01.12.2022., 233 https://www.vestnesis.lv/ Latvijas Vēstnesis lv info@vestnesis.lv Copyright 2022 Latvijas Republikas 14. Saeimas rudens sesijas septītā (ārkārtas) sēde 2022. gada 24. novembrī https://www.vestnesis.lv/ta/id/337507 337507 Saeimas sēdes stenogramma Thu, 01 Dec 2022 00:00:00 Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 4. februāra noteikumos Nr. 83 "Noteikumi par prioritāro investīciju projektu apkalpošanu" https://www.vestnesis.lv/ta/id/337522 337522 Ministru kabineta noteikumi Nr. 742 Thu, 01 Dec 2022 00:00:00 Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 30. novembra noteikumos Nr. 976 "Sabiedriskā labuma komisijas nolikums" https://www.vestnesis.lv/ta/id/337534 337534 Ministru kabineta noteikumi Nr. 743 Thu, 01 Dec 2022 00:00:00 Kuģošanas līdzekļa vajāšanas, apturēšanas, pārbaudes un aizturēšanas kārtība un nosacījumi https://www.vestnesis.lv/ta/id/337533 337533 Ministru kabineta noteikumi Nr. 744 Thu, 01 Dec 2022 00:00:00 Noteikumi par 2023./2024. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku https://www.vestnesis.lv/ta/id/337526 337526 Ministru kabineta noteikumi Nr. 745 Thu, 01 Dec 2022 00:00:00 Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 25. februāra noteikumos Nr. 131 "Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo profesionālās izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis" https://www.vestnesis.lv/ta/id/337527 337527 Ministru kabineta noteikumi Nr. 746 Thu, 01 Dec 2022 00:00:00 Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumos Nr. 747 "Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem" https://www.vestnesis.lv/ta/id/337528 337528 Ministru kabineta noteikumi Nr. 747 Thu, 01 Dec 2022 00:00:00 Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 21. decembra noteikumos Nr. 896 "Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļu iegādei" nolikums" https://www.vestnesis.lv/ta/id/337538 337538 Ministru kabineta noteikumi Nr. 748 Thu, 01 Dec 2022 00:00:00 Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 11. februāra noteikumos Nr. 82 "Noteikumi par valsts nodevu par mežsaimnieciskām un medību darbībām" https://www.vestnesis.lv/ta/id/337536 337536 Ministru kabineta noteikumi Nr. 749 Thu, 01 Dec 2022 00:00:00 Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 796 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos" https://www.vestnesis.lv/ta/id/337531 337531 Ministru kabineta noteikumi Nr. 750 Thu, 01 Dec 2022 00:00:00 Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 22. februāra noteikumos Nr. 133 "Kārtība, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim" https://www.vestnesis.lv/ta/id/337524 337524 Ministru kabineta noteikumi Nr. 751 Thu, 01 Dec 2022 00:00:00 Noteikumi par profesionālās kvalifikācijas eksāmenu saturu un norises kārtību https://www.vestnesis.lv/ta/id/337530 337530 Ministru kabineta noteikumi Nr. 752 Thu, 01 Dec 2022 00:00:00 Par valsts nekustamā īpašuma Merķeļa ielā 11, Rīgā, pārdošanu https://www.vestnesis.lv/ta/id/337523 337523 Ministru kabineta rīkojums Nr. 846 Thu, 01 Dec 2022 00:00:00 Par valsts nekustamā īpašuma Baložu ielā 8, Baložos, Ķekavas novadā, nodošanu Ķekavas novada pašvaldības īpašumā https://www.vestnesis.lv/ta/id/337532 337532 Ministru kabineta rīkojums Nr. 847 Thu, 01 Dec 2022 00:00:00 Par nekustamā īpašuma "Rudzupuķes" Sventes pagastā, Augšdaugavas novadā, daļas pirkšanu valsts galvenā autoceļa A14 Daugavpils apvedceļš (Kalkūni–Tilti) pārbūves projekta īstenošanai https://www.vestnesis.lv/ta/id/337519 337519 Ministru kabineta rīkojums Nr. 848 Thu, 01 Dec 2022 00:00:00 Par valsts līdzdalības saglabāšanu akciju sabiedrībā "Air Baltic Corporation" un vispārējo stratēģisko mērķi https://www.vestnesis.lv/ta/id/337518 337518 Ministru kabineta rīkojums Nr. 849 Thu, 01 Dec 2022 00:00:00 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" https://www.vestnesis.lv/ta/id/337535 337535 Ministru kabineta rīkojums Nr. 850 Thu, 01 Dec 2022 00:00:00 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" https://www.vestnesis.lv/ta/id/337529 337529 Ministru kabineta rīkojums Nr. 851 Thu, 01 Dec 2022 00:00:00 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" https://www.vestnesis.lv/ta/id/337539 337539 Ministru kabineta rīkojums Nr. 852 Thu, 01 Dec 2022 00:00:00 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" https://www.vestnesis.lv/ta/id/337537 337537 Ministru kabineta rīkojums Nr. 853 Thu, 01 Dec 2022 00:00:00 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" https://www.vestnesis.lv/ta/id/337517 337517 Ministru kabineta rīkojums Nr. 854 Thu, 01 Dec 2022 00:00:00 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" https://www.vestnesis.lv/ta/id/337520 337520 Ministru kabineta rīkojums Nr. 855 Thu, 01 Dec 2022 00:00:00 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" https://www.vestnesis.lv/ta/id/337521 337521 Ministru kabineta rīkojums Nr. 856 Thu, 01 Dec 2022 00:00:00 Par Jāņa Patmalnieka atbrīvošanu no Ministru prezidenta biroja vadītāja amata https://www.vestnesis.lv/ta/id/337547 337547 Ministru prezidenta rīkojums Nr. 2022/1.2.1.-329 Thu, 01 Dec 2022 00:00:00 Par Ievu Zībergu https://www.vestnesis.lv/ta/id/337548 337548 Ministru prezidenta rīkojums Nr. 2022/1.2.1.-330 Thu, 01 Dec 2022 00:00:00 Par Gata Eglīša komandējumu https://www.vestnesis.lv/ta/id/337549 337549 Ministru prezidenta rīkojums Nr. 2022/1.2.1.-331 Thu, 01 Dec 2022 00:00:00 Par mikrolieguma izveidošanu https://www.vestnesis.lv/ta/id/337555 337555 Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas informācija Thu, 01 Dec 2022 00:00:00 Par tirgus dalībnieku apvienošanos https://www.vestnesis.lv/ta/id/337546 337546 Konkurences padomes lēmums Nr. 20 Thu, 01 Dec 2022 00:00:00 Par grozījumiem Rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas tiesneša amata kandidātu atlases kārtībā https://www.vestnesis.lv/ta/id/337556 337556 Tieslietu padomes lēmums Nr. 129 Thu, 01 Dec 2022 00:00:00 Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2022. gada 28. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 17/2022 "Par pašvaldības stipendiju piešķiršanu speciālistu piesaistei Alūksnes novadā" https://www.vestnesis.lv/ta/id/337559 337559 Alūksnes novada domes saistošie noteikumi Nr. 28/2022 Thu, 01 Dec 2022 00:00:00 Pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtība https://www.vestnesis.lv/ta/id/337558 337558 Augšdaugavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 68 Thu, 01 Dec 2022 00:00:00 Par nekustamo īpašumu Alderos, Kanāla ielā 25C un Pakalnu ielā 2, 4 10, 12 un 14, detālplānojuma apstiprināšanu https://www.vestnesis.lv/ta/id/337552 337552 Ādažu novada domes lēmums Nr. 565 Thu, 01 Dec 2022 00:00:00 Par zvejas rīku limita daļas nodalīšanu pašpatēriņa zvejai 2023. gadā https://www.vestnesis.lv/ta/id/337544 337544 Dienvidkurzemes novada domes saistošie noteikumi Nr. 2022/38 Thu, 01 Dec 2022 00:00:00 Grozījumi Ventspils novada domes 2022. gada 29. septembra saistošajos noteikumos Nr. 21 "Ventspils novada pašvaldības nolikums" https://www.vestnesis.lv/ta/id/337516 337516 Ventspils novada domes saistošie noteikumi Nr. 23 Thu, 01 Dec 2022 00:00:00 Grozījumi Gulbenes novada domes 2013. gada 31. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 25 "Gulbenes novada pašvaldības nolikums" https://www.vestnesis.lv/ta/id/337542 337542 Gulbenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 25 Thu, 01 Dec 2022 00:00:00 Dažādi sludinājumi https://www.vestnesis.lv/ta/id/337550 337550 Thu, 01 Dec 2022 00:00:00 Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistra ziņas https://www.vestnesis.lv/ta/id/337540 337540 Thu, 01 Dec 2022 00:00:00 Izsoles https://www.vestnesis.lv/ta/id/337551 337551 Thu, 01 Dec 2022 00:00:00 Laulāto mantiskās attiecības https://www.vestnesis.lv/ta/id/337541 337541 Thu, 01 Dec 2022 00:00:00 Mantojumu ziņas https://www.vestnesis.lv/ta/id/337561 337561 Thu, 01 Dec 2022 00:00:00 Paziņojumi kreditoriem un ieinteresētajām personām https://www.vestnesis.lv/ta/id/337543 337543 Thu, 01 Dec 2022 00:00:00 Piegādes un darbu izpildes pasūtījumi https://www.vestnesis.lv/ta/id/337562 337562 Thu, 01 Dec 2022 00:00:00 Pilnvaru atsaukumi https://www.vestnesis.lv/ta/id/337553 337553 Thu, 01 Dec 2022 00:00:00 Uzaicinājumi nokārtot saistības https://www.vestnesis.lv/ta/id/337563 337563 Thu, 01 Dec 2022 00:00:00 Uzaicinājumi uz tiesu https://www.vestnesis.lv/ta/id/337554 337554 Thu, 01 Dec 2022 00:00:00 Uzņēmumu reģistra ziņas https://www.vestnesis.lv/ta/id/337545 337545 Thu, 01 Dec 2022 00:00:00