• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Mārupes novada domes 2023. gada 28. jūnija saistošie noteikumi Nr. 23/2023 "Par Mārupes novada pašvaldības finansētu aprūpes mājās pakalpojumu nepilngadīgām personām ar invaliditāti". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 25.07.2023., Nr. 141 https://www.vestnesis.lv/op/2023/141.5

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Saulkrastu novada domes saistošie noteikumi Nr. SN 10/2023

Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldība piešķir un izmaksā kompensāciju par pakalpojumu, kuru bērns saņem pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē

Vēl šajā numurā

25.07.2023., Nr. 141

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Mārupes novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 23/2023

Pieņemts: 28.06.2023.

OP numurs: 2023/141.5

2023/141.5
RĪKI

Mārupes novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Mārupes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 23/2023

Mārupē 2023. gada 28. jūnijā

Par Mārupes novada pašvaldības finansētu aprūpes mājās pakalpojumu nepilngadīgām personām ar invaliditāti

Apstiprināti ar Mārupes novada pašvaldības domes
2023. gada 28. jūnija lēmumu Nr. 12 (sēdes prot. Nr. 13)

Izdoti saskaņā ar Invaliditātes likuma 12. panta 6.2 daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka no Mārupes novada pašvaldības budžeta finansēta aprūpes mājās pakalpojuma (turpmāk – aprūpes pakalpojums) personām ar invaliditāti no 1,5 līdz 18 gadu vecumam, kurām noteikta īpašas kopšanas nepieciešamība, piešķiršanas, atteikšanas, izbeigšanas un pārtraukšanas nosacījumus un kārtību, kritērijus aprūpes pakalpojuma nepieciešamības novērtēšanai, apjoma noteikšanai un prasības aprūpes pakalpojuma sniedzējiem.

2. Personai ar invaliditāti no 1,5 līdz 18 gadu vecumam, kurai noteikta īpašas kopšanas nepieciešamība (turpmāk – bērns) ir tiesības saņemt aprūpes pakalpojumu, ja tiek konstatēta atbilstība šādiem kritērijiem:

2.1. bērna un vismaz viena viņa likumiskā pārstāvja dzīvesvieta vismaz vienu gadu pirms iesnieguma iesniegšanas ir deklarēta Mārupes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Ja bērna likumiskais pārstāvis pēdējā gada laikā pirms iesnieguma iesniegšanas iegādājies nekustamo īpašumu Mārupes administratīvajā teritorijā, bērna likumiskā pārstāvja un bērna dzīvesvieta var būt deklarēta mazāk par vienu gadu Mārupes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā;

2.2. bērnam ir izteikti un smagi funkcionēšanas ierobežojumi un Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (turpmāk – Valsts komisija) ir izsniegusi atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību un/vai noteikta paliatīvā aprūpe.

2.3. bērna likumiskie pārstāvji nodarbinātības, izglītības iegūšanas, sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas, ārstniecības pakalpojumu saņemšanas, Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk – NVA) sniegto pakalpojumu saņemšanas rezultātā nevar nodrošināt šī bērna aprūpi un uzraudzību nepieciešamajā apjomā, izņemot šajos saistošajos noteikumos noteiktos izņēmumus;

2.4. Mārupes novada Sociālais dienests (turpmāk – Dienests) ir konstatējis šādas aprūpes nepieciešamību šajos saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

3. Aprūpes pakalpojuma ietvaros tiek nodrošināta bērna aprūpe (palīdzība personīgās higiēnas nodrošināšanā, palīdzība apģērbties un noģērbties, ēdiena gatavošana vai uzsildīšana, palīdzība paēst, palīdzība iekļūt gultā un izkļūt no tās, pozicionēšana un pārvietošanās, ārstniecības personu izsaukšana, medikamentu lietošanas nodrošināšana) un uzraudzība, pašaprūpes spēju attīstība un brīvā laika saturīga pavadīšana. Aprūpes pakalpojums tiek sniegts Mārupes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

4. Aprūpes pakalpojumu ir tiesīga sniegt bērna likumiskā pārstāvja vai audžuģimenes izvēlēta fiziskā vai juridiskā persona, kurai ir darba vai personīgā pieredze saskarsmē ar personu ar invaliditāti, ja izvēlētā persona nav bērna pirmās pakāpes radinieks un nedzīvo ar bērnu vienā mājsaimniecībā (turpmāk – pakalpojuma sniedzējs). Ja bērna vajadzībām atbilstošu aprūpes pakalpojumu sniedzēju trūkuma vai citu objektīvu apstākļu dēļ aprūpes pakalpojumu nav iespējams nodrošināt, Dienestam izvērtējot minēto apstākļu pamatotību, aprūpes pakalpojumu var nodrošināt persona, kurai ir pakalpojuma sniedzējs ar iepriekš minēto pieredzi.

5. Pakalpojuma sniedzējs aprūpes pakalpojumu var sniegt vairākām personām ar invaliditāti, nepārsniedzot 40 stundas nedēļā.

6. Aprūpes pakalpojums tiek finansēts no Mārupes novada pašvaldības budžeta, sedzot aprūpes pakalpojuma vienas pakalpojuma stundas izmaksas, iekļaujot visus nodokļus, kas saistīti ar pakalpojuma sniegšanu, Ministru kabineta noteikumos par asistenta, pavadoņa un aprūpes pakalpojumu personām ar invaliditāti noteiktajā minimālajā apmērā.

II. Aprūpes pakalpojuma piešķiršanas kārtība

7. Lai saņemtu aprūpes pakalpojumu, bērna likumiskais pārstāvis Dienestā iesniedz iesniegumu par aprūpes pakalpojuma piešķiršanu. Iesniegumu var iesniegt personīgi, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, nosūtot pa pastu vai elektroniska dokumenta formātā, atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un apriti.

8. Iesniegumā norāda:

8.1. bērna vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto un faktisko dzīvesvietas adresi, kurā nepieciešams sniegt aprūpes pakalpojumu;

8.2. bērna likumiskā pārstāvja vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru;

8.3. aprūpes pakalpojuma pieprasīšanas mērķi un vēlamo pakalpojuma apjomu, norādot kopējo stundu skaitu kalendāra nedēļā un/vai mēnesī un konkrētu nedēļas dienu vai dienas, kad aprūpes pakalpojums būs nepieciešams (ja zināms);

8.4. vēlamā pakalpojuma sniedzēja vārdu, uzvārdu, personas kodu, kontaktinformāciju, ja zināms; juridiskai personai – rekvizītus.

9. Iesniegumam papildus pievieno šādus dokumentus:

9.1. bērna pārstāvības tiesības apliecinoša dokumenta kopiju un uzrāda oriģinālu, ja dokuments tiek iesniegts klātienē un šāda informācija nav Dienesta rīcībā vai informācija nav pieejama valsts un pašvaldības datu reģistros;

9.2. Valsts komisijas atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību vai paliatīvās aprūpes nepieciešamību bērnam, ja šī informācija nav pieejama valsts un pašvaldību datu reģistros;

9.3. darba devēja apliecinājumu, ka bērna likumiskie pārstāvji ir darba ņēmēji, norādot darba pienākumu veikšanai izmantotās darba stundas kalendāra nedēļā;

9.4. saimnieciskās darbības veicēja pašapliecinājumu par saimnieciskās darbības izpildei veicamajām darbībām izmantojamajām stundām kalendāra nedēļā, ja bērna likumiskie pārstāvji ir pašnodarbinātas personas vai individuālie komersanti, vai pašapliecinājumu par saimnieciskās darbības izpildei veicamajām darbībām izmantojamajām stundām kalendāra nedēļā, ja bērna likumiskie pārstāvji ir amatpersonas, kas veic kapitālsabiedrības vai biedrības valdes vai padomes locekļa pienākumus;

9.5. izglītības iestādes apliecinājumu, ja bērna likumiskie pārstāvji apgūst attiecīgu izglītības programmu konkrētajā izglītības iestādē. Ja bērna likumiskie pārstāvji apgūst izglītības programmu neklātienē, pakalpojumu piešķir tikai studiju dienās mācību gada laikā un sesijas laikā;

9.6. NVA apliecinājumu par piedalīšanos NVA organizētajos pasākumos, norādot pasākumos pavadāmās stundas kalendāra nedēļā, ja bērna likumiskie pārstāvji ir reģistrēti NVA kā darba meklētāji vai bezdarbnieki;

9.7. sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēja apliecinājumu, ja bērna likumiskie pārstāvji izmanto attiecīgus pakalpojumus, norādot tajos pavadāmās stundas kalendāra nedēļā;

9.8. ģimenes ārsta vai ārsta speciālista apliecinājumu, ja bērna likumiskajiem pārstāvjiem nepieciešami veselības aprūpes pakalpojumi vai medicīniskā rehabilitācija;

9.9. vēlamā pakalpojuma sniedzēja apliecinājumu par piekrišanu sniegt aprūpes pakalpojumu, norādot pakalpojuma sniedzēja personas datus, kontaktinformāciju un norēķinu rekvizītus;

9.10. citus dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai pēc Dienesta pieprasījuma, ja tie nav valsts vai pašvaldību iestāžu rīcībā.

10. Iesniedzot Dienestā šo saistošo noteikumu 7. punktā minēto iesniegumu, bērna likumiskais pārstāvis dod atļauju iegūt un izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai par aprūpes pakalpojuma piešķiršanu, izbeigšanu, pārtraukšanu vai atteikumu piešķirt aprūpes pakalpojumu, un veikt datu apstrādi sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas lietojumprogrammā.

11. Dienests izskata šo saistošo noteikumu 7. punktā minēto iesniegumu un tam pievienotos šo saistošo noteikumu 9. punktā minētos dokumentus, un:

11.1. pārliecinās valsts un pašvaldības datu reģistros vai bērna un vismaz viena viņa likumiskā pārstāvja dzīvesvieta ir deklarēta Mārupes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, vai bērnam ir noteikta invaliditāte un Valsts komisija izsniegusi atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību, kā arī, vai bērna likumiskie pārstāvji:

11.1.1. ir reģistrēti kā darba ņēmēji, saimnieciskās darbības veicēji, individuālie komersanti, kapitālsabiedrības vai biedrības amatpersonas, apmeklē NVA rīkotos nodarbinātību veicinošos pasākumus;

11.1.2. apgūst attiecīgu izglītības programmu konkrētajā izglītības iestādē, ja persona mācās vai studē;

11.1.3. saņem sociālās rehabilitācijas sniedzēja pakalpojumus.

11.2. ja nepieciešams, pieprasa lēmuma pieņemšanai nepieciešamo papildu informāciju no valsts un pašvaldības iestādēm, juridiskām vai fiziskām personām, izvērtē aprūpes pakalpojuma nepieciešamību un nosaka aprūpes pakalpojuma apjomu atbilstoši "Aprūpes pakalpojuma nepieciešamības novērtēšanas un apjoma noteikšanas anketai", saskaņā ar šo saistošo noteikumu pielikumu.

12. Dienests mēneša laikā pēc iesnieguma un visu lēmuma pieņemšanai nepieciešamo dokumentu saņemšanas pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

12.1. par aprūpes pakalpojuma piešķiršanu, nosakot:

12.1.1. aprūpes pakalpojuma apjomu (stundas mēnesī) atbilstoši "Aprūpes pakalpojuma nepieciešamības novērtēšanas un apjoma noteikšanas anketai", nepārsniedzot Ministru kabineta noteikumos par asistenta, pavadoņa un aprūpes pakalpojumu personām ar invaliditāti noteikto maksimālo stundu skaitu kalendāra mēnesī;

12.1.2. aprūpes pakalpojuma saņemšanas periodu (ne ilgāku par kalendāro gadu);

12.2. par atteikumu piešķirt aprūpes pakalpojumu, ja:

12.2.1. bērns neatbilst šo saistošo noteikumu un Invaliditātes likumā noteiktajiem aprūpes pakalpojuma piešķiršanas kritērijiem un saņemšanas nosacījumiem;

12.2.2. bērns saņem sociālās aprūpes pakalpojumu vai aprūpes pakalpojumu, kas tiek nodrošināts Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu ietvaros tādā apjomā, ka bērna aprūpe un uzraudzība bērna likumiskā pārstāvja vai audžuģimenes locekļa prombūtnes laikā sakarā ar nodarbinātību, izglītības iegūšanu vai citiem objektīviem apstākļiem, atbilstoši šo saistošo noteikumu pielikumā noteiktajiem kritērijiem, tiek nodrošināta pilnā apmērā.

13. Dienests par pieņemto lēmumu informē bērna likumisko pārstāvi piecu darbdienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.

14. Ja bērnam nepieciešams saņemt aprūpes pakalpojumu atkārtoti vai ir mainījies aprūpes pakalpojuma pieprasīšanas mērķis un tādēļ bērnam nepieciešams mainīt piešķirtā aprūpes pakalpojuma apjomu, bērna likumiskais pārstāvis iesniedz Dienestā iesniegumu par aprūpes pakalpojuma piešķiršanu šajos saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

III. Aprūpes pakalpojuma nodrošināšanas kārtība

15. Pēc lēmuma pieņemšanas par aprūpes pakalpojuma piešķiršanu, Dienests slēdz līgumu ar bērna likumisko pārstāvi un pakalpojuma sniedzēju. Līgumā nosaka pakalpojuma apjomu, tā sniegšanas periodu un kārtību, līdzēju tiesības, pienākumus un atbildību, norēķinu kārtību un citus būtiskus jautājumus, kas saistīti ar pakalpojuma sniegšanu, kā arī līguma izbeigšanas nosacījumus.

16. Bērna likumiskajam pārstāvim ir pienākums piecu darbdienu laikā informēt Dienestu par:

16.1. bērna un/vai viņa likumiskā pārstāvja deklarētās dzīvesvietas maiņu;

16.2. bērna ievietošanu stacionārā ārstniecības iestādē, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai ieslodzījuma vietā;

16.3. izmaiņām šo saistošo noteikumu 9.2., 9.3., 9.4., 9.5., 9.6. un 9.7. apakšpunktā norādītajā informācijā;

16.4. citiem apstākļiem, kas varētu būt par pamatu izmaiņām aprūpes pakalpojumā vai pakalpojuma sniedzēja maiņai.

17. Bērna likumiskais pārstāvis ne biežāk kā divas reizes kalendāra gada laikā ir tiesīgs atteikties no pakalpojuma sniedzēja un izvēlēties citu pakalpojuma sniedzēju, iesniedzot Dienestā pamatotu iesniegumu.

18. Aprūpes pakalpojuma sniegšanu bērnam izbeidz, ja:

18.1. bērna likumiskais pārstāvis iesniedz Dienestā iesniegumu par atteikšanos no piešķirtā aprūpes pakalpojuma;

18.2. bērna dzīvesvieta tiek deklarēta citā pašvaldības administratīvajā teritorijā;

18.3. beidzies Dienesta lēmumā noteiktais aprūpes pakalpojuma saņemšanas periods;

18.4. Dienests konstatē, ka iestājies šo saistošo noteikumu 12.2.1. apakšpunktā minētais nosacījums;

18.5. Dienests konstatē, ka aprūpes pakalpojums faktiski netiek izmantots, izņemot šo saistošo noteikumu 19. punktā minētos gadījumus;

18.6. notikušas izmaiņas šo saistošo noteikumu 9.2., 9.3., 9.4., 9.5., 9.6. un 9.7. apakšpunktā norādītajā informācijā, kas dod tiesības saņemt aprūpes pakalpojumu šo saistošo noteikumu 12.1. apakšpunktā noteiktajā apjomā un periodā.

19. Aprūpes pakalpojuma sniegšana bērnam tiek pārtraukta uz laiku, kamēr bērns atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, stacionārā ārstniecības iestādē vai ieslodzījuma vietā.

20. Pakalpojuma sniedzējs šo saistošo noteikumu 15. punktā minētajā līgumā par aprūpes pakalpojuma sniegšanu bērnam noteiktajā kārtībā reizi mēnesī iesniedz Dienestā atskaiti par iepriekšējā mēnesī sniegto aprūpes pakalpojumu, un Dienests kontrolē līguma saistību izpildi. Atskaitē norāda dienas, kad tika sniegts aprūpes pakalpojums, un tajās nostrādāto stundu skaitu sadalījumā pa darbībām, kurām attiecīgajās dienās aprūpes pakalpojums ticis izmantots atbilstoši noteiktajiem mērķiem, kā arī pušu apliecinājumus par sniegto un saņemto pakalpojumu.

21. Aprūpes pakalpojuma nodrošināšanai nepamatoti izlietotos finanšu līdzekļus Dienestam atmaksā:

21.1. bērna likumiskais pārstāvis, ja bērns vairs neatbilst pakalpojuma saņemšanas nosacījumiem vai mainījies piešķirtā pakalpojuma apjoms (atmaksā finansējuma starpību par piešķirtā pakalpojuma apjomu un konkrētā bērna izmantotā pakalpojuma apjomu);

21.2. pakalpojuma sniedzējs, ja sniegta nepatiesa informācija par sniegto pakalpojumu vai Dienests konstatējis citus pārkāpumus saistībā ar aprūpes pakalpojuma nodrošināšanu.

IV. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

22. Dienesta pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību Administratīvā procesa likuma kārtībā var apstrīdēt Mārupes novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu izskatīšanas komisijā.

23. Mārupes novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu izskatīšanas komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

V. Noslēguma jautājums

24. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publikācijas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Ence

 

Pielikums
Mārupes novada pašvaldības domes
2023. gada 28. jūnija saistošajiem noteikumiem Nr. 23/2023
"Par Mārupes novada pašvaldības finansētu
aprūpes mājās pakalpojumu nepilngadīgām
personām ar invaliditāti"

Aprūpes pakalpojuma nepieciešamības novērtēšana un apjoma noteikšana bērniem ar invaliditāti

1. Bērna vārds, uzvārds  

2. Bērna personas kods
 
3. Likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds  
   
4. Bērna deklarētā dzīvesvietas adrese  
 
   
 
5. Aprūpes pakalpojuma pieprasīšana
5.1. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību
 ir , līdz_________. ________________________. _______________ . gads;
 nav
5.2. Aprūpes pakalpojuma nepieciešamības iemesli (norādīt visus aktuālos iemeslus)
 lai veiktu darba pienākumus, vai saimniecisko darbību;
 lai apmeklētu izglītības iestādi, vai profesionālās pilnveides kursus;
 lai apmeklētu Nodarbinātības valsts aģentūras organizētos pasākumus;
 lai apmeklētu sociālās/ medicīniskās rehabilitācijas vai citus ārstniecības pakalpojumus;
 citi objektīvie iemesli, kur iemeslu dēļ nevar nodrošināt bērna aprūpi un uzraudzību nepieciešamajā apjomā

 

5.3. Vēlamais aprūpes pakalpojuma izmantošanas biežums, laiks
 pastāvīga palīdzība un uzraudzība (ikdienā);
 periodiska palīdzība un uzraudzība 3 dienas nedēļā un vairāk;
 periodiska palīdzība un uzraudzība 1–2 dienas nedēļā;
 epizodiska palīdzība dažas dienas mēnesī;
 epizodiska palīdzība vienu reizi mēnesī vai retāk.
   
6. Valsts, pašvaldības un citu atbalsta resursu izmantošana bērna aprūpes un uzraudzības nodrošināšanai

Stundu skaits diennaktī/mēnesī

6.1. Kopā dzīvojošo ģimenes (mājsaimniecības) personu iespējas sniegt nepieciešamo atbalstu aprūpei. Ir/nav
 mājsaimniecībā dzīvojošās pilngadīgās personas;

4h/84 – 88 h mēn.

Komentāri:

 

   
6.2. Likumisko pārstāvju vai audžuģimeņu locekļu apgrūtinājumi iesaistīties bērna aprūpē un uzraudzībā    
noslodze darbā

(norādīt darba slodzi) _______________________________________________;

   
nepieciešamība veikt privātas, veselības, darījumu lietas bez bērna klātbūtnes;    
citi apgrūtinājumi.

 

   

6.3. Bērna skolas dienas pārklājums

bērns apmeklē izglītības iestādi dzīves vietā;    
bērns apgūst izglītību mājas apmācībā;    
bērns izglītību apgūst speciālajā izglītības iestādē;    
bērns izmanto skolas pagarinātās dienas pakalpojumu;    
cits    
Komentāri

 

 
6.4. Bērnam pieejamās aktivitātes, pasākumi, sociālie un ārstniecības pakalpojumi
asistenta pakalpojums pašvaldībā;    
dienas aprūpes centra pakalpojums;    
atelpas brīža pakalpojums;    
medicīniskās/ sociālās rehabilitācijas, vai citi pakalpojumi;

 

   
Komentāri

 

 
 
7. Aprūpes pakalpojuma apjoma (h) noteikšana. Novērtēšanas piezīmes
7.1. Sociālās aprūpes pakalpojuma noteikšana ir saistīta ar darba dienas nosacītu indikatīvu laika sadalījumu (nosacīti pieņemot, ka 8 h diennaktī ir paredzētas miegam, 8 h bērns ir iesaistījies izglītības aktivitātēs un 8 h bērns ir tiešā vecāku aprūpē);    
7.2. Pusei no laika, kad bērns ir vecāku tiešā aprūpē, 4h dienā vai 80/100 h mēnesī, tiek sniegts valsts atbalsts asistenta pakalpojuma veidā;    
7.3. Citu sociālo vai rehabilitācijas pakalpojumu stundu skaits;    
7.4. Komentāri:

 

 
7.5. Nepieciešamais stundu skaits mēnesī.

 

 

Speciālista paraksts:___________________________________________________

Aizpildīšanas datums:____________________

 

Saistošo noteikumu Nr. 23/2023 "Par Mārupes novada pašvaldības finansēta aprūpes mājās pakalpojumu nepilngadīgām personām ar invaliditāti"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļa Norādāmā informācija
1. Mērķis un nepieciešamības pamatojums  Saistošie noteikumi izstrādāti pamatojoties uz Invaliditātes likuma 12. panta 6.2 daļā ietverto deleģējumu pašvaldībām saistošajos noteikumos noteikt aprūpes pakalpojuma personām ar invaliditāti, kurām ir izteikti un smagi funkcionēšanas ierobežojumi, izņemot personas, kuras atrodas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā, stacionārā ārstniecības iestādē vai ieslodzījuma vietā (turpmāk – bērni ar invaliditāti), piešķiršanas, atteikšanas, izbeigšanas un pārtraukšanas nosacījumus un kārtību, kritērijus aprūpes pakalpojuma nepieciešamības novērtēšanai un prasības aprūpes pakalpojuma sniedzējam.

Ievērojot Labklājības ministrijas vadlīnijas un veicot Mārupes novada iedzīvotāju (saistošo noteikumu mērķgrupas) vajadzību izpēti, saistošajos noteikumos noteikti elastīgāki, labvēlīgāki kritēriji aprūpes pakalpojuma saņemšanai.

2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu  Saistošajiem noteikumiem ir tieša ietekme uz pašvaldības budžetu. Pašvaldības budžetā 2023. gadā saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai paredzēti 25 000 euro (divdesmit pieci tūkstoši euro). Uz Saistošo noteikumu izstrādes brīdi Mārupes novada pašvaldībā ir 20 personas ar invaliditāti vecumā no 5 līdz 18 gadiem saņem aprūpes pakalpojumu Eiropas Savienības politiku instrumentu deinstitucionalizācijas projekta ietvaros. Saskaņā ar MK Nr. 316 noteiktās vienas pakalpojuma stundas minimālās izmaksas, iekļaujot visus nodokļus, kas saistīti ar pakalpojuma sniegšanu ir 5,11 euro/stundā.
3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenci  Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir personas ar invaliditāti no 1,5 līdz 18 gadu vecumam, kurām ir noteikta īpašās kopšanas nepieciešamība (turpmāk – bērns), ja tiek konstatēta atbilstība šādiem kritērijiem:

1. bērna un vismaz viena viņa likumiskā pārstāvja dzīvesvieta vismaz vienu gadu pirms iesnieguma iesniegšanas ir deklarēta Mārupes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Ja bērna likumiskais pārstāvis pēdējā gada laikā pirms iesnieguma iesniegšanas iegādājies nekustamo īpašumu Mārupes administratīvajā teritorijā, bērna likumiskā pārstāvja un bērna dzīvesvieta var būt deklarēta mazāk par vienu gadu Mārupes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā;

2. bērnam ir izteikti un smagi funkcionēšanas ierobežojumi un Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (turpmāk – Valsts komisija) ir izsniegusi atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību un/vai noteikta paliatīvā aprūpe.

3. bērna likumiskie pārstāvji nodarbinātības, izglītības iegūšanas, sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas, ārstniecības pakalpojumu saņemšanas, Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk – NVA) sniegto pakalpojumu saņemšanas rezultātā nevar nodrošināt šī bērna aprūpi un uzraudzību nepieciešamajā apjomā, izņemot šajos saistošajos noteikumos noteiktos izņēmumus;

4. Mārupes novada Sociālais dienests (turpmāk – Dienests) ir konstatējis šādas aprūpes nepieciešamību šajos saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums tieši neietekmēs iedzīvotāju veselību.

Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums var radīt labvēlīgu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi un konkurenci.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām  Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Mārupes novada Sociālais dienests, kura lēmumus var apstrīdēt Mārupes novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu izskatīšanas komisijā. Mārupes novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu izskatīšanas komisijas lēmumus var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

Galvenie procedūras posmi un bērna likumiskajam pārstāvim veicamās darbības noteiktas Saistošajos noteikumos.

Administratīvo procedūru izmaksas nav paredzētas.

5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem  Saistošajiem noteikumiem ir ietekme uz pašvaldības funkciju, kas noteikta Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 9. punktā – nodrošināt iedzīvotājiem atbalstu sociālo problēmu risināšanā, kā arī iespēju saņemt sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus.

Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darba vietas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci.

6. Informācija par izpildes nodrošināšanu  Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Mārupes novada Sociālais dienests.

Aprūpes pakalpojuma izmaksu, pamatojoties uz noslēgto līgumu, veic Mārupes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Finanšu un grāmatvedības nodaļa. 

7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšana  Saistošie noteikumi ir piemēroti iecerētā mērķa sasniegšanas nodrošināšanai un paredz tikai to, kas ir vajadzīgs minētā mērķa sasniegšanai.

Pašvaldības izraudzītie līdzekļi ir leģitīmi un rīcība ir atbilstoša augstāka juridiskā spēka normatīvajiem aktiem. 

8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām  Saistošo noteikumu projekts no 2023. gada 20. aprīļa līdz 4. maijam publicēts pašvaldības mājas lapā sabiedrības viedokļa noskaidrošanai. Sabiedrības viedokļi noteiktajā termiņā nav saņemti.

Saistošo noteikumu projekta izstrādē piedalījusies biedrība "Kopā savā novadā".

Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Ence

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!