• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Ogres novada dome Viss arhīvs

13.11.2023.

OP 2023/220.27

Pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtība studējošajiem, kuri iegūst sociālā darba veikšanai nepieciešamo profesionālo kvalifikāciju

03.11.2023.

OP 2023/214.40

Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2023. gada 16. februāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2023 "Par Ogres novada pašvaldības 2023. gada konsolidēto budžetu"

01.11.2023.

OP 2023/212.32

Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2023. gada 25. maija saistošajos noteikumos Nr. 12/2023 "Lokālplānojums nekustamajam īpašumam "Ziedlejas" Ciemupē, Ogresgala pag., Ogres nov. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa"

25.10.2023.

OP 2023/207.14

Ogres novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi

06.10.2023.

OP 2023/194.37

Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2023. gada 25. maija saistošajos noteikumos Nr. 12/2023 "Lokālplānojums nekustamajam īpašumam "Ziedlejas" Ciemupē, Ogresgala pag., Ogres nov. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa"

26.09.2023.

OP 2023/186.13

Par pabalstiem aizbildņiem un aizgādņiem

11.09.2023.

OP 2023/175.18

Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2021. gada 14. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 21/2021 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Ogres novadā"

06.09.2023.

OP 2023/172.31

Ogres novada pašvaldības aģentūras "Ogres komunikācijas" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs

01.08.2023.

OP 2023/146.10

Par licencēto makšķerēšanu Daugavā lejpus Ķeguma HES

27.07.2023.

OP 2023/143.8

Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2023. gada 16. februāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2023 "Par Ogres novada pašvaldības 2023. gada konsolidēto budžetu"

26.07.2023.

OP 2023/142.6

Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam "Rudzlauki", Ciemupē, Ogresgala pag., Ogres nov., grozījumu 1.1. redakcijas apstiprināšanu

21.07.2023.

OP 2023/139.7

Pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtība studējošajiem, kuri studē valsts akreditētā augstākās izglītības studiju programmā un iegūst pedagogiem nepieciešamo profesionālo kvalifikāciju

11.07.2023.

OP 2023/131.65

Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Ogres novadā

12.06.2023.

OP 2023/112.42

Par ēdināšanas pabalstu

01.06.2023.

OP 2023/105.16

Lokālplānojums nekustamajam īpašumam "Ziedlejas" Ciemupē, Ogresgala pag., Ogres nov. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa

01.06.2023.

OP 2023/105.17

Par detālplānojuma "Detālplānojums nekustamajam īpašumam Dzintaru ielā 3, Ķegumā, Ogres novadā" 1.1. redakcijas apstiprināšanu

01.06.2023.

OP 2023/105.18

Par detālplānojuma zemes vienībai Bīskapa Meinarda ielā 5A, Ikšķilē, Ogres nov., 2.0. redakcijas apstiprināšanu

09.05.2023.

OP 2023/87.19

Par Ikšķiles novada pašvaldības 2009. gada 20. maija saistošo noteikumu Nr. 8/2009 "Par detālplānojuma zemes īpašumam "Dravnieki" 1. zemes vienībai projekta grafiskās daļas un apbūves noteikumu apstiprināšanu", Ikšķiles novada pašvaldības 2007. gada 19. septembra saistošo noteikumu Nr. 32 "Par detālplānojuma zemes īpašumam "Mežpūces" projekta grafiskās daļas un apbūves noteikumu apstiprināšanu", Ikšķiles novada pašvaldības 2008. gada 19. jūnija saistošo noteikumu Nr. 23 "Par detālplānojuma zemes īpašumam "Priežu Sili" projekta grafiskās daļas un apbūves noteikumu apstiprināšanu", Ikšķiles novada pašvaldības 2008. gada 16. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 10 "Par detālplānojuma zemes īpašumam "Kalnanoras" projekta grafiskās daļas un apbūves noteikumu apstiprināšanu", Ikšķiles novada pašvaldības 2008. gada 16. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 12 "Par detālplānojuma zemes īpašumam "Kalnkurzemnieki" projekta grafiskās daļas un apbūves noteikumu apstiprināšanu", Ikšķiles novada pašvaldības 2007. gada 17. oktobra saistošo noteikumu Nr. 28 "Par detālplānojuma zemes īpašumam "Mežaraupi" projekta grafiskās daļas un apbūves noteikumu apstiprināšanu"; Ikšķiles novada pašvaldības 2007. gada 19. decembra saistošo noteikumu Nr. 49 "Par detālplānojuma zemes īpašumam "Mežastūri" projekta grafiskās daļas un apbūves noteikumu apstiprināšanu", Ikšķiles novada pašvaldības 2009. gada 20. maija saistošo noteikumu Nr. 7/2009 "Par detālplānojuma zemes īpašumam "Mežrūķi" projekta grafiskās daļas un apbūves noteikumu apstiprināšanu", Ikšķiles novada pašvaldības 2007. gada 19. septembra saistošo noteikumu Nr. 33 "Par detālplānojuma zemes īpašumam "Mežbebri" projekta grafiskās daļas un apbūves noteikumu apstiprināšanu", Ikšķiles novada pašvaldības 2006. gada 19. jūlija saistošo noteikumu "Par detālplānojuma zemes īpašumam "Raspodiņi" projekta grafiskās daļas un apbūves noteikumu apstiprināšanu", Ikšķiles novada pašvaldības 2008. gada 20. augusta saistošo noteikumu Nr. 32 "Par detālplānojuma zemes īpašumam "Ozolkalni" projekta grafiskās daļas un apbūves noteikumu apstiprināšanu", Ikšķiles novada pašvaldības 2007. gada 16. maija saistošo noteikumu Nr. 12 "Par detālplānojuma zemes īpašumam "Rītiņi" projekta grafiskās daļas un apbūves noteikumu apstiprināšanu", Ikšķiles novada pašvaldības 2007. gada 18. jūlija saistošo noteikumu Nr. 14 "Par detālplānojuma zemes īpašumam "Saules mežs" projekta grafiskās daļas un apbūves noteikumu apstiprināšanu", Ikšķiles novada pašvaldības 2008. gada 20. februāra saistošo noteikumu Nr. 4 "Par detālplānojuma zemes īpašumam "Smaidas" projekta grafiskās daļas un apbūves noteikumu apstiprināšanu", Ikšķiles novada pašvaldības 2007. gada 16. maija saistošo noteikumu Nr. 11 "Par detālplānojuma zemes īpašumam "Spulgas" projekta grafiskās daļas un apbūves noteikumu apstiprināšanu", Ikšķiles novada pašvaldības 2007. gada 18. jūlija saistošo noteikumu Nr. 15 "Par detālplānojuma zemes īpašumam "Stabulēni" projekta grafiskās daļas un apbūves noteikumu apstiprināšanu", Ikšķiles novada pašvaldības 2008. gada 16. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 11 "Par detālplānojuma zemes īpašumam "Stradiņi" projekta grafiskās daļas un apbūves noteikumu apstiprināšanu", Ikšķiles novada pašvaldības 2010. gada 27. janvāra saistošo noteikumu Nr. 6/2010 "Detālplānojuma nekustamajam īpašumam "Vēri" (kadastra Nr. 7494 012 1092) teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana", Ikšķiles novada pašvaldības 2007. gada 19. decembra saistošo noteikumu Nr. 51 "Par detālplānojuma zemes īpašumam "Vībotnes" projekta grafiskās daļas un apbūves noteikumu apstiprināšanu", Ikšķiles novada pašvaldības 2007. gada 18. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 8 "Par detālplānojuma zemes īpašumam "Vīlipi" projekta grafiskās daļas un apbūves noteikumu" apstiprināšanu", Ikšķiles novada pašvaldības 2008. gada 21. maija saistošo noteikumu Nr. 19 "Par detālplānojuma zemes īpašumam "Zaļumnieki" projekta grafiskās daļas un apbūves noteikumu apstiprināšanu", (paziņojums par apstiprināšanu publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 2008. gada 27. maijā, Nr. 81) un Ikšķiles novada pašvaldības 2008. gada 21. maija saistošo noteikumu Nr. 21 "Detālplānojums zemes īpašumam "Ziemeļi" projekta grafiskās daļas un apbūves noteikumu apstiprināšanu" atcelšanu

09.05.2023.

OP 2023/87.20

Par Lielvārdes novada pašvaldības 2009. gada 30. septembra saistošo noteikumu Nr. 7 "Par detālplānojuma nekustamā īpašuma Mednieku iela 15, Lielvārdē, Lielvārdes novadā teritorijai apstiprināšanu", 2009. gada 30. septembra saistošo noteikumu Nr. 8 "Par detālplānojuma nekustamā īpašuma "Zariņi", Lielvārdē, Lielvārdes novadā teritorijai apstiprināšanu", 2009. gada 30. septembra saistošo noteikumu Nr. 9 "Par detālplānojuma nekustamā īpašuma "Saulgriezes", Lielvārdē, Lielvārdes novadā teritorijai apstiprināšanu", 2009. gada 30. septembra saistošo noteikumu Nr. 10 "Par detālplānojuma nekustamo īpašumu Lāčplēša ielā 53 un 55A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā teritorijai apstiprināšanu", 2009. gada 30. septembra saistošo noteikumu Nr. 12 "Par Centra kvartāla detālplānojuma (nekustamo īpašumu Skolas ielā 10B, Lāčplēša ielā 16A, 16, Ausekļa ielā 7, 2. zemes vienības, Ausekļa ielā 9, 11, Lielvārdē teritorijai) apstiprināšanu", 2009. gada 30. septembra saistošo noteikumu Nr. 13 "Par detālplānojuma nekustamā īpašuma "Upmaļi", Lielvārdē, Lielvārdes novadā teritorijai apstiprināšanu", 2009. gada 30. septembra saistošo noteikumu Nr. 15 "Par detālplānojuma nekustamā īpašuma Laimdotas iela 13, Lielvārdē, Lielvārdes novadā teritorijai apstiprināšanu", 2009. gada 30. septembra saistošo noteikumu Nr. 16 "Par detālplānojuma nekustamā īpašuma "Rumbiņas", Lielvārdē, Lielvārdes novadā teritorijai apstiprināšanu", 2009. gada 30. septembra saistošo noteikumu Nr. 18 "Par detālplānojuma nekustamā īpašuma "Mācītājmuiža", Lielvārdē, Lielvārdes novadā zemes gabalam apstiprināšanu", 2009. gada 30. septembra saistošo noteikumu Nr. 19 "Par detālplānojuma nekustamā īpašuma Krasta 2A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā teritorijai apstiprināšanu", 2009. gada 30. septembra saistošo noteikumu Nr. 20 "Par detālplānojuma nekustamā īpašuma "Sapņu vārti" (kad. Nr. 7448 006 0059), Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā zemes gabalam apstiprināšanu", 2009. gada 30. septembra saistošo noteikumu Nr. 21 "Par detālplānojuma nekustamā īpašuma "Jēkabnieki" (kad. Nr. 7448 005 0147), Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, zemes gabalam apstiprināšanu", 2009. gada 30. septembra saistošo noteikumu Nr. 22 "Par detālplānojuma zemes gabalu "Sidrabiņi", Kalna Sidrabiņi", "Lejas Sidrabiņi", "Līču Sidrabiņi", Meža Sidrabiņi" Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, teritorijai apstiprināšanu", 2009. gada 30. septembra saistošo noteikumu Nr. 23 "Par detālplānojuma nekustamā īpašuma "Stūrīši 1" Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, teritorijas daļai apstiprināšanu", 2009. gada 30. septembra saistošo noteikumu Nr. 24 "Par detālplānojuma zemes gabala "Rūgumi", (kadastra Nr. 7464 004 0033) Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, teritorijai apstiprināšanu", 2009. gada 30. septembra saistošo noteikumu Nr. 25 "Par detālplānojuma zemes gabala "Jaunzemītes", (kadastra Nr. 7464 003 0194) Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, teritorijai apstiprināšanu", 2009. gada 30. septembra saistošo noteikumu Nr. 26 "Par detālplānojuma zemes gabala "Jumstiņi" (kadastra Nr. 7464 002 0100), "Pūcītes" (kadastra Nr. 7464 002 0101), un "Dravanti" " (kadastra Nr. 7464 002 0102), Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, teritorijai apstiprināšanu", 2009. gada 30. septembra saistošo noteikumu Nr. 27 "Par detālplānojuma zemes gabalu "Eglaines", "Garziedi", "Skalbes", "Priedaines", "Lapsēni", Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, teritorijai apstiprināšanu, 2011. gada 30. marta saistošo noteikumu Nr. 5 "Nekustamā īpašuma "Jaunzemi", Lēdmanes pagasts, Lielvārdes novads, 2. zemes vienības detālplānojums", 2011. gada 27. aprīļa saistošos noteikumus Nr. 6 "Nekustamā īpašuma "Čuibas – 1", Lielvārdes pagasts, Lielvārdes novads, detālplānojums", 2011. gada 30. novembra saistošo noteikumu Nr. 20 "Nekustamā īpašuma Dārza iela 7, Lielvārde, Lielvārdes novads, kadastra Nr. 7413 002 0399, teritorijas detālplānojums", 2012. gada 26. septembra saistošo noteikumu Nr. 13 "Nekustamo īpašumu Meža iela 16B, Meža iela 18A, Meža iela 20, Avotu iela 6A, Lielvārde, Lielvārdes novads teritoriju detālplānojums"", 2009. gada 30. septembra saistošo noteikumu Nr. 17 "Par detālplānojuma zemes gabaliem "Rūtas", "Lienes", "Martas", Lielvārdē, Lielvārdes novadā teritorijai apstiprināšanu", atcelšanu

09.05.2023.

OP 2023/87.21

Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Ogres novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās īsteno pirmsskolas izglītības programmas

09.05.2023.

OP 2023/87.22

Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam "Dravnieki", Tīnūžu pag, Ogres nov., apstiprināšanu

09.05.2023.

OP 2023/87.23

Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam "Kalnanoras", Tīnūžu pag, Ogres nov., apstiprināšanu

09.05.2023.

OP 2023/87.24

Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam "Mežrūķi", Tīnūžu pag, Ogres nov., apstiprināšanu

09.05.2023.

OP 2023/87.25

Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam "Vēri", Ikšķilē, Ogres nov., apstiprināšanu

09.05.2023.

OP 2023/87.26

Par detālplānojuma zemes vienībai Indrānu ielā, Mētru ielā, Mārtiņa ielā, Māras ielā, Jura Mazura ielā, Ikšķilē, Ogres nov., apstiprināšanu

09.05.2023.

OP 2023/87.27

Par detālplānojuma zemes vienībai Irbenāju ielā 3, Ikšķilē, Ogres nov., apstiprināšanu

09.05.2023.

OP 2023/87.28

Par detālplānojuma zemes vienībai Melleņu ielā, Ozolkalnu ielā, Ozolkalnu ceļš, Tīnūžu pag, Ogres nov., apstiprināšanu

09.05.2023.

OP 2023/87.29

Par detālplānojuma zemes vienībai Mežaraupu ielā 1, Mežaraupu ielā 2, Mežaraupu ielā 2A, Mežaraupu ielā 3, Mežaraupu ielā 4, Mežaraupu ielā 5, Mežaraupu ielā 6, Mežaraupu ielā 7, Mežaraupu ielā 8, Mežaraupu ielā 9, Mežaraupu ielā 10, Mežaraupu ielā 10A, Mežaraupu ielā 11, Mežaraupu ielā 12, Mežaraupu ielā 13, Mežaraupu ielā 14, Ikšķilē, Ogres nov., apstiprināšanu

09.05.2023.

OP 2023/87.30

Par detālplānojuma zemes vienībai "Mežastūri", "Saulgoži", "Mežaielejas", "Mežastūru ceļš", Tīnūžu pag, Ogres nov., apstiprināšanu

09.05.2023.

OP 2023/87.31

Par detālplānojuma zemes vienībai Noras ielā 1, Noras ielā 2, Noras ielā 4, Noras ielā 6, Noras ielā 8, Ikšķilē, Ogres nov., apstiprināšanu

09.05.2023.

OP 2023/87.32

Par detālplānojuma zemes vienībai Rītupes ielā 1, Rītupes ielā 2, Rītupes ielā 2A, Rītupes ielā 3, Rītupes ielā 3A, Rītupes ielā 4, Rītupes ielā 5, Rītupes ielā 6, Rītupes ielā 7, Rītupes ielā 8, Rītupes ielā 9, Rītupes ielā 10, Rītupes ielā 11, Rītupes ielā 12, Rītupes ielā 13, Rītupes ielā 14, Rītupes ielā 15, Rītupes ielā 16, Rītupes ielā 17, Rītupes ielā 18, Rītupes ielā 19, Rītupes ielā 20, Rītupes ielā 20A, Rītupes ielā 21, Rītupes ielā 22, Rītupes ielā 23, Rītupes ielā 24, Rītupes ielā 25, Rītupes ielā 25A, Ikšķilē, Ogres nov., apstiprināšanu

09.05.2023.

OP 2023/87.33

Par detālplānojuma zemes vienībai "Saules mežs", "Takas", "Enkuri", "Ošupes", "Daibēni", "Sējas", "Tutuči", "Puniņi", "Kokaiņi", "Āvas", "Gercīši", "Liepoksnes", "Lapkalni", "Vecmeņģeļi", "Mīces", "Alvīņi", "Uguntiņas", "Spices", "Ramulti", "Katrīnas", "Raunas", "Skadiņi", "Platnieki", Stūraiņi", Tīnūžu pag, Ogres nov., apstiprināšanu

09.05.2023.

OP 2023/87.34

Par detālplānojuma zemes vienībai "Smaidas", "Smukas", "Jaunsmukas", "Lejassmukas", Tīnūžu pag, Ogres nov., apstiprināšanu

09.05.2023.

OP 2023/87.35

Par detālplānojuma zemes vienībai "Spulgas", "Vasariņi", "Delles", "Īvaldes", "Granīti", "Puteņi", "Ķimeļi", "Salnāji", Tīnūžu pag, Ogres nov., apstiprināšanu

09.05.2023.

OP 2023/87.36

Par detālplānojuma zemes vienībai "Stabulēni", "Lindiņas", "Skroderi", "Silmači", "Delveri", "Niķi" "Uzači", "Mellenes", "Veldeķi", "Vizmas", "Melānijas", "Pelītes", "Minkas", "Kristinas", "Valdlauči", "Sprīži", "Rasmas", "Sidrabi", Tīnūžu pag, Ogres nov., apstiprināšanu

09.05.2023.

OP 2023/87.37

Par detālplānojuma zemes vienībai Stradiņu ielā 1, Stradiņu ielā 2, Stradiņu ielā 3, Stradiņu ielā 4, Stradiņu ielā 5, Stradiņu ielā 6, Stradiņu ielā 7, Stradiņu ielā 9, Stradiņu ielā 11, Turkalnē, Tīnūžu pag, Ogres nov., apstiprināšanu

09.05.2023.

OP 2023/87.38

Par detālplānojuma zemes vienībai Vībotņu iela 1, Vībotņu ielā 2, Vībotņu ielā 2A, Vībotņu ielā 3, Vībotņu ielā 4, Vībotņu ielā 5, Vībotņu ielā 5, Vībotņu ielā 6, Vībotņu ielā 7, Vībotņu ielā 8, Vībotņu ielā 9, Vībotņu ielā 10, Vībotņu ielā 11, Vībotņu ielā 12, Vībotņu ielā 13, Vībotņu ielā 14, Vībotņu ielā 15, Vībotņu ielā 16, Vībotņu ielā 17, Rīgas ielā 71, Rīga ielā 73, Ikšķilē, Ogres nov., apstiprināšanu

09.05.2023.

OP 2023/87.39

Par detālplānojuma zemes vienībai Vīlipa ielā 1, Vīlipa ielā 2, Vīlipa ielā 3, Vīlipa ielā 4, Vīlipa ielā 5, Vīlipā ielā 6, Vīlipa ielā 7, Vīlipa ielā 8, Saulesdārzs, Tīnūžu pag, Ogres nov., apstiprināšanu

09.05.2023.

OP 2023/87.40

Par detālplānojuma zemes vienībai "Zaļumnieki", "Vidus Zaļumnieki", "Lejas Zaļumnieki", "Skujinieki", Tīnūžu pag, Ogres nov., apstiprināšanu

09.05.2023.

OP 2023/87.41

Par detālplānojuma zemes vienībai "Ziemeļi", "Vidusziemeļi", "Ziemīši", "Lejasziemeļi", Tīnūžu pag, Ogres nov., apstiprināšanu

09.05.2023.

OP 2023/87.42

Par detālplānojuma zemes vienībām "Kalnkurzemnieki", "Repšu ceļš Nr. 1", "Augškurzemnieki", "Viduskurzemnieki", "Repšu ceļš Nr. 3", "Repšu ceļš Nr. 5", "Repšu ceļš Nr. 7", Tīnūžu pag, Ogres nov., apstiprināšanu

09.05.2023.

OP 2023/87.43

Par detālplānojuma zemes vienībām Miķeļa ielā, Jurģa ielā, Sūnu ielā, Mārtiņa ielā, Indrānu ielā, Ikšķilē, Ogres nov., apstiprināšanu

12.04.2023.

OP 2023/71.17

Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam "Madaras", Ciemupē, Ogresgala pag., Ogres nov., kadastra Nr. 74800050051; nekustamajam īpašumam "Šīroņi", Ciemupē, Ogresgala pag., Ogres nov., kadastra Nr. 74800050050; zemes vienībai Ķēniņu ielā 1, Ķēniņu ielā 2, Ķēniņu ielā 3; Ķēniņu ielā 4; Ķēniņu ielā 5; Ķēniņu ielā 6; Ķēniņu ielā 8; Ķēniņu ielā 9; Ķēniņu ielā 10; Ķēniņu ielā 11; Ķēniņu ielā 12; Ķēniņu ielā 14; Ķēniņu ielā 16, Ciemupē, Ogresgala pag., Ogres nov., apstiprināšanu

12.04.2023.

OP 2023/71.18

Par detālplānojuma nekustamā īpašuma "Dzeņi", Ciemupē, Ogresgala pag., Ogres nov., sastāvā esošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 74800050340 apstiprināšanu

12.04.2023.

OP 2023/71.19

Par detālplānojuma nekustamā īpašuma "Jaunozoliņi", Ciemupē, Ogresgala pag., Ogres nov., sastāvā esošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 74800050958 apstiprināšanu

12.04.2023.

OP 2023/71.20

Par detālplānojuma nekustamā īpašuma "Ķoderi", Ciemupē, Ogresgala pag., Ogres nov., sastāvā esošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 74800050224 apstiprināšanu

12.04.2023.

OP 2023/71.21

Par detālplānojuma nekustamā īpašuma "Laumiņas", Ciemupē, Ogresgala pag., Ogres nov., sastāvā esošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 74800050018 un nekustamā īpašuma "Fejas", Ciemupē, Ogresgala pag., Ogres nov., sastāvā esošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 74800050006 apstiprināšanu

12.04.2023.

OP 2023/71.22

Par detālplānojuma nekustamā īpašuma "Salči", Ciemupē, Ogresgala pag., Ogres nov., sastāvā esošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 74800050064 apstiprināšanu

12.04.2023.

OP 2023/71.23

Par detālplānojuma nekustamā īpašuma "Vilciņi", Ciemupē, Ogresgala pag., Ogres nov., kadastra Nr. 74800050976, sastāvā esošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 74800050970 un nekustamā īpašuma "Lielvilcieni", Ciemupē, Ogresgala pag., Ogres nov., kadastra Nr. 74800050060, sastāvā esošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 74800050969 un 74800050144 apstiprināšanu

12.04.2023.

OP 2023/71.24

Par detālplānojuma zemes vienībai Brīvības ielā 15, Meža prospektā 2, Meža prospektā 2B, Upes prospektā 14, Ogrē, Ogres nov., un Pļavas ielas posmam apstiprināšanu

Rādīt vairāk: Nākamie 5020
RĪKI
  • SEKO LĪDZI
  • PASTĀSTI CITIEM
  • ABONĒ RSS
  • PAR ŠO GRUPU

Abonē RSS

RSS ir veids, kā sekot līdzi jaunākajai oficiālajā izdevumā publicētajai informācijai. Pievienojiet šo saiti savam RSS lasītājam, lai saņemtu jaunāko informāciju par oficiālajām publikācijām šajā sadaļā!
Saite
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!