Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Siguldas novada dome Viss arhīvs

04.01.2023.

OP 2023/3.4

Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2022. gada 1. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 "Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2022. gadam"

30.12.2022.

OP 2022/253.39

Par kapsētu uzturēšanu un lietošanu Siguldas novadā

29.12.2022.

OP 2022/252.33

Par pašvaldības nodevām par īslaicīgās reklāmas izvietošanu uz pašvaldībai piederošiem afišu stabiem un sludinājumu stendiem Siguldas novadā

29.12.2022.

OP 2022/252.34

Par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā

29.12.2022.

OP 2022/252.35

Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamā īpašuma "Stariņi" zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8064 008 0114, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā

28.12.2022.

OP 2022/251.23

Par līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Siguldas novada lauku un ciemu teritorijās

27.12.2022.

OP 2022/250.34

Grozījums Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 4. novembra saistošajos noteikumos Nr. 24 "Par Siguldas novada pašvaldības brīvprātīgas iniciatīvas pabalstiem"

23.12.2022.

OP 2022/249.43

Siguldas novada sabiedriskās kārtības noteikumi

23.12.2022.

OP 2022/249.44

Par detālplānojuma zemes vienībai Graudu ielā 8B, Siguldā, Siguldas novadā, apstiprināšanu

05.12.2022.

OP 2022/235.14

Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Siguldas novadā

05.12.2022.

OP 2022/235.15

Par fizisku un juridisku personu līdzdalību infrastruktūras objektu būvniecības, pārbūves un atjaunošanas darbu līdzfinansēšanā

05.12.2022.

OP 2022/235.16

Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2022. gada 1. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 "Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2022. gadam"

05.12.2022.

OP 2022/235.17

Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2022. gada 18. augusta saistošajos noteikumos Nr. 37 "Par ēku, ielu nosaukumu un numerācijas plākšņu izvietošanas kārtību Siguldas novadā"

05.12.2022.

OP 2022/235.18

Grozījums Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 4. novembra saistošajos noteikumos Nr. 24 "Par Siguldas novada pašvaldības brīvprātīgas iniciatīvas pabalstiem"

05.12.2022.

OP 2022/235.19

Par Siguldas novada pašvaldības attīstībai stratēģiski svarīgiem īpašumiem un pakalpojumiem

30.11.2022.

OP 2022/232.17

Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Siguldas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs

28.11.2022.

OP 2022/230.21

Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai zemes vienību Kalna ielā 1A, Kaķīškalna ielā 3 un Kaķīškalna ielā 5, Siguldā, Siguldas nov., teritorijā Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa

16.11.2022.

OP 2022/223.15

Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 2. decembra saistošajos noteikumos Nr. 33 "Par kapsētu uzturēšanu un lietošanu Siguldas novadā"

11.11.2022.

OP 2022/220.42

Par Siguldas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ietilpstošā Jūdažu ezera izmantošanu kuģošanas satiksmei

26.10.2022.

OP 2022/208.20

Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 23. septembra saistošajos noteikumos Nr. 19 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Siguldas novadā"

26.10.2022.

OP 2022/208.21

Par Siguldas novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanas kārtību

26.10.2022.

OP 2022/208.22

Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 35 "Par kārtību, kādā pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu speciālistam"

26.10.2022.

OP 2022/208.23

Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 4. novembra saistošajos noteikumos Nr. 24 "Par Siguldas novada pašvaldības brīvprātīgas iniciatīvas pabalstiem"

20.10.2022.

OP 2022/204.60

Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 12. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 3 "Siguldas novada pašvaldības nolikums"

18.10.2022.

OP 2022/202.6

Par siltumenerģijas apgādes tarifa apstiprināšanu Siguldas novada Krimuldas un Lēdurgas pagastā

10.10.2022.

OP 2022/196.21

Par medībām Siguldas pilsētā

10.10.2022.

OP 2022/196.22

Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 26. augusta saistošajos noteikumos Nr. 12 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību interešu izglītības un pagarinātās dienas grupas nodarbībām Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēs"

10.10.2022.

OP 2022/196.23

Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 26. augusta saistošajos noteikumos Nr. 11 "Par līdzfinansējumu privātām vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēm"

10.10.2022.

OP 2022/196.24

Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 26. augusta saistošajos noteikumos Nr. 15 "Par kārtību, kādā Siguldas novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam"

10.10.2022.

OP 2022/196.25

Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 26. augusta saistošajos noteikumos Nr. 10 "Par statusa "Siguldas novada pašvaldības ģimene, kuras aprūpē ir trīs un vairāk bērni" piešķiršanu un atjaunošanu"

10.10.2022.

OP 2022/196.26

Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 4. novembra saistošajos noteikumos Nr. 24 "Par Siguldas novada pašvaldības brīvprātīgas iniciatīvas pabalstiem"

30.09.2022.

OP 2022/190.28

Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 36 "Par kārtību, kādā pašvaldība izīrē dzīvojamās telpas, un palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Siguldas novadā"

22.09.2022.

OP 2022/184.12

Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2022. gada 1. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 "Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2022. gadam"

01.09.2022.

OP 2022/169.26

Par ēku, ielu nosaukumu un numerācijas plākšņu izvietošanas kārtību Siguldas novadā

30.08.2022.

OP 2022/167.8

Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 2. decembra saistošajos noteikumos Nr. 29 "Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas novadā"

24.08.2022.

OP 2022/163.15

Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2022. gada 14. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 21 "Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Siguldas novadā"

22.08.2022.

OP 2022/161.19

Par adreses maiņu Saltavota ielai

22.08.2022.

OP 2022/161.20

Par adrešu maiņu, piešķiršanu un likvidēšanu

29.07.2022.

OP 2022/145.15

Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 4. novembra saistošajos noteikumos Nr. 24 "Par Siguldas novada pašvaldības brīvprātīgas iniciatīvas pabalstiem"

25.07.2022.

OP 2022/141.10

Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2022. gada 1. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 "Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2022. gadam"

22.07.2022.

OP 2022/140.11

Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanas kārtību Siguldas novadā

22.07.2022.

OP 2022/140.12

Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Siguldas novadā

13.07.2022.

OP 2022/133.11

Par Siguldas novada pašvaldības aģentūras "Siguldas Attīstības aģentūra" maksas pakalpojumiem

13.07.2022.

OP 2022/133.12

Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 2. decembra saistošajos noteikumos Nr. 33 "Par kapsētu uzturēšanu un lietošanu Siguldas novadā"

21.06.2022.

OP 2022/119.6

Par līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai

01.06.2022.

OP 2022/105.22

Par kārtību, kādā tiek piešķirts tirgus statuss un tirgus pārvaldītājs saskaņo ar Siguldas novada pašvaldību tirgus noteikumus

01.06.2022.

OP 2022/105.23

Par Siguldas novada pašvaldības neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību

01.06.2022.

OP 2022/105.24

Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 4. novembra saistošajos noteikumos Nr. 24 "Par Siguldas novada pašvaldības brīvprātīgas iniciatīvas pabalstiem"

27.05.2022.

OP 2022/102.15

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Siguldas novadā

27.05.2022.

OP 2022/102.16

Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Siguldas novadā

Rādīt vairāk: Nākamie 5020
RĪKI
  • SEKO LĪDZI
  • PASTĀSTI CITIEM
  • ABONĒ RSS
  • PAR ŠO GRUPU

Abonē RSS

RSS ir veids, kā sekot līdzi jaunākajai oficiālajā izdevumā publicētajai informācijai. Pievienojiet šo saiti savam RSS lasītājam, lai saņemtu jaunāko informāciju par oficiālajām publikācijām šajā sadaļā!
Saite
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!