• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Siguldas novada dome Viss arhīvs

09.04.2024.

OP 2024/69.13

Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2023. gada 13. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 3 "Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, Siguldas novada pašvaldībā"

08.04.2024.

OP 2024/68.16

Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2024. gada 15. februāra saistošajos noteikumos Nr. 4 "Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2024. gadam"

23.02.2024.

OP 2024/39.19

Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai nekustamo īpašumu "Ūdensloki" un "Linuži", Inčukalna pagastā, Siguldas novadā, teritorijā, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa

21.02.2024.

OP 2024/37.25

Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2024. gadam

31.01.2024.

OP 2024/22.28

Par statusa "Siguldas novada pašvaldības ģimene, kuras aprūpē ir trīs un vairāk bērni" piešķiršanu un atjaunošanu

31.01.2024.

OP 2024/22.29

Kārtība interešu izglītības programmu licenču un neformālās izglītības programmu atļauju izsniegšanai Siguldas novadā

30.01.2024.

OP 2024/21.14

Par Siguldas novada pašvaldības simboliku

29.12.2023.

OP 2023/251A.6

Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2023. gada 2. februāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2023. gadam"

27.12.2023.

OP 2023/249.18

Grozījums Siguldas novada pašvaldības domes 2022. gada 24. februāra saistošajos noteikumos Nr. 5 "Ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas ierobežojumi Siguldas novadā"

27.12.2023.

OP 2023/249.19

Par palīdzību māju ceļu tīrīšanā Siguldas novadā

29.11.2023.

OP 2023/231.32

Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2023. gada 13. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 3 "Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, Siguldas novada pašvaldībā"

29.11.2023.

OP 2023/231.33

Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas novadā

23.11.2023.

OP 2023/227.31

Grozījums Siguldas novada pašvaldības domes 2022. gada 19. maija saistošajos noteikumos Nr. 25 "Par kārtību, kādā tiek piešķirts tirgus statuss un tirgus pārvaldītājs saskaņo ar Siguldas novada pašvaldību tirgus noteikumus"

23.11.2023.

OP 2023/227.32

Par Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 12. augusta saistošo noteikumu Nr. 5 "Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu" atzīšanu par spēku zaudējušiem

23.11.2023.

OP 2023/227.33

Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2023. gada 2. februāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2023. gadam"

06.11.2023.

OP 2023/215.46

Par Siguldas novada pašvaldības brīvprātīgas iniciatīvas pabalstiem

28.09.2023.

OP 2023/188.37

Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2023. gada 18. maija saistošajos noteikumos Nr. 8 "Siguldas novada pašvaldības nolikums"

26.09.2023.

OP 2023/186.16

Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2023. gada 2. februāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2023. gadam"

29.08.2023.

OP 2023/166.34

Siguldas novada pašvaldības līdzdalības budžeta nolikums

29.08.2023.

OP 2023/166.35

Par Siguldas novada pašvaldības domes 2022. gada 16. jūnija saistošo noteikumu Nr. 28 "Par Siguldas novada pašvaldības aģentūras "Siguldas Attīstības aģentūra" maksas pakalpojumiem" atzīšanu par spēku zaudējušiem

29.08.2023.

OP 2023/166.36

Par Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 12. augusta saistošo noteikumu Nr. 4 "Siguldas novada pašvaldības aģentūras "Siguldas attīstības aģentūra" nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem

29.08.2023.

OP 2023/166.37

Par Inčukalna pagasta padomes 2004. gada 15. decembra saistošo noteikumu Nr. 18/2004 "Par detālplānojuma Inčukalnā, zemesgabalam "KRAUKĻI" apstiprināšanu" atzīšanu par spēku zaudējušiem

29.08.2023.

OP 2023/166.38

Par Siguldas novada domes 2023. gada 2. maija saistošo noteikumu Nr. 6 "Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai zemes vienības Miera ielā 1, Inčukalnā, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā, teritorijā Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa" atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā

28.08.2023.

OP 2023/165.23

Siguldas novada pašvaldības iedzīvotāju padomju nolikums

25.08.2023.

OP 2023/164.30

Saistošie noteikumi par Siguldas novada teritoriju kopšanu un būvju uzturēšanu

01.08.2023.

OP 2023/146.12

Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 14. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 22 "Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā"

27.07.2023.

OP 2023/143.9

Par licencēto makšķerēšanu Mergupes un Sudas upes licencētās makšķerēšanas zonās

05.06.2023.

OP 2023/107.32

Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2022. gada 13. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 48 "Par Siguldas novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanas kārtību". Precizējot iepriekš publicēto

29.05.2023.

OP 2023/102.28

Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, Siguldas novada pašvaldībā

29.05.2023.

OP 2023/102.29

Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2022. gada 13. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 48 "Par Siguldas novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanas kārtību"

24.05.2023.

OP 2023/99.12

Siguldas novada pašvaldības nolikums

10.05.2023.

OP 2023/88.29

Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai zemes vienības Miera ielā 1, Inčukalnā, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā, teritorijā Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa

19.04.2023.

OP 2023/76.25

Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2023. gada 2. februāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2023. gadam"

27.03.2023.

OP 2023/61.23

Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 14. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 22 "Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā"

14.02.2023.

OP 2023/32.18

Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2023. gadam

04.01.2023.

OP 2023/3.4

Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2022. gada 1. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 "Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2022. gadam"

30.12.2022.

OP 2022/253.39

Par kapsētu uzturēšanu un lietošanu Siguldas novadā

29.12.2022.

OP 2022/252.33

Par pašvaldības nodevām par īslaicīgās reklāmas izvietošanu uz pašvaldībai piederošiem afišu stabiem un sludinājumu stendiem Siguldas novadā

29.12.2022.

OP 2022/252.34

Par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā

28.12.2022.

OP 2022/251.23

Par līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Siguldas novada lauku un ciemu teritorijās

27.12.2022.

OP 2022/250.34

Grozījums Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 4. novembra saistošajos noteikumos Nr. 24 "Par Siguldas novada pašvaldības brīvprātīgas iniciatīvas pabalstiem"

23.12.2022.

OP 2022/249.43

Siguldas novada sabiedriskās kārtības noteikumi

05.12.2022.

OP 2022/235.14

Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Siguldas novadā

05.12.2022.

OP 2022/235.15

Par fizisku un juridisku personu līdzdalību infrastruktūras objektu būvniecības, pārbūves un atjaunošanas darbu līdzfinansēšanā

05.12.2022.

OP 2022/235.16

Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2022. gada 1. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 "Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2022. gadam"

05.12.2022.

OP 2022/235.17

Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2022. gada 18. augusta saistošajos noteikumos Nr. 37 "Par ēku, ielu nosaukumu un numerācijas plākšņu izvietošanas kārtību Siguldas novadā"

05.12.2022.

OP 2022/235.18

Grozījums Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 4. novembra saistošajos noteikumos Nr. 24 "Par Siguldas novada pašvaldības brīvprātīgas iniciatīvas pabalstiem"

05.12.2022.

OP 2022/235.19

Par Siguldas novada pašvaldības attīstībai stratēģiski svarīgiem īpašumiem un pakalpojumiem

30.11.2022.

OP 2022/232.17

Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Siguldas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs

28.11.2022.

OP 2022/230.21

Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai zemes vienību Kalna ielā 1A, Kaķīškalna ielā 3 un Kaķīškalna ielā 5, Siguldā, Siguldas nov., teritorijā Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa

Rādīt vairāk: Nākamie 5020
RĪKI
  • SEKO LĪDZI
  • PASTĀSTI CITIEM
  • ABONĒ RSS
  • PAR ŠO GRUPU

Abonē RSS

RSS ir veids, kā sekot līdzi jaunākajai oficiālajā izdevumā publicētajai informācijai. Pievienojiet šo saiti savam RSS lasītājam, lai saņemtu jaunāko informāciju par oficiālajām publikācijām šajā sadaļā!
Saite
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!