• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Preiļu novada dome Viss arhīvs

08.04.2024.

OP 2024/68.12

Par grozījumiem Preiļu novada pašvaldības 2023. gada 29. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 2023/11 "Preiļu novada pašvaldības nolikums"

06.03.2024.

OP 2024/47.13

Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas un afišu stendu izmantošanas kārtību Preiļu novadā

21.02.2024.

OP 2024/37.24

Par Preiļu novada pašvaldības 2024. gada pamatbudžetu

02.02.2024.

OP 2024/24.12

Par Preiļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2023/9 "Prasības regulējamā Rušona ezera hidrotehniskās būves ekspluatācijas režīmam plūdu draudu novēršanai un administratīvā atbildība par šo prasību pārkāpšanu" atcelšanu

16.01.2024.

OP 2024/11.3

Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālās palīdzības pabalstiem Preiļu novadā

16.01.2024.

OP 2024/11.4

Par grozījumiem Preiļu novada pašvaldības 2021. gada 30. novembra saistošajos noteikumos Nr. 2021/14 "Par sociālajiem pakalpojumiem Preiļu novadā"

10.01.2024.

OP 2024/7.34

Par materiālo palīdzību Preiļu novadā

10.01.2024.

OP 2024/7.35

Par Preiļu novada pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas

04.01.2024.

OP 2024/3.15

Par grozījumiem Preiļu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2023/5 "Par Preiļu novada pašvaldības 2023. gada pamatbudžetu"

02.01.2024.

OP 2024/1.9

Par Preiļu novada domes 2021. gada 26. augusta saistošo noteikumu Nr. 2021/8 "Par Preiļu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu" atzīšanu par spēku zaudējošiem

11.10.2023.

OP 2023/197.32

Par braukšanas maksas atvieglojumiem un kārtību, kādā tiek apmaksāti transporta izdevumi izglītojamajiem Preiļu novadā

03.10.2023.

OP 2023/191.22

Par grozījumiem Preiļu novada pašvaldības 2023. gada 29. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 2023/11 "Preiļu novada pašvaldības nolikums"

19.09.2023.

OP 2023/181.24

Par grozījumiem Preiļu novada pašvaldības 2023. gada 23. februāra saistošajos noteikumos Nr. 2023/2 "Preiļu novada pašvaldības sabiedrības līdzdalības budžeta nolikums"

28.07.2023.

OP 2023/144.8

Par grozījumiem Preiļu novada pašvaldības 2023. gada 29. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 2023/11 "Preiļu novada pašvaldības nolikums"

13.07.2023.

OP 2023/133.23

Grozījumi Preiļu novada pašvaldības 2021. gada 30. novembra saistošajos noteikumos Nr. 2021/15 "Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālās palīdzības pabalstiem Preiļu novadā"

06.07.2023.

OP 2023/129.42

Preiļu novada pašvaldības nolikums

30.06.2023.

OP 2023/125.47

Par grozījumiem Preiļu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2021/17 "Par Preiļu novada pašvaldības palīdzību audžuģimenēm"

16.06.2023.

OP 2023/116.36

Par grozījumiem Preiļu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2022/14 "Preiļu novada pašvaldības nodevas". Precizējot iepriekš publicēto

15.06.2023.

OP 2023/115.36

Par grozījumiem Preiļu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2022/14 "Preiļu novada pašvaldības nodevas"

02.06.2023.

OP 2023/106.25

Prasības regulējamā Rušona ezera hidrotehniskās būves ekspluatācijas režīmam plūdu draudu novēršanai un administratīvā atbildība par šo prasību pārkāpšanu

08.05.2023.

OP 2023/86.22

Preiļu novada pašvaldības teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi

02.05.2023.

OP 2023/84.12

Par licencēto makšķerēšanu Bicānu ezerā, Bieržgaļa ezerā, Biešonā, Cirišā, Eikša ezerā, Jašazarā, Kategrades ezerā, Lielajā Kolupa ezerā, Pakalnī, Pelēča ezerā, Rušonā un Zolvas ezerā Preiļu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā no 2023. gada līdz 2030. gadam

14.04.2023.

OP 2023/73.45

Par Preiļu novada pašvaldības 2023. gada pamatbudžetu

11.04.2023.

OP 2023/70.14

Preiļu novada pašvaldības sabiedrības līdzdalības budžeta nolikums

11.04.2023.

OP 2023/70.15

Preiļu novada pašvaldības iedzīvotāju konsultatīvās padomes nolikums

13.03.2023.

OP 2023/51.15

Par Preiļu novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksu

13.03.2023.

OP 2023/51.16

Par grozījumiem Preiļu novada pašvaldības 2022. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2022/3 "Par pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniegšanas kārtību Preiļu novadā"

13.01.2023.

OP 2023/10.26

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Preiļu novadā

29.12.2022.

OP 2022/252.27

Par grozījumiem Preiļu novada pašvaldības 2022. gada 24. februāra saistošajos noteikumos Nr. 2022/7 "Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību"

16.12.2022.

OP 2022/244.56

Par pašvaldības līdzfinansējumu īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai Preiļu novadā pēc iedzīvotāju (dzīvojamo ēku īpašnieku) ierosinājuma

13.12.2022.

OP 2022/241.11

Par grozījumiem Preiļu novada pašvaldības 2021. gada 30. novembra saistošajos noteikumos Nr. 2021/14 "Par sociālajiem pakalpojumiem Preiļu novadā"

12.12.2022.

OP 2022/240.17

Par grozījumiem Preiļu novada pašvaldības 2021. gada 30. novembra saistošajos noteikumos Nr. 2021/13 "Par materiālo palīdzību Preiļu novadā"

08.12.2022.

OP 2022/238.51

Par Preiļu novada domes 2022. gada 30. augusta saistošo noteikumu Nr. 2022/37 "Zemes vienības īpašuma "Smilgas", Aglonas pagastā, Preiļu novadā (kadastra apzīmējums 76420040125) lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa" atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā

06.12.2022.

OP 2022/236.5

Par grozījumiem Preiļu novada domes 2021. gada 6. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2021/05 "Preiļu novada pašvaldības nolikums"

30.11.2022.

OP 2022/232.15

Par medībām Preiļu pilsētā

09.11.2022.

OP 2022/218.8

Par grozījumiem Preiļu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2022/16 "Par koku ciršanu ārpus meža Preiļu novadā"

26.10.2022.

OP 2022/208.19

Par grozījumiem Preiļu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2022/14 "Preiļu novada pašvaldības nodevas"

19.10.2022.

OP 2022/203.10

Par grozījumiem Preiļu novada domes 2021. gada 6. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2021/05 "Preiļu novada pašvaldības nolikums"

05.10.2022.

OP 2022/193.9

Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Preiļu novadā

28.09.2022.

OP 2022/188.9

Par ielu tirdzniecības un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Preiļu novadā

22.09.2022.

OP 2022/184.11

Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu

16.09.2022.

OP 2022/180.34

Zemes vienības īpašuma "Smilgas", Aglonas pagastā, Preiļu novadā (kadastra apzīmējums 76420040125) lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa

01.08.2022.

OP 2022/146.8

Par Preiļu novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai

26.07.2022.

OP 2022/142.9

Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas, atskaitīšanas un diennakts uzraudzības pakalpojuma sniegšanas kārtība Preiļu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas

26.07.2022.

OP 2022/142.10

Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas un afišu stendu izmantošanas kārtību Preiļu novadā

30.06.2022.

OP 2022/124.12

Preiļu novada kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi

14.06.2022.

OP 2022/114.16

Par nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru, ielu nosaukumu un objektu virzienu norāžu izvietošanu Preiļu novadā

14.06.2022.

OP 2022/114.17

Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Preiļu novada teritorijā

14.06.2022.

OP 2022/114.18

Grozījumi Preiļu novada pašvaldības 2022. gada 31. marta saistošajos noteikumos Nr. 2022/14 "Preiļu novada pašvaldības nodevas"

08.06.2022.

OP 2022/110.22

Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Preiļu novadā

Rādīt vairāk: Nākamie 5020
RĪKI
  • SEKO LĪDZI
  • PASTĀSTI CITIEM
  • ABONĒ RSS
  • PAR ŠO GRUPU

Abonē RSS

RSS ir veids, kā sekot līdzi jaunākajai oficiālajā izdevumā publicētajai informācijai. Pievienojiet šo saiti savam RSS lasītājam, lai saņemtu jaunāko informāciju par oficiālajām publikācijām šajā sadaļā!
Saite
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!