• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Saldus novada dome Viss arhīvs

Šodien

OP 2023/230.33

Par Saldus novada pašvaldības aģentūras "Saldus Tūrisma informācijas, kultūras un sporta centrs" maksas pakalpojumiem

Šodien

OP 2023/230.34

Par grozījumiem Saldus novada domes 2023. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Saldus novada pašvaldības budžetu 2023. gadam"

13.11.2023.

OP 2023/220.28

Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Saldus novada pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās ievirzes programmas

01.11.2023.

OP 2023/212.35

Par dzīvojamo telpu izīrēšanu kvalificētiem speciālistiem Saldus novadā

01.11.2023.

OP 2023/212.36

Par grozījumiem Saldus novada domes 2023. gada 27. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 14 "Saldus novada pašvaldības nolikums"

01.11.2023.

OP 2023/212.37

Par grozījumiem Saldus novada domes 2023. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Saldus novada pašvaldības budžetu 2023. gadam"

04.10.2023.

OP 2023/192.54

Par pabalstiem Saldus novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogiem

04.10.2023.

OP 2023/192.55

Par interešu izglītības programmu licencēšanu

04.10.2023.

OP 2023/192.56

Par grozījumiem Saldus novada domes 2023. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Saldus novada pašvaldības budžetu 2023. gadam"

13.09.2023.

OP 2023/177.25

Saldus novada kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi

08.09.2023.

OP 2023/174.19

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Saldus novadā

07.09.2023.

OP 2023/173.41

Par pabalstiem bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, pēc pilngadības sasniegšanas Saldus novadā

01.09.2023.

OP 2023/169.42

Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu. Precizējot iepriekš publicēto

01.09.2023.

OP 2023/169.43

Par Saldus novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksu. Precizējot iepriekš publicēto

01.09.2023.

OP 2023/169.44

Par grozījumiem Saldus novada domes 2023. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Saldus novada pašvaldības budžetu 2023. gadam". Precizējot iepriekš publicēto

30.08.2023.

OP 2023/167.38

Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu

30.08.2023.

OP 2023/167.39

Par Saldus novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksu

30.08.2023.

OP 2023/167.40

Par grozījumiem Saldus novada domes 2023. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Saldus novada pašvaldības budžetu 2023. gadam"

01.08.2023.

OP 2023/146.11

Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Saldus novada pašvaldības pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs

29.06.2023.

OP 2023/124.44

Par grozījumiem 2023. gada 26. janvāra Saldus novada domes saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Saldus novada pašvaldības budžetu 2023. gadam"

22.06.2023.

OP 2023/120.30

Par pabalstu politiski represētajām personām Saldus novadā

07.06.2023.

OP 2023/109.23

Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Saldus novadā

02.06.2023.

OP 2023/106.26

Saistošie noteikumi par reklāmas izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Saldus novadā

31.05.2023.

OP 2023/104.9

Par Saldus novada domes 2021. gada 16. jūlija saistošo noteikumu Nr. 16 "Par Saldus novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu" atzīšanu par spēku zaudējušiem

31.05.2023.

OP 2023/104.10

Grozījumi 2023. gada 26. janvāra Saldus novada domes saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Saldus novada pašvaldības budžetu 2023. gadam"

08.05.2023.

OP 2023/86.23

Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Saldus novadā

08.05.2023.

OP 2023/86.24

Saldus novada Iedzīvotāju padomes nolikums

08.05.2023.

OP 2023/86.25

Saldus novada pašvaldības nolikums

08.05.2023.

OP 2023/86.26

Par Saldus novada domes 2009. gada 23. septembra saistošo noteikumu Nr. 10 "Par Detālplānojuma Saldus pilsētas teritorijai starp Striķu–Rīgas–Lielo ielām apstiprināšanu" atzīšanu par spēku zaudējušiem

08.05.2023.

OP 2023/86.27

Grozījumi 2023. gada 26. janvāra Saldus novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Saldus novada pašvaldības budžetu 2023. gadam"

11.04.2023.

OP 2023/70.16

Par Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumiem Saldus novadā

06.04.2023.

OP 2023/69.36

Par braukšanas maksas atvieglojumiem un transporta izdevumu segšanas kārtību izglītojamajiem Saldus novadā

05.04.2023.

OP 2023/68.17

Par grozījumiem 2022. gada 28. aprīļa Saldus novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 29 "Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Saldus novadā"

05.04.2023.

OP 2023/68.18

Grozījums Saldus novada pašvaldības 2021. gada 22. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 17 "Par Saldus novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" maksas pakalpojumiem"

05.04.2023.

OP 2023/68.19

Grozījumi 2023. gada 26. janvāra Saldus novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Saldus novada pašvaldības budžetu 2023. gadam"

28.02.2023.

OP 2023/42.13

Grozījums 2021. gada 6. jūlija Saldus novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 15 "Par licencēto makšķerēšanu Zaņas dzirnavu dīķī"

28.02.2023.

OP 2023/42.14

Grozījums 2021. gada 30. novembra Saldus novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 72 "Par licencēto makšķerēšanu Ezeres dzirnavu dīķī un Sustes dīķī"

28.02.2023.

OP 2023/42.15

Grozījumi 2021. gada 30. novembra Saldus novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 69 "Par licencēto makšķerēšanu Pakuļu ūdenskrātuvē"

28.02.2023.

OP 2023/42.16

Grozījumi 2023. gada 26. janvāra Saldus novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Saldus novada pašvaldības budžetu 2023. gadam"

31.01.2023.

OP 2023/22.10

Par Saldus novada pašvaldības budžetu 2023. gadam

30.01.2023.

OP 2023/21.5

Par zemas īres maksas mājokļu izīrēšanas kārtību Saldus novadā

29.12.2022.

OP 2022/252.29

Par grozījumiem 2021. gada 30. jūlija Saldus novada domes saistošajos noteikumos Nr. 20 "Saldus novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" nolikums"

29.12.2022.

OP 2022/252.30

Par grozījumiem 2021. gada 26. augusta Saldus novada domes saistošajos noteikumos Nr. 41 "Saldus novada pašvaldības aģentūras "Saldus Tūrisma informācijas, kultūras un sporta centrs" nolikums"

29.12.2022.

OP 2022/252.31

Par Saldus novada domes 2015. gada 27. maija saistošo noteikumu Nr. 16 "Rakšanas darbu veikšanas kārtība Saldus novada administratīvajā teritorijā" atzīšanu par spēku zaudējušiem

29.12.2022.

OP 2022/252.32

Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamā īpašuma Brīvības iela 32, Saldū, sastāvā esošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8401 004 0125 daļai, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa

28.12.2022.

OP 2022/251.22

Par grozījumiem 2021. gada 22. jūlija Saldus novada domes saistošajos noteikumos Nr. 18 "Saldus novada pašvaldības nolikums"

12.12.2022.

OP 2022/240.18

Grozījums Saldus novada domes 2021. gada 28. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 53 "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Saldus novadā"

12.12.2022.

OP 2022/240.19

Par grozījumu Saldus novada domes 2021. gada 30. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 37 "Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Saldus novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs"

08.12.2022.

OP 2022/238.52

Grozījums Saldus novada domes 2021. gada 30. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 23 "Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Saldus novadā"

05.12.2022.

OP 2022/235.12

Par grozījumiem 2021. gada 22. jūlija Saldus novada domes saistošajos noteikumos Nr. 18 "Saldus novada pašvaldības nolikums"

Rādīt vairāk: Nākamie 5020
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!