• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Ventspils pilsētas dome Viss arhīvs

24.05.2024.

OP 2024/100.10

Par Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 2022. gada 19. maija saistošo noteikumu Nr. 8 "Par kārtību, kādā izsniedz un anulē braukšanas kartes braukšanai sabiedriskajā transportā Ventspils pilsētas nozīmes maršrutos Ukrainas civiliedzīvotājiem" atzīšanu par spēku zaudējušiem

25.04.2024.

OP 2024/81.18

Par specializēto tūristu transportlīdzekļu izmantošanu Ventspils pilsētā

25.04.2024.

OP 2024/81.19

Ventspils valstspilsētas pašvaldības nolikums

23.04.2024.

OP 2024/79.10

Par Ventspils valstspilsētas pašvaldības stipendiju piešķiršanu sociālā darba speciālistu piesaistei

14.02.2024.

OP 2024/32.8

Par Ventspils valstspilsētas pašvaldības 2024. gada budžetu

11.01.2024.

OP 2024/8.20

Par Ventspils valstspilsētas pašvaldības stipendijas studējošiem, kuri augstākajā izglītības iestādē apgūst pedagoģiskās izglītības programmu, piešķiršanas kārtību

04.01.2024.

OP 2024/3.7

Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Ventspils valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, kurās īsteno pirmsskolas izglītības programmas

04.01.2024.

OP 2024/3.8

Par kārtību, kādā reģistrējami un izskatāmi pieteikumi par bērna uzņemšanu 1. klasē Ventspils valstspilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs

27.12.2023.

OP 2023/249.14

Par Ventspils valstspilsētas pašvaldības simboliku

12.12.2023.

OP 2023/240.8

Kārtība, kādā Ventspils valstspilsētas pašvaldība piešķir atbalstu zemas īres mājokļu būvniecībai

12.12.2023.

OP 2023/240.9

Grozījumi Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 2023. gada 13. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Ventspils valstspilsētas pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to piešķiršanas kārtību"

12.12.2023.

OP 2023/240.10

Grozījumi Ventspils pilsētas domes 2018. gada 18. maija saistošajos noteikumos Nr. 4 "Par Ventspils pilsētas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem"

01.12.2023.

OP 2023/233.23

Par pedagogu sociālajām garantijām Ventspils valstspilsētas pašvaldībā

27.10.2023.

OP 2023/209.3

Par Ventspils valstspilsētas pašvaldības nodevām

25.10.2023.

OP 2023/207.12

Grozījumi Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 2022. gada 29. decembra saistošajos noteikumos Nr. 18 "Par Ventspils valstspilsētas pašvaldības 2023. gada budžetu"

17.10.2023.

OP 2023/201.27

Par Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 2021. gada 28. oktobra saistošo noteikumu Nr. 10 "Par pabalsta piešķiršanu sadzīves apstākļu uzlabošanai" atzīšanu par spēku zaudējušiem

17.10.2023.

OP 2023/201.28

Grozījumi Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 2023. gada 13. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Ventspils valstspilsētas pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to piešķiršanas kārtību"

25.09.2023.

OP 2023/185.24

Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Ventspils valstspilsētas pašvaldībā

17.07.2023.

OP 2023/135.11

Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Ventspils valstspilsētas pašvaldībā

26.05.2023.

OP 2023/101.18

Grozījumi Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 2022. gada 29. decembra saistošajos noteikumos Nr. 18 "Par Ventspils valstspilsētas pašvaldības 2023. gada budžetu"

11.05.2023.

OP 2023/89.10

Par Ventspils valstspilsētas pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to piešķiršanas kārtību

10.05.2023.

OP 2023/88.23

Par lokālplānojuma "Lokālplānojums nekustamam īpašumam Gaismas ielā 3, Ventspilī (kadastra apzīmējums 2700 009 0208)" teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu un grafiskās daļas apstiprināšanu

07.03.2023.

OP 2023/47.19

Par braukšanas maksas atvieglojumiem Ventspilī

20.01.2023.

OP 2023/15.38

Grozījumi Ventspils pilsētas domes 2021. gada 18. februāra saistošajos noteikumos Nr. 6 "Par kārtību, kādā reģistrējami un izskatāmi pieteikumi par bērna uzņemšanu 1. klasē Ventspils valstspilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs"

17.01.2023.

OP 2023/12.2

Par dzīvokļu izīrēšanas kārtību zemas īres dzīvojamās mājās Ventspilī

16.01.2023.

OP 2023/11.8

Grozījumi Ventspils pilsētas domes 2017. gada 18. augusta saistošajos noteikumos Nr. 6 "Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Ventspils pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, kurās īsteno pirmsskolas izglītības programmas"

16.01.2023.

OP 2023/11.9

Grozījumi Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 2021. gada 5. augusta saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to piešķiršanas kārtību Ventspils valstspilsētā"

24.11.2022.

OP 2022/228.35

Grozījumi Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 2021. gada 14. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 7 "Ventspils valstspilsētas pašvaldības nolikums"

08.09.2022.

OP 2022/174.22

Grozījumi Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 2021. gada 5. augusta saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to piešķiršanas kārtību Ventspils valstspilsētā"

02.09.2022.

OP 2022/170.8

Grozījumi Ventspils novada domes 2022. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 5 "Par Ventspils novada pašvaldības nodevām". Precizējot iepriekš publicēto

19.07.2022.

OP 2022/137.34

Grozījums Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 2021. gada 5. augusta saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to piešķiršanas kārtību Ventspils valstspilsētā"

12.07.2022.

OP 2022/132.11

Par grozījumiem Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 2021. gada 14. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 7 "Ventspils valstspilsētas pašvaldības nolikums"

30.05.2022.

OP 2022/103.13

Par kārtību, kādā izsniedz un anulē braukšanas kartes braukšanai sabiedriskajā transportā Ventspils pilsētas nozīmes maršrutos Ukrainas civiliedzīvotājiem

20.05.2022.

OP 2022/97.16

Par kārtību, kādā izsniedz, anulē vai uz laiku aptur speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem Ventspils valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā

21.04.2022.

OP 2022/77.37

Par Ventspils pilsētas domes 2021. gada 22. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 10 "Par Ventspils pilsētas pašvaldības vienreizēju pabalstu Covid-19 infekcijas izplatības seku mazināšanai" atzīšanu par spēku zaudējušiem

13.04.2022.

OP 2022/73.5

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību, lai mazinātu Covid-19 infekcijas izplatības negatīvo ietekmi uz saimniecisko darbību Ventspils pilsētā 2022. gadā

21.03.2022.

OP 2022/56.9

Par grozījumiem Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 2021. gada 5. augusta saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to piešķiršanas kārtību Ventspils valstspilsētā"

17.03.2022.

OP 2022/54.10

Grozījumi Ventspils pilsētas domes 2021. gada 18. februāra saistošajos noteikumos Nr. 6 "Par kārtību, kādā reģistrējami un izskatāmi pieteikumi par bērna uzņemšanu 1. klasē Ventspils pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs"

25.01.2022.

OP 2022/17.3

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ventspils valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā

30.11.2021.

OP 2021/231.8

Grozījumi Ventspils pilsētas domes 2012. gada 3. februāra saistošajos noteikumos Nr. 7 "Ventspils pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi"

15.11.2021.

OP 2021/222.9

Par grozījumiem Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 2021. gada 5. augusta saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to piešķiršanas kārtību Ventspils valstspilsētā"

15.11.2021.

OP 2021/222.10

Par pabalsta piešķiršanu sadzīves apstākļu uzlabošanai

15.11.2021.

OP 2021/222.11

Par Ventspils valstspilsētas pašvaldības stipendijas studējošiem, kuri augstākajā izglītības iestādē apgūst pedagoģiskās izglītības programmu, piešķiršanas kārtību

29.10.2021.

OP 2021/210.40

Par Ventspils valstspilsētas pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību

29.10.2021.

OP 2021/210.41

Par Ventspils valstspilsētas pašvaldībai piederošo un tās nomāto dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanas kārtību

20.10.2021.

OP 2021/203.7

Ventspils valstspilsētas pašvaldības nolikums

23.08.2021.

OP 2021/161.3

Par pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to piešķiršanas kārtību Ventspils valstspilsētā

10.08.2021.

OP 2021/152.7

Grozījumi Ventspils pilsētas domes 2007. gada 23. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 3 "Ventspils pilsētas pašvaldības nolikums"

09.07.2021.

OP 2021/130.48

Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Ventspils valstspilsētas pašvaldībā

05.07.2021.

OP 2021/126.6

Par grozījumiem Ventspils pilsētas domes 2012. gada 13. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību Ventspils pilsētā"

Rādīt vairāk: Nākamie 5020
RĪKI
  • SEKO LĪDZI
  • PASTĀSTI CITIEM
  • ABONĒ RSS
  • PAR ŠO GRUPU

Abonē RSS

RSS ir veids, kā sekot līdzi jaunākajai oficiālajā izdevumā publicētajai informācijai. Pievienojiet šo saiti savam RSS lasītājam, lai saņemtu jaunāko informāciju par oficiālajām publikācijām šajā sadaļā!
Saite

Ventspils pilsētas dome
Republikas pilsētas domes publicē saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš.

Pirms republikas pilsētas domes vēlēšanām republikas pilsētu vēlēšanu komisijas publicē reģistrētos deputātu kandidātu sarakstus, pēc vēlēšanām – informāciju par pilsētas domē ievēlētajiem deputātiem.

TIESĪBU AKTI, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU PERSONAS DATU APSTRĀDE
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!