• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Jelgavas pilsētas dome Viss arhīvs

Atlasīti: rezultāti
Dzēst parametrus

13.04.2017.

OP 2017/76.19

Jelgavas pilsētas simbolika

30.03.2017.

OP 2017/66.34

Jelgavas domes 2008.gada 25.septembra saistošo noteikumu Nr.08-22 "Teritorijas Zīles ceļā 4, Jelgavā detālplānojums. Saistošā daļa" atzīšana par spēku zaudējušiem

30.03.2017.

OP 2017/66.35

Jelgavas domes 2008.gada 28.augusta saistošo noteikumu Nr.08-19 "Teritorijas Miezītes ceļā 49, Jelgavā detālplānojums. Saistošā daļa" atzīšana par spēku zaudējušiem

27.03.2017.

OP 2017/63.3

Grozījums Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016.gada 22.septembra saistošajos noteikumos Nr.16-19 "Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā"

15.03.2017.

OP 2017/55.8

Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015.gada 12.novembra saistošajos noteikumos Nr.15-19 "Sociālās palīdzības pabalstu un sociālo garantiju piešķiršanas noteikumi"

07.03.2017.

OP 2017/49.4

Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015.gada 12.novembra saistošajos noteikumos Nr.15-20 "Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi"

07.03.2017.

OP 2017/49.5

Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2014.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.14-25 "Trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšana Jelgavas pilsētas pašvaldībā"

13.02.2017.

OP 2017/33.8

Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.16-3 "Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība"

21.11.2016.

OP 2016/226.3

Grozījums Jelgavas pilsētas pašvaldības 2014.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.14-25 "Trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšana Jelgavas pilsētas pašvaldībā"

09.11.2016.

OP 2016/219.10

Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2013.gada 23.maija saistošajos noteikumos Nr.13-12 "Par atbalsta pasākumiem vides pielāgošanai personai, kura pārvietojas riteņkrēslā"

09.11.2016.

OP 2016/219.11

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2011.gada 29.septembra saistošo noteikumu Nr.11-25 "Detālplānojuma zemesgabalam 3.līnijā 2a, Jelgavā grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" atzīšana par spēku zaudējušiem

03.10.2016.

OP 2016/191.12

Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā

03.10.2016.

OP 2016/191.13

Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2011.gada 28.jūlija saistošajos noteikumos Nr.11-21 "Jelgavas pilsētas pašvaldības palīdzības dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā sniegšanas kārtība"

03.10.2016.

OP 2016/191.14

Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015.gada 12.novembra saistošajos noteikumos Nr.15-20 "Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi"

16.09.2016.

OP 2016/180.6

Grozījums Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.16-3 "Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība"

27.07.2016.

OP 2016/143.9

Grozījumi Jelgavas domes 2007.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.185 "Par Jelgavas pilsētas pašvaldības nodevām"

03.06.2016.

OP 2016/107.30

Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.16-3 "Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība"

20.05.2016.

OP 2016/97.9

Par mājdzīvnieku turēšanu Jelgavas pilsētā

02.03.2016.

OP 2016/43.8

Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai

02.03.2016.

OP 2016/43.9

Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai

29.02.2016.

OP 2016/41.4

Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015.gada 12.novembra saistošajos noteikumos Nr.15-20 "Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi"

29.02.2016.

OP 2016/41.5

Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015.gada 12.novembra saistošajos noteikumos Nr.15-19 "Sociālās palīdzības pabalstu un sociālo garantiju piešķiršanas noteikumi"

10.02.2016.

OP 2016/28.6

Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.15-2 "Atvieglojumu piešķiršana nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Jelgavas pilsētā"

10.02.2016.

OP 2016/28.7

Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība

10.02.2016.

OP 2016/28.8

Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2014.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.14-25 "Trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšana Jelgavas pilsētas pašvaldībā"

10.02.2016.

OP 2016/28.9

Grozījums Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015.gada 12.novembra saistošajos noteikumos Nr.15-20 "Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi"

30.11.2015.

OP 2015/234.14

Sociālās palīdzības pabalstu un sociālo garantiju piešķiršanas noteikumi

30.11.2015.

OP 2015/234.15

Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi

30.11.2015.

OP 2015/234.16

Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2014.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.14-25 "Trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšana Jelgavas pilsētas pašvaldībā"

30.11.2015.

OP 2015/234.17

Jelgavas pilsētas pašvaldības palīdzība audžuģimenēm

30.11.2015.

OP 2015/234.18

Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā. Precizējot iepriekš publicēto

26.11.2015.

OP 2015/232.13

Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā

22.04.2015.

OP 2015/78.3

Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apmērs un piešķiršanas kārtība daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai

13.04.2015.

OP 2015/71.5

Jelgavas domes 2008.gada 19.jūnija saistošo noteikumu Nr.08-15 "Teritorijas Rogu ceļā 13D detālplānojums. Saistošā daļa" atcelšana

10.04.2015.

OP 2015/70.12

Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2007.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.185 "Par Jelgavas pilsētas pašvaldības nodevām"

01.04.2015.

OP 2015/65.10

Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2014.gada 27.marta saistošajos noteikumos Nr.14-4 "Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība"

01.04.2015.

OP 2015/65.11

Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2007.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.185 "Par Jelgavas pilsētas pašvaldības nodevām"

25.02.2015.

OP 2015/39.12

Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2013.gada 28.novembra saistošajos noteikumos Nr.13-53 "Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas kārtība Jelgavas pilsētā"

20.02.2015.

OP 2015/36.7

Atvieglojumu piešķiršana nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Jelgavas pilsētā

20.02.2015.

OP 2015/36.8

Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012.gada 29.novembra saistošajos noteikumos Nr.12-25 "Sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas noteikumi"

20.01.2015.

OP 2015/13.28

Trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšana Jelgavas pilsētas pašvaldībā

20.01.2015.

OP 2015/13.29

Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2011.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.11-14 "Jelgavas pilsētas pašvaldības peldvietu lietošanas un apsaimniekošanas noteikumi"

31.12.2014.

OP 2014/258.10

Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2011.gada 28.jūlija saistošajos noteikumos Nr.11-21 "Jelgavas pilsētas pašvaldības palīdzības dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā sniegšanas kārtība"

29.12.2014.

OP 2014/256.13

Jelgavas domes 2008.gada 28.augusta saistošo noteikumu Nr.08-20 "Teritorijas 2.līnijā 2 detālplānojums. Saistošā daļa" atcelšana

15.12.2014.

OP 2014/249.14

Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012.gada 29.novembra saistošajos noteikumos Nr.12-26 "Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi"

31.10.2014.

OP 2014/216.24

Jelgavas domes 2007.gada 25.oktobra saistošo noteikumu Nr.171 "Teritorijas Palīdzības ielā 12 detālplānojums. Saistošā daļa" atcelšana

31.10.2014.

OP 2014/216.25

Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2014.gada 27.marta saistošajos noteikumos Nr.14-4 "Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība"

07.10.2014.

OP 2014/198.17

Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā

23.07.2014.

OP 2014/143.13

Grozījums Jelgavas pilsētas pašvaldības 2014.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.14-2 "Atvieglojumu piešķiršana nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Jelgavas pilsētā 2014.gadā"

14.07.2014.

OP 2014/135.9

Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2014.gada 27.marta saistošajos noteikumos Nr.14-4 "Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība"

Rādīt vairāk: Nākamie 5020
RĪKI
  • PASTĀSTI CITIEM
  • ABONĒ RSS
  • PAR DOKUMENTA IZDEVĒJU

Abonē RSS

RSS ir veids, kā sekot līdzi jaunākajai oficiālajā izdevumā publicētajai informācijai. Pievienojiet šo saiti savam RSS lasītājam, lai saņemtu jaunāko informāciju par oficiālajām publikācijām šajā sadaļā!
Saite

Jelgavas pilsētas dome
Republikas pilsētas domes publicē saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš.

Pirms republikas pilsētas domes vēlēšanām republikas pilsētu vēlēšanu komisijas publicē reģistrētos deputātu kandidātu sarakstus, pēc vēlēšanām – informāciju par pilsētas domē ievēlētajiem deputātiem.

SKATĪT TIESĪBU AKTUS, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!