21.01.2020., 14 https://www.vestnesis.lv/ Latvijas Vēstnesis lv info@vestnesis.lv Copyright 2020 Par Ministru prezidenta 2020. gada 14. janvāra rīkojuma Nr. 14 "Par Jāņa Reira komandējumu" atzīšanu par spēku zaudējušu https://www.vestnesis.lv/ta/id/312055 312055 Ministru prezidenta rīkojums Nr. 2020/1.2.1.-15 Tue, 21 Jan 2020 00:00:00 Grozījums Rīgas domes 2007. gada 6. marta saistošajos noteikumos Nr. 73 "Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu" https://www.vestnesis.lv/ta/id/312061 312061 Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 88 Tue, 21 Jan 2020 00:00:00 Grozījums Rīgas domes 2012. gada 2. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 188 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvei Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs" https://www.vestnesis.lv/ta/id/312056 312056 Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 89 Tue, 21 Jan 2020 00:00:00 Par Rīgas pilsētas pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas https://www.vestnesis.lv/ta/id/312057 312057 Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 90 Tue, 21 Jan 2020 00:00:00 Grozījumi Rīgas domes 2013. gada 15. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 202 "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā" https://www.vestnesis.lv/ta/id/312062 312062 Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 91 Tue, 21 Jan 2020 00:00:00 Par veselības aprūpes pabalstu https://www.vestnesis.lv/ta/id/312070 312070 Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 13 Tue, 21 Jan 2020 00:00:00 Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzes uzturēšanas un maksas pakalpojumu kārtību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā https://www.vestnesis.lv/ta/id/312059 312059 Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 1 Tue, 21 Jan 2020 00:00:00 Par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā https://www.vestnesis.lv/ta/id/312063 312063 Valmieras pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 336 Tue, 21 Jan 2020 00:00:00 Grozījumi Ventspils pilsētas domes 2010. gada 15. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 5 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība fiziskajām un juridiskām personām, kuras veic saimniecisko darbību Ventspils pilsētā" https://www.vestnesis.lv/ta/id/312075 312075 Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 13 Tue, 21 Jan 2020 00:00:00 Grozījumi Ventspils pilsētas domes 2014. gada 20. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 7 "Par pašvaldības nodevām Ventspils pilsētā" https://www.vestnesis.lv/ta/id/312077 312077 Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 14 Tue, 21 Jan 2020 00:00:00 Grozījums Tērvetes novada domes 2016. gada 28. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 4 "Par licencēto makšķerēšanu Tērvetes ūdenskrātuvē 2016.–2026. gadā" https://www.vestnesis.lv/ta/id/312072 312072 Tērvetes novada domes saistošie noteikumi Nr. 19 Tue, 21 Jan 2020 00:00:00 Grozījumi Tērvetes novada domes 2017. gada 29. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 11 "Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Tērvetes novadā" https://www.vestnesis.lv/ta/id/312073 312073 Tērvetes novada domes saistošie noteikumi Nr. 20 Tue, 21 Jan 2020 00:00:00 Grozījumi Tērvetes novada domes 2018. gada 31. maija saistošajos noteikumos Nr. 14 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Tērvetes novada pašvaldībā" https://www.vestnesis.lv/ta/id/312074 312074 Tērvetes novada domes saistošie noteikumi Nr. 22 Tue, 21 Jan 2020 00:00:00 Amatu konkursu ziņas https://www.vestnesis.lv/ta/id/312064 312064 Tue, 21 Jan 2020 00:00:00 Dažādi sludinājumi https://www.vestnesis.lv/ta/id/312068 312068 Tue, 21 Jan 2020 00:00:00 Dokumentu un zīmogu atsaukumi https://www.vestnesis.lv/ta/id/312079 312079 Tue, 21 Jan 2020 00:00:00 Izsoles https://www.vestnesis.lv/ta/id/312076 312076 Tue, 21 Jan 2020 00:00:00 Komercreģistra ziņas https://www.vestnesis.lv/ta/id/312060 312060 Tue, 21 Jan 2020 00:00:00 Mantojumu ziņas https://www.vestnesis.lv/ta/id/312078 312078 Tue, 21 Jan 2020 00:00:00 Paziņojumi kreditoriem https://www.vestnesis.lv/ta/id/312065 312065 Tue, 21 Jan 2020 00:00:00 Piegādes un darbu izpildes pasūtījumi https://www.vestnesis.lv/ta/id/312069 312069 Tue, 21 Jan 2020 00:00:00 Pilnvaru atsaukumi https://www.vestnesis.lv/ta/id/312071 312071 Tue, 21 Jan 2020 00:00:00 Uzaicinājumi nokārtot saistības https://www.vestnesis.lv/ta/id/312066 312066 Tue, 21 Jan 2020 00:00:00 Uzaicinājumi uz tiesu https://www.vestnesis.lv/ta/id/312067 312067 Tue, 21 Jan 2020 00:00:00 Uzņēmumu reģistra ziņas https://www.vestnesis.lv/ta/id/312058 312058 Tue, 21 Jan 2020 00:00:00