• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Dienvidkurzemes novada dome Viss arhīvs

17.11.2023.

OP 2023/224.13

Grozījumi Dienvidkurzemes novada pašvaldības 2021. gada 30. septembra saistošajos noteikumos Nr. 12 "Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanu un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu"

10.11.2023.

OP 2023/219.13

Par lokālplānojuma, ar kuru precizē un detalizē Pāvilostas novada teritorijas plānojumu 2012.–2024. gadam, vēja parkam "Vērgale", teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa

06.11.2023.

OP 2023/215.39

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas saistošie noteikumi

11.10.2023.

OP 2023/197.28

Grozījumi Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes 2022. gada 26. augusta saistošajos noteikumos Nr. 2022/31 "Par sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtību Dienvidkurzemes novadā"

06.10.2023.

OP 2023/194.33

Grozījumi saistošos noteikumos Nr. 2023/5 "Par Dienvidkurzemes novada pašvaldības budžetu 2023. gadam"

26.09.2023.

OP 2023/186.11

Grozījumi Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes 2023. gada 23. februāra saistošajos noteikumos Nr. 2023/4 "Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Dienvidkurzemes novadā"

09.08.2023.

OP 2023/152.5

Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Dienvidkurzemes novadā

11.07.2023.

OP 2023/131.64

Par Dienvidkurzemes novada pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai Dienvidkurzemes novadā

07.07.2023.

OP 2023/130.36

Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dienvidkurzemes novadā

06.07.2023.

OP 2023/129.40

Lokālplānojuma, ar kuru groza Durbes novada teritorijas plānojumu 2013.–2025. gadam, nekustamiem īpašumiem Alejas iela 2 un "Liepas", Lieģos, Tadaiķu pagastā, Dienvidkurzemes novadā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa

09.06.2023.

OP 2023/111.30

Par ielu tirdzniecību publiskās vietās un tirgus statusa piešķiršanu Dienvidkurzemes novadā

07.06.2023.

OP 2023/109.17

Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanas un reģistrēšanas kārtību Dienvidkurzemes novada pašvaldībā

06.06.2023.

OP 2023/108.11

Par Pāvilostas novada domes 2009. gada 24. septembra saistošo noteikumu Nr. 13 "Par detālplānojumu teritorijā – nekustamajam īpašumam Vērgales pagasta "Svīres" kadastra Nr. 6496 005 0283" atcelšanu

06.06.2023.

OP 2023/108.12

Par Pāvilostas novada domes 2009. gada 29. oktobra saistošo noteikumu Nr. 24 "Īpašuma "Rūjas", Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, izmantošanas un apbūves noteikumi" atcelšanu

06.06.2023.

OP 2023/108.13

Par Pāvilostas novada domes 2011. gada 26. maija saistošiem noteikumiem Nr. 8 "Īpašuma "Niedrāji, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā izmantošanas un apbūves noteikumi" atcelšanu

06.06.2023.

OP 2023/108.14

Par Pāvilostas novada domes 2012. gada 27. septembra saistošo noteikumu Nr. 18 "Īpašuma "Rieģe", Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā izmantošanas un apbūves noteikumi" atcelšanu

05.06.2023.

OP 2023/107.28

Par Pāvilostas novada domes 2009. gada 24. septembra saistošo noteikumu Nr. 10 "Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam Malduguns iela 8 (kad. Nr. 6413 004 0002), Pāvilosta, Pāvilostas novadā apstiprināšanu" atcelšanu

09.05.2023.

OP 2023/87.11

Par Liepājas rajona Nīcas pagasta padomes 2009. gada 12. marta saistošo noteikumu Nr. 3 "Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam "Sudrabiņi" (kad. Nr. 64780090075) Liepājas rajona Nīcas pagastā grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem" atzīšanu par spēku zaudējušiem

09.05.2023.

OP 2023/87.12

Par Liepājas rajona Nīcas pagasta padomes 2008. gada 8. maija saistošo noteikumu Nr. 5 "Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam "Pūcītes" (kad. Nr. 64780080303) Liepājas rajona Nīcas pagastā grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem" atzīšanu par spēku zaudējušiem

09.05.2023.

OP 2023/87.13

Par Nīcas novada domes 2010. gada 10. jūnija saistošo noteikumu Nr. 8 "Par detālplānojuma nekustamā īpašuma "Lejas" 1. zemes vienībai (kadastra apzīmējums 64780060116) Nīcas novada Nīcas pagastā grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem" atzīšanu par spēku zaudējušiem

09.05.2023.

OP 2023/87.14

Par Liepājas rajona Nīcas pagasta padomes 2008. gada 13. novembra saistošo noteikumu Nr. 13 "Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam "Klieves" (kad. Nr. 64780080074) Liepājas rajona Nīcas pagastā grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem" atzīšanu par spēku zaudējušiem

09.05.2023.

OP 2023/87.15

Par Liepājas rajona Nīcas pagasta padomes 2008. gada 11. decembra saistošo noteikumu Nr. 16 "Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam "Jezdinieki" (kad. Nr. 64780010029) Liepājas rajona Nīcas pagastā grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem" atzīšanu par spēku zaudējušiem

09.05.2023.

OP 2023/87.16

Par Nīcas novada domes 2009. gada 10. septembra saistošo noteikumu Nr. 6 "Par detālplānojumu nekustamajam īpašumam "Janči" (kad. Nr. 64780050217) Nīcas novadā Nīcas pagastā grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem" atzīšanu par spēku zaudējušiem

14.04.2023.

OP 2023/73.42

Par Dienvidkurzemes novada simboliku

14.04.2023.

OP 2023/73.43

Par Dienvidkurzemes novada pašvaldības budžetu 2023. gadam

14.04.2023.

OP 2023/73.44

Par koku ciršanu ārpus meža Dienvidkurzemes novada teritorijā

13.04.2023.

OP 2023/72.36

Par Grobiņas pilsētas domes 2008. gada 21. janvāra saistošo noteikumu Nr. 4 "Detālplānojums Grobiņas pilsētas kvartālam – zemes gabaliem Apšu iela 60, Apšu iela 62 un Apšu iela 64" atzīšanu par spēku zaudējušiem

13.04.2023.

OP 2023/72.37

Par Pāvilostas novada domes 2009. gada 17. decembra saistošo noteikumu Nr. 32 "Īpašumu "Dīķīši", Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā izmantošanas un apbūves noteikumi" atzīšanu par spēku zaudējušiem

13.03.2023.

OP 2023/51.13

Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Dienvidkurzemes novadā

07.03.2023.

OP 2023/47.21

Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi

07.03.2023.

OP 2023/47.22

Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Dienvidkurzemes novadā

23.02.2023.

OP 2023/39.8

Durbes ezera licencētās makšķerēšanas nolikums 2023.–2027. gadam

10.01.2023.

OP 2023/7.4

Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam "Atvari" Rucavas pagastā, Dienvidkurzemes novadā atzīšanu par spēku zaudējušu

10.01.2023.

OP 2023/7.5

Grozījumi saistošos noteikumos Nr. 2022/3 "Par Dienvidkurzemes novada pašvaldības 2022. gada budžeta plānu"

21.12.2022.

OP 2022/247.12

Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Dienvidkurzemes novadā

20.12.2022.

OP 2022/246.15

Dienvidkurzemes novada kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi

16.12.2022.

OP 2022/244.53

Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas kārtību

01.12.2022.

OP 2022/233.33

Par zvejas rīku limita daļas nodalīšanu pašpatēriņa zvejai 2023. gadā

21.11.2022.

OP 2022/225.7

Grozījumi Dienvidkurzemes novada pašvaldības 2021. gada 30. septembra saistošajos noteikumos Nr. 12 "Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanu un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu"

11.11.2022.

OP 2022/220.38

Par sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtību Dienvidkurzemes novadā

09.11.2022.

OP 2022/218.7

Grozījumi saistošos noteikumos Nr. 2022/3 "Par Dienvidkurzemes novada pašvaldības 2022. gada budžeta plānu"

19.10.2022.

OP 2022/203.8

Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un saņemšanas kārtība

19.10.2022.

OP 2022/203.9

Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs

12.10.2022.

OP 2022/198.28

Par Dienvidkurzemes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un centralizētajai kanalizācijas sistēmai

12.10.2022.

OP 2022/198.29

Grozījumi Dienvidkurzemes novada pašvaldības 2021. gada 30. septembra saistošajos noteikumos Nr. 12 "Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanu un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu"

12.10.2022.

OP 2022/198.30

Par pašvaldības līdzfinansējumu privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam

16.09.2022.

OP 2022/180.28

Nodevas par pašvaldības domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu

12.09.2022.

OP 2022/176.12

Par Dienvidkurzemes novada pašvaldības līdzfinansējuma un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai

12.08.2022.

OP 2022/155.25

Grozījumi Dienvidkurzemes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 16 "Par finansiālā atbalsta piešķiršanu sporta veicināšanai Dienvidkurzemes novadā"

12.08.2022.

OP 2022/155.26

Par adrešu un nosaukumu plākšņu izvietošanu un noformēšanu Dienvidkurzemes novadā

Rādīt vairāk: Nākamie 5020
RĪKI
  • SEKO LĪDZI
  • PASTĀSTI CITIEM
  • ABONĒ RSS
  • PAR ŠO GRUPU

Abonē RSS

RSS ir veids, kā sekot līdzi jaunākajai oficiālajā izdevumā publicētajai informācijai. Pievienojiet šo saiti savam RSS lasītājam, lai saņemtu jaunāko informāciju par oficiālajām publikācijām šajā sadaļā!
Saite
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!