• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Ogres novada dome Viss arhīvs

13.11.2023.

OP 2023/220.27

Pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtība studējošajiem, kuri iegūst sociālā darba veikšanai nepieciešamo profesionālo kvalifikāciju

03.11.2023.

OP 2023/214.40

Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2023. gada 16. februāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2023 "Par Ogres novada pašvaldības 2023. gada konsolidēto budžetu"

01.11.2023.

OP 2023/212.32

Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2023. gada 25. maija saistošajos noteikumos Nr. 12/2023 "Lokālplānojums nekustamajam īpašumam "Ziedlejas" Ciemupē, Ogresgala pag., Ogres nov. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa"

25.10.2023.

OP 2023/207.14

Ogres novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi

06.10.2023.

OP 2023/194.37

Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2023. gada 25. maija saistošajos noteikumos Nr. 12/2023 "Lokālplānojums nekustamajam īpašumam "Ziedlejas" Ciemupē, Ogresgala pag., Ogres nov. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa"

26.09.2023.

OP 2023/186.13

Par pabalstiem aizbildņiem un aizgādņiem

11.09.2023.

OP 2023/175.18

Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2021. gada 14. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 21/2021 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Ogres novadā"

06.09.2023.

OP 2023/172.31

Ogres novada pašvaldības aģentūras "Ogres komunikācijas" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs

01.08.2023.

OP 2023/146.10

Par licencēto makšķerēšanu Daugavā lejpus Ķeguma HES

27.07.2023.

OP 2023/143.8

Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2023. gada 16. februāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2023 "Par Ogres novada pašvaldības 2023. gada konsolidēto budžetu"

21.07.2023.

OP 2023/139.7

Pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtība studējošajiem, kuri studē valsts akreditētā augstākās izglītības studiju programmā un iegūst pedagogiem nepieciešamo profesionālo kvalifikāciju

11.07.2023.

OP 2023/131.65

Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Ogres novadā

12.06.2023.

OP 2023/112.42

Par ēdināšanas pabalstu

01.06.2023.

OP 2023/105.16

Lokālplānojums nekustamajam īpašumam "Ziedlejas" Ciemupē, Ogresgala pag., Ogres nov. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa

09.05.2023.

OP 2023/87.19

Par Ikšķiles novada pašvaldības 2009. gada 20. maija saistošo noteikumu Nr. 8/2009 "Par detālplānojuma zemes īpašumam "Dravnieki" 1. zemes vienībai projekta grafiskās daļas un apbūves noteikumu apstiprināšanu", Ikšķiles novada pašvaldības 2007. gada 19. septembra saistošo noteikumu Nr. 32 "Par detālplānojuma zemes īpašumam "Mežpūces" projekta grafiskās daļas un apbūves noteikumu apstiprināšanu", Ikšķiles novada pašvaldības 2008. gada 19. jūnija saistošo noteikumu Nr. 23 "Par detālplānojuma zemes īpašumam "Priežu Sili" projekta grafiskās daļas un apbūves noteikumu apstiprināšanu", Ikšķiles novada pašvaldības 2008. gada 16. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 10 "Par detālplānojuma zemes īpašumam "Kalnanoras" projekta grafiskās daļas un apbūves noteikumu apstiprināšanu", Ikšķiles novada pašvaldības 2008. gada 16. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 12 "Par detālplānojuma zemes īpašumam "Kalnkurzemnieki" projekta grafiskās daļas un apbūves noteikumu apstiprināšanu", Ikšķiles novada pašvaldības 2007. gada 17. oktobra saistošo noteikumu Nr. 28 "Par detālplānojuma zemes īpašumam "Mežaraupi" projekta grafiskās daļas un apbūves noteikumu apstiprināšanu"; Ikšķiles novada pašvaldības 2007. gada 19. decembra saistošo noteikumu Nr. 49 "Par detālplānojuma zemes īpašumam "Mežastūri" projekta grafiskās daļas un apbūves noteikumu apstiprināšanu", Ikšķiles novada pašvaldības 2009. gada 20. maija saistošo noteikumu Nr. 7/2009 "Par detālplānojuma zemes īpašumam "Mežrūķi" projekta grafiskās daļas un apbūves noteikumu apstiprināšanu", Ikšķiles novada pašvaldības 2007. gada 19. septembra saistošo noteikumu Nr. 33 "Par detālplānojuma zemes īpašumam "Mežbebri" projekta grafiskās daļas un apbūves noteikumu apstiprināšanu", Ikšķiles novada pašvaldības 2006. gada 19. jūlija saistošo noteikumu "Par detālplānojuma zemes īpašumam "Raspodiņi" projekta grafiskās daļas un apbūves noteikumu apstiprināšanu", Ikšķiles novada pašvaldības 2008. gada 20. augusta saistošo noteikumu Nr. 32 "Par detālplānojuma zemes īpašumam "Ozolkalni" projekta grafiskās daļas un apbūves noteikumu apstiprināšanu", Ikšķiles novada pašvaldības 2007. gada 16. maija saistošo noteikumu Nr. 12 "Par detālplānojuma zemes īpašumam "Rītiņi" projekta grafiskās daļas un apbūves noteikumu apstiprināšanu", Ikšķiles novada pašvaldības 2007. gada 18. jūlija saistošo noteikumu Nr. 14 "Par detālplānojuma zemes īpašumam "Saules mežs" projekta grafiskās daļas un apbūves noteikumu apstiprināšanu", Ikšķiles novada pašvaldības 2008. gada 20. februāra saistošo noteikumu Nr. 4 "Par detālplānojuma zemes īpašumam "Smaidas" projekta grafiskās daļas un apbūves noteikumu apstiprināšanu", Ikšķiles novada pašvaldības 2007. gada 16. maija saistošo noteikumu Nr. 11 "Par detālplānojuma zemes īpašumam "Spulgas" projekta grafiskās daļas un apbūves noteikumu apstiprināšanu", Ikšķiles novada pašvaldības 2007. gada 18. jūlija saistošo noteikumu Nr. 15 "Par detālplānojuma zemes īpašumam "Stabulēni" projekta grafiskās daļas un apbūves noteikumu apstiprināšanu", Ikšķiles novada pašvaldības 2008. gada 16. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 11 "Par detālplānojuma zemes īpašumam "Stradiņi" projekta grafiskās daļas un apbūves noteikumu apstiprināšanu", Ikšķiles novada pašvaldības 2010. gada 27. janvāra saistošo noteikumu Nr. 6/2010 "Detālplānojuma nekustamajam īpašumam "Vēri" (kadastra Nr. 7494 012 1092) teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana", Ikšķiles novada pašvaldības 2007. gada 19. decembra saistošo noteikumu Nr. 51 "Par detālplānojuma zemes īpašumam "Vībotnes" projekta grafiskās daļas un apbūves noteikumu apstiprināšanu", Ikšķiles novada pašvaldības 2007. gada 18. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 8 "Par detālplānojuma zemes īpašumam "Vīlipi" projekta grafiskās daļas un apbūves noteikumu" apstiprināšanu", Ikšķiles novada pašvaldības 2008. gada 21. maija saistošo noteikumu Nr. 19 "Par detālplānojuma zemes īpašumam "Zaļumnieki" projekta grafiskās daļas un apbūves noteikumu apstiprināšanu", (paziņojums par apstiprināšanu publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 2008. gada 27. maijā, Nr. 81) un Ikšķiles novada pašvaldības 2008. gada 21. maija saistošo noteikumu Nr. 21 "Detālplānojums zemes īpašumam "Ziemeļi" projekta grafiskās daļas un apbūves noteikumu apstiprināšanu" atcelšanu

09.05.2023.

OP 2023/87.20

Par Lielvārdes novada pašvaldības 2009. gada 30. septembra saistošo noteikumu Nr. 7 "Par detālplānojuma nekustamā īpašuma Mednieku iela 15, Lielvārdē, Lielvārdes novadā teritorijai apstiprināšanu", 2009. gada 30. septembra saistošo noteikumu Nr. 8 "Par detālplānojuma nekustamā īpašuma "Zariņi", Lielvārdē, Lielvārdes novadā teritorijai apstiprināšanu", 2009. gada 30. septembra saistošo noteikumu Nr. 9 "Par detālplānojuma nekustamā īpašuma "Saulgriezes", Lielvārdē, Lielvārdes novadā teritorijai apstiprināšanu", 2009. gada 30. septembra saistošo noteikumu Nr. 10 "Par detālplānojuma nekustamo īpašumu Lāčplēša ielā 53 un 55A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā teritorijai apstiprināšanu", 2009. gada 30. septembra saistošo noteikumu Nr. 12 "Par Centra kvartāla detālplānojuma (nekustamo īpašumu Skolas ielā 10B, Lāčplēša ielā 16A, 16, Ausekļa ielā 7, 2. zemes vienības, Ausekļa ielā 9, 11, Lielvārdē teritorijai) apstiprināšanu", 2009. gada 30. septembra saistošo noteikumu Nr. 13 "Par detālplānojuma nekustamā īpašuma "Upmaļi", Lielvārdē, Lielvārdes novadā teritorijai apstiprināšanu", 2009. gada 30. septembra saistošo noteikumu Nr. 15 "Par detālplānojuma nekustamā īpašuma Laimdotas iela 13, Lielvārdē, Lielvārdes novadā teritorijai apstiprināšanu", 2009. gada 30. septembra saistošo noteikumu Nr. 16 "Par detālplānojuma nekustamā īpašuma "Rumbiņas", Lielvārdē, Lielvārdes novadā teritorijai apstiprināšanu", 2009. gada 30. septembra saistošo noteikumu Nr. 18 "Par detālplānojuma nekustamā īpašuma "Mācītājmuiža", Lielvārdē, Lielvārdes novadā zemes gabalam apstiprināšanu", 2009. gada 30. septembra saistošo noteikumu Nr. 19 "Par detālplānojuma nekustamā īpašuma Krasta 2A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā teritorijai apstiprināšanu", 2009. gada 30. septembra saistošo noteikumu Nr. 20 "Par detālplānojuma nekustamā īpašuma "Sapņu vārti" (kad. Nr. 7448 006 0059), Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā zemes gabalam apstiprināšanu", 2009. gada 30. septembra saistošo noteikumu Nr. 21 "Par detālplānojuma nekustamā īpašuma "Jēkabnieki" (kad. Nr. 7448 005 0147), Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, zemes gabalam apstiprināšanu", 2009. gada 30. septembra saistošo noteikumu Nr. 22 "Par detālplānojuma zemes gabalu "Sidrabiņi", Kalna Sidrabiņi", "Lejas Sidrabiņi", "Līču Sidrabiņi", Meža Sidrabiņi" Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, teritorijai apstiprināšanu", 2009. gada 30. septembra saistošo noteikumu Nr. 23 "Par detālplānojuma nekustamā īpašuma "Stūrīši 1" Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, teritorijas daļai apstiprināšanu", 2009. gada 30. septembra saistošo noteikumu Nr. 24 "Par detālplānojuma zemes gabala "Rūgumi", (kadastra Nr. 7464 004 0033) Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, teritorijai apstiprināšanu", 2009. gada 30. septembra saistošo noteikumu Nr. 25 "Par detālplānojuma zemes gabala "Jaunzemītes", (kadastra Nr. 7464 003 0194) Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, teritorijai apstiprināšanu", 2009. gada 30. septembra saistošo noteikumu Nr. 26 "Par detālplānojuma zemes gabala "Jumstiņi" (kadastra Nr. 7464 002 0100), "Pūcītes" (kadastra Nr. 7464 002 0101), un "Dravanti" " (kadastra Nr. 7464 002 0102), Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, teritorijai apstiprināšanu", 2009. gada 30. septembra saistošo noteikumu Nr. 27 "Par detālplānojuma zemes gabalu "Eglaines", "Garziedi", "Skalbes", "Priedaines", "Lapsēni", Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, teritorijai apstiprināšanu, 2011. gada 30. marta saistošo noteikumu Nr. 5 "Nekustamā īpašuma "Jaunzemi", Lēdmanes pagasts, Lielvārdes novads, 2. zemes vienības detālplānojums", 2011. gada 27. aprīļa saistošos noteikumus Nr. 6 "Nekustamā īpašuma "Čuibas – 1", Lielvārdes pagasts, Lielvārdes novads, detālplānojums", 2011. gada 30. novembra saistošo noteikumu Nr. 20 "Nekustamā īpašuma Dārza iela 7, Lielvārde, Lielvārdes novads, kadastra Nr. 7413 002 0399, teritorijas detālplānojums", 2012. gada 26. septembra saistošo noteikumu Nr. 13 "Nekustamo īpašumu Meža iela 16B, Meža iela 18A, Meža iela 20, Avotu iela 6A, Lielvārde, Lielvārdes novads teritoriju detālplānojums"", 2009. gada 30. septembra saistošo noteikumu Nr. 17 "Par detālplānojuma zemes gabaliem "Rūtas", "Lienes", "Martas", Lielvārdē, Lielvārdes novadā teritorijai apstiprināšanu", atcelšanu

09.05.2023.

OP 2023/87.21

Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Ogres novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās īsteno pirmsskolas izglītības programmas

06.04.2023.

OP 2023/69.35

Par Ogres novada pašvaldības 2011. gada 21. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 11/2011 "Detālplānojums zemes gabalam "Jaunozoliņi", Ciemupes ciemā, Ogresgala pagastā, Ogres novadā. kad. Nr. 7480-005-0091", 2009. gada 30. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 138 "Detālplānojums zemes gabalam Salas ielā 3B, Ogres pilsētā, Ogres novadā, Ogres rajonā, kad. Nr. 7401-001-0440", 2009. gada 12. marta saistošo noteikumu Nr. 135 "Detālplānojums zemes gabalam "Ķoderi", kad. Nr. 7480-005-0224, Ogresgala pagastā, Ogres novadā, Ogres rajonā", 2011. gada 20. janvāra saistošo noteikumu Nr. 2/2011 "Detālplānojums zemes gabalam "Salči", Ciemupes ciemā, Ogresgala pagastā, Ogres novadā, kad. Nr. 7480-005-0064", 2007. gada 6. decembra saistošo noteikumu Nr. 101 "Detālplānojums zemes gabalam "Krastmalas iela 34" Ciemupē, Ogresgala pagastā, Ogres nov., Ogres raj.", 2011. gada 21. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 10/2011 "Detālplānojums zemes gabalam "Dzeņi", Ciemupes ciemā, Ogresgala pagastā, Ogres novadā, kad. Nr. 7480-005-0340", 2011. gada 21. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 14/2011 "Detālplānojums zemes gabalam Jāņa Čakstes prospektā 10, Ogres pilsētā, Ogres novadā, kad. apz. 7401-005-0189", 2007. gada 13. septembra saistošo noteikumu Nr. 96 "Detālplānojums zemes gabalam, "Laumiņas", Ogresgala pagastā, Ogres nov., Ogres raj., kad. Nr. 7480-005-0018", 2007. gada 13. septembra saistošo noteikumu Nr. 95 "Detālplānojums zemesgabaliem "Madaras", "Šīroņi", "Šīroņi-1" Ogresgala pagastā, Ogres novadā", 2010. gada 21. oktobra saistošo noteikumu Nr. 40/2010 "Detālplānojums 1. un 2. zemes vienībām nekustamajā īpašumā "Vilciņi", Ciemupes ciemā, Ogresgala pagastā, Ogres novadā, kad. apzīm. 7480-005-0144 un 7480-005-0060", 2006. gada 15. jūnija saistošo noteikumu Nr. 64 "Detālais plānojums zemes gabaliem Brīvības ielā 15, kadastra numurs 7401-003-0339, Parka ielā 1C, kadastra numurs 7401-003- 0442, Meža prospektā 2B, kadastra numurs 7401-003-0011, kā arī Parka ielas posmā no Ceriņu ielas līdz Upes prospektam un Pļavas iela Ogres novada, Ogres pilsētā", 2009. gada 25. jūnija saistošo noteikumu Nr. 141 "Detālplānojums zemes gabalam Vidus prospektā 27, Ogres pilsētā, Ogres nov., Ogres raj.", 2009. gada 12. februāra saistošo noteikumu Nr. 130 "Detālplānojums zemes gabalam "Norupes ielā 3A", Ogres pilsētā, Ogres novadā, Ogres rajonā, kad. Nr. 7401-003-0545", 2005. gada 7. jūlija saistošo noteikumu Nr. 43 "Detālais plānojums zemes gabalam, Klusā ielā 17, kadastra numurs 7401-003-0567, Ogres novada Ogres pilsētā", 2007. gada 12. jūlija saistošo noteikumu Nr. 93 "Detālais plānojums zemes gabalam Vārpas ielā 10, Ogres novada Ogres pilsētā, kad. Nr. 7401-003-0286", 2009. gada 15. oktoba saistošo noteikumu Nr. 18/2009 "Detālplānojums zemes gabalam Turkalnes ielā 21B, Ogres pilsētā, Ogres novadā, kad. Nr. 7401-003-0290", 2007. gada 20. decembra saistošo noteikumu Nr. 102 "Detālplānojums zemes gabalam "Zaķu iela 3A", kad. Nr. 7401-003-0454, Ogrē, Ogres nov., Ogres raj.", 2005. gada 8. septembra saistošo noteikumu Nr. 46 "Detālais plānojums zemes gabalam, Pagasta ielā 7, kadastra numurs 7401-006-0466, Ogres novada Ogres pilsētā", 2005. gada 12. maija saistošo noteikumu Nr. 39 "Detālais plānojums zemes gabalam Ogrē, Daugavpils ielā 45A" apstiprināšanu", 2008. gada 18. decembra saistošo noteikumu Nr. 126 "Detālplānojums zemes gabalam "Strēlnieku ielā 30A", kad. Nr. 7401-005-0278, Ogres pilsētā, Ogres novadā, Ogres rajonā" atcelšanu

05.04.2023.

OP 2023/68.15

Par Ogres novada pašvaldības 2022. gada 31. marta saistošo noteikumu Nr. 11/2022 "Kārtība, kādā izglītojamos reģistrē uzņemšanai un uzņem Ogres novada pašvaldības vispārējās vidējās izglītības iestāžu 10. klasēs" atzīšanu par spēku zaudējušiem

05.04.2023.

OP 2023/68.16

Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu

27.03.2023.

OP 2023/61.22

Par Ogres novada pašvaldības 2023. gada konsolidēto budžetu

20.02.2023.

OP 2023/36.23

Par Lielvārdes novada domes 2009. gada 30. septembra saistošo noteikumu Nr. 11 "Par detālplānojuma nekustamā īpašuma Zvaigžņu ielā 3A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, teritorijai apstiprināšanu" atcelšanu

26.01.2023.

OP 2023/19.18

Kārtība bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1. klasē Ogres novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs

30.12.2022.

OP 2022/253.31

Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā

30.12.2022.

OP 2022/253.32

Grozījums Ogres novada pašvaldības 2022. gada 25. augusta saistošajos noteikumos Nr. 22/2022 "Par braukšanas maksas atvieglojumu izglītojamajiem Ogres novadā"

21.12.2022.

OP 2022/247.19

Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2021. gada 26. augusta saistošajos noteikumos Nr. 16/2021 "Par ēdināšanas pabalstu"

06.10.2022.

OP 2022/194.8

Par Ogres novada pašvaldības domes 2008. gada 25. septembra saistošo noteikumu Nr. 122 "Detālplānojums zemes gabalam "Lablaiki", Ogresgala pagastā, Ogres nov., Ogres raj." atcelšanu daļā – zemes vienībā Lablaiku ielā 7, Ciemupē, Ogresgala pag., Ogres nov.

21.09.2022.

OP 2022/183.32

Pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtība studējošajiem, kuri studē valsts akreditētā augstākās izglītības studiju programmā un iegūst pedagogiem nepieciešamo profesionālo kvalifikāciju

07.09.2022.

OP 2022/173.12

Par braukšanas maksas atvieglojumu izglītojamajiem Ogres novadā

16.08.2022.

OP 2022/157.6

Mācību maksas noteikšanas un samaksas kārtība un atvieglojumi Ogres novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs

16.08.2022.

OP 2022/157.7

Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2022. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2022 "Par sociālajiem pakalpojumiem"

16.08.2022.

OP 2022/157.8

Par ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas aizliegumu Ogres novadā

04.08.2022.

OP 2022/149.21

Par Ogres novada pašvaldības domes 2007. gada 20. decembra saistošo noteikumu Nr. 103 "Detālplānojums zemes gabaliem Aroniju ielā 16, kad. Nr. 7480-004-0458, Ābeļu ielā 1A, kad. Nr. 7480-004-0181, Ogresgalā, Ogresgala pagastā, Ogres nov., Ogres raj." atcelšanu

11.05.2022.

OP 2022/90.19

Par pašvaldības atbalstu sporta organizācijām un individuālajiem sportistiem sporta veicināšanai Ogres novadā

06.05.2022.

OP 2022/87.37

Par Lielvārdes novada pašvaldības 2018. gada 27. jūnija saistošo noteikumu Nr. 12 "Lielvārdes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai" un Ķeguma novada pašvaldības 2016. gada 21. decembra saistošo noteikumu Nr. 25/2016 "Ķeguma novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem" atzīšanu par spēku zaudējušiem

05.05.2022.

OP 2022/86.17

Grozījums Ogres novada pašvaldības 2022. gada 24. februāra saistošajos noteikumos Nr. 6/2022 "Lokālplānojums "Teritorija pie Irbenāju ielas". Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa."

26.04.2022.

OP 2022/80.10

Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Ogres novadā

25.04.2022.

OP 2022/79.7

Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība

21.04.2022.

OP 2022/77.42

Kārtība, kādā izglītojamos reģistrē uzņemšanai un uzņem Ogres novada pašvaldības vispārējās vidējās izglītības iestāžu 10. klasēs

11.03.2022.

OP 2022/50.17

Par atbalstu svētkos Ogres novada iedzīvotājiem

07.03.2022.

OP 2022/46.16

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem par Ogres novada pašvaldības 2021. gada 14. oktobra saistošo noteikumu Nr. 21/2021 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Ogres novadā" 2. punktā minētajiem objektiem 2022. gadā

07.03.2022.

OP 2022/46.17

Lokālplānojums "Teritorija pie Irbenāju ielas". Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa

14.02.2022.

OP 2022/31.19

Par sociālajiem pakalpojumiem

14.02.2022.

OP 2022/31.20

Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība piedalās privāto izglītības iestāžu finansēšanā

08.02.2022.

OP 2022/27.10

Grozījums Ogres novada pašvaldības 2021. gada 16. decembra saistošajos noteikumos Nr. 31/2021 "Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei"

03.02.2022.

OP 2022/24.34

Par sociālās palīdzības pabalstiem

01.02.2022.

OP 2022/22.12

Par apbedīšanas pabalstu

19.01.2022.

OP 2022/13.3

Par Ikšķiles novada pašvaldības 2015. gada 25. novembra saistošo noteikumu Nr. 22/2015 "Par Ikšķiles novada pašvaldības domes saistošo noteikumu publicēšanu", Lielvārdes novada pašvaldības 2016. gada 27. janvāra saistošo noteikumu Nr. 2 "Par Lielvārdes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu", Ogres novada pašvaldības 2016. gada 18. februāra saistošo noteikumu Nr. 3/2016 "Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu" un Ķeguma novada pašvaldības 2021. gada 10. marta saistošo noteikumu Nr. KND1-6/21/6 "Par Ķeguma novada domes pieņemto saistošo noteikumu publicēšanas vietu" atzīšanu par spēku zaudējušiem

10.01.2022.

OP 2022/6.6

Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei

05.01.2022.

OP 2022/3.11

Par pašvaldības atbalstu interešu izglītības programmu īstenošanai

Rādīt vairāk: Nākamie 5020
RĪKI
  • SEKO LĪDZI
  • PASTĀSTI CITIEM
  • ABONĒ RSS
  • PAR ŠO GRUPU

Abonē RSS

RSS ir veids, kā sekot līdzi jaunākajai oficiālajā izdevumā publicētajai informācijai. Pievienojiet šo saiti savam RSS lasītājam, lai saņemtu jaunāko informāciju par oficiālajām publikācijām šajā sadaļā!
Saite
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!