• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
Paziņojumu iesniegšana


Oficiālo paziņojumu iesniegšana

"Latvijas Vēstnesī" kā oficiālos paziņojumus publicē publisko reģistru ierakstus, publisko tiesību subjektu, to amatpersonu un privātpersonu sludinājumus, paziņojumus vai informāciju, ja to oficiālu publicēšanu paredz ārējie normatīvie akti. To nosaka Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma 10. pants.

Tas nozīmē, ka oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (vestnesis.lv) informāciju kā oficiālo paziņojumu publicē tikai ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Publikāciju atsaka, ja tās nepieciešamību nenosaka Latvijas Republikas normatīvie akti.

  • Informējam klientus, ka informācijas iesniedzējs atbild par tās saturu.
  • Publicēšanas termiņš − 5 darba dienas.

Oficiālā paziņojuma tekstā tiek publicēts iesniedzēja – juridiskās personas − nosaukums un reģistrācijas numurs vai fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods (ar personas piekrišanu), kā arī var tikt publicēta cita personu identificējoša informācija.

Citas personas vārdā publikāciju var iesniegt, tikai uzrādot vai pievienojot sūtījumam zvērināta notāra izdotu pilnvaru. Ja rīkojaties citas personas vārdā, oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" būs publicēts arī iesniedzēja vārds, uzvārds un personas kods (ar personas piekrišanu).

Informācijas sagatavošana publicēšanai

Informācijas iesniedzējs nodrošina, lai publicēšanai iesniegtā informācija atbilstu valsts noslēpuma, ierobežotas pieejamības informācijas un fizisko personu datu aizsardzības prasībām.

Publisko tiesību subjekts informāciju publicēšanai iesniedz elektroniski. Ja publicējamā dokumenta oriģināls ir papīra formā, par elektroniski iesniegtā dokumenta atbilstību oriģinālam atbild attiecīgās informācijas iesniedzējs.

Privātpersona informāciju publicēšanai iesniedz elektroniski vai papīra formā, apliecinot dokumenta saturu ar parakstu.

Fiziskas personas iesnieguma paraugs

Juridiskas personas iesnieguma paraugs

Iesūtīšanas veidi

Elektroniskais formāts

Drukātais formāts

  • Klātienē (nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokumentu − pasi vai ID karti) Bruņinieku ielā 41 (2. stāvā), Rīgā
  • Pa pastu (ierakstīti sūtījumi) − Bruņinieku iela 41, Rīga, LV-1011

Oficiālo paziņojumu publicēšana − bez maksas

No 2021. gada 1. janvāra oficiālās publikācijas izsludināšana oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (vestnesis.lv) pilnībā tiek finansēta no valsts budžeta līdzekļiem. Pasūtītājam bez maksas tiek nodrošināta izsludināšana visām oficiālajām publikācijām (arī paziņojumiem), kuru publicēšanu paredz ārējie normatīvie akti.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!