21.10.2020., 204 https://www.vestnesis.lv/ Latvijas Vēstnesis lv info@vestnesis.lv Copyright 2020 Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā https://www.vestnesis.lv/ta/id/318072 318072 Likums Wed, 21 Oct 2020 00:00:00 Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "47. Radio un televīzija" (Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome) budžeta uz valsts budžeta programmu 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" https://www.vestnesis.lv/ta/id/318051 318051 Ministru kabineta rīkojums Nr. 606 Wed, 21 Oct 2020 00:00:00 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" https://www.vestnesis.lv/ta/id/318052 318052 Ministru kabineta rīkojums Nr. 607 Wed, 21 Oct 2020 00:00:00 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" https://www.vestnesis.lv/ta/id/318053 318053 Ministru kabineta rīkojums Nr. 608 Wed, 21 Oct 2020 00:00:00 Ministru kabineta sēdes attālinātā veidā protokols https://www.vestnesis.lv/ta/id/318058 318058 Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 61 Wed, 21 Oct 2020 00:00:00 Par darba grupu https://www.vestnesis.lv/ta/id/318055 318055 Ministru prezidenta rīkojums Nr. 2020/1.2.1.-131 Wed, 21 Oct 2020 00:00:00 Par Jura Pūces komandējumu https://www.vestnesis.lv/ta/id/318056 318056 Ministru prezidenta rīkojums Nr. 2020/1.2.1.-132 Wed, 21 Oct 2020 00:00:00 Par mikrolieguma izveidošanu https://www.vestnesis.lv/ta/id/318054 318054 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Dabas aizsardzības pārvaldes informācija Wed, 21 Oct 2020 00:00:00 Par Daugavpils pilsētas domes 2010. gada 11. novembra saistošo noteikumu Nr. 40 "Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā piešķiršanas kārtība un apmērs" atzīšanu par spēku zaudējušiem https://www.vestnesis.lv/ta/id/318057 318057 Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 31 Wed, 21 Oct 2020 00:00:00 Grozījumi Liepājas pilsētas domes 2018. gada 11. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 19 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Liepājas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā" https://www.vestnesis.lv/ta/id/318059 318059 Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 35 Wed, 21 Oct 2020 00:00:00 Grozījumi Salaspils novada domes 2012. gada 29. augusta saistošajos noteikumos Nr. 28/2012 "Neizvērtējamie pabalsti Salaspils novada iedzīvotājiem" https://www.vestnesis.lv/ta/id/318086 318086 Salaspils novada domes saistošie noteikumi Nr. 27/2020 Wed, 21 Oct 2020 00:00:00 Amatu konkursu ziņas https://www.vestnesis.lv/ta/id/318071 318071 Wed, 21 Oct 2020 00:00:00 Dažādi sludinājumi https://www.vestnesis.lv/ta/id/318075 318075 Wed, 21 Oct 2020 00:00:00 Izsoles https://www.vestnesis.lv/ta/id/318085 318085 Wed, 21 Oct 2020 00:00:00 Komercreģistra ziņas https://www.vestnesis.lv/ta/id/318063 318063 Wed, 21 Oct 2020 00:00:00 Laulāto mantiskās attiecības https://www.vestnesis.lv/ta/id/318060 318060 Wed, 21 Oct 2020 00:00:00 Mantojumu ziņas https://www.vestnesis.lv/ta/id/318088 318088 Wed, 21 Oct 2020 00:00:00 Paziņojumi akcionāriem, dalībniekiem, biedriem https://www.vestnesis.lv/ta/id/318073 318073 Wed, 21 Oct 2020 00:00:00 Paziņojumi kreditoriem https://www.vestnesis.lv/ta/id/318076 318076 Wed, 21 Oct 2020 00:00:00 Pilnvaru atsaukumi https://www.vestnesis.lv/ta/id/318077 318077 Wed, 21 Oct 2020 00:00:00 Politisko partiju reģistra ziņas https://www.vestnesis.lv/ta/id/318061 318061 Wed, 21 Oct 2020 00:00:00 Promocijas darbi https://www.vestnesis.lv/ta/id/318078 318078 Wed, 21 Oct 2020 00:00:00 Tiesu nolēmumi https://www.vestnesis.lv/ta/id/318079 318079 Wed, 21 Oct 2020 00:00:00 Uzaicinājumi nokārtot saistības https://www.vestnesis.lv/ta/id/318080 318080 Wed, 21 Oct 2020 00:00:00 Uzaicinājumi uz tiesu https://www.vestnesis.lv/ta/id/318081 318081 Wed, 21 Oct 2020 00:00:00 Uzņēmumu reģistra ziņas https://www.vestnesis.lv/ta/id/318062 318062 Wed, 21 Oct 2020 00:00:00