• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Ķekavas novada dome Viss arhīvs

02.11.2023.

OP 2023/213.46

Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2023. gada 8. februāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2023 "Par Ķekavas novada pašvaldības 2023. gada budžetu"

09.10.2023.

OP 2023/195.22

Par detālplānojuma "Seklumi un Gala Slokas" apstiprināšanu, Katlakalnā, Ķekavas novadā

21.09.2023.

OP 2023/183.20

Grozījumi Ķekavas novada domes 2023. gada 22. marta saistošajos noteikumos Nr. SN-TPD-2/2023 "Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa"

21.09.2023.

OP 2023/183.21

Par Ķekavas novada domes saistošo noteikumu Nr. SN-TPD-6/2023 "Grozījumi Ķekavas novada domes 2023. gada 22. marta saistošajos noteikumos Nr. SN-TPD-2/2023 "Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa"" apstiprināšanu

20.09.2023.

OP 2023/182.20

Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Ķekavas novada pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs

12.09.2023.

OP 2023/176.9

Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2021. gada 6. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 29/2021 "Par pašvaldības atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas, audžuģimenēm un aizbildņiem Ķekavas novadā"

06.09.2023.

OP 2023/172.28

Ķekavas novada pašvaldības jauniešu iniciatīvu projektu konkursa nolikums

06.09.2023.

OP 2023/172.29

Kārtība, kādā tiek piešķirtas Ķekavas novada pašvaldības sporta bāzes un izglītības iestāžu sporta infrastruktūra. Precizējot iepriekš publicēto

04.09.2023.

OP 2023/170.27

Pašvaldībai piederošās vai piekrītošās zemes izmantošanas personīgās palīgsaimniecības vajadzībām vai sakņu dārza ierīkošanai noteikumi

04.09.2023.

OP 2023/170.28

Kārtība, kādā tiek piešķirtas Ķekavas novada pašvaldības sporta bāzes un izglītības iestāžu sporta infrastruktūra

16.08.2023.

OP 2023/157.17

Grozījumi Ķekavas novada domes 2023. gada 22. marta saistošajos noteikumos Nr. SN-TPD-2/2023 "Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa"

16.08.2023.

OP 2023/157.18

Par detālplānojuma "Mežnoriņas", Krustkalnos, Ķekavas novadā, apstiprināšanu

16.08.2023.

OP 2023/157.19

Par Ķekavas novada domes saistošo noteikumu Nr. SN- TPD-5/2023 "Grozījumi Ķekavas novada domes 2023. gada 22. marta saistošajos noteikumos Nr. SN-TPD-2/2023 "Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa"" apstiprināšanu

15.08.2023.

OP 2023/156.28

Par Ķekavas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un/vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai

31.07.2023.

OP 2023/145.10

Kārtība, kādā Ķekavas novada pašvaldība kompensē vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem braukšanas izdevumus par sabiedriskā transporta izmantošanu

31.07.2023.

OP 2023/145.11

Par detālplānojuma "Odukalna iela 4", Odukalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, apstiprināšanu

28.07.2023.

OP 2023/144.7

Grozījums Ķekavas novada pašvaldības 2021. gada 6. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 30/2021 "Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi"

28.06.2023.

OP 2023/123.44

Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2023. gada 8. februāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2023 "Par Ķekavas novada pašvaldības 2023. gada budžetu"

28.06.2023.

OP 2023/123.45

Par Ķekavas novada domes 2009. gada 24. novembra saistošo noteikumu Nr. SN-TPD-186/2009 "Par detālplānojuma nekustamam īpašumam "Ābranti (2. kārta)" Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā apstiprināšanu ar Ķekavas novada domes saistošajiem noteikumiem" atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā par nekustamo īpašumu "Ābranti", kadastra numurs 8070 008 0692, Vimbukrogā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

28.06.2023.

OP 2023/123.46

Par detālplānojuma "Ābranti (2. kārta)" grozījumu apstiprināšanu nekustamajā īpašumā "Ābranti", Vimbukrogā, Ķekavas novadā

28.06.2023.

OP 2023/123.47

Par detālplānojuma "Jaungaņģi" apstiprināšanu, Ķekavā, Ķekavas novadā

21.06.2023.

OP 2023/119.41

Pabalsti Ķekavas novadā, neizvērtējot materiālo situāciju

21.06.2023.

OP 2023/119.42

Par detālplānojuma "Silvestri" apstiprināšanu, Ķekavā, Ķekavas novadā

21.06.2023.

OP 2023/119.43

Par detālplānojuma "Laivas" apstiprināšanu, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

21.06.2023.

OP 2023/119.44

Par detālplānojuma "Emmas, Regijas, Regijas-1, Jaunorvaldi, Gaiļbikši, a/d Starts 4/1-22, a/d Starts 4/1-24" grozījumu apstiprināšanu nekustamajā īpašumā Jaunlazdu ielā 2, Krustkalnos, Ķekavas novadā

07.06.2023.

OP 2023/109.20

Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2021. gada 18. augusta saistošajos noteikumos Nr. 19/2021 "Sociālās palīdzības pabalsti Ķekavas novadā"

05.06.2023.

OP 2023/107.31

Ķekavas novada fizisko personu un nevalstisko organizāciju publiskas infrastruktūras izveides projektu atbalsta konkursa nolikums

18.05.2023.

OP 2023/94.16

Par detālplānojuma "Titurgas iela 31" grozījumu projekta nekustamajam īpašumam Titurgas ielā 33, Baložos, Ķekavas novadā apstiprināšanu. Precizējot iepriekš publicēto

17.05.2023.

OP 2023/93.8

Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2023. gada 8. februāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2023 "Par Ķekavas novada pašvaldības 2023. gada budžetu"

16.05.2023.

OP 2023/92.4

Par detālplānojuma "Titurgas iela 31" grozījumu projekta nekustamajam īpašumam Titurgas ielā 33, Baložos, Ķekavas novadā apstiprināšanu

20.04.2023.

OP 2023/77.32

Par detālplānojuma "Mālu iela 46" apstiprināšanu, Odukalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

20.04.2023.

OP 2023/77.33

Par detālplānojuma "Jaunkrūmiņi" apstiprināšanu, Krogsilā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

20.04.2023.

OP 2023/77.34

Par detālplānojuma "Eltes un Dzērvēni" apstiprināšanu, Krogsilā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

31.03.2023.

OP 2023/65.33

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa

27.03.2023.

OP 2023/61.21

Ķekavas novada pašvaldības līdzdalības budžeta projektu ideju konkursa nolikums

09.03.2023.

OP 2023/49.26

Par sociālajiem pakalpojumiem Ķekavas novadā

01.03.2023.

OP 2023/43.16

Par pašvaldības atbalsta vai kompensācijas piešķiršanas un izmaksas kārtību norēķiniem ar privāto izglītības iestādi vai bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju

01.03.2023.

OP 2023/43.17

Par līdzfinansējumu privātām vispārējās pamatizglītības iestādēm

17.02.2023.

OP 2023/35.12

Par Ķekavas novada pašvaldības 2023. gada budžetu

16.02.2023.

OP 2023/34.28

Par lokālplānojuma projekta teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajos īpašumos Pavasara ielā 36 un 38, Baložos, Ķekavas novadā apstiprināšanu

15.02.2023.

OP 2023/33.7

Par detālplānojuma "Niedrupes" apstiprināšanu, Krogsilā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

04.01.2023.

OP 2023/3.3

Par Ķekavas novada pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas īres maksas noteikšanas kārtību

30.12.2022.

OP 2022/253.16

Par kārtību, kādā Ķekavas novada pašvaldība piešķir stipendijas studentiem, kuri studē pašvaldības atbalstītās izglītības programmās, darbam izglītības iestādēs

30.12.2022.

OP 2022/253.17

Par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam "Svētkalni" Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā, apstiprināšanu

30.12.2022.

OP 2022/253.18

Par detālplānojuma "Vižņi" apstiprināšanu, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

30.12.2022.

OP 2022/253.19

Par detālplānojuma "Āraiši" apstiprināšanu, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

30.12.2022.

OP 2022/253.20

Par detālplānojuma "Zvirbuļi un Zvirbuļi-1" apstiprināšanu, Lapeniekos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

21.12.2022.

OP 2022/247.15

Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras nolikums

21.12.2022.

OP 2022/247.16

Pašvaldības aģentūras "Ķekavas sociālās aprūpes centrs" maksas pakalpojumu cenrādis

21.12.2022.

OP 2022/247.17

Par Ķekavas novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību

Rādīt vairāk: Nākamie 5020
RĪKI
  • SEKO LĪDZI
  • PASTĀSTI CITIEM
  • ABONĒ RSS
  • PAR ŠO GRUPU

Abonē RSS

RSS ir veids, kā sekot līdzi jaunākajai oficiālajā izdevumā publicētajai informācijai. Pievienojiet šo saiti savam RSS lasītājam, lai saņemtu jaunāko informāciju par oficiālajām publikācijām šajā sadaļā!
Saite
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!