Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Saldus novada dome Viss arhīvs

29.11.2022.

OP 2022/231.16

Par grozījumiem Saldus novada domes 2021. gada 28. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 54 "Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu"

11.11.2022.

OP 2022/220.41

Par grozījumu Saldus novada domes 2021. gada 30. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 38 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Saldus novada pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās ievirzes programmas"

03.11.2022.

OP 2022/214.5

Par "Detālplānojuma nekustamā īpašuma J. Rozentāla iela 31, Saldū, kadastra numurs 8425 004 0185, sastāvā esošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8425 004 0185", apstiprināšanu

18.10.2022.

OP 2022/202.5

Grozījums Saldus novada domes 2021. gada 22. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 17 "Par Saldus novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" maksas pakalpojumiem"

05.10.2022.

OP 2022/193.10

Par grozījumiem Saldus novada domes 2022. gada 24. marta saistošajos noteikumos Nr. 21 "Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana Saldus novada administratīvajā teritorijā"

13.09.2022.

OP 2022/177.11

Grozījums Saldus novada domes 2021. gada 22. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 17 "Par Saldus novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" maksas pakalpojumiem"

05.09.2022.

OP 2022/171.14

Par grozījumiem 2021. gada 22. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 18 "Saldus novada pašvaldības nolikums"

04.08.2022.

OP 2022/149.23

Grozījumi Saldus novada domes 2021. gada 30. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 25 "Par pabalstiem bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, pēc pilngadības sasniegšanas Saldus novadā"

04.08.2022.

OP 2022/149.24

Grozījumi Saldus novada domes 2021. gada 30. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 21 "Par pamata sociālās palīdzības pabalstiem Saldus novadā"

04.08.2022.

OP 2022/149.25

Grozījumi Saldus novada domes 2021. gada 30. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 38 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Saldus novada pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmas"

04.08.2022.

OP 2022/149.26

Grozījumi Saldus novada domes 2022. gada 24. marta saistošajos noteikumos Nr. 15 "Saldus novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi"

01.06.2022.

OP 2022/105.20

Ēku numerāciju, ielu un māju nosaukumu norāžu zīmju noformēšanas un izvietošanas kārtība Saldus novadā

31.05.2022.

OP 2022/104.20

Saldus novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi

31.05.2022.

OP 2022/104.21

Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi

31.05.2022.

OP 2022/104.22

Par Saldus novada domes 2010. gada 25. novembra saistošo noteikumu Nr. 44 "Par Saldus novada pašvaldības nodevām" atzīšanu par spēku zaudējušiem

31.05.2022.

OP 2022/104.23

Par Saldus novada pašvaldības nodevu par Saldus novada Dzimtsarakstu nodaļas oficiālo dokumentu no civilstāvokļa aktu reģistra un apliecinātu to kopiju saņemšanu

31.05.2022.

OP 2022/104.24

Grozījumi Saldus novada domes 2021. gada 30. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 21 "Par pamata sociālās palīdzības pabalstiem Saldus novadā"

19.05.2022.

OP 2022/96.24

Par Detālplānojuma nekustamā īpašuma Blaumaņa iela 12A, Saldū, kadastra numurs 8401 003 0216, sastāvā esošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8401 003 0216, apstiprināšanu

17.05.2022.

OP 2022/94.24

Grozījumi Saldus novada domes 2021. gada 23. septembra saistošajos noteikumos Nr. 44 "Par bērnu uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Saldus novada pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārizglītojošajās izglītības iestādēs, kuras realizē pirmsskolas izglītības programmas"

17.05.2022.

OP 2022/94.25

Grozījumi Saldus novada domes 2021. gada 28. oktobra saistošos noteikumos Nr. 50 "Par sociālajiem pakalpojumiem Saldus novadā"

17.05.2022.

OP 2022/94.26

Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Saldus novadā

17.05.2022.

OP 2022/94.27

Par grozījumiem Saldus novada domes 2021. gada 28. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 63 "Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Saldus novadā"

12.05.2022.

OP 2022/91.30

Par grozījumiem 2022. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3 "Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Saldus novadā"

10.05.2022.

OP 2022/89.20

Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Saldus novadā

10.05.2022.

OP 2022/89.21

Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Saldus novadā

10.05.2022.

OP 2022/89.22

Saldus novada kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi

10.05.2022.

OP 2022/89.23

Par Saldus novada domes 2018. gada 22. novembra saistošo noteikumu Nr. 27 "Par Saldus novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai" atzīšanu par spēku zaudējušiem

10.05.2022.

OP 2022/89.24

Par grozījumiem 2021. gada 22. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 18 "Saldus novada pašvaldības nolikums"

08.04.2022.

OP 2022/70.24

Par Brocēnu novada pašvaldības domes 2018. gada 22. februāra saistošo noteikumu Nr. 6 "Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu" atzīšanu par spēku zaudējušiem

08.04.2022.

OP 2022/70.25

Par Brocēnu novada pašvaldības domes 2018. gada 22. marta saistošo noteikumu Nr. 13 "Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību" atzīšanu par spēku zaudējušiem

08.04.2022.

OP 2022/70.26

Par Brocēnu novada pašvaldības domes 2018. gada 30. augusta saistošo noteikumu Nr. 18 "Par Brocēnu novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtību energoefektivitātes un labiekārtošanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās" atzīšanu par spēku zaudējušiem

08.04.2022.

OP 2022/70.27

Par Saldus novada domes 2015. gada 26. marta saistošo noteikumu Nr. 9 "Par Saldus novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtību energoefektivitātes un labiekārtošanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās" atzīšanu par spēku zaudējušiem

06.04.2022.

OP 2022/68.12

Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Precizējot iepriekš publicēto

04.04.2022.

OP 2022/66.12

Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai

04.04.2022.

OP 2022/66.13

Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana Saldus novada administratīvajā teritorijā

23.03.2022.

OP 2022/58.3

Par Saldus novada domes 2020. gada 27. augusta saistošo noteikumu Nr. 20 "Par sabiedrisko kārtību Saldus novadā" atzīšanu par spēku zaudējušiem

23.03.2022.

OP 2022/58.4

Par Brocēnu novada pašvaldības domes 2018. gada 22. marta saistošo noteikumu Nr. 5 "Brocēnu novada sabiedriskās kārtības noteikumi" atzīšanu par spēku zaudējušiem

23.03.2022.

OP 2022/58.5

Par Brocēnu novada pašvaldības domes 2013. gada 17. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 11 "Brocēnu pilsētas pludmales un peldvietu lietošanas noteikumi" atzīšanu par spēku zaudējušiem

15.03.2022.

OP 2022/52.20

Par grozījumiem 2021. gada 26. augusta saistošajos noteikumos Nr. 41 "Saldus novada pašvaldības aģentūras "Saldus Tūrisma informācijas, kultūras un sporta centrs" nolikums"

11.03.2022.

OP 2022/50.18

Grozījumi Saldus novada domes 2021. gada 26. augusta saistošajos noteikumos Nr. 42 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību un izcenojumiem Saldus novadā"

03.03.2022.

OP 2022/44.30

Grozījums 2021. gada 22. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 18 "Saldus novada pašvaldības nolikums"

18.02.2022.

OP 2022/35.12

Grozījumi Saldus novada domes 2021. gada 28. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 53 "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Saldus novadā"

08.02.2022.

OP 2022/27.12

Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Saldus novadā

03.02.2022.

OP 2022/24.35

Par grozījumiem 2021. gada 22. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 18 "Saldus novada pašvaldības nolikums"

03.02.2022.

OP 2022/24.36

Saistošie noteikumi par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu, būvniecības ieceres akceptu un būvvaldes izstrādāto oficiālo dokumentu saņemšanu

21.01.2022.

OP 2022/15.17

Grozījums Saldus novada domes 2021. gada 28. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 53 "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Saldus novadā"

18.01.2022.

OP 2022/12.15

Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas saistošie noteikumi Saldus novadā

13.01.2022.

OP 2022/9.33

Par Saldus novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību

03.01.2022.

OP 2022/1.14

Par grozījumiem 2021. gada 28. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 63 "Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Saldus novadā"

30.12.2021.

OP 2021/252.15

Par pabalstu sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai Saldus novadā

Rādīt vairāk: Nākamie 5020
RĪKI
  • SEKO LĪDZI
  • PASTĀSTI CITIEM
  • ABONĒ RSS
  • PAR ŠO GRUPU

Abonē RSS

RSS ir veids, kā sekot līdzi jaunākajai oficiālajā izdevumā publicētajai informācijai. Pievienojiet šo saiti savam RSS lasītājam, lai saņemtu jaunāko informāciju par oficiālajām publikācijām šajā sadaļā!
Saite
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!