Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Mārupes novada dome Viss arhīvs

21.11.2022.

OP 2022/225.8

Grozījums Mārupes novada pašvaldības domes 2022. gada 23. februāra saistošajos noteikumos Nr. 10/2022 "Par pašvaldības pabalstu daudzbērnu ģimenēm Mārupes novadā"

17.11.2022.

OP 2022/224.40

Grozījumi Mārupes novada pašvaldības domes 2021. gada 29. septembra saistošajos noteikumos Nr. 15/2021 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Mārupes novadā"

17.11.2022.

OP 2022/224.41

Ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru vai nosaukumu plākšņu izvietošana un noformēšana Mārupes novadā

11.11.2022.

OP 2022/220.39

Kārtība, kādā Mārupes novada pašvaldība līdzfinansē citu pašvaldību dibināto izglītības iestāžu profesionālās ievirzes izglītības akreditētu programmu apguvi

11.11.2022.

OP 2022/220.40

Grozījumi Mārupes novada pašvaldības domes 2021. gada 29. septembra saistošajos noteikumos Nr. 16/2021 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Mārupes novadā"

17.10.2022.

OP 2022/201.33

Par Mārupes novada pašvaldības domes 2021. gada 24. novembra saistošo noteikumu Nr. 26/2021 "Par nekustamo īpašumu uzturēšanu un sabiedrisko kārtību Mārupes novadā" atcelšanu

26.09.2022.

OP 2022/186.18

Grozījumi Mārupes novada pašvaldības domes 2022. gada 25. maijā apstiprinātajos saistošajos noteikumos Nr. 27/2022 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Mārupes novadā"

16.09.2022.

OP 2022/180.32

Grozījumi Mārupes novada pašvaldības domes 2022. gada 23. februāra saistošajos noteikumos Nr. 10/2022 "Par pašvaldības pabalstu daudzbērnu ģimenēm Mārupes novadā"

08.09.2022.

OP 2022/174.28

Grozījumi Mārupes novada pašvaldības 2022. gada 25. maija saistošajos noteikumos Nr. 32/2022 "Par Mārupes novada pašvaldības neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību"

25.07.2022.

OP 2022/141.8

Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Mārupes novada pašvaldības izglītības iestāžu profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu īstenošanā

15.07.2022.

OP 2022/135.30

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Mārupes novadā

14.07.2022.

OP 2022/134.13

Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu īstenošanai

30.06.2022.

OP 2022/124.11

Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un centralizētai kanalizācijas sistēmai

13.06.2022.

OP 2022/113.14

Par Babītes novada pašvaldības domes 2019. gada 27. novembra saistošo noteikumu Nr. 64 "Par Babītes novada pašvaldības neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību" atcelšanu

13.06.2022.

OP 2022/113.15

Par Mārupes novada pašvaldības neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību

10.06.2022.

OP 2022/112.17

Grozījumi Mārupes novada pašvaldības domes 2021. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 36/2021 "Par Mārupes novada pašvaldības pabalstiem iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas"

10.06.2022.

OP 2022/112.18

Par Mārupes novada pašvaldības 23.02.2022. saistošo noteikumu Nr. 7/2022 "Lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma "Valteri", Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760030363), teritorijā, Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā

09.06.2022.

OP 2022/111.18

Par pašvaldības nodevu par ielu tirdzniecību Mārupes novadā

06.06.2022.

OP 2022/108.15

Par kārtību, kādā tiek organizēti centralizētie ūdenssaimniecības pakalpojumi Mārupes novadā

02.06.2022.

OP 2022/106.49

Par Mārupes novada domes 2014. gada 30. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 12/2014 "Par atbalsta sniegšanu juridiskām un fiziskām personām sporta un veselīga dzīvesveida veicināšanai Mārupes novadā" atcelšanu

25.05.2022.

OP 2022/100.3

Par kārtību, kādā pašvaldība atbalsta sabiedriski nozīmīgus pasākumus Mārupes novadā

18.05.2022.

OP 2022/95.14

Par Mārupes novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem

12.05.2022.

OP 2022/91.29

Par Mārupes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā

11.05.2022.

OP 2022/90.18

Lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamo īpašumu "Lamberti-1" (kadastra Nr. 80760030440) un Zeltiņu iela 112 (kadastra Nr. 80760030604), Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, teritorijā, Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

21.04.2022.

OP 2022/77.41

Grozījumi Mārupes novada pašvaldības domes 2021. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 36/2021 "Par Mārupes novada pašvaldības pabalstiem iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas"

07.04.2022.

OP 2022/69.50

Par Mārupes novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību

07.04.2022.

OP 2022/69.51

Par Babītes novada pašvaldības domes 2009. gada 23. septembra saistošo noteikumu Nr. 132 "Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam "Zīlītes", kad. Nr. 8088 005 0476 apstiprināšanu" atcelšanu

07.04.2022.

OP 2022/69.52

Grozījumi Mārupes novada pašvaldības domes 2021. gada 9. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1/2021 "Mārupes novada pašvaldības nolikums"

07.04.2022.

OP 2022/69.53

Grozījumi Mārupes novada pašvaldības domes 2021. gada 29. septembra saistošajos noteikumos Nr. 16/2021 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Mārupes novadā"

14.03.2022.

OP 2022/51.14

Par pašvaldības pabalstu daudzbērnu ģimenēm Mārupes novadā

14.03.2022.

OP 2022/51.15

Grozījumi Mārupes novada pašvaldības domes 2021. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 36/2021 "Par Mārupes novada pašvaldības pabalstiem iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas"

14.03.2022.

OP 2022/51.16

Grozījumi Mārupes novada pašvaldības domes 2021. gada 24. novembra saistošajos noteikumos Nr. 30/2021 "Par Mārupes novada pašvaldības palīdzību bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuri ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās"

14.03.2022.

OP 2022/51.17

Grozījums Mārupes novada pašvaldības domes 2021. gada 29. septembra saistošajos noteikumos Nr. 12/2021 "Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālās palīdzības pabalstiem Mārupes novadā"

04.03.2022.

OP 2022/45.20

Lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma "Valteri", Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760030363) teritorijā, Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

04.03.2022.

OP 2022/45.21

Lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma Lambertu iela 3 ("Grundmaņi"), Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760030317), teritorijā, Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

03.03.2022.

OP 2022/44.28

Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Mārupes novadā

23.02.2022.

OP 2022/38.10

Par Mārupes novada pašvaldībai piederošo vai tās nomāto dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanas kārtību

07.02.2022.

OP 2022/26.14

Lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma "Vecumnieki", Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760060006), teritorijā, Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

02.02.2022.

OP 2022/23.11

Par Babītes novada pašvaldības 23.09.2009. saistošo noteikumu Nr. 100 "Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam "Vecvagari", kad. Nr. 8088 001 0021, apstiprināšanu" atzīšanu par spēku zaudējušiem

02.02.2022.

OP 2022/23.12

Par nekustamo īpašumu uzturēšanu un sabiedrisko kārtību Mārupes novadā

24.01.2022.

OP 2022/16.8

Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību

24.01.2022.

OP 2022/16.9

Par Mārupes novada pašvaldības pabalstiem iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas

21.01.2022.

OP 2022/15.16

Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Mārupes novadā

17.01.2022.

OP 2022/11.20

Par Mārupes novada pašvaldības palīdzību bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuri ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās

07.01.2022.

OP 2022/5.5

Par Babītes novada pašvaldības domes 2012. gada 7. februāra saistošo noteikumu Nr. 3 "Par pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas pakalpojumu apmaksu no Babītes novada pašvaldības budžeta pirmsskolas izglītības ieguvei privātās pirmsskolas izglītības iestādēs" atzīšanu par spēku zaudējušiem

03.01.2022.

OP 2022/1.13

Par Mārupes pagasta padomes 2003. gada 19. maija saistošo noteikumu Nr. 23 "Mārupes novada saimniecības "Jaunaudzes" detālplānojums" atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā par nekustamajiem īpašumiem "Pūces" (kadastra Nr. 80760071642), "Salacas" (kadastra Nr. 80760071643), "Ernesti" (kadastra Nr. 80760071644), "Nāras" (kadastra Nr. 80760071645) un "Sīgas" (kadastra Nr. 80760071646), Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads

27.12.2021.

OP 2021/249.49

Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Mārupes novadā

22.12.2021.

OP 2021/247.12

Par kārtību Mārupes novada pašvaldības bērnu rotaļu un sporta laukumos

22.12.2021.

OP 2021/247.13

Par koku ciršanu ārpus meža

07.12.2021.

OP 2021/236.24

Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālās palīdzības pabalstiem Mārupes novadā

Rādīt vairāk: Nākamie 5020
RĪKI
  • SEKO LĪDZI
  • PASTĀSTI CITIEM
  • ABONĒ RSS
  • PAR ŠO GRUPU

Abonē RSS

RSS ir veids, kā sekot līdzi jaunākajai oficiālajā izdevumā publicētajai informācijai. Pievienojiet šo saiti savam RSS lasītājam, lai saņemtu jaunāko informāciju par oficiālajām publikācijām šajā sadaļā!
Saite
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!