16.03.2018., 55 (6141) https://www.vestnesis.lv/ Latvijas Vēstnesis lv info@vestnesis.lv Copyright 2018 Par 10 139 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma "Par Kopdzīves likuma pieņemšanu Latvijā" noraidīšanu https://www.vestnesis.lv/ta/id/297767 297767 Saeimas paziņojums Fri, 16 Mar 2018 00:00:00 Par atbalstu Rail Baltica projekta tālākai virzībai https://www.vestnesis.lv/ta/id/297768 297768 Saeimas paziņojums Fri, 16 Mar 2018 00:00:00 Par Daces Blūmas atbrīvošanu no Vidzemes rajona tiesas tiesneša amata https://www.vestnesis.lv/ta/id/297765 297765 Saeimas paziņojums Fri, 16 Mar 2018 00:00:00 Par Marutas Balodes atbrīvošanu no Vidzemes rajona tiesas tiesneša amata https://www.vestnesis.lv/ta/id/297766 297766 Saeimas paziņojums Fri, 16 Mar 2018 00:00:00 Par atļauju savākt, pārstrādāt un likvidēt mežacūku līķus un to blakusproduktus, nepiemērojot Publisko iepirkumu likuma prasības https://www.vestnesis.lv/ta/id/297763 297763 Ministru kabineta rīkojums Nr. 110 Fri, 16 Mar 2018 00:00:00 Par tirgus dalībnieku apvienošanos https://www.vestnesis.lv/ta/id/297776 297776 Konkurences padomes lēmums Nr. 3 Fri, 16 Mar 2018 00:00:00 Par privatizācijas sertifikātu tirgū veikto darījumu apjomiem un vidējām cenām (05.03.‒09.03.) https://www.vestnesis.lv/ta/id/297759 297759 Privatizācijas aģentūras informācija Fri, 16 Mar 2018 00:00:00 Par mikrolieguma izveidošanu https://www.vestnesis.lv/ta/id/297758 297758 Valsts meža dienesta informācija Fri, 16 Mar 2018 00:00:00 Par mikrolieguma izveidošanu https://www.vestnesis.lv/ta/id/297757 297757 Valsts meža dienesta informācija Fri, 16 Mar 2018 00:00:00 Par pabalstu mājokļa ārējās vides pielāgošanai personai, kura pārvietojas riteņkrēslā https://www.vestnesis.lv/ta/id/297775 297775 Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 3 Fri, 16 Mar 2018 00:00:00 Amatu konkursu ziņas https://www.vestnesis.lv/ta/id/297777 297777 Fri, 16 Mar 2018 00:00:00 Dažādi sludinājumi https://www.vestnesis.lv/ta/id/297781 297781 Fri, 16 Mar 2018 00:00:00 Dokumentu un zīmogu atsaukumi https://www.vestnesis.lv/ta/id/297782 297782 Fri, 16 Mar 2018 00:00:00 Izsoles https://www.vestnesis.lv/ta/id/297783 297783 Fri, 16 Mar 2018 00:00:00 Komercreģistra ziņas https://www.vestnesis.lv/ta/id/297762 297762 Fri, 16 Mar 2018 00:00:00 Laulāto mantiskās attiecības https://www.vestnesis.lv/ta/id/297770 297770 Fri, 16 Mar 2018 00:00:00 Mantojumu ziņas https://www.vestnesis.lv/ta/id/297769 297769 Fri, 16 Mar 2018 00:00:00 Piegādes un darbu izpildes pasūtījumi https://www.vestnesis.lv/ta/id/297780 297780 Fri, 16 Mar 2018 00:00:00 Pilnvaru atsaukumi https://www.vestnesis.lv/ta/id/297774 297774 Fri, 16 Mar 2018 00:00:00 Politisko partiju reģistra ziņas https://www.vestnesis.lv/ta/id/297764 297764 Fri, 16 Mar 2018 00:00:00 Privatizācijas ziņas https://www.vestnesis.lv/ta/id/297772 297772 Fri, 16 Mar 2018 00:00:00 Promocijas darbi https://www.vestnesis.lv/ta/id/297773 297773 Fri, 16 Mar 2018 00:00:00 Uzaicinājumi nokārtot saistības https://www.vestnesis.lv/ta/id/297779 297779 Fri, 16 Mar 2018 00:00:00 Uzaicinājumi uz tiesu https://www.vestnesis.lv/ta/id/297778 297778 Fri, 16 Mar 2018 00:00:00 Uzņēmumu reģistra ziņas https://www.vestnesis.lv/ta/id/297760 297760 Fri, 16 Mar 2018 00:00:00 Valsts kase https://www.vestnesis.lv/ta/id/297771 297771 Fri, 16 Mar 2018 00:00:00