• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Saldus novada domes 2023. gada 27. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 13 "Saldus novada Iedzīvotāju padomes nolikums". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 8.05.2023., Nr. 86 https://www.vestnesis.lv/op/2023/86.24

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Saldus novada domes saistošie noteikumi Nr. 14

Saldus novada pašvaldības nolikums

Vēl šajā numurā

08.05.2023., Nr. 86

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Saldus novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 13

Pieņemts: 27.04.2023.

OP numurs: 2023/86.24

2023/86.24
RĪKI

Saldus novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 5 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Saldus novada domes saistošie noteikumi Nr. 13

Saldū 2023. gada 27. aprīlī

Saldus novada Iedzīvotāju padomes nolikums

Izdoti ar Saldus novada domes
2023. gada 27. aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr. 6, 5. §)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
58. panta sesto daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saldus novada iedzīvotāju padome (turpmāk – Padome) ir pēc iedzīvotāju un Saldus novada domes (turpmāk – Dome) iniciatīvas izveidota konsultatīva institūcija, kuras darbības mērķis ir nodrošināt Saldus novada teritoriālā iedalījuma vienību (pagastu un pilsētu) (turpmāk – teritorija) iedzīvotāju (turpmāk – iedzīvotāji) interešu pārstāvību un sekmēt efektīvu, atklātu un atbildīgu sabiedrības iesaistīšanos Saldus novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldības) darbā, tādējādi paaugstinot Pašvaldības darba kvalitāti un atbilstību tās iedzīvotāju interesēm.

2. Saldus novada pašvaldības teritoriālā iedalījuma vienību iedzīvotāju padomes tiek veidotas šādās teritoriālajās vienībās: Brocēnu pilsēta, Blīdenes pagasts, Cieceres pagasts, Ezeres pagasts, Gaiķu pagasts, Jaunauces pagasts, Jaunlutriņu pagasts, Kursīšu pagasts, Lutriņu pagasts, Nīgrandes pagasts, Novadnieku pagasts, Pampāļu pagasts, Remtes pagasts, Rubas pagasts, Saldus pagasts, Šķēdes pagasts, Vadakstes pagasts, Zaņas pagasts, Zirņu pagasts, Zvārdes pagasts.

3. Katras Padomes sastāvā darbojas pieci locekļi.

4. Padomes locekļu darbs nav algots.

II. Padomes uzdevumi, tiesības un pienākumi

5. Padomes uzdevums ir nodrošināt iedzīvotāju interešu pārstāvību Pašvaldībā šādos jautājumos:

5.1. Pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošana un sanitārā tīrība (publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana un uzturēšana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana);

5.2. teritorijas un būvju uzturēšanas prasību noteikšana, ciktāl tā saistīta ar sabiedrības drošību, sanitārās tīrības uzturēšanu un pilsētvides ainavas saglabāšanu;

5.3. iedzīvotājiem sniedzamais kultūras piedāvājums un iespējas piedalīties kultūras dzīvē;

5.4. Pašvaldības teritorijā esošā kultūras mantojuma saglabāšana;

5.5. atbalsts kultūras norisēm;

5.6. atbalsta sniegšana saimnieciskās darbības sekmēšanai.

6. Padomei ir šādi pienākumi:

6.1. pastāvīgi apzināt iedzīvotāju vajadzības;

6.2. reaģēt uz iedzīvotāju ierosinājumiem;

6.3. informēt iedzīvotājus un attiecīgā pagasta apvienības pārvaldes vadītāju par Padomes darbu, Padomes sanāksmēm un to darba kārtību.

7. Padomei ir šādas tiesības:

7.1. sagatavot lēmumu projektus izskatīšanai Domē par nolikuma 5. punktā minētajiem jautājumiem;

7.2. pēc Domes lūguma, sniegt Domei viedokli;

7.3. pieprasīt un saņemt no Pašvaldības informāciju, kas saistīta ar Padomes uzdevumiem.

III. Padomes izveides kārtība un darbības termiņš

8. Par Padomes locekli var ievēlēt personu, kura atbilst Pašvaldību likuma 58. panta trešās un ceturtās daļas nosacījumiem.

9. Pašvaldība informē par pieteikumu pieņemšanu darbam Padomē, publicējot paziņojumu (turpmāk – pieteikšanās paziņojums) oficiālajā tīmekļvietnē www.saldus.lv un reģionālajā laikrakstā "Saldus Zeme".

10. Pieteikšanās paziņojumā norāda Padomes locekļu kandidātu pieteikuma iesniegšanas termiņu, kas nav īsāks par 30 dienām no pieteikšanās paziņojuma publicēšanas dienas.

11. Ja noteiktajā termiņā pieteikušos kandidātu skaits ir mazāks kā Padomē ievēlējamo locekļu skaits, Pašvaldība pagarina pieteikšanās termiņu vēl par 30 dienām, par to publicējot paziņojumu atbilstoši 9. punktā noteiktajam.

12. Ja, pēc atkārtota termiņa noteikšanas, nav saņemts pietiekams pieteikumu skaits, Padomes izveidošanu atliek, līdz saņemts iedzīvotāju ierosinājums atkārtotai kandidātu izvirzīšanas uzsākšanai.

13. Komisija darbam ar sabiedriskajām organizācijām un sadarbības partneriem apkopo pretendentu pieteikumus darbībai Padomē:

13.1. veic pārbaudi par pretendentu atbilstību nosacījumiem darbībai Padomē;

13.2. sagatavo Padomes locekļu kandidātu sarakstu, kurā ir norādīti kandidātu vārdi un uzvārdi;

13.3. publicē Padomes locekļu kandidātu sarakstu Pašvaldības tīmekļvietnē www.saldus.lv, Pašvaldības oficiālajos sociālo tīklu kontos un reģionālajā laikrakstā "Saldus Zeme". Sarakstu drukātā veidā izvieto pagasta/pilsētas pārvaldes telpās.

13.4. sagatavo attiecīgajā teritorijā deklarēto – balstiesīgo iedzīvotāju sarakstu, pēc kura Padomes vēlēšanu dienā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, balstiesīgajiem iedzīvotājiem tiek izsniegta balsošanas veidlapa.

14. Padomes vēlēšanas ir rīkojamas ne ātrāk kā 30 dienas pēc Padomes locekļu kandidātu saraksta publiskošanas. Informācija par Padomes vēlēšanu vietu un laiku tiek izsludināta Pašvaldības tīmekļvietnē www.saldus.lv, kā arī Pašvaldība oficiālajos sociālo tīklu kontos un reģionālajā laikrakstā "Saldus Zeme".

15. Vēlēšanas tiek organizētas klātienē, paziņojumā par vēlēšanām norādītajā vietā un laikā.

16. Padomi ir tiesīgas vēlēt personas, kuras atbilst Pašvaldību likuma 58. panta piektās daļas nosacījumiem un ir Deklarējušas savu dzīvesvietu Padomes darbības teritorijā.

17. Padomē ir ievēlēti tie kandidāti, kuri saņēmuši lielāko balsu skaitu.

18. Padomes sastāvu apstiprina uz Domes pilnvaru laiku ar Domes lēmumu. Pēc Domes lēmuma pieņemšanas, Pašvaldības tīmekļvietnē www.saldus.lv tiek publicēts apstiprinātais Padomes sastāvs un informācija par to, cik balsis saņēmis katrs Padomes locekļa kandidāts.

19. Ja ievēlētā Padomes locekļa pilnvaras tiek izbeigtas pirms pilnvaru termiņa beigām, šī Padomes locekļa vietā līdz attiecīgā pilnvaru termiņa beigām stājas nākamais balsošanā lielāko balsu skaitu saņēmušais kandidāts.

20. Ja balsošanā vairāki kandidāti saņēmuši vienādu balsu skaitu, tad priekšroka tiek dota pieteikumu iesniegšanas secībā.

21. Padomes loceklis var izbeigt darbību padomē, rakstveidā paziņojot par to Domei. Padomes locekļa darbība Padomē tiek izbeigta iesniegumā norādītajā termiņā vai ar jauna padomes locekļa apstiprināšanu, ja termiņš nav norādīts.

22. Ja Padomes darbības laikā Padomes locekļu skaits ir mazāks kā 3. punktā noteiktais, un nav iespējams izpildīt 19. punkta nosacījumus, tiek rīkotas ārkārtas Padomes locekļu vēlēšanas, saīsinātā termiņā.

23. Ja Padomes sastāvs ilgāk kā trīs mēnešus neatbilst 3. punkta nosacījumiem, Padome beidz pastāvēt.

IV. Padomes darba organizācija

24. Padomes priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku un sekretāru no sava vidus ievēlē Padomes locekļi ar balsu vairākumu pirmajā Padomes sēdē.

25. Padomi vada tās priekšsēdētājs vai viņa prombūtnē – priekšsēdētāja vietnieks.

26. Padomes sēdes sasauc Padomes priekšsēdētājs pēc nepieciešamības.

27. Padome ir lemttiesīga, ja uz sēdi klātienē ierodas vai attālināti pieslēdzas ne mazāk trīs no Padomes locekļiem.

28. Padomes sēdes gaitu protokolē, kā arī var veikt tās audio vai audiovizuālu ierakstu. Protokolu paraksta sēdes vadītājs un Padomes sekretārs. Protokolu piecu darba dienu laikā pēc Padomes sēdes iesniedz attiecīgā pagasta apvienības pārvaldei tālākai jautājumu un ierosinājumu virzīšanai vai pēc nepieciešamības tiek sagatavots lēmumprojekts un iesniegts izskatīšanai domē. Protokolu oriģināli glabājas attiecīgā pagastu apvienības pārvaldē.

29. Padomes sēdes protokols un audio vai audiovizuāls ieraksts ir publiski pieejams, ievērojot likumā noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus. Padomes sēdes protokolu un audio vai audiovizuālu ierakstu Padomes priekšsēdētājs nodod Pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālistam ievietošanai pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē piecu darba dienu laikā pēc Padomes sēdes.

30. Padomes lēmumiem ir ieteicošs un informējošs raksturs un tos pieņem, Padomes locekļiem atklāti balsojot. Ja balsu skaits ir vienāds, noteicošā ir Padomes priekšsēdētāja balss.

31. Padomes locekli var atbrīvot no pienākumu pildīšanas Padomē gadījumā, ja Padomes loceklis bez attaisnojoša iemesla trīs reizes pēc kārtas neierodas uz Padomes sēdi.

32. Konstatējot 31. punktā norādītos apstākļus, Padomes priekšsēdētājs trīs darba dienu laikā informē Domi. Lēmumu par Padomes locekļa atbrīvošanu no pienākumu pildīšanas pieņem Dome.

33. Padome ir tiesīga lūgt Pašvaldības administrācijas viedokli par Padomes sēdē izskatāmu jautājumu un uzaicināt Pašvaldības administrācijas pārstāvi vai Domes deputātu uz Padomes sēdi.

34. Padomes sēdes ir atklātas. Iedzīvotāji, biedrības un nodibinājumi, kā arī komersanti var ierosināt Padomes sēdē izskatāmos jautājumus.

35. Padomes loceklis, pildot Padomes locekļa amatu, darbojas attiecīgās teritorijas iedzīvotāju interesēs un izvairās no interešu konflikta. Padomes loceklis atturas no dalības sēdē vai atturas no tādu lēmumu pieņemšanas, kas ietekmē vai var ietekmēt Padomes locekļa, tā radinieka, tam piederoša uzņēmuma personiskās vai mantiskās intereses.

36. Ja padomes loceklis ir pieļāvis interešu konflikta situāciju, Padomei ir tiesības lemt par Padomes locekļa pilnvaru izbeigšanu.

V. Padomes darbības nodrošināšana

37. Padomes sēžu organizēšanai Padome izmanto Pašvaldības īpašumā esošas telpas, iekārtas un aprīkojumu, iepriekš saskaņojot to ar attiecīgā pagasta apvienības pārvaldi.

38. Informāciju par plānoto Padomes sēdes norises laiku, vietu un darba kārtību ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms norises publicē Pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē, ievērojot likumā noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus.

Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts

 

Paskaidrojuma raksts
saistošajiem noteikumiem Nr. 13 "Saldus novada Iedzīvotāju padomes nolikums"

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Norādāmā informācija 

1. Mērķis un nepieciešamības pamatojums  Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir izveidot konsultatīvu institūciju – Saldus novada iedzīvotāju padomi. Saldus novada pašvaldības teritoriālā iedalījuma vienību iedzīvotāju padomes tiek veidotas šādās teritoriālajās vienībās: Brocēnu pilsēta, Blīdenes pagasts, Cieceres pagasts, Ezeres pagasts, Gaiķu pagasts, Jaunauces pagasts, Jaunlutriņu pagasts, Kursīšu pagasts, Lutriņu pagasts, Nīgrandes pagasts, Novadnieku pagasts, Pampāļu pagasts, Remtes pagasts, Rubas pagasts, Saldus pagasts, Šķēdes pagasts, Vadakstes pagasts, Zaņas pagasts, Zirņu pagasts, Zvārdes pagasts. Saldus novada iedzīvotāju padomes nodrošinās iedzīvotāju interešu pārstāvību un sekmēs efektīvu, atklātu un atbildīgu sabiedrības iesaistīšanos Saldus novada pašvaldības darbā, paaugstinot pašvaldības darba kvalitāti un atbilstību tās iedzīvotāju interesēm.

Līdz šim Saldus novadā nav darbojušās iedzīvotāju padomes, ar saistošajiem noteikumiem tiek izveidots jauna institūcija, kas dos iespēju sabiedrībai aktīvāk iesaistīties pašvaldības darbā un tās lēmumu pieņemšanā.

2023. gada 1. janvārī spēkā ir stājies Pašvaldību likums, kura 58. pants paredz pašvaldībām iespēju izveidot iedzīvotāju padomes. Pašvaldību likuma 58. panta sestā daļa nosaka, ka dome izdod padomes nolikumu – saistošos noteikumus, kuros nosaka padomes izveidošanas un darbības nosacījumus.

2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu  Padomes locekļu darbs nav algots. Padomes sēžu organizēšanai padome izmanto pašvaldības īpašumā esošas telpas, iekārtas un aprīkojumu, iepriekš to saskaņojot ar pārvaldes vadītāju. Tādējādi tiek izmantoti pašvaldības rīcībā esošie resursi un netiek radītas papildu izmaksas.
3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenci  Pozitīva sociālā ietekme, sabiedrībai tiek dota iespēja iesaistīties pašvaldības darbā. Kandidēt padomes locekļu vēlēšanās var jebkura persona, kura atbilst vecuma un nodarbošanās ierobežojumiem, kuri ir noteikti Pašvaldību likuma 58. panta trešajā un ceturtajai daļā. Iedzīvotājiem un uzņēmējiem ir vieglāk iesaistīties un izteikt savus ierosinājumus pašvaldības darbā.
4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām  Administratīvās procedūras ir bezmaksas, pašvaldība par saviem līdzekļiem organizē padomes locekļu vēlēšanas un nodrošina padomes locekļus ar darbam nepieciešamajām telpām un iekārtām.
5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem  Pašvaldību funkcijas, kuru izpildei tiek izstrādāti šie saistošie noteikumi:

1. gādāt par pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana un uzturēšana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana), kā arī noteikt teritoriju un būvju uzturēšanas prasības, ciktāl tas saistīts ar sabiedrības drošību, sanitārās tīrības uzturēšanu un pilsētvides ainavas saglabāšanu;

2. sniegt iedzīvotājiem daudzveidīgu kultūras piedāvājumu un iespēju piedalīties kultūras dzīvē, sekmēt pašvaldības teritorijā esošā kultūras mantojuma saglabāšanu un sniegt atbalstu kultūras norisēm;

3. sekmēt saimniecisko darbību pašvaldības administratīvajā teritorijā un sniegt tai atbalstu;

Padomes darbības nodrošināšanā tiek iesaistīti pašvaldības Administrācijas darbinieki, attiecīgā pagasta apvienības pārvaldes vadītājs un darbinieki. Netiek veidotas jaunas darba vietas.

6. Informācija par izpildes nodrošināšanu  Ar saistošajiem noteikumiem tiks izveidotas jaunas institūcijas – Saldus novada iedzīvotāju padomes.
7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšana  Vienīgais veids kā izveidot iedzīvotāju padomi ir, pieņemot padomes nolikumu kā saistošos noteikumus. Pašvaldībai ir dotas tiesības izveidot šādu institūciju Pašvaldību likuma 58. pantā.
8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām  Saistošo noteikumu projekts un tam pievienotais paskaidrojuma raksts 31.03.2023. publicēts pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē sabiedrības viedokļa noskaidrošanai, paredzot termiņu viedokļu sniegšanai līdz 15.04.2023.

2023. gada 15. aprīlī saņemts Jaunlutriņu attīstības biedrības priekšlikums formulēt nolikuma 5. punktu citā redakcijā, izmantojot Tukuma novada pieredzi. Izvērtējot iesniegto priekšlikumu Saldus novada pašvaldība konstatē, ka Tukuma novada iedzīvotāju padomes nolikumi apstiprināti 24.11.2021., tātad pirms Pašvaldību likuma spēkā stāšanās. Saldus novada Iedzīvotāju padomes nolikums ir izveidots atbilstoši Pašvaldību likuma (kas stājās spēkā 01.01.2023.) 58. pantam. Padomes galvenie uzdevumi noteikti atbilstoši Pašvaldību likuma 58. panta otrajā daļā noteiktajam. Ņemot vērā augstāk minēto priekšlikums netiek ņemts vērā.

Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!