• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Ādažu novada dome Viss arhīvs

10.04.2024.

OP 2024/70.25

Grozījumi Ādažu novada pašvaldības 2022. gada 25. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 34/2022 "Par pašvaldības nodevu par reklāmas izvietošanu Ādažu novadā"

05.04.2024.

OP 2024/67.25

Grozījumi Ādažu novada pašvaldības 2022. gada 23. februāra saistošajos noteikumos Nr. 17/2022 "Pašvaldības aģentūras "Carnikavas komunālserviss" nolikums"

05.04.2024.

OP 2024/67.26

Grozījumi Ādažu novada pašvaldības 2022. gada 23. marta saistošajos noteikumos Nr. 23/2022 "Par specializētajiem tūristu transportlīdzekļiem Ādažu novadā"

05.04.2024.

OP 2024/67.27

Grozījumi Ādažu novada pašvaldības 2023. gada 14. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 18/2023 "Ādažu novada pašvaldības nolikums"

05.04.2024.

OP 2024/67.28

Grozījumi Ādažu novada pašvaldības domes 2023. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 52/2023 "Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2024. gadam"

04.04.2024.

OP 2024/66.31

Par Ādažu novada domes 26.05.2009. saistošo noteikumu Nr. 15 "Saistošie noteikumi par detālplānojuma Ādažu novada Divezeru ciema nekustamajiem īpašumiem "Vecvārnas" un "Jaunvārnas" grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem" atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā – zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 80440010166, Vecvārnu ceļā 11, Divezeros

03.04.2024.

OP 2024/65.31

Lokālplānojuma, ar kuru groza Ādažu novada teritorijas plānojumu teritorijai starp Gaujas ielu, Lauku ielu, Druvas ielu un Vējupi Ādažos, Ādažu novadā, grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

06.03.2024.

OP 2024/47.9

Par Rīgas rajona Carnikavas novada domes 19.04.2006. saistošo noteikumu Nr. 2006/10 "Par teritorijas Rīgas rajona Carnikavas novada "Jaunzelmeņi" un "Jaunziedlejas" detālplānojuma projekta apstiprināšanu" atzīšanu par spēku zaudējušiem

05.03.2024.

OP 2024/46.17

Grozījums Ādažu novada pašvaldības domes 2022. gada 12. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 31/2022 "Par pašvaldības aģentūras "Carnikavas komunālserviss" maksas pakalpojumu cenrādi"

05.03.2024.

OP 2024/46.18

Ādažu novada pašvaldības parku, skvēru, bērnu rotaļu, sporta laukumu un stadionu izmantošanas kārtība

12.02.2024.

OP 2024/30.6

Par Ādažu novada domes 27.06.2006. saistošo noteikumu Nr. 19 "Par nekustamo īpašumu "Veckūlas" 3.z.g., "Sakarnieki" un "Jaunkūlas–4" detālplānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem" atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā – zemes vienībās Plostnieku ielā 1, Ādažos, Ādažu nov. (kadastra apzīmējums 8044 010 0099) un Jaunkūlu ielā 1A, Ādažos, Ādažu nov. (kadastra apzīmējums 8044 010 0102)

12.02.2024.

OP 2024/30.7

Par Rīgas rajona Ādažu pagasta 15.07.2003. saistošo noteikumu Nr. 20 "Par zemesgabala "Valteri" sadalīšanu apbūves gabalos un apbūves noteikumiem" atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā – zemes vienībās Vējupes ielā 43, Vējupes ielā 43A un zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 80440080531, Ādažos

12.02.2024.

OP 2024/30.8

Par Ādažu pagasta padomes 17.08.2004. saistošo noteikumu Nr. 34 "Par nekustamo īpašumu "Vālodzītes", "Vīgriezes", "Rītarasas" un "Saulespļava" sadalīšanu apbūves gabalos un apbūves noteikumiem" atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā – nekustamā īpašuma "Rītarasas" zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 80440050138

02.02.2024.

OP 2024/24.7

Interešu izglītības programmu licencēšanas kārtība

02.02.2024.

OP 2024/24.8

Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Ādažu novadā

02.02.2024.

OP 2024/24.9

Grozījumi Ādažu novada pašvaldības domes 2023. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2023 "Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2023. gadam"

02.02.2024.

OP 2024/24.10

Grozījumi Ādažu novada pašvaldības domes 2023. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 52/2023 "Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2024. gadam"

31.01.2024.

OP 2024/22.21

Par Rīgas rajona Ādažu pagasta padomes 21.09.2004. saistošo noteikumu Nr. 37 "Par nekustamā īpašuma "Pumpuri" 1. zemes gabala sadalīšanu apbūves gabalos un apbūves noteikumiem" atzīšanu par spēku zaudējušiem

31.01.2024.

OP 2024/22.22

Par Ādažu novada domes 26.06.2009. saistošo noteikumu Nr. 17 "Saistošie noteikumi par detālplānojuma Ādažu novada Birznieku ciema nekustamajam īpašumam "Sauleslejas" grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem" atzīšanu par spēku zaudējušiem

22.01.2024.

OP 2024/15.11

Grozījumi Ādažu novada pašvaldības 2021. gada 27. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 17/2021 "Par pašvaldības sociālo pakalpojumu piešķiršanas kārtību"

09.01.2024.

OP 2024/6.7

Par Ādažu novada domes 27.05.2008. saistošo noteikumu Nr. 20 "Par detālplānojuma Ādažu novada Kadagas ciema nekustamā īpašuma "Mežavēji" grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem" atzīšanu par spēku zaudējušiem

09.01.2024.

OP 2024/6.8

Par Ādažu novada domes 23.09.2008. saistošo noteikumu Nr. 25 "Par detālplānojuma Ādažu novada Kadagas ciema nekustamajam īpašumam "Valumi" grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem" atzīšanu par spēku zaudējušiem

04.01.2024.

OP 2024/3.12

Par Ādažu novada domes 25.03.2008. saistošo noteikumu Nr. 13 "Par detālplānojuma Ādažu novada Kadagas ciema nekustamajam īpašumam "Ogas" grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem" atzīšanu par spēku zaudējušiem

04.01.2024.

OP 2024/3.13

Grozījumi Ādažu novada pašvaldības domes 2023. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2023 "Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2023. gadam"

03.01.2024.

OP 2024/2.6

Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2024. gadam

19.12.2023.

OP 2023/245.25

Par Ādažu novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas kārtību

18.12.2023.

OP 2023/244.7

Par Ādažu novada domes 2007. gada 27. februāra saistošo noteikumu Nr. 6 "Par detālplānojuma Ādažu novada nekustamajiem īpašumiem "Jaunzariņi", "Jaunkatlapas", "Miķeļi", "Provinces" un "Mežārputni" grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem" atcelšanu daļā

15.12.2023.

OP 2023/243.26

Par Ādažu novada domes 16.11.2004. saistošo noteikumu Nr. 38 "Par nekustamo īpašumu "Ūbeles", "Pētersoni" un "Krastupes" sadalīšanu apbūves gabalos un apbūves noteikumiem" atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā – zemes vienībās Podnieku ielā 35, Podnieku ielā 41 un Podnieku ielā 43, Ādažos

15.12.2023.

OP 2023/243.27

Par Ādažu novada domes 21.12.2007. saistošo noteikumu Nr. 52 "Par detālplānojuma Ādažu novada Stapriņu ciema nekustamajiem īpašumiem "Ziemeļbullas", "Liānas", "Annas" un "Mājas" grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem" atcelšanu daļā – zemes vienībās Lilijas ielā 10, Stapriņos, Ādažu pag., Ādažu nov. un Lilijas ielā 12, Stapriņos, Ādažu pag., Ādažu nov.

11.12.2023.

OP 2023/239.25

Par Ādažu novada domes 2018. gada 27. marta saistošo noteikumu Nr. 7/2018 "Ādažu novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā (grafiskās daļas kartē "Ādažu novada funkcionālā zonējuma karte" noteikto plānoto ielu sarkano līniju atcelšana daļā)

05.12.2023.

OP 2023/235.15

Lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamo īpašumu "Efejas" (kadastra apz. 8044 012 0498) un "Pumpuriņi" (kadastra apz. 8044 012 0499), Garkalnē, Ādažu pagastā, Ādažu novadā, teritorijā, grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

05.12.2023.

OP 2023/235.16

Lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu zemes vienības Laimas ielā 1, Birzniekos, Ādažu pagastā, Ādažu novadā (kadastra apzīmējums 80440040905) un zemes vienības Laimas ielā 7, Birzniekos, Ādažu pag., Ādažu nov. (kadastra apzīmējums 80440040904), teritorijā, grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

04.12.2023.

OP 2023/234.21

Par Ādažu novada domes 2007. gada 23. janvāra saistošo noteikumu Nr. 3 "Par detālplānojuma Ādažu novada ceļam "Kadagas ezers – Puska" un nekustamajiem īpašumiem "Sāgas", "Rīti", "Ķērpji", "Mežavoti", "Bruņinieki" un "Ūdensrozes" grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem" atzīšanu par spēku zaudējušiem

04.12.2023.

OP 2023/234.22

Par Ādažu novada domes 2007. gada 27. februāra saistošo noteikumu Nr. 6 "Par detālplānojuma Ādažu novada nekustamajiem īpašumiem "Jaunzariņi", "Jaunkatlapas", "Miķeļi", "Provinces" un "Mežārputni" grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem" atzīšanu par spēku zaudējušiem

27.11.2023.

OP 2023/229.14

Grozījumi Ādažu novada pašvaldības 2022. gada 22. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 58/2022 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ādažu novadā"

08.11.2023.

OP 2023/217.22

Par Ādažu novada domes 24.10.2006. saistošo noteikumu Nr. 28 "Par nekustamo īpašumu "Irši", "Āmuļi" un "Ošveiduļi" detālplānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem" izdošanu" atzīšanu par spēku zaudējušiem

07.11.2023.

OP 2023/216.13

Grozījumi Ādažu novada pašvaldības domes 2023. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2023 "Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2023. gadam"

03.11.2023.

OP 2023/214.34

Grozījums Ādažu novada pašvaldības domes 2022. gada 23. novembra saistošajos noteikumos Nr. 80/2022 "Par pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai". Publikācijas atsaukums

02.11.2023.

OP 2023/213.34

Grozījums Ādažu novada pašvaldības domes 2022. gada 23. novembra saistošajos noteikumos Nr. 80/2022 "Par pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai"

02.11.2023.

OP 2023/213.35

Grozījums Ādažu novada pašvaldības 22.12.2021. saistošajos noteikumos Nr. 41/2021 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un citas ģeotelpiskās informācijas aprites kārtību"

02.11.2023.

OP 2023/213.36

Par dzīvokļu izīrēšanas kārtību zemas īres maksas dzīvojamās mājās Ādažu novada pašvaldībā

02.11.2023.

OP 2023/213.37

Grozījums Ādažu novada pašvaldības 2022. gada 2. marta saistošajos noteikumos Nr. 19/2022 "Par azartspēļu organizēšanu Ādažu novadā"

02.11.2023.

OP 2023/213.38

Grozījumi Ādažu novada pašvaldības 2022. gada 22. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 59/2022 "Par Ādažu novada pašvaldības maksas autostāvvietu lietošanu"

02.11.2023.

OP 2023/213.39

Grozījumi Ādažu novada pašvaldības 2022. gada 12. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 31/2022 "Par pašvaldības aģentūras "Carnikavas komunālserviss" maksas pakalpojumu cenrādi"

23.10.2023.

OP 2023/205.11

Adresācijas objektu un to virziena norāžu plākšņu izvietošanas un noformēšanas noteikumi. Precizējot iepriekš publicēto

17.10.2023.

OP 2023/201.29

Par pirmsskolas izglītības izmaksām privāto izglītības iestāžu un bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem

13.10.2023.

OP 2023/199.32

Adresācijas objektu un to virziena norāžu plākšņu izvietošanas un noformēšanas noteikumi

05.10.2023.

OP 2023/193.23

Par pašvaldības līdzfinansējumu privātām vispārējās izglītības iestādēm

05.10.2023.

OP 2023/193.24

Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā Ādažu novadā

05.10.2023.

OP 2023/193.25

Grozījums Ādažu novada pašvaldības domes 2022. gada 23. novembra saistošajos noteikumos Nr. 80/2022 "Par pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai"

Rādīt vairāk: Nākamie 5020
RĪKI
  • SEKO LĪDZI
  • PASTĀSTI CITIEM
  • ABONĒ RSS
  • PAR ŠO GRUPU

Abonē RSS

RSS ir veids, kā sekot līdzi jaunākajai oficiālajā izdevumā publicētajai informācijai. Pievienojiet šo saiti savam RSS lasītājam, lai saņemtu jaunāko informāciju par oficiālajām publikācijām šajā sadaļā!
Saite
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!