• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Rīgas dome Viss arhīvs

14.11.2023.

OP 2023/221.9

Grozījumi Rīgas domes 2023. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. RD-23-186-sn "Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada budžetu"

10.11.2023.

OP 2023/219.11

Rīgas valstspilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi

31.10.2023.

OP 2023/211.44

Par interešu izglītības programmu licencēšanu

25.10.2023.

OP 2023/207.10

Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūras "Rīgas gaisma" maksas pakalpojumiem

09.10.2023.

OP 2023/195.19

Grozījums Rīgas domes 2022. gada 9. novembra saistošajos noteikumos Nr. RD-22-173-sn "Par pašvaldības nodevu par atpūtnieku un tūristu uzņemšanu Rīgā"

04.10.2023.

OP 2023/192.45

Kārtība, kādā Rīgas valstspilsētas pašvaldība nodrošina izglītojamo ēdināšanas pakalpojuma līdzfinansējumu

02.10.2023.

OP 2023/190.16

Grozījums Rīgas domes 2021. gada 18. augusta saistošajos noteikumos Nr. 86 "Mārupītes mežaparka apsaimniekošanas un aizsardzības saistošie noteikumi"

02.10.2023.

OP 2023/190.17

Par sakrālā mantojuma saglabāšanas finansēšanu Rīgā

06.09.2023.

OP 2023/172.20

Zemes vienību Kandavas ielā 14B, Kandavas ielā 14C, zemes vienības daļas Kandavas ielā 16B un zemes vienības daļas Kandavas ielā bez numura (kadastra apzīmējums 01000760317) izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi

06.09.2023.

OP 2023/172.21

Grozījums Rīgas domes 2022. gada 18. maija saistošajos noteikumos Nr. 135 "Par ierobežojumiem attiecībā uz zemesgabalu, kurus bijušie zemes īpašnieki vai viņu mantinieki ir tiesīgi izvēlēties un saņemt īpašumā no Rīgas valstspilsētas pašvaldības līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonda, skaitu"

06.09.2023.

OP 2023/172.22

Par pašvaldības atbalstu publiskai apskatei pieejamo kultūrvēsturiskā būvmantojuma objektu un dzīvojamo māju fasāžu saglabāšanai Rīgā

31.08.2023.

OP 2023/168A.1

Grozījumi Rīgas domes 2019. gada 18. decembra saistošajos noteikumos Nr. 98 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites saistošie noteikumi"

31.08.2023.

OP 2023/168A.2

Par pašvaldības atbalstu Rīgas pilsētas apkaimju attīstības biedrībām

31.08.2023.

OP 2023/168A.3

Rīgas valstspilsētas pašvaldības nolikums

28.07.2023.

OP 2023/144.2

Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas

28.07.2023.

OP 2023/144.3

Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Rīgas valstspilsētas pašvaldībā

27.07.2023.

OP 2023/143.3

Ēdināšanas pakalpojuma un zupas virtuves pakalpojuma nodrošināšanas kārtības saistošie noteikumi Rīgas valstspilsētas pašvaldībā

27.07.2023.

OP 2023/143.4

Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības atbalsta programmu "Diasporas relokācijas atbalsta programma"

21.07.2023.

OP 2023/139.5

Par kārtību, kādā izsniedz, aptur uz laiku vai anulē speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem Rīgā

21.07.2023.

OP 2023/139.6

Par mājsaimniecības atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Rīgas valstspilsētas pašvaldībā

20.07.2023.

OP 2023/138.14

Grozījumi Rīgas domes 2011. gada 18. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 109 "Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Rīgā"

20.07.2023.

OP 2023/138.15

Grozījumi Rīgas domes 2021. gada 16. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 53 "Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs un alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās Rīgā"

19.07.2023.

OP 2023/137.37

Par specializētajiem tūristu transportlīdzekļiem Rīgā

19.07.2023.

OP 2023/137.38

Par ielām (ielu posmiem), kurās nedrīkst uzņemt un izlaist iekšzemes neregulāro pārvadājumu pasažieru grupas

19.07.2023.

OP 2023/137.39

Grozījumi Rīgas domes 2020. gada 15. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 38 "Par tramvaju un trolejbusu reģistrāciju un tehniskā stāvokļa kontroli Rīgas pilsētā"

19.07.2023.

OP 2023/137.40

Par Rīgas domes 2011. gada 13. decembra saistošo noteikumu Nr. 155 "Par maksu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu komercpārvadājumu veikšanai ar vieglajiem taksometriem Rīgā" atzīšanu par spēku zaudējušiem

19.07.2023.

OP 2023/137.41

Par Rīgas domes 2011. gada 15. novembra saistošo noteikumu Nr. 147 "Rīgas pilsētas hidrogrāfiskā tīkla lietošanas un uzturēšanas noteikumi" atzīšanu par spēku zaudējušiem

19.07.2023.

OP 2023/137.42

Par Rīgas domes 2009. gada 8. decembra saistošo noteikumu Nr. 42 "Par laikposma noteikšanu transportlīdzekļu kravas iekraušanai un izkraušanai apstāšanās un stāvēšanas aizlieguma ceļa zīmju darbības zonās" atzīšanu par spēku zaudējušiem

19.07.2023.

OP 2023/137.43

Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā esošo ceļu pārvaldību

19.07.2023.

OP 2023/137.44

Grozījumi Rīgas domes 2023. gada 5. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. RD-23-192-sn "Par pašvaldības atbalstu sabiedrības integrācijas un līdzdalības aktivitāšu īstenošanai Rīgā"

19.07.2023.

OP 2023/137.45

Grozījums Rīgas domes 2023. gada 26. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. RD-23-198-sn "Par līdzfinansējuma piešķiršanu parkletu ierīkošanai Rīgā"

19.07.2023.

OP 2023/137.46

Grozījumi Rīgas domes 2012. gada 17. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 156 "Par kārtību, kādā tiek piešķirts tirgus statuss un tirgus pārvaldītājs saskaņo ar Rīgas pilsētas pašvaldību tirgus noteikumus"

11.07.2023.

OP 2023/131.60

Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēguma centralizētajai kanalizācijas sistēmai būvniecības izdevumu kompensēšanai. Precizējot iepriekš publicēto

07.07.2023.

OP 2023/130.33

Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēguma centralizētajai kanalizācijas sistēmai būvniecības izdevumu kompensēšanai

07.07.2023.

OP 2023/130.34

Eksportostas dienvidu daļas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi

06.07.2023.

OP 2023/129.34

Zāliena kopšanas saistošie noteikumi projekta "Pilsētas pļavas" ietvaros

05.07.2023.

OP 2023/128.23

Par Rīgas domes 2008. gada 13. maija saistošo noteikumu Nr. 119 "Par Rīgas domes Satiksmes departamenta maksas pakalpojumiem" atzīšanu par spēku zaudējušiem

04.07.2023.

OP 2023/127.35

Par braukšanas maksas atvieglojumiem Rīgas valstspilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā

19.06.2023.

OP 2023/117.12

Par pašvaldības palīdzību bīstamības novēršanai un energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai dzīvojamās mājās, kā arī tām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai Rīgā

06.06.2023.

OP 2023/108.8

Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības stipendiju piešķiršanu sociālā darba speciālistu piesaistei

06.06.2023.

OP 2023/108.9

Grozījumi Rīgas domes 2022. gada 8. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 141 "Par reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtību dzīvokļa jautājumu risināšanā"

06.06.2023.

OP 2023/108.10

Par Rīgas domes 2020. gada 16. decembra saistošo noteikumu Nr. 10 "Par Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas gaisma" maksas pakalpojumiem" atzīšanu par spēku zaudējušiem

12.05.2023.

OP 2023/90.39

Grozījumi Rīgas domes 2021. gada 15. decembra saistošajos noteikumos Nr. 109 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Rīgā"

12.05.2023.

OP 2023/90.40

Grozījumi Rīgas domes 2015. gada 9. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 148 "Par nekustamā īpašuma nodokli Rīgā"

12.05.2023.

OP 2023/90.41

Grozījumi Rīgas domes 2022. gada 9. novembra saistošajos noteikumos Nr. RD-22-173-sn "Par pašvaldības nodevu par atpūtnieku un tūristu uzņemšanu Rīgā"

10.05.2023.

OP 2023/88.22

Kārtība, kādā reģistrējami un izskatāmi iesniegumi par bērnu uzņemšanu 1. klasē Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs

02.05.2023.

OP 2023/84.10

Par līdzfinansējuma piešķiršanu parkletu ierīkošanai Rīgā

24.04.2023.

OP 2023/79.8

Par riteņkrēsla pacēlāja piešķiršanu lietošanā

19.04.2023.

OP 2023/76.21

Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības pabalstu mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā, un personām ar redzes invaliditāti

12.04.2023.

OP 2023/71.14

Par pašvaldības atbalstu sabiedrības integrācijas un līdzdalības aktivitāšu īstenošanai Rīgā

Rādīt vairāk: Nākamie 5020
RĪKI
  • SEKO LĪDZI
  • PASTĀSTI CITIEM
  • ABONĒ RSS
  • PAR ŠO GRUPU

Abonē RSS

RSS ir veids, kā sekot līdzi jaunākajai oficiālajā izdevumā publicētajai informācijai. Pievienojiet šo saiti savam RSS lasītājam, lai saņemtu jaunāko informāciju par oficiālajām publikācijām šajā sadaļā!
Saite

Rīgas dome
Republikas pilsētas domes publicē saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš.

Pirms republikas pilsētas domes vēlēšanām republikas pilsētu vēlēšanu komisijas publicē reģistrētos deputātu kandidātu sarakstus, pēc vēlēšanām – informāciju par pilsētas domē ievēlētajiem deputātiem.

Rīgas pilsētas izpilddirektors publicē rīkojumus par paaugstinātas ledus bīstamības perioda noteikšanu.

TIESĪBU AKTI, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU PERSONAS DATU APSTRĀDE
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!