• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Madonas novada dome Viss arhīvs

14.11.2023.

OP 2023/221.12

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu un atbrīvojuma no aplikšanas ar nodokli noteikšanu Madonas novada pašvaldībā

16.10.2023.

OP 2023/200.12

Pabalsti bārenim vai bez vecāku gādības palikušajam bērnam un audžuģimenei Madonas novadā

06.10.2023.

OP 2023/194.34

Madonas novada pašvaldībai piederošo un tās nomāto dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanas kārtība

06.10.2023.

OP 2023/194.35

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Madonas novada pašvaldības 2023. gada budžetu"

09.08.2023.

OP 2023/152.6

Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis Madonas novadā

02.08.2023.

OP 2023/147.14

Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanu

20.07.2023.

OP 2023/138.16

Papildu sociālās palīdzības pabalsti Madonas novadā

07.07.2023.

OP 2023/130.40

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Madonas novada pašvaldības 2023. gada budžetu"

16.06.2023.

OP 2023/116.35

Grozījumi Madonas novada pašvaldības 2023. gada 27. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 5 "Lokālplānojuma Madonas pilsētas ielu sarkano līniju precizēšanai, nekustamajos īpašumos Kalna ielā 32, Kalna ielā 34, Rūpniecības ielas daļā, Gaujas ielā 33, Daugavas ielas daļā, Daugavas ielā 25, ietverot priekšlikumus atsevišķu zemes vienību funkcionālā zonējuma grozīšanai, kas groza Madonas novada teritorijas plānojumu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa"

07.06.2023.

OP 2023/109.21

Grozījumi Madonas novada pašvaldības 31.08.2022. saistošajos noteikumos Nr. 33 "Kārtība, kādā tiek segti braukšanas izdevumi izglītojamajiem Madonas novadā"

07.06.2023.

OP 2023/109.22

Grozījumi Madonas novada pašvaldības 2021. gada 21. decembra saistošajos noteikumos Nr. 21 "Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas, atskaitīšanas un diennakts uzraudzības pakalpojuma sniegšanas kārtība Madonas novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas"

18.05.2023.

OP 2023/94.19

Lokālplānojuma Madonas pilsētas ielu sarkano līniju precizēšanai, nekustamajos īpašumos Kalna ielā 32, Kalna ielā 34, Rūpniecības ielas daļā, Gaujas ielā 33, Daugavas ielas daļā, Daugavas ielā 25, ietverot priekšlikumus atsevišķu zemes vienību funkcionālā zonējuma grozīšanai, kas groza Madonas novada teritorijas plānojumu teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa

28.04.2023.

OP 2023/83.16

Grozījumi Madonas novada pašvaldības 2023. gada 28. februāra saistošajos noteikumos Nr. 2 "Nekustamā īpašuma Vītolu ielā 8A, Kusā, Aronas pagastā, Madonas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7042 006 0793, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa"

06.04.2023.

OP 2023/69.33

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Madonas novada pašvaldības 2023. gada budžetu"

14.03.2023.

OP 2023/52.28

Nekustamā īpašuma Vītolu ielā 8A, Kusā, Aronas pagastā, Madonas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7042 006 0793, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa

13.02.2023.

OP 2023/31.13

Par Madonas novada pašvaldības 2023. gada budžetu

02.02.2023.

OP 2023/24.9

Madonas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, renovācijai un tām piesaistīto zemes gabalu labiekārtošanai

30.12.2022.

OP 2022/253.28

Par pašvaldības noteiktajām nodevām Madonas novadā

30.12.2022.

OP 2022/253.29

Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Madonas novadā

30.12.2022.

OP 2022/253.30

Grozījumi Madonas novada pašvaldības 2021. gada 2. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2 "Madonas novada pašvaldības nolikums"

21.12.2022.

OP 2022/247.18

Madonas novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkursu organizēšanas kārtība

19.12.2022.

OP 2022/245.34

Par līdzfinansējumu Madonas novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas

14.11.2022.

OP 2022/221.12

Grozījumi Madonas novada pašvaldības 2021. gada 25. novembra saistošajos noteikumos Nr. 18 "Sociālās palīdzības pabalsti Madonas novadā"

04.11.2022.

OP 2022/215.18

Par valsts nodevas atvieglojumu bāriņtiesas sniegtajam pakalpojumam Madonas novadā

17.10.2022.

OP 2022/201.32

Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Madonas novadā

13.10.2022.

OP 2022/199.9

Par dzīvojamo telpu izīrēšanu kvalificētam speciālistam Madonas novadā

11.10.2022.

OP 2022/197.8

Grozījumi Madonas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 8 "Nolikums par licencēto makšķerēšanu Rāceņu ezerā"

11.10.2022.

OP 2022/197.9

Grozījums Madonas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 5 "Nolikums par licencēto makšķerēšanu un licencētajām zemūdens medībām Kālezerā"

10.10.2022.

OP 2022/196.18

Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Madonas novadā

06.10.2022.

OP 2022/194.7

Grozījumi Madonas novada pašvaldības 21.09.2021. saistošajos noteikumos Nr. 4 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Madonas novadā"

03.10.2022.

OP 2022/191.13

Grozījumi Madonas novada pašvaldības 2021. gada 25. novembra saistošajos noteikumos Nr. 19 "Par sociālajiem pakalpojumiem Madonas novadā"

22.09.2022.

OP 2022/184.10

Par paaugstinātas nekustamā īpašuma nodokļa likmes piemērošanu Madonas novada pašvaldībā

16.09.2022.

OP 2022/180.30

Par Madonas novada pašvaldības 2021. gada 21. septembra saistošo noteikumu Nr. 6 "Par atbalstu ēdināšanas izdevumu segšanai attālinātā mācību procesa vai karantīnas laikā" atzīšanu par spēku zaudējušiem

16.09.2022.

OP 2022/180.31

Kārtība, kādā tiek segti braukšanas izdevumi izglītojamajiem Madonas novadā

13.09.2022.

OP 2022/177.9

Grozījumi Madonas novada pašvaldības 21.09.2021. saistošajos noteikumos Nr. 4 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Madonas novadā"

12.09.2022.

OP 2022/176.14

Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Madonas novada pašvaldībā

07.09.2022.

OP 2022/173.11

Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Madonas novadā

05.08.2022.

OP 2022/150.13

Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Madonas novadā

04.08.2022.

OP 2022/149.19

Par reklāmu, reklāmas objektu, priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, un pašvaldības nodevu par reklāmas vai reklāmas objektu izvietošanu Madonas novadā

04.08.2022.

OP 2022/149.20

Par Madonas novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību

22.07.2022.

OP 2022/140.10

Madonas novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi

22.06.2022.

OP 2022/120.30

Grozījumi Madonas novada pašvaldības 21.09.2021. saistošajos noteikumos Nr. 7 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Madonas novadā"

16.06.2022.

OP 2022/116.15

Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība

08.06.2022.

OP 2022/110.18

Nolikums par licencēto makšķerēšanu Viešūrā

08.06.2022.

OP 2022/110.19

Grozījumi Madonas novada pašvaldības 2021. gada 25. novembra saistošajos noteikumos Nr. 19 "Par sociālajiem pakalpojumiem Madonas novadā"

08.06.2022.

OP 2022/110.20

Grozījumi Madonas novada pašvaldības 21.12.2021. saistošajos noteikumos Nr. 21 "Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas, atskaitīšanas un diennakts uzraudzības pakalpojuma sniegšanas kārtība Madonas novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas"

10.05.2022.

OP 2022/89.16

Kārtība, kādā Madonas novada pašvaldība sedz licencētās vispārējās izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei

09.05.2022.

OP 2022/88.10

Nolikums par licencēto makšķerēšanu un licencētām zemūdens medībām Kālezerā

28.04.2022.

OP 2022/82.24

Par Madonas novada pašvaldības stipendiju un finansējuma studiju maksai piešķiršanas kārtību

08.03.2022.

OP 2022/47.19

Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē, Madonas novada pašvaldībā

Rādīt vairāk: Nākamie 5020
RĪKI
  • SEKO LĪDZI
  • PASTĀSTI CITIEM
  • ABONĒ RSS
  • PAR ŠO GRUPU

Abonē RSS

RSS ir veids, kā sekot līdzi jaunākajai oficiālajā izdevumā publicētajai informācijai. Pievienojiet šo saiti savam RSS lasītājam, lai saņemtu jaunāko informāciju par oficiālajām publikācijām šajā sadaļā!
Saite
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!