• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Jelgavas novada domes 2022. gada 27. jūlija saistošie noteikumi Nr. 26 "Par Jelgavas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 25.08.2022., Nr. 164 https://www.vestnesis.lv/op/2022/164.23

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Amatu konkursu ziņas

Skatīt visus oficiālos paziņojumus šajā grupā

Vēl šajā numurā

25.08.2022., Nr. 164

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Jelgavas novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 26

Pieņemts: 27.07.2022.

OP numurs: 2022/164.23

2022/164.23
RĪKI

Jelgavas novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Jelgavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 26

Jelgavā 2022. gada 27. jūlijā (prot. Nr. 29, lēmums Nr. 6)

Par Jelgavas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai

Izdoti saskaņā ar
Ūdenssaimniecības pakalpojumu 
likuma 6. panta sesto daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Jelgavas novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) piešķir līdzfinansējumu dzīvojamās mājas (turpmāk – nekustamais īpašums) pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, kā arī līdzfinansējuma saņemšanas kārtību.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. iesniedzējs – dzīvojamās mājas īpašnieks, vai dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvarotais pārstāvis. Ja iesniegumu paraksta pilnvarotā persona, iesniegumam pievieno notariāli apstiprinātu pilnvaru vai citu dokumentu, kas apliecina tiesības pārstāvēt iesniedzēju;

2.2. pieslēgums – ārējo kanalizācijas tīklu un būvju kopums no pašvaldības kapitālsabiedrības īpašumā esošās centralizētās kanalizācijas sistēmas līdz pakalpojumu lietotāja īpašumā vai valdījumā esošai sistēmas daļai vai ēkas ārsienai, kas nodrošina lietotājam centralizētā kanalizācijas pakalpojuma saņemšanu;

2.3. tehniskā dokumentācija – dokumentu kopums, kas pamato un apliecina pieslēguma izbūvi, t.sk., tehniskie noteikumi, apliecinājuma karte, būvprojekts, inženiertopogrāfiskais uzmērījums, inženierģeoloģiskā izpēte, vienkāršotā inženierpieslēguma shēma, inženiertīklu novietojuma plāns, tāme vai izpildmērījums, tā reģistrācija mērniecības centra datu bāzē;

2.4. nekustamais īpašums – pašvaldības teritorijā esoša dzīvojamā ēka vai daudzdzīvokļu ēka, jaunbūve, kurai ir spēkā esoša būvatļauja dzīvojamās ēkas būvniecībai.

3. Līdzfinansējums tiek piešķirts būvdarbu tehniskās dokumentācijas izstrādei, būvdarbu un izpildmērījuma izmaksu segšanai pieslēguma izveidei nekustamajā īpašumā.

II. Līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība un apmērs

4. Līdzfinansējumu atbilstoši kārtējā gada apstiprinātā budžeta finansējuma apmērā piešķir:

4.1. Ja pa ielu vai ceļu gar nekustamo īpašumu ir izbūvēts maģistrālais kanalizācijas vads vai tas atrodas tiešā tuvumā šim nekustamajam īpašumam, un tā izbūve ir tehniski, tiesiski un ekonomiski pamatota;

4.2. Ja pieslēguma izmaksas neietver ēkas iekšējās kanalizācijas izbūves izmaksas un lietus ūdens kanalizācijas novadīšanas izmaksas.

5. Pašvaldības līdzfinansējums kanalizācijas pieslēguma izbūvei tiek piešķirts 50% no kopējām pieslēguma izmaksām, bet ne vairāk kā 1500 EUR.

6. Tehniskās dokumentācijas izstrādes un sertificēta mērnieka veikta izpildmērījuma izmaksas var tikt iekļautas kopējo izmaksu apjomā, nepārsniedzot 5. punktā noteikto izmaksu slieksni.

7. Līdzfinansējums tiek piešķirts 100% apmērā, ja iesniedzējs ir deklarēts īpašumā, kuram plānots pieslēgums, un uz pieteikuma iesniegšanas brīdi atbilst kādai no pazīmēm:

7.1. iesniedzēja mājsaimniecībai ir piešķirts trūcīgas mājsaimniecības statuss;

7.2. iesniedzējam ir piešķirts maznodrošinātas personas statuss.

8. Ja nekustamais īpašums pieder personai uz kopīpašuma tiesību pamata, līdzfinansējuma apmēru aprēķina proporcionāli zemesgrāmatā nostiprināto īpašumā esošo domājamo daļu skaitam no pieslēguma kopējām izmaksām.

III. Pieteikuma iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

9. Pašvaldība, pēc ikgadējā budžeta apstiprināšanas izdevumā "Jelgavas Novada Ziņas" un pašvaldības mājas lapā www.jelgavasnovads.lv publicē paziņojumu par apstiprināto kopsummu un uzaicinājumu pieteikumu iesniegšanai līdzfinansējuma piešķiršanai dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.

10. Noteikumu 5. punktā norādīto Pašvaldības līdzfinansējumu ir tiesīgs saņemt iesniedzējs, kurš ir pabeidzis pieslēguma izbūvi un kuram:

10.1. izbūvētā pieslēguma izpildmērījums ir ievietots topogrāfiskās informācijas datubāzē;

10.2. ir noslēgts līgums ar SIA "Jelgavas novada KU" par centralizētās kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu.

11. Lai pieteiktos Noteikumu 5. punktā norādītā Pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai, iesniedzējs pēc pieslēguma izbūves iesniedz pašvaldībā iesniegumu (pielikums Nr. 1), pievienojot:

11.1. pieslēguma būvdarbu vai būvmateriālu un izpildmērījuma izmaksu veikšanu apliecinošus dokumentus;

11.2. ja izbūvējot pieslēgumu, ir skarts trešo personu īpašums un/vai inženierkomunikācijas – dokumentu, kas apliecina pieslēguma būvdarbus un to nodošanu ekspluatācijā (Būvvaldes atzīme Apliecinājuma kartes II daļā par būvdarbu pabeigšanu vai pakalpojuma sniedzēja atzīme uz inženiertīkla pievada novietojuma plāna).

12. Lai pieteiktos Noteikumu 7. punktā norādītā pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai, iesniedzējs iesniedz pašvaldībā iesniegumu (pielikums Nr. 2).

13. Pēc Komisijas lēmuma pieņemšanas par noteikumu 7. punktā norādītā pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu, visus ar pieslēguma izveidi saistītos darbus organizē pašvaldība.

14. Iesniegumu un tam pievienojamos dokumentus iesniedzējs iesniedz personīgi Jelgavas novada pašvaldībā klientu apkalpošanas centros, vai sūtot pa pastu Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, vai nosūtot ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu: dome@jelgavasnovads.lv.

15. Komisija 30 darba dienu laikā izskata pieteikumus to iesniegšanas secībā. Par iesniegšanas brīdi uzskatāma pieteikuma reģistrācija pašvaldībā.

16. Iesniegtie pieteikumi, kuriem kārtējā gadā nav apstiprināts līdzfinansējums sakarā ar finanšu līdzekļu trūkumu, tiek pārcelti uz nākamo gadu rindas kārtībā.

IV. Līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība

17. Lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu pieņem ar Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektora rīkojumu apstiprināta pastāvīga pieteikumu izvērtēšanas komisija (turpmāk – Komisija) vismaz 3 cilvēku sastāvā.

18. Komisijai ir tiesības nepieciešamības gadījumā pieprasīt iesniedzējam papildus informāciju vai precizēt iesniegtos dokumentus.

19. Izvērtējot noteikumu 10. punktā norādītos būvdarbu un tā izpildmērījuma izmaksu apliecinošus dokumentus, Komisija ņem vērā konkrētā pieslēguma būvniecībai nepieciešamos būvdarbus un inženiertīklu uzmērīšanas darbus, kā arī aktuālās tirgus cenas.

20. Ja iesniegtie dokumenti vai nekustamais īpašums, par kuru pieprasīts pašvaldības līdzfinansējums pieslēguma izbūvei, neatbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām vai iesniedzējs Komisijas noteiktajos termiņos nenovērš trūkumus iesniegumā un tam pievienotajos dokumentos, Komisija pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu, par to rakstveidā paziņojot iesniedzējam.

21. Ja iesniegtie dokumenti un nekustamais īpašums, par kuru pieprasīts pašvaldības līdzfinansējums pieslēguma izbūvei, atbilst saistošajos noteikumos noteiktajām prasībām, Komisija pieņem lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu un rakstveidā paziņo iesniedzējam.

22. Ja pieprasītais kopējais pašvaldības līdzfinansējuma apmērs pārsniedz attiecīgajā kalendārajā gadā pašvaldības budžetā paredzētos līdzekļus, prioritāri tiek vērtēts pieteikums, kurš iesniegts agrāk.

V. Komisijas lēmumu apstrīdēšanas, pārsūdzēšanas un atcelšanas kārtība

23. Komisijas pieņemto lēmumu Administratīvā procesa likumā noteiktā kārtībā var apstrīdēt Administratīvo aktu strīdu komisijā.

24. Administratīvo aktu strīdu komisijas lēmums ir pārsūdzams Administratīvajā rajona tiesā.

VI. Pārejas noteikumi

25. Līdz 2023. gada 1. jūnijam uz Pašvaldības līdzfinansējumu pieslēgumam kanalizācijas tīkliem ir tiesīgi pretendēt Ozolnieku ciema iedzīvotāji, nodrošinot pieslēgšanos Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ozolnieku novada Ozolnieku ciemā" ietvaros izbūvētajiem kanalizācijas tīkliem.

26. Pēc 25. punktā noteiktā termiņa uz Pašvaldības piešķirto līdzfinansējumu kanalizācijas pieslēguma ierīkošanai var pieteikties pārējie Jelgavas novada iedzīvotāji, ja pieslēgums izbūvēts ne agrāk kā 2020. gada 1. oktobrī.

VII. Noslēguma jautājumi

27. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Ozolnieku novada pašvaldības 2020. gada 24. septembra saistošie noteikumi Nr. 20/2020 "Par Ozolnieku novada pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai" (lēmums Nr. 18, protokols Nr. 17).

28. Noteikumus publicēt oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un Jelgavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.jelgavasnovads.lv.

Jelgavas novada domes priekšsēdētājs M. Lasmanis

 

Pielikums Nr. 1
Jelgavas novada pašvaldības 2022. gada 27. jūlija
saistošajiem noteikumiem Nr. 26
"Par Jelgavas novada pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai
kanalizācijas sistēmai"

Pieteikums

Informācija par iesniedzēju:

Vārds, Uzvārds  
Deklarētā dzīvesvieta  
Elektroniskā pasta adrese  
Tālrunis  
Norēķinu konts  

Lūdzu kompensēt izbūvētā ārējās kanalizācijas tīkla pieslēguma un izpildmērījuma izmaksas īpašumā

 

(īpašuma adrese – pagasts, iela, mājas Nr./nosaukums, kadastra Nr.)

Saskaņā ar veikto izpildmērījumu izbūvētā kanalizācijas tīkla garums ir ______ metri. Izpildmērījums ir ievietots topogrāfiskās informācijas datu bāzē.

Ir noslēgts līgums ar pašvaldības SIA "Jelgavas novada KU" par centralizētās kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu

.

(līguma Nr., noslēgšanas datums)

Pielikumā:

1. Pieslēguma būvdarbu vai būvmateriālu izmaksas apliecinošu dokumentu kopijas par summu ____________ EUR

2. Izpildmērījumu veikšanu apliecinošu dokumentu kopijas par summu ____________EUR .

3. Ja, izbūvējot Pieslēgumu, ir skarts trešo personu īpašums un/vai inženierkomunikācijas – ir pievienots dokuments, kas apliecina Pieslēguma būvdarbus un to nodošanu ekspluatācijā (Būvvaldes atzīme Apliecinājuma kartes II daļā par būvdarbu pabeigšanu vai pakalpojuma sniedzēja atzīme uz inženiertīkla pievada novietojuma plāna);

20 ________ . gada _______ . _____________ .

   
 

(iesnieguma iesniedzēja paraksts)

 

Pielikums Nr. 2
Jelgavas novada pašvaldības 2022. gada 27. jūlija
saistošajiem noteikumiem Nr. 26
"Par Jelgavas novada pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai
kanalizācijas sistēmai"

Informācija par iesniedzēju:

Vārds, uzvārds  
Personas kods  
Deklarētā dzīvesvieta  
Elektroniskā pasta adrese  
Tālrunis  

Lūdzu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 100% apmērā ārējās kanalizācijas tīkla pieslēguma izbūvei un tā izpildmērījuma izmaksu segšanai īpašumā:

 

(īpašuma adrese – pagasts, iela, mājas Nr./nosaukums, kadastra Nr.)

Atbilstība saistošo noteikumu 6. punktam (atzīmēt atbilstošo):

  - iesniedzējam ir piešķirts trūcīgas mājsaimniecības statuss, ja statuss ir spēkā iesnieguma iesniegšanas brīdī un ja iesniedzējs ir deklarēts nekustamajā īpašumā;
  - iesniedzējs ir persona ar maznodrošinātas personas statusu, ja statuss ir spēkā iesnieguma iesniegšanas brīdī un iesniedzējs ir deklarēts nekustamajā īpašumā;

20 ________ . gada _______ . _____________ .

   
 

(iesnieguma iesniedzēja paraksts)

 

Paskaidrojuma raksts
Jelgavas novada domes 2022. gada 27. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr. 26 "Par Jelgavas novada pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punkts nosaka, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.

Likuma "Par pašvaldībām"15. panta pirmās daļas 1. punkts, 43. panta trešā daļa nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus un dome var pieņemt saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta sestā daļa pilnvaro domi izdot saistošos noteikumus par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, nosakot līdzfinansējuma apmēru un tā saņemšanas kārtību.

Pašvaldības piešķirtais līdzfinansējums sekmēs dzīvojamo māju pieslēgšanos centralizētajai kanalizācijas sistēmai, attīstot pakalpojumu sniegšanā efektīvas, ekonomiskas un drošas tehnoloģijas, nodrošinot vides aizsardzību, samazinot vides piesārņojuma risku, veicinot dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, kā arī palīdzēs sasniegt Eiropas Savienības fonda līdzfinansētā ūdenssaimniecības projektā noteiktos galvenos iznākuma rādītājus.

2. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka Jelgavas novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un tā saņemšanas nosacījumus dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai pašvaldības administratīvajā teritorijā. 
3. Informācija par plānoto saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu Līdzfinansējums tiks piešķirts atbilstoši pašvaldības kārtējā gada budžetā paredzēto līdzekļu apjomam.
4. Informācija par plānoto ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Neietekmē.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Pieteikuma izvērtēšanas komisijas lēmumi par līdzfinansējuma piešķiršanu vai atteikumi piešķirt līdzfinansējumu var tikt apstrīdēti Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijā.
6. Informācija par sabiedrisko apspriešanu, saskaņošanu un konsultācijām ar privātpersonām Saistošo noteikumu projekts 2021. gada novembrī ievietots Jelgavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.jelgavasnovads.lv sadaļā Saistošo noteikumu projekti.

Jelgavas novada domes priekšsēdētājs M. Lasmanis

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!