• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Daugavpils pilsētas dome Viss arhīvs

Šodien

OP 2023/230.32

Kārtība, kādā reģistrējami un izskatāmi iesniegumi par izglītojamā uzņemšanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 1. klasē

23.11.2023.

OP 2023/227.28

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2021. gada 27. maija saistošo noteikumu Nr. 31 "Daugavpils pilsētas pašvaldības un Daugavpils Universitātes aģentūras "Daugavpils Sporta medicīnas centrs" maksas pakalpojumi" atzīšanu par spēku zaudējušiem

23.11.2023.

OP 2023/227.29

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2005. gada 10. novembra saistošo noteikumu Nr. 20 "Noteikumi par pašvaldības galvojumu studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai" atzīšanu par spēku zaudējušiem

23.11.2023.

OP 2023/227.30

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2020. gada 17. decembra saistošo noteikumu Nr. 51 "Daugavpils pilsētas pašvaldības un Daugavpils Universitātes aģentūras "Daugavpils Sporta medicīnas centrs" nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem

01.11.2023.

OP 2023/212.27

Par Daugavpils pilsētas domes 2009. gada 12. marta saistošo noteikumu Nr. 10 "Teritorijas Daugavpilī, Dzintaru ielas rajonā, zemes gabala ar kadastra Nr. 05000291308 grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" atzīšanu par spēku zaudējušiem

01.11.2023.

OP 2023/212.28

Par Daugavpils pilsētas domes 2007. gada 27. septembra saistošo noteikumu Nr. 28 "Daugavpils Cietokšņa detālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" atzīšanu par spēku zaudējušiem

09.10.2023.

OP 2023/195.20

Pašvaldības sociālie pakalpojumi

20.09.2023.

OP 2023/182.18

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2015. gada 27. augusta saistošo noteikumu Nr. 36 "Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem

20.09.2023.

OP 2023/182.19

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2016. gada 11. februāra saistošo noteikumu Nr. 3 "Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras maksas pakalpojumi" atzīšanu par spēku zaudējušiem

29.08.2023.

OP 2023/166.30

Par līdzfinansējuma samaksas kārtību pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās ievirzes un interešu izglītības sporta programmas

28.08.2023.

OP 2023/165.19

Sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam

03.08.2023.

OP 2023/148.4

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības nolikums

03.08.2023.

OP 2023/148.5

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2018. gada 30. oktobra saistošo noteikumu Nr. 30 "Saistošie noteikumi par pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai" atzīšanu par spēku zaudējušiem

24.07.2023.

OP 2023/140.4

Par nekustamā īpašumā Stacijas ielā 95, Daugavpilī, ietilpstošo būvju nojaukšanu

21.06.2023.

OP 2023/119.38

Grozījumi Daugavpils valstspilsētas pašvaldības 2023. gada 17. februāra saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības 2023. gada budžetu"

19.06.2023.

OP 2023/117.13

Grozījumi Daugavpils domes 2015. gada 13. augusta saistošajos noteikumos Nr. 33 "Ēdināšanas izdevumu kompensēšana izglītojamajiem pirmsskolas izglītības iestādēs"

12.06.2023.

OP 2023/112.41

Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni

02.05.2023.

OP 2023/84.11

Saistošie noteikumi par līdzfinansējumu izglītības ieguvei Mākslu izglītības kompetences centrā "Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola Saules skola"

16.03.2023.

OP 2023/54.38

Saistošie noteikumi par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības simboliku

02.03.2023.

OP 2023/44.38

Grozījumi Daugavpils domes 2018. gada 14. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 18 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā"

24.02.2023.

OP 2023/40.27

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības 2023. gada budžetu

16.01.2023.

OP 2023/11.7

Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2015. gada 10. decembra saistošajos noteikumos Nr. 48 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam"

13.01.2023.

OP 2023/10.23

Grozījumi Daugavpils domes 2022. gada 28. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 15 "Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"

10.01.2023.

OP 2023/7.3

Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2016. gada 11. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 "Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras maksas pakalpojumi"

29.12.2022.

OP 2022/252.15

Kārtība, kādā reģistrējami un izskatāmi iesniegumi par izglītojamā uzņemšanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 1. klasē

29.12.2022.

OP 2022/252.16

Grozījumi Daugavpils valstspilsētas pašvaldības 2022. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 8 "Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības budžetu 2022. gadam"

28.12.2022.

OP 2022/251.14

Saistošie noteikumi par līdzfinansējumu Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra "Jaunība" interešu izglītības programmās

28.12.2022.

OP 2022/251.15

Grozījumi Daugavpils valstspilsētas pašvaldības 2022. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 8 "Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības budžetu 2022. gadam"

09.12.2022.

OP 2022/239.20

Grozījumi Daugavpils domes 2021. gada 23. septembra saistošajos noteikumos Nr. 50 "Saistošie noteikumi par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanai"

09.12.2022.

OP 2022/239.21

Grozījumi Daugavpils domes 2017. gada 14. decembra saistošajos noteikumos Nr. 47 "Līdzfinansējums energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās"

05.12.2022.

OP 2022/235.9

Grozījums Daugavpils domes 2017. gada 8. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 21 "Daugavpils valstspilsētas pašvaldības sociālie pakalpojumi"

29.11.2022.

OP 2022/231.9

Lokālplānojuma "Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 05000050701 un 05000050706, rūpnieciskās apbūves teritorijas izveidei Višķu ielā 34, Daugavpilī" izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi un grafiskā daļa

23.11.2022.

OP 2022/227.7

Ēdināšanas izdevumu kompensēšana izglītojamajiem, kuri profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs apgūst interešu izglītības programmu "Sporta meistarības pilnveidošana"

04.11.2022.

OP 2022/215.7

Grozījumi Daugavpils valstspilsētas pašvaldības 2022. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 8 "Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības budžetu 2022. gadam"

28.09.2022.

OP 2022/188.8

Grozījums Daugavpils domes 2022. gada 28. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 15 "Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"

26.09.2022.

OP 2022/186.15

Grozījumi Daugavpils valstspilsētas pašvaldības 2022. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 8 "Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības budžetu 2022. gadam"

21.09.2022.

OP 2022/183.25

Par Daugavpils pilsētas domes 2007. gada 1. marta saistošo noteikumu Nr. 11 "Par detālplānojuma zemesgabaliem Sporta ielas rajonā un tiem pieguļošā kvartāla starp Cietokšņa, Sporta, Kandavas ielām grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem" atzīšanu par spēku zaudējušiem

21.09.2022.

OP 2022/183.26

Par Daugavpils pilsētas domes 2015. gada 26. februāra lēmuma Nr. 88 "Par detālplānojuma "Detālplānojums nekustamam īpašumam Dzintaru ielā 6/8, Daugavpilī" apstiprināšanu" atcelšanu

07.09.2022.

OP 2022/173.7

Grozījums Daugavpils domes 2017. gada 14. decembra saistošajos noteikumos Nr. 47 "Līdzfinansējums energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās"

01.09.2022.

OP 2022/169.18

Daugavpils valstspilsētas Lielā Stropu ezera licencētās makšķerēšanas nolikums

24.08.2022.

OP 2022/163.12

Grozījumi Daugavpils valstspilsētas pašvaldības 2022. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 8 "Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības budžetu 2022. gadam"

24.08.2022.

OP 2022/163.13

Grozījumi Daugavpils valstspilsētas pašvaldības 2022. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 8 "Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības budžetu 2022. gadam"

18.08.2022.

OP 2022/159.2

Grozījums Daugavpils domes 2022. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 7 "Braukšanas maksas atvieglojumi Daugavpils valstspilsētas pašvaldības sabiedriskā transporta maršrutu tīklā"

10.08.2022.

OP 2022/153.12

Grozījums Daugavpils domes 2017. gada 14. decembra saistošajos noteikumos Nr. 47 "Līdzfinansējums energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās". Publikācijas atsaukums

10.08.2022.

OP 2022/153.13

Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2016. gada 11. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 "Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras maksas pakalpojumi"

03.08.2022.

OP 2022/148.4

Grozījums Daugavpils domes 2017. gada 14. decembra saistošajos noteikumos Nr. 47 "Līdzfinansējums energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās"

21.07.2022.

OP 2022/139.14

Par tūristu gidu pakalpojumu sniegšanu Daugavpils valstspilsētā

28.06.2022.

OP 2022/122.30

Grozījumi Daugavpils domes 2022. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 5 "Papildus sociālās palīdzības un brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā"

20.05.2022.

OP 2022/97.14

Grozījumi Daugavpils domes 2019. gada 28. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 14 "Saistošie noteikumi par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Daugavpils pilsētā"

20.05.2022.

OP 2022/97.15

Par nekustamā īpašuma "Jelgavas un Nometņu ielas rajonā kv. Nr. 8" detālplānojuma redakcijas 1.0. apstiprināšanu

Rādīt vairāk: Nākamie 5020
RĪKI
  • SEKO LĪDZI
  • PASTĀSTI CITIEM
  • ABONĒ RSS
  • PAR ŠO GRUPU

Abonē RSS

RSS ir veids, kā sekot līdzi jaunākajai oficiālajā izdevumā publicētajai informācijai. Pievienojiet šo saiti savam RSS lasītājam, lai saņemtu jaunāko informāciju par oficiālajām publikācijām šajā sadaļā!
Saite

Daugavpils pilsētas dome
Republikas pilsētas domes publicē saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš.

Pirms republikas pilsētas domes vēlēšanām republikas pilsētu vēlēšanu komisijas publicē reģistrētos deputātu kandidātu sarakstus, pēc vēlēšanām – informāciju par pilsētas domē ievēlētajiem deputātiem.

TIESĪBU AKTI, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU PERSONAS DATU APSTRĀDE
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!