• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Rēzeknes pilsētas dome Viss arhīvs

26.01.2024.

OP 2024/19.9

Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Rēzeknes valstspilsētā

11.12.2023.

OP 2023/239.24

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rēzeknē

06.12.2023.

OP 2023/236.23

Grozījumi Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības 2023. gada 10. februāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības budžetu 2023. gadam"

31.10.2023.

OP 2023/211.47

Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtība Rēzeknē

26.10.2023.

OP 2023/208.20

Grozījumi Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības 2023. gada 10. februāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības budžetu 2023. gadam"

25.10.2023.

OP 2023/207.11

Par Rēzeknes pilsētas domes 20.12.2013. saistošo noteikumu Nr. 68 "Par pašvaldības nodevu par suņu turēšanu Rēzeknes pilsētā" atzīšanu par spēku zaudējušiem

17.10.2023.

OP 2023/201.26

Par sociālajiem pakalpojumiem Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībā

27.09.2023.

OP 2023/187.27

Grozījumi Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības 2023. gada 10. februāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības budžetu 2023. gadam"

26.09.2023.

OP 2023/186.9

Par Rēzeknes pilsētas domes 2021. gada 25. februāra saistošo noteikumu Nr. 6 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība, lai mazinātu Covid-19 izplatības negatīvo ietekmi uz saimniecisko darbību Rēzeknē 2021. gadā" atzīšanu par spēku zaudējušiem

26.09.2023.

OP 2023/186.10

Par Rēzeknes pilsētas domes 2020. gada 19. novembra saistošo noteikumu Nr. 28 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība, lai mazinātu Covid-19 izplatības negatīvo ietekmi uz saimniecisko darbību Rēzeknē" atzīšanu par spēku zaudējušiem

11.09.2023.

OP 2023/175.15

Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībā

07.09.2023.

OP 2023/173.38

Par Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības atbalstu bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam

30.08.2023.

OP 2023/167.36

Par braukšanas maksas atvieglojumiem Rēzeknes pilsētas sabiedriskajā transportā

03.08.2023.

OP 2023/148.6

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības aģentūras "Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs" struktūrvienību maksas pakalpojumi

30.06.2023.

OP 2023/125A.2

Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībā

30.06.2023.

OP 2023/125.46

Grozījumi Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības 2023. gada 10. februāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības budžetu 2023. gadam"

06.03.2023.

OP 2023/46.26

Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībā

20.02.2023.

OP 2023/36.22

Par Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības budžetu 2023. gadam

02.12.2022.

OP 2022/234.25

Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem zemes vienībām Rīgas ielā 17, 19, 19A, 21, 21A, Rēzeknē teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa

16.11.2022.

OP 2022/223.8

Grozījumi 2005. gada 1. septembra Rēzeknes pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr. 13 "Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības nolikums"

31.08.2022.

OP 2022/168.22

Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 2005. gada 1. septembra saistošajos noteikumos Nr. 13 "Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības nolikums"

22.08.2022.

OP 2022/161.18

Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajiem īpašumiem Daugavpils ielā 30, Rēzeknē teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa

08.06.2022.

OP 2022/110.14

Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 2014. gada 21. novembra saistošajos noteikumos Nr. 54 "Par Rēzeknes pilsētas pašvaldības atbalstu higiēnas un veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai"

06.06.2022.

OP 2022/108.13

Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajiem īpašumiem Atbrīvošanas alejā 148 un Atbrīvošanas alejā 150, Rēzeknē teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa

01.06.2022.

OP 2022/105.12

Grozījumi 2013. gada 8. februāra Rēzeknes pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr. 6 "Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības aģentūras "Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs" struktūrvienību maksas pakalpojumi"

18.05.2022.

OP 2022/95.10

Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā ar kadastra Nr. 21000030119 teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa

04.04.2022.

OP 2022/66.10

Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 2011. gada 23. decembra saistošajos noteikumos Nr. 28 "Par sociālajiem pakalpojumiem Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībā"

21.03.2022.

OP 2022/56.8

Grozījumi Rēzeknes valstspilsētas domes 2022. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 4 "Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībā"

21.02.2022.

OP 2022/36.9

Par Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību

01.02.2022.

OP 2022/22.8

Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībā

18.01.2022.

OP 2022/12.9

Par papildu sociālās palīdzības pabalstiem Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībā

18.01.2022.

OP 2022/12.10

Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 2020. gada 30. decembra saistošajos noteikumos Nr. 35 "Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Rēzeknes pilsētas pašvaldībā"

28.12.2021.

OP 2021/250.11

Grozījumi Rēzeknes valstspilsētas domes 2020. gada 13. februāra saistošajos noteikumos Nr. 4 "Par Rēzeknes pilsētas pašvaldības atbalstu bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam"

13.12.2021.

OP 2021/240.13

Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 23.12.2011. saistošajos noteikumos Nr. 28 "Par sociālajiem pakalpojumiem Rēzeknes pilsētas pašvaldībā". Precizējot iepriekš publicēto

10.12.2021.

OP 2021/239.12

Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 23.12.2011. saistošajos noteikumos Nr. 28 "Par sociālajiem pakalpojumiem Rēzeknes pilsētas pašvaldībā"

25.10.2021.

OP 2021/206.6

Par Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām

30.06.2021.

OP 2021/123.29

Grozījums Rēzeknes pilsētas domes 15.06.2017. saistošajos noteikumos Nr. 15 "Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana, alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs, alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība izbraukuma tirdzniecībā sabiedriskos pasākumos, un tirdzniecības organizēšana tirgū"

28.06.2021.

OP 2021/121.17

Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 2019. gada 16. maija saistošajos noteikumos Nr. 13 "Rēzeknes pilsētas kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi"

24.05.2021.

OP 2021/98.13

Grozījums Rēzeknes pilsētas domes 15.06.2017. saistošajos noteikumos Nr. 16 "Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās vietās un izklaidējošā rakstura pasākumu rīkošanai"

24.05.2021.

OP 2021/98.14

Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 23.12.2011. saistošajos noteikumos Nr. 28 "Par sociālajiem pakalpojumiem Rēzeknes pilsētas pašvaldībā"

02.03.2021.

OP 2021/42.24

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība, lai mazinātu Covid-19 izplatības negatīvo ietekmi uz saimniecisko darbību Rēzeknē 2021. gadā

01.02.2021.

OP 2021/21.18

Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 27.11.2009. saistošajos noteikumos Nr. 15 "Par papildu materiālo palīdzību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā". Precizējot iepriekš publicēto

29.01.2021.

OP 2021/20.11

Grozījums Rēzeknes pilsētas domes 13.02.2020. saistošajos noteikumos Nr. 4 "Par Rēzeknes pilsētas pašvaldības atbalstu bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam"

29.01.2021.

OP 2021/20.12

Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 27.11.2009. saistošajos noteikumos Nr. 15 "Par papildu materiālo palīdzību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā"

27.01.2021.

OP 2021/18.2

Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Rēzeknes pilsētas pašvaldībā

26.01.2021.

OP 2021/17.19

Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 19.11.2020. saistošajos noteikumos Nr. 28 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība, lai mazinātu Covid-19 izplatības negatīvo ietekmi uz saimniecisko darbību Rēzeknē"

09.12.2020.

OP 2020/238.10

Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 23.12.2011. saistošajos noteikumos Nr. 28 "Par sociālajiem pakalpojumiem Rēzeknes pilsētas pašvaldībā"

09.12.2020.

OP 2020/238.11

Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 21.11.2014. saistošajos noteikumos Nr. 54 "Par Rēzeknes pilsētas pašvaldības atbalstu higiēnas un veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanai"

27.11.2020.

OP 2020/230.13

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība, lai mazinātu Covid-19 izplatības negatīvo ietekmi uz saimniecisko darbību Rēzeknē

17.11.2020.

OP 2020/223.22

Rēzeknes pilsētas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi

Rādīt vairāk: Nākamie 5020
RĪKI
  • SEKO LĪDZI
  • PASTĀSTI CITIEM
  • ABONĒ RSS
  • PAR ŠO GRUPU

Abonē RSS

RSS ir veids, kā sekot līdzi jaunākajai oficiālajā izdevumā publicētajai informācijai. Pievienojiet šo saiti savam RSS lasītājam, lai saņemtu jaunāko informāciju par oficiālajām publikācijām šajā sadaļā!
Saite

Rēzeknes pilsētas dome
Republikas pilsētas domes publicē saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš.

Pirms republikas pilsētas domes vēlēšanām republikas pilsētu vēlēšanu komisijas publicē reģistrētos deputātu kandidātu sarakstus, pēc vēlēšanām – informāciju par pilsētas domē ievēlētajiem deputātiem.

TIESĪBU AKTI, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU PERSONAS DATU APSTRĀDE
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!