• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
OFICIĀLAIS IZDEVUMS

Oficiālais izdevums

Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” publicē:

  • ārējos normatīvos aktus un citus tiesību aktus;
    pašvaldību saistošos noteikumus likumā “Par pašvaldībām” noteiktajā apjomā;
    Valsts prezidenta, Saeimas priekšsēdētāja un Ministru prezidenta vispārējas nozīmes informāciju;
  • oficiālos paziņojumus (publisko reģistru ierakstus, publisko tiesību subjektu, to amatpersonu un privātpersonu sludinājumus, paziņojumus vai informāciju), ja to oficiālu publicēšanu paredz ārējie normatīvie akti.

“Latvijas Vēstnesis” ir elektroniskais izdevums, kas bez maksas pieejams vietnē vestnesis.lv. Tajā publicētā informācija ir publiski ticama un saistoša. Neviens nevar aizbildināties ar oficiālajā izdevumā publicētu tiesību aktu vai oficiālo paziņojumu nezināšanu.

Oficiālais izdevums periodiski iznāk darba dienās un, ja nepieciešams, arī brīvdienās. Tajā publikācijas organizē laidienā, kuru publisko tā iznākšanas dienas pusnaktī. Lai nodrošinātu steidzami publicējamas informācijas operatīvu pieejamību, dažkārt iznāk oficiālā izdevuma papildu laidieni, kurus publisko tūlītēji pēc publicējamās informācijas saņemšanas no iesniedzējiem.

Oficiālā izdevuma un tā satura tiesiskie aspekti noteikti Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā. Tā izdošana ir saistīta ar Latvijas Republikas Satversmes 90.panta “Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības” īstenošanu - tikai persona, kura zina savas tiesības, spēj tās efektīvi īstenot un aizstāvēt nepamatota aizskāruma gadījumā.

Oficiālais laikraksts un publikāciju arhīvs

  • Oficiālais laikraksts “Latvijas Vēstnesis” tika izdots laikā no 25.02.1993. līdz 31.12.2012.
  • Oficiālais elektroniskais izdevums iznāk kopš 01.07.2012.

Oficiālā izdevuma vietnē vestnesis.lv elektroniski pieejams visu oficiālā laikraksta publikāciju arhīvs. Līdz 01.07.2012. publicēto dokumentu oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Oficiālais izdevējs

Oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” izdevējs ir VSIA “Latvijas Vēstnesis”.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!