• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ādažu novada domes 2024. gada 28. marta saistošie noteikumi Nr. 18/2024 "Par pašvaldības pabalstiem iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 30.04.2024., Nr. 84 https://www.vestnesis.lv/op/2024/84.10

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ādažu novada domes saistošie noteikumi Nr. 23/2024

Grozījumi Ādažu novada pašvaldības domes 2023. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 52/2023 "Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2024. gadam"

Vēl šajā numurā

30.04.2024., Nr. 84

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ādažu novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 18/2024

Pieņemts: 28.03.2024.

OP numurs: 2024/84.10

2024/84.10
RĪKI

Ādažu novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 3 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Ādažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 18/2024

Ādažos 2024. gada 28. martā

Par pašvaldības pabalstiem iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas

APSTIPRINĀTI
ar Ādažu novada pašvaldības domes
2024. gada 28. marta sēdes lēmumu
(prot. Nr. 6 § 39)

PRECIZĒTI
ar Ādažu novada pašvaldības domes
2024. gada 25. aprīļa sēdes lēmumu
(prot. Nr. 9 § 43)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
44. panta otro daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Ādažu novada pašvaldība piešķir pabalstus, neveicot mājsaimniecības ienākumu un materiālās situācijas izvērtēšanu, kā arī pabalsta veidus, apmēru, kā arī piešķiršanas un izmaksas kārtību.

2. Pašvaldība var piešķirt šādus pabalstus:

2.1. bērna piedzimšanas pabalsts;

2.2. apbedīšanas pabalsts;

2.3. pabalsts politiski represētām personām;

2.4. pabalsts daudzbērnu ģimenei;

2.5. pabalsts bērniem ar funkcionāliem traucējumiem;

2.6. pabalsts jubilejā;

2.7. Ziemassvētku pabalsts;

2.8. pabalsts tuberkulozes slimniekiem;

2.9. pabalsts transporta pakalpojumu izmantošanai;

2.10. pabalsts personām, kuras izmanto servisa suņu pakalpojumus.

3. Tiesības saņemt pabalstus ir personām, kurām piešķirts personas kods un kuru deklarētā dzīvesvieta ir Ādažu novada administratīvajā teritorijā (izņemot apbedīšanas pabalstu).

4. Pabalstus izmaksā no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

5. Pašvaldībai ir tiesības pārbaudīt personas datus tai pieejamajos datu reģistros, kas nepieciešami šo noteikumu izpildei.

II. Bērna piedzimšanas pabalsts

6. Bērna piedzimšanas pabalstu piešķir, ja no bērna dzimšanas reģistrācijas brīža bērna un vismaz viena no vecākiem pamata dzīvesvieta ir deklarēta Ādažu novada administratīvajā teritorijā, un pabalsts par jaundzimušo nav izmaksāts citā pašvaldībā.

7. Pabalstu piešķir vienam no bērna vecākiem, kā arī personai, kura adoptējusi bērnu, vai personai, kura ar bāriņtiesas lēmumu iecelta par aizbildni, ja šis pabalsts nav izmaksāts bērna vecākiem.

8. Pabalstu piešķir un izmaksā vienu reizi šādā apmērā:

8.1. 200 euro par katru bērnu, ja no bērna dzimšanas reģistrācijas brīža bērna un abu vecāku pastāvīgā dzīvesvieta deklarēta Ādažu novada administratīvajā teritorijā;

8.2. 100 euro par katru bērnu, ja no bērna dzimšanas reģistrācijas brīža bērna un viena vecāka pastāvīgā dzīvesvieta deklarēta Ādažu novada administratīvajā teritorijā.

9. Pabalsts jāpieprasa 6 mēnešu laikā no bērna dzimšanas dienas.

10. Pabalstu nepiešķir, ja bērns pēc piedzimšanas nodzīvojis mazāk nekā septiņas diennaktis.

III. Apbedīšanas pabalsts

11. Apbedīšanas pabalstu Ādažu novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušas personas nāves gadījumā piešķir personai, kura organizē apbedīšanu:

11.1. 500 euro, ja par mirušo personu nav tiesības saņemt apbedīšanas pabalstu no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (turpmāk – VSAA);

11.2. ja no VSAA saņemtais apbedīšanas pabalsts ir mazāks par 500 euro, pašvaldība piešķir pabalstu iztrūkstošās summas apmērā līdz 500 euro, bet ne mazāk kā 100 euro.

12. Ja 11. punktā minētā persona, kura organizē apbedīšanu, nav iesniegusi dokumentus, kas apliecina tiesības saņemt 11.1. vai 11.2. apakšpunktos minēto pabalstu, tai piešķir 100 euro.

13. Pabalsts jāpieprasa 6 mēnešu laikā no personas miršanas fakta reģistrācijas dienas.

IV. Pabalsts politiski represētām personām

14. Pabalsts politiski represētai personai ir 100 euro gadā, ko piešķir un izmaksā katru gadu no 1. novembra līdz 18. novembrim, atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu.

15. Pirmreizējs iesniegums pabalsta saņemšanai jāiesniedz līdz kārtējā gada 1. novembrim. Ādažu novada sociālais dienests izveido un uztur personu sarakstu pēc dienesta rīcībā esošajām ziņām, un atkārtoti iesniegums nav jāiesniedz. Ja iesniedzējs ir nokavējis minēto termiņu, iesniegumu var iesniegt līdz kārtējā gada 15. decembrim. Šajā gadījumā pabalstu izmaksā līdz kārtējā gada 31. decembrim.

V. Pabalsts daudzbērnu ģimenei

16. Pašvaldība vienu reizi kalendāra gadā piešķir pabalstu 50 euro katram daudzbērnu ģimenes bērnam vecumā no 7 līdz 24 gadiem, ja daudzbērnu ģimenē:

16.1. vismaz viens pilngadīgs ģimenes loceklis, kas aprūpē šo noteikumu izpratnē atbalstāmos bērnus, kopā ar aprūpē esošiem bērniem ir deklarējis pamata dzīves vietu Ādažu novada administratīvajā teritorijā;

16.2. bērni nav sasnieguši 24 gadu vecumu un mācās vispārējās vidējās izglītības iestādēs, profesionālās izglītības iestādēs, vai ir pilna laika klātienes studenti un nav deklarēti vienā mājsaimniecībā ar likumiskajiem pārstāvjiem.

17. Šo noteikumu izpratnē par daudzbērnu ģimeni uzskata:

17.1. laulātos un viņu aprūpē esošus trīs un vairāk bērnus līdz 24 gadu vecumam, ja tie iegūst vispārējo, profesionālo, vai augstāko izglītību, tai skaitā, audžuģimenē ievietotus vai aizbildnībā esošus bērnus, kā arī adoptētāju aprūpē un uzraudzībā nodotus bērnus;

17.2. vecākus, kuru aprūpē ir trīs un vairāk bioloģiskie, audžuģimenē ievietoti, vai aizbildnībā esoši bērni, kā arī adoptētāja aprūpē un uzraudzībā nodoti bērni līdz 24 gadu vecumam, ja tie iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību.

VI. Pabalsts bērniem ar funkcionāliem traucējumiem

18. Pabalstu piešķir:

18.1. vienu reizi gadā:

18.1.1. par bērna ar invaliditāti uzturēšanos nometnē – līdz 200 euro par vienu bērnu, nepārsniedzot nometnes faktiskās izmaksas;

18.1.2. par bērnu ar invaliditāti, vai kurš slimo ar celiakiju un kuram nav noteikta invaliditāte – 100 euro;

18.2. 50 % apmērā, bet ne vairāk kā 107 euro tajā mēnesī, kurā saņemts kāds no šādiem pakalpojumiem:

18.2.1. bērna reitterapijas, ABA terapijas, smilšu un silto smilšu terapijas, kanisterapijas, hidroterapijas, ergoterapijas, fizioterapijas, kā arī Montesori pedagoga, psihologa un logopēda pakalpojumu, un medicīnisko palīgierīču iegādes izdevumu kompensācijai, pamatojoties uz pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu par pakalpojuma nepieciešamību, vai bērniem ar invaliditāti, saskaņā ar ārsta izsniegtu izziņu;

18.2.2. logopēda pakalpojuma izdevumu kompensācijai bērniem ar runas un valodas attīstības traucējumiem, saskaņā ar ģimenes ārsta vai logopēda izziņu;

18.2.3. Montesori pedagoga un ABA terapijas pakalpojuma izdevumu kompensācijai bērniem ar attīstības un uzvedības traucējumiem, saskaņā ar ārsta izziņu.

19. Šo noteikumu 18.1.1. un 18.2. apakšpunktā minētais pabalsts jāpieprasa 6 mēnešu laikā no pakalpojuma saņemšanas brīža.

VII. Pabalsts jubilejā

20. Pabalsts 300 euro apmērā jubilejā tiek piešķirts personai, sasniedzot 100 gadu vecumu. Personai katrā nākamajā dzimšanas dienā piešķir pabalstu 100 euro.

21. Pabalsts personai sasniedzot 70 gadu vecumu, un turpmāk katrā piektajā dzimšanas dienā ir 20 euro.

22. Pabalsts jāpieprasa kārtējā gadā, bet ne vēlāk kā 6 mēnešu laikā no dienas, kad persona sasniegusi 20. vai 21. punktā minēto vecumu.

23. Pabalsta saņemšanu vienu reizi mēnesī organizē Ādažu novada sociālais dienests.

VIII. Ziemassvētku pabalsts

24. Ziemassvētku pabalstu piešķir katru gadu 25 euro apmērā, izmaksā līdz kalendāra gada beigām, un to ir tiesības saņemt:

24.1. personām ar I grupas invaliditāti;

24.2. vientuļiem pensionāriem un personām ar II grupas invaliditāti, kuriem nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku;

24.3. ģimenēm, kas audzina bērnus ar invaliditāti;

24.4. ģimenēm, kas audzina aizbildnībā vai audžuģimenē esošus bērnus;

24.5. trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm ar bērniem;

24.6. Ādažu novada sociālā dienesta uzraudzībā esošām ģimenēm ar bērniem.

25. Ziemassvētku pabalstu natūrā ne vairāk kā 6 euro apmērā piešķir vienu reizi gadā, saldumu paciņas veidā, izsniedz Ziemassvētku pasākuma laikā vai Ādažu novada sociālā dienesta faktiskās atrašanās vietā līdz nākamā gada 31. janvārim, un to ir tiesības saņemt par katru ģimenē dzīvojošu bērnu:

25.1. ģimenēm, kas audzina bērnus ar invaliditāti;

25.2. ģimenēm, kas audzina aizbildnībā vai audžuģimenēs esošus bērnus;

25.3. trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm ar bērniem;

25.4. Ādažu novada sociālā dienesta uzraudzībā esošām ģimenēm ar bērniem.

26. Sociālais dienests izveido un uztur personu sarakstu atbilstoši tā rīcībā esošiem datiem, un atkārtoti iesniegums pabalsta piešķiršanai nav jāiesniedz.

IX. Pabalsts tuberkulozes slimniekiem

27. Pabalsts, ko piešķir tuberkulozes slimniekiem ir paredzēts:

27.1. ēdināšanai 5 euro dienā;

27.2. ceļa izdevumu apmaksai līdz ārstniecības iestādei, 100 % apmērā no ceļa izdevumiem.

28. Šo noteikumu 27.2. apakšpunktā noteiktais pabalsts jāpieprasa 6 mēnešu laikā no izdevumu rašanās dienas.

X. Pabalsts transporta pakalpojumu izmantošanai

29. Pabalsts transporta pakalpojumu izmantošanai ir 100 euro vienu reizi gadā personām ar invaliditāti, ko piešķir, pamatojoties uz spēkā esošu Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinumu par medicīnisko indikāciju noteikšanu speciāli pielāgota vieglā automobiļa iegādei un valsts sociālā pabalsta transporta izdevumu kompensēšanai.

30. Pabalsts specializētā transporta pakalpojumu izmantošanai mazkustīgām personām ar pārvietošanās grūtībām, pamatojoties uz ārsta atzinumu par šāda pakalpojuma nepieciešamību, ir ne vairāk kā 300 euro gadā.

31. Šo noteikumu 30. punktā noteiktais pabalsts jāpieprasa 6 mēnešu laikā no izdevumu rašanās dienas.

XI. Pabalsts personām, kuras izmanto servisa suņu pakalpojumus.

32. Pabalsts personām ar I un II grupas invaliditāti ar kustību vai redzes traucējumiem, servisa suņa pakalpojuma izmantošanai, ir 100 euro mēnesī.

33. 32. punktā noteiktais pabalsts tiek izmaksāts ar mēnesi, kurā pieņemts lēmums.

XII. Pabalsta pieprasīšanas kārtība

34. Pabalsta pieprasītājs iesniedz iesniegumu pabalsta saņemšanai:

34.1. klātienē:

34.1.1. Ādažu novada sociālajā dienestā, Gaujas iela 13/15, Ādaži, Ādažu novads vai Garā iela 20, Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads;

34.1.2. Ādažu novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, vai Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads;

34.2. valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.gov.lv, nosūtot uz Ādažu novada sociālā dienesta oficiālo elektronisko adresi;

34.3. ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu, nosūtot uz Ādažu novada sociālā dienesta elektronisko pasta adresi soc.dienests@adazi.lv.

35. Iesniegumam pievieno dokumentus, kuri saskaņā ar šiem noteikumiem apliecina tiesības saņemt konkrēto pabalstu:

35.1. 11. un 12. punktos minētajā gadījumā – izziņu no VSAA, vai par mirušo personu ir saņemts apbedīšanas pabalsts, kā arī par izmaksāto summu, ja tiek pieprasīts 11.1. un 11.2. apakšpunktā noteiktais pabalsts un rēķinu par apbedīšanas pakalpojumiem (ja attiecināms), ja pašvaldība attiecīgo informāciju nevar iegūt pati;

35.2. 14. punkta gadījumā – politiski represētās personas apliecības kopiju;

35.3. 16. punkta gadījumā – izglītības iestādes izziņu, ja bērns iegūst augstāko izglītību vai vidējo izglītību citā valstī. Ja daudzbērnu ģimenē ir aizbildnībā esoši un audžuģimenē ievietoti bērni, iesniegumā norāda aizbildniecības vai ievietošanas audžuģimenē nodibinātāja iestādes nosaukumu, lēmuma datumu un numuru;

35.4. 18.1.1. punkta gadījumā – rēķinu par nometni;

35.5. 18.1.2. punkta gadījumā – sertificēta gastroenterologa izziņu ar diagnozes norādi "celiakija" un atkārtotas pārbaudes termiņu, kas nepārsniedz divus gadus no izziņas izsniegšanas dienas;

35.6. 18.2. punkta gadījumos – maksājumus apliecinošus dokumentus (kases čeki, stingrās uzskaites kvītis, faktūrrēķinu oriģināli, kā arī kredītiestāžu izdrukas no internetbankas, ar pabalsta saņēmēja vārdu, uzvārdu, personas kodu, maksājuma mērķi, samaksas summu un datumu) un ne retāk, kā reizi gadā – ārsta vai logopēda izziņu par pakalpojuma nepieciešamību;

35.7. 27. punkta gadījumos – sertificēta pneimonologa vai pulmonologa izziņu, kurā norādīta diagnoze "tuberkuloze" un ambulatorās ārstēšanās laiks, kā arī pievieno sabiedriskā pārvadātāja biļetes;

35.8. 30. punkta gadījumā – ārsta atzinumu par pakalpojuma nepieciešamību un rēķinus vai maksājumus apliecinošus dokumentus (kases čeki, stingrās uzskaites kvītis, faktūrrēķinu oriģināli, kā arī kredītiestāžu izdrukas no internetbankas, ar pakalpojuma saņēmēja vārdu, uzvārdu, personas kodu, maksājuma mērķi, samaksas summu un datumu);

35.9. 32. punkta gadījumā – līguma kopiju (uzrādot oriģinālu) par servisa suņa nodošanu personai.

XIII. Pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtība

36. Ādažu novada sociālais dienests lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pieņem viena mēneša laikā no iesnieguma un visu dokumentu saņemšanas dienas.

37. Pabalsta izmaksu veic 30 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas, ja šajos noteikumos nav noteikts cits termiņš.

38. Pabalstu izmaksā bezskaidras naudas norēķina veidā, veicot pārskaitījumu uz pabalsta pieprasītāja kredītiestādes kontu, ja pabalsts nav jāizmaksā pakalpojuma sniedzējam.

39. Dokumentus pabalsta saņemšanai iesniedz kārtējā gada laikā, ja šajos noteikumos nav noteikts savādāk. Pabalsta pieprasītājam nav tiesību saņemt pabalstu par iepriekšējo periodu.

40. Ja noteiktais pabalsts piešķirts nepamatoti pabalsta pieprasītāja vainas dēļ, pabalsta pieprasītāja pienākums ir labprātīgi atmaksāt pabalstu pašvaldībai, pretējā gadījumā pašvaldībai ir tiesības pabalstu piedzīt tiesas ceļā.

41. Ja pabalsts pieprasīts nokavējot šajos noteikumos noteiktos termiņus, tas netiek piešķirts.

XIV. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

42. Ādažu novada sociālā dienesta lēmumus var apstrīdēt pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijā.

43. Administratīvo aktu strīdu komisijas lēmumus var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

XV. Noslēguma jautājumi

44. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē:

44.1. Ādažu novada pašvaldības 2021. gada 27. oktobra saistošie noteikumi:

44.1.1. Nr. 22/2021 "Par pašvaldības vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu";

44.1.2. Nr. 23/2021 "Par pašvaldības pabalstu personas apbedīšanai";

44.1.3. Nr. 27/2021 "Par pabalstu politiski represētajām personām";

44.1.4. Nr. 24/2021 "Par pašvaldības pabalstiem iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas";

44.2. Ādažu novada pašvaldības 2022. gada 23. februāra saistošie noteikumi Nr. 18/2022 "Par pašvaldības pabalstu daudzbērnu ģimenēm Ādažu novadā";

44.3. Ādažu novada pašvaldības 2021. gada 27. oktobra saistošie noteikumi Nr. 17/2021 "Par pašvaldības sociālo pakalpojumu piešķiršanas kārtību" VI nodaļa.

45. Iesniegumi par šo noteikumu 18.2., 27.1. un 30. punktā minētajiem pabalstiem par pakalpojumiem, kas sniegti 6 mēnešu laikā pirms šo noteikumu spēkā stāšanās, tiek izskatīti atbilstoši šiem noteikumiem.

Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja K. Miķelsone

 

Paskaidrojuma raksts
Ādažu novada pašvaldības 2024. gada 28. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 18/2024 "Par pašvaldības pabalstiem iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas"

Paskaidrojuma raksta sadaļas un norādāmā informācija

1. Mērķis un nepieciešamības pamatojums

1.1. 01.01.2023. stājās spēkā Pašvaldību likums un spēku zaudēja likums "Par pašvaldībām". Pašvaldību likuma pārejas noteikumu 6. punktā noteikts, ka pašvaldības dome izvērtē uz likuma "Par pašvaldībām" normu pamata izdoto saistošo noteikumu atbilstību Pašvaldību likumam un līdz 30.06.2024. izdod jaunus saistošos noteikumus atbilstoši Pašvaldību likumā ietvertajam pilnvarojumam.

1.2. Pastāvošais pašvaldības noteiktais tiesiskais regulējums ir nepilnīgs, jo spēkā esošie saistošie noteikumi izdoti pamatojoties uz spēku zaudējušu likumu "Par pašvaldībām". Pašvaldību likuma 44. panta otrā daļa noteic, ka dome var izdot saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot likumos vai Ministru kabineta noteikumos paredzēto funkciju izpildes kārtību.

1.3. Pašvaldībā šobrīd ir spēkā vairāki saistošie noteikumi, kas pēc būtības reglamentē pašvaldības pabalstu iedzīvotājiem piešķiršanu bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas – Ādažu novada pašvaldības domes 2021. gada 27. oktobra saistošie noteikumi: Nr. 22/2021 "Par pašvaldības vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu", Nr. 23/2021 "Par pašvaldības pabalstu personas apbedīšanai", Nr. 27/2021 "Par pabalstu politiski represētajām personām", Nr. 24/2021 "Par pašvaldības pabalstiem iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas", pašvaldības domes 2022. gada 23. februāra saistošie noteikumi Nr. 18/2022 "Par pašvaldības pabalstu daudzbērnu ģimenēm Ādažu novadā" un pašvaldības domes 2021. gada 27. oktobra saistošie noteikumi Nr. 17/2021 "Par pašvaldības sociālo pakalpojumu piešķiršanas kārtību".

1.4. Noteikumos atšķirībā no iepriekšējā regulējuma, ir precizēta iesnieguma iesniegšanas kārtība, norādot, ka iesniegumu Sociālajam dienestam var iesniegt gan klātienē Sociālā dienesta telpās Gaujas iela 13/15, Ādažos, gan Garā iela 20, Carnikavā, gan izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.gov.lv, nosūtot uz Sociālā dienesta oficiālo elektronisko adresi, vai parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz Sociālā dienesta elektronisko pasta adresi soc.dienests@adazi.lv. Tāpat iesniegumus var iesniegt klātienē Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Gaujas iela 33A, Ādažos, vai Stacijas iela 5, Carnikavā.

1.5. Noteikumos no jauna iekļauti pabalsti bērnam reitterapijas, ABA terapijas, smilšu un silto smilšu terapijas, kanisterapijas, hidroterapijas, ergoterapijas, fizioterapijas, kā arī Montesori pedagoga, psihologa un logopēda pakalpojumu, un medicīnisko palīgierīču iegādes izdevumu apmaksai, pamatojoties uz pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu par pakalpojuma nepieciešamību, vai bērniem ar invaliditāti, saskaņā ar ģimenes ārsta izsniegtu izziņu. Pabalsts logopēda pakalpojuma apmaksai bērniem ar runas un valodas attīstības traucējumiem, saskaņā ar ģimenes ārsta vai logopēda izziņu. Pabalsts Montesori pedagoga un ABA terapijas apmaksai bērniem ar attīstības un uzvedības traucējumiem, saskaņā ar ģimenes ārsta izziņu. Izdevumus apmaksā 50 % apmērā, bet ne vairāk kā 107 euro mēnesī par mēnesi, kurā saņemts pakalpojums. Līdz šim minētie pabalsti bija iekļauti Ādažu novada pašvaldības 2021. gada 27. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 17/2021 " Par pašvaldības sociālo pakalpojumu piešķiršanas kārtību".

1.6. Svētku pabalsts jubilejā turpmāk tiks maksāts pabalsta veidā, pārskaitot uz personas kredītiestādes kontu.

1.7. Ziemassvētku pabalstu līdz šim saņēma vientuļie pensionāri un otrās grupas invalīdi, kuriem nav Civillikumā noteiktie apgādnieki, turpmāk pabalstu varēs saņemt tikai nestrādājoši vientuļie pensionāri un nestrādājoši otrās grupas invalīdi, kuriem nav Civillikumā noteiktie apgādnieki. Ziemassvētku pabalsts turpmāk tiks izmaksāts pabalsta veidā, pārskaitot uz personas kredītiestādes kontu.

1.8. Paaugstināts pabalsts par bērnu ar invaliditāti, vai kurš slimo ar celiakiju un kuram nav noteikta invaliditāte – no 50,- uz 100,- euro, pabalsts transporta pakalpojumu izmantošanai no 50,- uz 100,- euro, pabalsts tuberkulozes slimniekiem no 3,- uz 5,- euro, pārtikas sadārdzināšanās dēļ un pabalsts specializētā transporta pakalpojumu izmantošanai mazkustīgām personām ar pārvietošanās grūtībām, pamatojoties uz ārsta atzinumu par šāda pakalpojuma nepieciešamību, no 150,- uz 300,- euro gadā

1.9. Citas būtiskais izmaiņas Noteikumos nav veiktas.

2. Fiskālā ietekme un pašvaldības budžetu

2.1. Noteikumu īstenošanas fiskālās ietekmes prognoze uz pašvaldības budžetu:

2.1.1. samazina vai palielina izdevumu daļu – 2024. gadā budžetā Noteikumos paredzētajiem pašvaldības pabalstiem iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas ir asignēti EUR 296014, t.sk., t.sk. pabalstiem pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu 34 000 euro, apbedīšanas pabalstiem 18 000 euro, pabalsts politiski represētām personām 6 600 euro, pabalsts daudzbērnu ģimenei 50 000 euro, pabalsts ģimenei bērnam ar invaliditāti 11 000 euro, svētku pabalsts jubilejā 14 374 euro, Ziemassvētku pabalsts 10 000 euro, pabalsts tuberkulozes slimniekiem 1 000 euro, pabalsts transporta pakalpojumu izmantošanai 6 000 euro, pabalsts personām, kuras izmanto servisa suņu pakalpojumus 2 400 euro, pabalstiem bērnam reitterapijas, ABA terapijas, smilšu un silto smilšu terapijas, kanisterapijas, hidroterapijas, ergoterapijas, fizioterapijas, kā arī Montesori pedagoga, psihologa un logopēda pakalpojumu, un medicīnisko palīgierīču iegādes izdevumu apmaksai 128 400 euro. Papildus finansējums nav nepieciešams.

2.1.2. Paaugstinot pabalstu par bērnu ar invaliditāti, vai kurš slimo ar celiakiju un kuram nav noteikta invaliditāte – no 50,- uz 100,- euro un pabalstu transporta pakalpojumu izmantošanai no 50,- uz 100,- euro, ietekme uz budžetu ir 10000,- euro. Papildus finansējums budžetā nav nepieciešams, to ir iespējams finansēt 2024. gada budžeta ietvaros.

3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī uz konkurenci

3.1. Sociālā ietekme – plānots, ka noteikumi pozitīvi ietekmēs mērķgrupu, uz kuru attiecināms Noteikumu tiesiskais regulējums: ģimenes, kurās piedzimis bērns, daudzbērnu ģimenes, ģimenes, kurās aug bērns ar funkcionāliem traucējumiem, ģimenes, kurās miris tuvinieks, politiski represētās personas, personas ar invaliditāti u.c.

3.2. Noteikumu tiesiskais regulējums neietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

3.3. Ietekme uz vidi – neradīs ietekmi uz vidi.

3.4. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā – nav attiecināma.

3.4. Ietekme uz konkurenci – nav ietekmes uz konkurenci.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām

4.1. Institūcija, kurā fiziska persona var vērsties Noteikumu piemērošanā, ir Sociālais dienests.

4.2. Galvenie procedūras posmi un privātpersonām veicamās darbības, ko paredz Noteikumi, ir šādi – lai saņemtu pabalstu, privātpersona iesniedz Sociālajam dienestam iesniegumu un pamatojošos dokumentus. Sociālais dienests lēmumu pieņem viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas. Sociālais dienests sagatavo izmaksu sarakstus un nodod grāmatvedībai, kura pabalstus izmaksā uz iesniedzēja norādīto kredītiestādes kontu.

4.3. Sociālā dienesta pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijai Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Komisijas pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

4.4. Paredzētās administratīvo procedūru izmaksas – nav paredzētas.

5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem

5.1. Noteikumu izpildei nav nepieciešams veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darba vietas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci.

5.2. Noteikumi izstrādāti pamatojoties uz Pašvaldību likuma 44. panta otro daļu – dome var izdot saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.

6. Informācija par izpildes nodrošināšanu

6.1. Pašvaldības cilvēkresursi, kas tiks iesaistīti Noteikumu īstenošanā, ir Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra darbinieki (pieņemot iesniegumus), Sociālā dienesta darbinieki (pieņemot un izvērtējot iesniegumu atbilstību un pieņemot lēmumu) un Grāmatvedības nodaļas darbinieki (izmaksājot pabalstus). Lēmuma apstrīdēšanas gadījumā – Administratīvo aktu strīdus komisija, kuras sastāvā ir deputāti, izpilddirektors un juristi.

7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšana

7.1. Noteikumi ir atbilstoši iecerētā mērķa sasniegšanas nodrošināšanai – sniegt lielāku atbalstu Ādažu novada mazaizsargātām iedzīvotāju grupām – ģimenēm ar bērniem, personām ar invaliditāti, politiski represētām personām un senioriem. Pašvaldības izraudzītie līdzekļi ir leģitīmi un rīcība ir atbilstoša augstākstāvošiem normatīviem aktiem.

8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām

8.1. Konsultācijām tika izmantots šāds sabiedrības līdzdalības veids: pēc Noteikumu izskatīšanas domes Izglītības, kultūras, sporta un sociālajā komitejā, to projekts tika publicēts pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē www.adazunovads.lv, kā arī sociālā tīkla Facebook pašvaldības kontā, lai sasniegtu mērķgrupu, kā arī noskaidrotu pēc iespējas plašākas sabiedrības viedokli.

8.2. Pēc Noteikumu projekta publicēšanas sabiedrības viedokļa noskaidrošanai noteiktajā termiņā – no 2024. gada 22. februāra līdz 2024. gada 7. martam tika saņemts viena iedzīvotāja priekšlikums par Noteikumu projektu. Iedzīvotājs norāda, ka saskaņā ar Noteikumu projektu, bērniem tiek apmaksāti 50 % no logopēda, montessori u.c. nodarbību maksas, bet diemžēl, summas ierobežojums ir 107 euro. Faktiski summa, kāda mēnesī tiek tērēta minētajām nodarbībām ir aptuveni 680 euro. Lūdz palielināt šī pabalsta summu. Priekšlikums ir noraidāms, jo Noteikumos minēto pabalstu apmērs noteikts atbilstoši pašvaldības 2024. gada budžetā šim mērķim paredzētajiem finanšu līdzekļiem.

8.3. Citi priekšlikumi, viedokļi, iebildumi no sabiedrības pārstāvjiem, institūcijām netika saņemti.

Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja K. Miķelsone

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!