ta/id/291710 291710 Ministru kabineta noteikumi Nr. 344 Thu, 22 Jun 2017 00:00:00 Valsts asinsdonoru centra maksas pakalpojumu cenrādis https://www.vestnesis.lv/ta/id/291712 291712 Ministru kabineta noteikumi Nr. 345 Thu, 22 Jun 2017 00:00:00 Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 10. maija noteikumos Nr. 292 "Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu prognozes noteikšanas kārtība" https://www.vestnesis.lv/ta/id/291713 291713 Ministru kabineta noteikumi Nr. 346 Thu, 22 Jun 2017 00:00:00 Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 17. novembra noteikumos Nr. 653 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" īstenošanas noteikumi" https://www.vestnesis.lv/ta/id/291714 291714 Ministru kabineta noteikumi Nr. 347 Thu, 22 Jun 2017 00:00:00 Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 14. jūnija noteikumos Nr. 361 "Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām" https://www.vestnesis.lv/ta/id/291715 291715 Ministru kabineta noteikumi Nr. 348 Thu, 22 Jun 2017 00:00:00 Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra instrukcijā Nr. 19 "Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība" https://www.vestnesis.lv/ta/id/291717 291717 Ministru kabineta instrukcija Nr. 4 Thu, 22 Jun 2017 00:00:00 Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 23. maija rīkojumā Nr. 303 "Par konceptuālo ziņojumu "Par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtības uzlabošanu"" https://www.vestnesis.lv/ta/id/291718 291718 Ministru kabineta rīkojums Nr. 319 Thu, 22 Jun 2017 00:00:00 Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 31. maija rīkojumā Nr. 297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā" https://www.vestnesis.lv/ta/id/291719 291719 Ministru kabineta rīkojums Nr. 320 Thu, 22 Jun 2017 00:00:00 Par valstij piederošā nekustamā īpašuma "V118" Alojas novadā nodošanu Alojas novada pašvaldības īpašumā https://www.vestnesis.lv/ta/id/291720 291720 Ministru kabineta rīkojums Nr. 321 Thu, 22 Jun 2017 00:00:00 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" https://www.vestnesis.lv/ta/id/291721 291721 Ministru kabineta rīkojums Nr. 322 Thu, 22 Jun 2017 00:00:00 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" https://www.vestnesis.lv/ta/id/291725 291725 Ministru kabineta rīkojums Nr. 323 Thu, 22 Jun 2017 00:00:00 Ministru kabineta sēdes protokols https://www.vestnesis.lv/ta/id/291716 291716 Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 31 Thu, 22 Jun 2017 00:00:00 Par Arvila Ašeradena komandējumu https://www.vestnesis.lv/ta/id/291701 291701 Ministru prezidenta rīkojums Nr. 184 Thu, 22 Jun 2017 00:00:00 Par Nacionālās apvienības "Visu Latvijai" - "Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" Rīgas domes deputāta kandidāta I.L. iesniegumu https://www.vestnesis.lv/ta/id/291743 291743 Centrālās vēlēšanu komisijas lēmums Nr. 26 Thu, 22 Jun 2017 00:00:00 Par Pfizer Luxembourg SARL filiāles Latvijā (Reģ.Nr.40003675962) medikamentu Bosulif (Bosutinibum) apvalkotas tabletes 100mg Nr.28 un Bosulif (Bosutinibum) apvalkotas tabletes 500mg Nr.28 iekļaušanu kompensējamo zāļu sarakstā un par grozījumiem Nacionālā veselības dienesta 23.12.2010. lēmumā Nr.689 https://www.vestnesis.lv/ta/id/291704 291704 Nacionālā veselības dienesta lēmuma Nr. 3.1-9/319 izraksts Thu, 22 Jun 2017 00:00:00 Amatu konkursu ziņas https://www.vestnesis.lv/ta/id/291722 291722 Thu, 22 Jun 2017 00:00:00 Dažādi sludinājumi https://www.vestnesis.lv/ta/id/291737 291737 Thu, 22 Jun 2017 00:00:00 Dokumentu un zīmogu atsaukumi https://www.vestnesis.lv/ta/id/291729 291729 Thu, 22 Jun 2017 00:00:00 Izsoles https://www.vestnesis.lv/ta/id/291744 291744 Thu, 22 Jun 2017 00:00:00 Komercreģistra ziņas https://www.vestnesis.lv/ta/id/291711 291711 Thu, 22 Jun 2017 00:00:00 Mantojumu ziņas https://www.vestnesis.lv/ta/id/291723 291723 Thu, 22 Jun 2017 00:00:00 Paziņojumi kreditoriem https://www.vestnesis.lv/ta/id/291728 291728 Thu, 22 Jun 2017 00:00:00 Paziņojumi par teritoriālo plānošanu https://www.vestnesis.lv/ta/id/291740 291740 Thu, 22 Jun 2017 00:00:00 Piegādes un darbu izpildes pasūtījumi https://www.vestnesis.lv/ta/id/291739 291739 Thu, 22 Jun 2017 00:00:00 Pilnvaru atsaukumi https://www.vestnesis.lv/ta/id/291724 291724 Thu, 22 Jun 2017 00:00:00 Tiesu nolēmumi https://www.vestnesis.lv/ta/id/291727 291727 Thu, 22 Jun 2017 00:00:00 Uzaicinājumi nokārtot saistības https://www.vestnesis.lv/ta/id/291742 291742 Thu, 22 Jun 2017 00:00:00 Uzaicinājumi uz tiesu https://www.vestnesis.lv/ta/id/291741 291741 Thu, 22 Jun 2017 00:00:00 Uzņēmumu reģistra ziņas https://www.vestnesis.lv/ta/id/291707 291707 Thu, 22 Jun 2017 00:00:00