• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Preiļu novada domes 2024. gada 25. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 2024/8 "Par grozījumiem Preiļu novada pašvaldības 2022. gada 30. novembra saistošajos noteikumos Nr. 2022/48 "Par pašvaldības līdzfinansējumu īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai Preiļu novadā pēc iedzīvotāju (dzīvojamo ēku īpašnieku) ierosinājuma"". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 30.04.2024., Nr. 84 https://www.vestnesis.lv/op/2024/84.13

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Saldus novada domes saistošie noteikumi Nr. 15

Par Saldus novada pašvaldības stipendiju "Medusmaize"

Vēl šajā numurā

30.04.2024., Nr. 84

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Preiļu novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 2024/8

Pieņemts: 25.04.2024.

OP numurs: 2024/84.13

2024/84.13
RĪKI

Preiļu novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Preiļu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2024/8

Preiļos 2024. gada 25. aprīlī

Par grozījumiem Preiļu novada pašvaldības 2022. gada 30. novembra saistošajos noteikumos Nr. 2022/48 "Par pašvaldības līdzfinansējumu īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai Preiļu novadā pēc iedzīvotāju (dzīvojamo ēku īpašnieku) ierosinājuma"

APSTIPRINĀTI
ar Preiļu novada domes
2024. gada 25. aprīļa lēmumu
(prot. Nr. 5, 1. §)

Izdoti saskaņā ar
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma
6. panta sesto daļu

Izdarīt Preiļu novada pašvaldības 2022. gada 30. novembra saistošajos noteikumos Nr. 2022/48 "Par pašvaldības līdzfinansējumu īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai Preiļu novadā pēc iedzīvotāju (dzīvojamo ēku īpašnieku) ierosinājuma" (turpmāk – Noteikumi) šādus grozījumus:

1. Izteikt Noteikumu 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Preiļu novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) piešķir līdzfinansējumu tās administratīvajā teritorijā esošu fiziskām personām piederošu nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes un/vai kanalizācijas tīkliem ar mērķi veicināt kanalizācijas un ūdensvada tīklu sakārtošanu un samazināt vides piesārņojumu Preiļu pilsētas un novada ciemu teritorijās. Pieslēguma izbūve neietver iekšējās sadzīves kanalizācijas vai ūdensvada sistēmas izbūvi vai rekonstrukciju."

2. Izteikt Noteikumu 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Līdzfinansējums tiek piešķirts personai, kas savu pamata dzīves vietu deklarējusi Preiļu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā:

4.1. 50 % apmērā no kopējām pieslēguma projektēšanas vai būvniecības izmaksām gan ūdensapgādes, gan kanalizācijas tīklam, ja tiek iesniegti izdevumus apliecinoši dokumenti vai EUR 30.00 par vienu metru, ja netiek iesniegti izdevumus apliecinoši dokumenti. Šis līdzfinansējums nedrīkst pārsniegt EUR 1000,00 par pieslēgumu vienam namīpašumam.

4.2. 75 % apmērā no kopējām pieslēguma projektēšanas vai būvniecības izmaksām gan ūdensapgādes, gan kanalizācijas tīklam, ja ir iesniegti izdevumus apliecinoši dokumenti vai EUR 35.00 par vienu metru, ja netiek iesniegti izdevumus apliecinoši dokumenti, vienīgajam mājoklim trūcīgai daudzbērnu ģimenei, trūcīgam vientuļam pensionāram, vai personai ar 1. invaliditātes grupu, kurai ir kustību traucējumi. Šis līdzfinansējums nedrīkst pārsniegt EUR 1500,00.

3. Papildināt Noteikumus ar 18.1 punktu šādā redakcijā:

"18.1 Pieslēguma kopējās būvniecības izmaksās tiek ietverti izdevumi par būvniecības ieceres dokumentāciju, kas izstrādāta un akceptēta atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, izstrādi, t.sk., inženiertopogrāfisko izpēti un inženierģeoloģisko izpēti, būvniecības ieceres izstrādi (tikai UKT daļa), ja kopā ar būvniecības ieceres dokumentāciju tika iesniegti maksājumu apliecinošie dokumenti par projekta izstrādes izdevumu apmaksu tikai UKT daļai."

Preiļu novada domes priekšsēdētājs Ā. Vucāns

 

Preiļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2024/8 "Par grozījumiem Preiļu novada pašvaldības 2022. gada 30. novembra saistošajos noteikumos Nr. 2022/48 "Par pašvaldības līdzfinansējumu īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai Preiļu novadā pēc iedzīvotāju (dzīvojamo ēku īpašnieku) ierosinājuma""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Norādāmā informācija

1. Mērķis un nepieciešamības pamatojums 1.1. Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt kārtību, kādā Preiļu novada pašvaldība piešķir līdzfinansējumu tās administratīvajā teritorijā esošu fiziskām personām piederošu nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes un/vai kanalizācijas tīkliem.

1.2. Viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas organizēšana savā administratīvajā teritorijā, pašvaldības līdzfinansējums sekmēs dzīvojamo māju pieslēgšanos centralizētajai kanalizācijas sistēmai, attīstot pakalpojumu sniegšanā efektīvas, ekonomiskas un drošas tehnoloģijas, nodrošinot vides aizsardzību, samazinot vides piesārņojuma risku, tādējādi veicinot dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu.

1.3. Pašvaldībā ir nodrošināta iespēja saņemt ūdenssaimniecības pakalpojumus. Tomēr, ņemot vērā izmaksas, kuras nepieciešamas, lai izpildītu būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasības, jaunu pieslēgumu skaits nav liels. Veicot grozījumus saistošajos noteikumos un paaugstinot līdzfinansējuma apmēru, tiks veicināta iedzīvotāju pieslēgšanās centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai Preiļu novadā, tiks atbalstītas sociāli neaizsargātas iedzīvotāju grupas un tiks atbalstītas personas, kurām nepieciešama tikai tehniskās dokumentācijas izstrāde.

Saistošajos noteikumos precizēta pakalpojumu saņemšanas teritorija un skaidri noteikts, ka pieslēguma izbūve neietver iekšējās sadzīves kanalizācijas vai ūdensvada sistēmas izbūvi vai rekonstrukciju.

Saistošie noteikumi papildināti ar jaunu 18.1 punktu, kas precizē informāciju par izdevumiem, kas tiek ietverti pieslēguma kopējās būvniecības izmaksās.

1.4. Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta sesto daļu, kas nosaka, ka pašvaldība var izdot saistošos noteikumus par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, nosakot līdzfinansējuma apmēru un saņemšanas nosacījumus.

2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu 2.1. Saistošo noteikumu īstenošanas rezultātā palielinās pašvaldības budžeta izdevumi gadā, jo tiks segti izdevumi nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Saistošo noteikumu izpilde tiek nodrošināta ikgadējā pašvaldības budžeta ietvaros.

2.2. Saistošo noteikumu izpildei katru gadu tiks plānots finansējums no Preiļu novada pašvaldības budžeta atbilstoši pašvaldības budžeta iespējām.

3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenci 3.1. Sociālā ietekme – saistošie noteikumi uzlabo mājsaimniecību dzīves apstākļus, tiek iegūts komforts un ērtības, paaugstinās nekustamā īpašuma vērtība.

3.2. Ietekme uz vidi – saistošie noteikumi nodrošina vides aizsardzību, samazinot vides piesārņojuma risku, nodrošinot notekūdeņu savākšanu un novadīšanu uz attīrīšanas iekārtām.

3.3. Ietekme uz iedzīvotāju veselību – saistošie noteikumi uzlabos dzīves kvalitāti, sekmēs iedzīvotāju veselības aizsardzības līmeni, jo dzeramā ūdens atbilstoša kvalitāte ir viens no priekšnoteikumiem, kas ietekmē cilvēku veselību.

3.4. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi – saistošie noteikumi var veicināt uzņēmējdarbību, kas sniedz kanalizācijas un/vai ūdensvadu pieslēgumu izbūves pakalpojumus.

3.5. Ietekme uz konkurenci – saistošie noteikumi neierobežo uzņēmējdarbības aktivitātes un konkurenci.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām 4.1. Pretendents iesniedz iesniegumu par līdzfinansējuma piešķiršanu ar pielikumiem Preiļu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā 5. kabinetā (1. stāvā) Raiņa bulvārī 19, Preiļos. Iesniegumam klāt pievieno saistošo noteikumu 13. punktā noteiktos dokumentus. Lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt līdzfinansējumu pieņem Dome, pamatojoties uz Novada Attīstības komitejas atzinumu.

4.2. Ja Preiļu novada dome pieņem lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu, tad 10 darba dienu laikā pašvaldība sagatavo un piedāvā pretendentam slēgt rakstisku vienošanos par līdzfinansējuma saņemšanas kārtību.

5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem 5.1. Saistošie noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta sesto daļu, kas nosaka, ka pašvaldība var izdot saistošos noteikumus par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, līdz ar to Preiļu novada pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu izdot šādus noteikumus.

5.2. Saistošo noteikumu īstenošana neietekmēs Pašvaldībai pieejamos resursus, jo nav nepieciešama jaunu institūciju vai darba vietu izveide vai esošo institūciju kompetences paplašināšanu, lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi.

6. Informācija par izpildes nodrošināšanu 6.1. Saistošo noteikumu izpildē nav paredzēts izveidot jaunas institūcijas, esošo likvidācija vai reorganizācija. Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Preiļu novada pašvaldība un pašvaldības kapitālsabiedrība sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PREIĻU SAIMNIEKS".

6.2. Izpildes nodrošināšana tiks veikta apstiprinātā pašvaldības budžeta ietvaros.

7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšana 7.1. Saistošo noteikumi ir piemēroti iecerētā mērķa sasniegšanai un paredz tikai tādus pasākumus, kas nepieciešami šo mērķu īstenošanai. Saistošo noteikumu īstenošanas izmaksas ir atbilstošas to izdošanas mērķim. Noteikumi veicinās finansiāli labvēlīgāku stāvokli un samazinās nevienlīdzību, kā arī uzlabos iedzīvotāju dzīves kvalitāti.
8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām 8.1. Saistošo noteikumu projekta izstrādē tika iesaistīti: Preiļu novada pašvaldības Attīstības, investīciju un inženiertehniskā daļa un pašvaldības kapitālsabiedrība sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PREIĻU SAIMNIEKS".

8.2. Atbilstoši Pašvaldību likuma 46. panta trešajai daļai saistošo noteikumu projekts 2024. gada 10. aprīlī publicēts Preiļu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.preili.lv sadaļā Normatīvie akti – Saistošo noteikumu projekti.

8.3. Viedokļu sniegšanas termiņš – divas nedēļas no saistošo noteikumu projekta publicēšanas.

8.4. Viedokli var iesniegt, nosūtot pašvaldībai elektronisku iesniegumu uz pašvaldības e-adresi, vai elektroniski parakstītu iesniegumu uz pašvaldības e-pasta adresi: dome@preili.lv, iesniedzot pašvaldības informācijas un klientu apkalpošanas centrā pašrocīgi parakstītu iesniegumu vai aizpildot iesnieguma veidlapu (pieejama kādā no pašvaldības klientu apkalpošanas centriem vai pašvaldības tīmekļvietnē sadaļā – https://www.preili.lv/lv/saistoso-noteikumu-projekti-0.

8.5. Iedzīvotāju viedokļi par saistošo noteikumu projektu nav saņemti.

Preiļu novada domes priekšsēdētājs Ā. Vucāns

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!