• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Daugavpils pilsētas dome
Republikas pilsētas domes publicē saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš.

Pirms republikas pilsētas domes vēlēšanām republikas pilsētu vēlēšanu komisijas publicē reģistrētos deputātu kandidātu sarakstus, pēc vēlēšanām – informāciju par pilsētas domē ievēlētajiem deputātiem.

TIESĪBU AKTI, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU PERSONAS DATU APSTRĀDE

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Daugavpils pilsētas domes 2022. gada 15. decembra saistošie noteikumi Nr. 34 "Kārtība, kādā reģistrējami un izskatāmi iesniegumi par izglītojamā uzņemšanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 1. klasē". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 29.12.2022., Nr. 252 https://www.vestnesis.lv/op/2022/252.15

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 36

Grozījumi Daugavpils valstspilsētas pašvaldības 2022. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 8 "Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības budžetu 2022. gadam"

Vēl šajā numurā

29.12.2022., Nr. 252

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Daugavpils pilsētas dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 34

Pieņemts: 15.12.2022.

OP numurs: 2022/252.15

2022/252.15
RĪKI

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 2 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Daugavpils domes saistošie noteikumi Nr. 34

2022. gada 15. decembrī (prot. Nr. 38, 5. §)

Kārtība, kādā reģistrējami un izskatāmi iesniegumi par izglītojamā uzņemšanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 1. klasē

APSTIPRINĀTI
ar Daugavpils domes
2022. gada 15. decembra lēmumu Nr. 825

PRECIZĒTI
ar Daugavpils domes
2022. gada 27. decembra lēmumu Nr. 883
(prot. Nr. 39, 3. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā reģistrējami un izskatāmi iesniegumi par izglītojamo reģistrēšanu un uzņemšanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu (turpmāk – izglītības iestāde) 1. klasē.

2. Vecāki (aizbildņi) reģistrē mācībām izglītības iestādes 1. klasē izglītojamo, kuram attiecīgajā gadā aprit 7 gadi.

3. Ja īpašu apstākļu dēļ izglītojamais nav uzsācis mācības vecumā, kurā jāuzsāk pamatizglītības programmas apguve saskaņā ar Vispārējās izglītības likumu un šo kārtību, jautājumu par viņa izglītošanu pēc saskaņošanas ar vecākiem (aizbildņiem) izlemj Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde (turpmāk – Pārvalde).

4. Maksimālo izglītojamo skaitu 1. klasē nosaka izglītības iestādes direktors ar rīkojumu, kas saskaņots ar Pārvaldi, līdz katra kalendārā gada janvāra pirmajai darbdienai, ievērojot normatīvos aktus par higiēnas prasībām un vadoties no izglītības iestādei pieejamo telpu skaita, platības un nodrošinot mācību procesu visos klašu posmos.

II. Iesniegumu iesniegšana un reģistrēšana

5. Izglītojamo reģistrācija izglītības iestādē tiek uzsākta attiecīgā kalendārā gada februāra pirmajā darba dienā no plkst. 8.00. līdz februāra pēdējās darba dienas plkst. 16.00. vienā no veidiem:

5.1. vecākiem (aizbildņiem) klātienē iesniedzot iesniegumu (pielikums Nr. 1) un uzrādot vecāka (aizbildņa) personu apliecinošu dokumentu, kā arī aizbildnim uzrādot bāriņtiesas lēmumu par aizbildnības nodibināšanu, ja izglītības iestāde objektīvu iemeslu dēļ to nevar iegūt pati;

5.2. vecākiem (aizbildņiem) iesniedzot uz iestādes oficiālo elektronisko pastu ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu (pielikums Nr. 2).

6. Līdz plkst. 8.00 ar drošu elektronisko parakstu parakstītie un iesniegtie iesniegumi netiek reģistrēti.

7. Vecāki (aizbildņi) reģistrē izglītojamo tikai vienā izglītības iestādē.

8. Izglītojamo papildu reģistrācija kārtējam mācību gadam pēc 5. punktā noteiktā termiņa notiek ne vēlāk kā līdz attiecīgā kalendārā gada augusta pēdējai darba dienai vai visa mācību gada garumā, ja objektīvu iemeslu dēļ reģistrācija nav bijusi iespējama līdz minētajam termiņam.

9. Katra izglītības iestāde nodrošina izglītojamo vecākiem (aizbildņiem) iespēju saņemt informāciju par attiecīgās izglītības iestādes pieļaujamo maksimālo uzņemamo izglītojamo skaitu 1. klasē.

10. Vecāku (aizbildņu) iesniegumi to iesniegšanas secībā tiek reģistrēti Valsts izglītības informācijas sistēmā (turpmāk – VIIS), kā arī izglītības iestādes iesniegumu reģistrācijas žurnālā.

11. Ja izglītības iestāde konstatē, ka izglītojamais jau ir reģistrēts VIIS datu bāzē citā izglītības iestādē, par to informē vecāku (aizbildni).

12. Par reģistrācijas veikšanu vecākam (aizbildnim) tiek izsniegts attiecīgās izglītības iestādes rakstisks apliecinājums šādā kārtībā:

12.1. vecāki (aizbildņi), kuri iesniedza iesniegumu klātienē, saņem rakstisku apliecinājumu uzreiz;

12.2. vecākiem (aizbildņiem), kuri iesniedza ar drošu elektronisku parakstu parakstītu iesniegumu, rakstisku apliecinājumu saņem izglītības iestādē ne vēlāk kā vienas kalendāra nedēļas laikā pēc elektroniski iesniegtā iesnieguma nosūtīšanas;

13. Ja vecāks (aizbildnis) vēlas reģistrēt izglītojamo citā izglītības iestādē, tam vispirms ir jāanulē iepriekšējā izglītības iestādē iesniegtais iesniegums.

III. Izglītojamā uzņemšana izglītības iestādē

14. Pamatojoties uz iesniegtajiem iesniegumiem to reģistrācijas kārtībā, kā arī ņemot vērā 20.1. punktā minētās prioritātes un izglītības iestādes noteikto maksimālo uzņemamo izglītojamo skaitu 1. klasē, tiek veidots 1. klases pretendentu saraksts.

15. Izglītības iestāde divu kalendāro nedēļu laikā no reģistrācijas uzsākšanas pirmās dienas rakstiski paziņo vecākiem (aizbildņiem) par izglītojamā iekļaušanu 1. klases pretendentu sarakstā vai atteikumu. Paziņojumu nosūta uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi vai, ja tāda nav norādīta – uz iesniegumā norādīto izglītojamā vecāka (aizbildņa) deklarēto adresi.

16. Atteikuma gadījumā izglītības iestādes direktors paziņo Pārvaldei, kura pēc vecāku (aizbildņu) pieprasījuma sniedz informāciju par brīvajām vietām citās izglītības iestādēs un risina jautājumu par izglītības iegūšanas iespējām.

17. Pēc rakstiska paziņojuma saņemšanas par izglītojamā iekļaušanu 1. klases pretendentu sarakstā vecāki (aizbildņi) līdz attiecīgā kalendārā gada jūnija pēdējai darbdienai attiecīgajā izglītības iestādē iesniedz bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr. 026/u).

18. Ja vecāks (aizbildnis) līdz 17. punktā noteiktajam termiņam nav iesniedzis 17. punktā noteikto dokumentu, reģistrācijas pieteikums tiek anulēts un izglītības iestāde nosūta nākamā pretendenta vecākam (aizbildnim) paziņojumu par izglītojamā iekļaušanu 1. klases pretendentu sarakstā.

19. Lēmumu par izglītojamā uzņemšana izglītības iestādē pieņem izglītības iestādes direktors līdz attiecīgā kalendārā gada 20. augustam.

IV. Prioritātes izglītojamo uzņemšanai 1. klasē

20. Veicot 1. klašu komplektāciju, prioritāte ir šādām izglītojamo kategorijām:

20.1. izglītojamajiem izglītības iestādē, kurā tie ir apguvuši pirmsskolas izglītības programmu, ņemot vērā maksimālo izglītības iestādē uzņemamo izglītojamo skaitu 1. klasē;

20.2. izglītojamajiem, kuri ir apguvuši pirmsskolas izglītības programmu Daugavpils pilsētas 29. poļu pirmsskolas izglītības iestādē, izglītības programmas pēctecības nodrošināšanai J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijā;

20.3. izglītojamajiem, kuriem izglītības iestādē mācās brāļi vai māsas (vispārējās pamatizglītības iestādē 1. – 8. klasē, vispārējās vidējās izglītības iestādē 1. – 11. klasē);

20.4.   izglītības iestādē strādājošo darbinieku bērniem;

20.5. izglītojamajiem ar kustību traucējumiem tajās izglītības iestādēs, kurās ir nodrošināta vides pieejamība personām ar kustību traucējumiem.

21. Ja vecāki (aizbildņi) neizmanto 20. punktā noteiktās prioritātes līdz termiņam, kas noteikts 15. punktā, tās tiek zaudētas.

22. 20. punktā noteiktos izglītojamos izglītības iestāde uzņem to iesniegumu reģistrācijas kārtībā.

V. Lēmuma apstrīdēšanas kārtība

23. Lēmumu par izglītojamā uzņemšanu izglītības iestādē vai atteikumu uzņemt izglītības iestādē var apstrīdēt Pārvaldē.

VI. Noslēguma jautājums

24. Noteikumi stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī.

Daugavpils domes priekšsēdētājs A. Elksniņš

 

Pielikums Nr. 1
Kārtībai, kādā reģistrējami un izskatāmi iesniegumi
par izglītojamā uzņemšanu Daugavpils valstspilsētas
pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 1. klasē

 

    direktoram
  (izglītības iestādes nosaukums)  
Vecāka (aizbildņa) vārds, uzvārds    

Vecāka (aizbildņa) personas kods  __ __ __ __ __ __ - __ __ __ __ __  

Vecāka deklarētā adrese   , LV-  
un faktiskā      
dzīvesvietas adrese     , LV-  
Kontakttālrunis    
Elektroniskā pasta adrese    

IESNIEGUMS

Lūdzu reģistrēt manu bērnu   
  (vārds, uzvārds)

personas kods __ __ __ __ __ __ - __ __ __ __

(izglītības programmas nosaukums)

Jūsu vadītās skolas 1. klases pretendentu sarakstā.

Bērna deklarētā adrese   , LV-  
un faktiskā      
dzīvesvietas adrese     , LV-  
Priekšrocības:          
  (nav)   (ir)   (kādas)

Neiebilstu, ka rakstisku atbildi par bērna iekļaušanu 1. klases pretendentu sarakstā vai atteikumu saņemšu līdz dokumenta "Kārtība, kādā reģistrējami un izskatāmi iesniegumi par izglītojamā uzņemšanu Daugavpils valstspilsētas vispārējo izglītības iestāžu 1. klasēs" 15. punktā noteiktajam termiņam, pēc 1. klašu komplektācijas pabeigšanas.

Ar dokumenta "Kārtība, kādā reģistrējami un izskatāmi iesniegumi par izglītojamā uzņemšanu Daugavpils valstspilsētas vispārējo izglītības iestāžu 1. klasē" saturu esmu iepazinies (-usies).

Esmu informēts (-a) par manas meitas/dēla un manu personas datu apstrādi:

Informācija par personas datu apstrādi

Jūsu un Jūsu meitas/dēla personas datu (vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija, izglītības iestāde, klase, vecums) apstrādes mērķis – nodrošināt izglītības pakalpojuma sniegšanu, kā arī uzraudzības un kontroles procesa nodrošināšanu.

Tiesiskais pamats Jūsu un Jūsu meitas/dēla personas datu apstrādei ir pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde – Ministru kabineta 25.06.2019. noteikumi Nr. 276 "Valsts izglītības informācijas sistēmas noteikumi", Ministru kabineta 10.08.2021. noteikumi Nr. 528 "Vispārējās izglītības iestāžu un profesionālās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa un eksaminācijas centru profesionālās kvalifikācijas ieguves organizēšanai obligāti nepieciešamā dokumentācija".

Personas datu saņēmējs – attiecīgā Jūsu izvēlētā izglītības iestāde. Jūsu personas dati tiks glabāti juridiskā pienākuma izpildei – uzņemšanai 1. klasē vai līdz normatīvajos noteiktajam periodam pēc izglītības iestādes absolvēšanas.

Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības:

1. Pieprasīt attiecīgās izglītības iestādes personas datu pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu

2. Iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi uzraudzības iestādē (Datu valsts inspekcijā).

Datums     Paraksts  

 Laiks plkst._______________

 

Pielikums Nr. 2
Kārtībai, kādā reģistrējami un izskatāmi iesniegumi
par izglītojamā uzņemšanu Daugavpils valstspilsētas
pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 1. klasē

 

    direktoram
  (izglītības iestādes nosaukums)  
Vecāka (aizbildņa) vārds, uzvārds    

Vecāka (aizbildņa) personas kods  __ __ __ __ __ __ - __ __ __ __ __  

Vecāka deklarētā adrese   , LV-  
un faktiskā      
dzīvesvietas adrese     , LV-  
Kontakttālrunis    
Elektroniskā pasta adrese    

IESNIEGUMS

Lūdzu reģistrēt manu bērnu   
  (Vārds, uzvārds)

personas kods __ __ __ __ __ __ - __ __ __ __

(izglītības programmas nosaukums)

Jūsu vadītās skolas 1. klases pretendentu sarakstā.

Bērna deklarētā adrese   , LV-  
un faktiskā      
dzīvesvietas adrese     , LV-  
Priekšrocības:          
  (nav)   (ir)   (kādas)

Neiebilstu vienas kalendāra nedēļas laikā no šī iesnieguma iesniegšanas uzrādīt izglītības iestādē pielikumā pievienoto dokumentu oriģinālus, lai saņemtu rakstisku apliecinājumu par reģistrācijas veikšanu.

Neiebilstu, ka rakstisku atbildi par bērna iekļaušanu 1. klases pretendentu sarakstā vai atteikumu saņemšu līdz dokumenta "Kārtība, kādā reģistrējami un izskatāmi iesniegumi par izglītojamā uzņemšanu Daugavpils valstspilsētas vispārējo izglītības iestāžu 1. klasē" 15. punktā noteiktajam termiņam, pēc 1. klašu komplektācijas pabeigšanas.

Ar dokumenta "Kārtība, kādā reģistrējami iesniegumi par izglītojamā uzņemšanu Daugavpils pilsētas vispārējo izglītības iestāžu 1. klasēs " saturu esmu iepazinies (-usies).

Esmu informēts (-a) par manas meitas/dēla un manu personas datu apstrādi:

Informācija par personas datu apstrādi

Jūsu un Jūsu meitas/dēla personas datu (vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija, izglītības iestāde, klase, vecums) apstrādes mērķis – nodrošināt izglītības pakalpojuma sniegšanu, kā arī uzraudzības un kontroles procesa nodrošināšanu.

Tiesiskais pamats Jūsu un Jūsu meitas/dēla personas datu apstrādei ir pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde – Ministru kabineta 25.06.2019. noteikumi Nr. 276 "Valsts izglītības informācijas sistēmas noteikumi", Ministru kabineta 10.08.2021. noteikumi Nr. 528 "Vispārējās izglītības iestāžu un profesionālās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa un eksaminācijas centru profesionālās kvalifikācijas ieguves organizēšanai obligāti nepieciešamā dokumentācija".

Personas datu saņēmējs – attiecīgā Jūsu izvēlētā izglītības iestāde. Jūsu personas dati tiks glabāti juridiskā pienākuma izpildei – uzņemšanai 1. klasē vai līdz normatīvajos noteiktajam periodam pēc izglītības iestādes absolvēšanas.

Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības:

Pieprasīt attiecīgās izglītības iestādes personas datu pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu

Iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi uzraudzības iestādē (Datu valsts inspekcijā).

 Pielikumā:

Bērna dzimšanas apliecības kopija

Vecāka personu apliecinoša dokumenta kopija (aizbildnim – Bāriņtiesas lēmuma, kas apliecina aizbildnības nodibināšanas faktu, kopija)

Datums _________________

Laiks plkst ._______________

 

Daugavpils domes 2022. gada 15. decembra saistošo noteikumu Nr. 34 "Kārtība, kādā reģistrējami un izskatāmi iesniegumi par izglītojamā uzņemšanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 1. klasē" precizēts 2022. gada 27. decembrī
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saistošie noteikumi izdoti atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešajai daļai, kas nosaka, ka dome var izdot saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju – gādāt par iedzīvotāju izglītību, tostarp nodrošināt iespēju iegūt obligāto izglītību un gādāt par pirmsskolas izglītības, vidējās izglītības, profesionālās ievirzes izglītības, interešu izglītības un pieaugušo izglītības pieejamību.

Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir noteikt kārtību, kādā reģistrējami un izskatāmi iesniegumi par izglītojamā uzņemšanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 1. klasē.

2. Īss projekta satura izklāsts Ar saistošajiem noteikumiem tiks noteikta kārtība, kādā ir reģistrējami un izskatāmi iesniegumi par izglītojamā uzņemšanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 1. klasē.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Daugavpils valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādes, uzraudzību nodrošinās Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem.

Daugavpils domes priekšsēdētājs A. Elksniņš

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!