• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Jelgavas novada dome Viss arhīvs

Šodien

OP 2023/192.51

Par sociālās palīdzības nodrošināšanu zemu ienākumu mājsaimniecībām

Šodien

OP 2023/192.52

Lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 54440050236 (Kalniņi, Brankas, Cenu pag.), grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

08.09.2023.

OP 2023/174.13

Par ēku nosaukumu (adrešu), dzīvokļu numuru, ielu, pašvaldības iestāžu, tūrisma un uzņēmējdarbības objektu norādzīmju izvietošanu Jelgavas novada pašvaldībā

08.09.2023.

OP 2023/174.14

Grozījumi Jelgavas novada domes 2022. gada 27. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 14 "Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu"

07.07.2023.

OP 2023/130.39

Par licencēto makšķerēšanu un zemūdens medībām Lielupē Jelgavas novada administratīvajā teritorijā

09.06.2023.

OP 2023/111.31

Jelgavas novada pašvaldības nolikums

07.06.2023.

OP 2023/109.18

Par finansiāla atbalsta piešķiršanas kārtību sociālajiem un veselības veicināšanas projektiem Jelgavas novadā

07.06.2023.

OP 2023/109.19

Par detālplānojuma "Līgas", "Līgas Rozes" un "Līgas Neļķes", Vītoliņos, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, apstiprināšanu

11.05.2023.

OP 2023/89.18

Par "Jelgavas novada pašvaldības Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu organizatoriskā plāna 2023.–2027. gadam" apstiprināšanu

10.05.2023.

OP 2023/88.27

Grozījumi 2023. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2023. gadam"

09.05.2023.

OP 2023/87.18

Par Jelgavas novada simboliku

08.05.2023.

OP 2023/86.12

Par detālplānojuma "Jānīši", Ānē, Cenu pagastā, Jelgavas novadā, apstiprināšanu

11.04.2023.

OP 2023/70.11

Jelgavas novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursa "Mēs savai videi" organizēšanas kārtība

11.04.2023.

OP 2023/70.12

Par finansiālā atbalsta piešķiršanas kārtību kultūras projektiem Jelgavas novadā

11.04.2023.

OP 2023/70.13

Par pašvaldības līdzfinansējuma vai priekšfinansējuma piešķiršanu Eiropas Savienības un citu fondu finansētiem projektiem Jelgavas novadā

01.03.2023.

OP 2023/43.14

Par Jelgavas novada domes 2022. gada 16. novembra saistošo noteikumu Nr. 36 "Jelgavas novada teritorijas plānojuma 2019.–2033. gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" atcelšanu

08.02.2023.

OP 2023/28.9

Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2023. gadam

13.01.2023.

OP 2023/10.24

Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Jelgavas novadā. Precizējot iepriekš publicēto

05.01.2023.

OP 2023/4.4

Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2022. gada 3. februāra saistošajos noteikumos Nr. 6 "Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2022. gadam"

04.01.2023.

OP 2023/3.2

Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Jelgavas novadā

30.12.2022.

OP 2022/253.13

Grozījumi 2022. gada 27. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 26 "Par Jelgavas novada pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai"

22.12.2022.

OP 2022/248.38

Par pašvaldības nodevām Jelgavas novadā

22.12.2022.

OP 2022/248.39

Par pašvaldības līdzfinansējuma vai priekšfinansējuma piešķiršanu Eiropas Savienības fondu un citu fondu finansētiem projektiem Jelgavas novadā

25.11.2022.

OP 2022/229.3

Par finansiāla atbalsta piešķiršanas kārtību kultūras projektiem Jelgavas novadā

22.11.2022.

OP 2022/226.16

Jelgavas novada teritorijas plānojuma 2019.–2033. gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

15.11.2022.

OP 2022/222.7

Grozījumi Jelgavas novada domes 2021. gada 7. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1 "Jelgavas novada pašvaldības nolikums"

15.11.2022.

OP 2022/222.8

Grozījums Jelgavas novada pašvaldības 2021. gada 22. septembra saistošajos noteikumos Nr. 8 "Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Jelgavas novada administratīvajā teritorijā"

04.11.2022.

OP 2022/215.16

Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas novadā

21.10.2022.

OP 2022/205.30

Par finansiālā atbalsta piešķiršanas kārtību sporta veicināšanai Jelgavas novadā

13.10.2022.

OP 2022/199.7

Par Jelgavas novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību

20.09.2022.

OP 2022/182.19

Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2022. gada 27. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 27 "Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jelgavas novada pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs"

08.09.2022.

OP 2022/174.27

Par Jelgavas novada pašvaldībai piederošo vai tās nomāto dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanas kārtību

25.08.2022.

OP 2022/164.23

Par Jelgavas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai

24.08.2022.

OP 2022/163.14

Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jelgavas novada pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs

04.08.2022.

OP 2022/149.16

Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā

04.08.2022.

OP 2022/149.17

Par valsts nodevu atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem Jelgavas novadā

26.07.2022.

OP 2022/142.7

Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Jelgavas novadā

26.07.2022.

OP 2022/142.8

Par braukšanas maksas atvieglojumiem un transporta izdevumu segšanas kārtību izglītojamajiem Jelgavas novadā

13.07.2022.

OP 2022/133.6

Par ēku, dzīvokļu numuru un ēku nosaukumu (adrešu) norāžu, ēku nosaukumu (adrešu), ielu, pašvaldības iestāžu, tūrisma un uzņēmējdarbības objektu norādzīmju izvietošanu Jelgavas novada pašvaldībā

11.07.2022.

OP 2022/131.19

Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu

06.07.2022.

OP 2022/128.22

Grozījums Jelgavas novada pašvaldības 2022. gada 8. februāra saistošajos noteikumos Nr. 8 "Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Jelgavas novada pašvaldībā"

17.06.2022.

OP 2022/117.35

Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas kārtību

08.06.2022.

OP 2022/110.16

Grozījumi 2021. gada 22. septembra saistošajos noteikumos Nr. 4 "Par Jelgavas novada profesionālo stipendiju"

08.06.2022.

OP 2022/110.17

Par pašvaldības atbalstu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās

13.05.2022.

OP 2022/92.11

Jelgavas novada kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi

12.04.2022.

OP 2022/72.6

Grozījumi Jelgavas novada domes 2021. gada 7. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1 "Jelgavas novada pašvaldības nolikums"

11.04.2022.

OP 2022/71.9

Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība

08.04.2022.

OP 2022/70.20

Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Jelgavas novada pašvaldībā

08.04.2022.

OP 2022/70.21

Par neapbūvētu zemesgabalu nomas maksu

07.04.2022.

OP 2022/69.49

Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajam īpašumam "Upes lauks", Nākotnes ciemā, Glūdas pagastā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa

Rādīt vairāk: Nākamie 5020
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!