• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Salaspils novada dome Viss arhīvs

30.11.2023.

OP 2023/232.51

Grozījumi Salaspils novada domes 2021. gada 16. septembra saistošajos noteikumos Nr. 26/2021 "Par mājsaimniecības atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Salaspils novada pašvaldībā"

27.11.2023.

OP 2023/229.15

Par medībām Salaspils pilsētas teritorijā

06.10.2023.

OP 2023/194.38

Salaspils novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi

07.08.2023.

OP 2023/150.19

Lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa nekustamā īpašuma Līvzemes iela 36 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80310100093 teritorijā

21.07.2023.

OP 2023/139.8

Grozījumi Salaspils novada domes 2021. gada 16. septembra saistošajos noteikumos Nr. 26/2021 "Par mājsaimniecības atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Salaspils novada pašvaldībā"

14.07.2023.

OP 2023/134.11

Par saistošo noteikumu Nr. 3/2020 "Nekustamā īpašuma Mēness iela 6 un pilsētas transporta infrastruktūras daļas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa" atcelšanu

26.04.2023.

OP 2023/81.17

Grozījumi Salaspils novada domes 2021. gada 25. novembra saistošajos noteikumos Nr. 32/2021 "Pašvaldības sociālie pakalpojumi Salaspils novada iedzīvotājiem"

07.02.2023.

OP 2023/27.19

Salaspils novada pašvaldības 2023. gada budžets

18.01.2023.

OP 2023/13.8

Grozījumi Salaspils novada domes 2013. gada 30. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 50/2013 "Par Salaspils novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību dzīvojamās mājas teritorijas labiekārtošanas darbu veikšanai"

17.01.2023.

OP 2023/12.3

Grozījumi Salaspils novada domes 2022. gada 31. marta saistošajos noteikumos Nr. 9/2022 "Salaspils novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi"

28.12.2022.

OP 2022/251.20

Grozījumi Salaspils novada domes 2017. gada 17. maija saistošajos noteikumos Nr. 11/2017 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Salaspils novada pašvaldības teritorijā"

28.12.2022.

OP 2022/251.21

Lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa nekustamā īpašuma "Acones mežs" teritorijas daļā, Salaspils pagastā, Salaspils novadā

16.08.2022.

OP 2022/157.9

Lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa nekustamā īpašuma "Zaķupļava" teritorijā, Salaspils pagastā, Salaspils novadā

04.07.2022.

OP 2022/126.14

Lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa nekustamā īpašuma Granīta iela 35 teritorijā, Aconē, Salaspils pagastā, Salaspils novadā

04.07.2022.

OP 2022/126.15

Lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa nekustamā īpašuma Granīta iela 35 k-1 teritorijā, Aconē, Salaspils pagastā, Salaspils novadā

16.06.2022.

OP 2022/116.17

Grozījumi Salaspils novada domes 2014. gada 12. marta saistošajos noteikumos Nr. 10/2014 "Par atbalsta sniegšanu Salaspils novada sporta organizācijām un individuālajiem sportistiem"

18.05.2022.

OP 2022/95.15

Salaspils novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi

03.05.2022.

OP 2022/85.8

Grozījumi Salaspils novada domes 2014. gada 10. septembra saistošajos noteikumos Nr. 35/2014 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Salaspils novadā"

25.03.2022.

OP 2022/60.16

Grozījumi Salaspils novada domes 2012. gada 30. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 50/2013 "Par Salaspils novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību dzīvojamās mājas teritorijas labiekārtošanas darbu veikšanai"

21.03.2022.

OP 2022/56.13

Grozījumi Salaspils novada domes 2012. gada 28. novembra saistošajos noteikumos Nr. 38/2012 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Salaspils novadā"

09.03.2022.

OP 2022/48.15

Grozījums Salaspils novada domes 2012. gada 29. augusta saistošajos noteikumos Nr. 27/2012 "Kārtība, kādā Salaspils novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju"

03.03.2022.

OP 2022/44.29

Grozījumi Salaspils novada domes 2012. gada 29. augusta saistošajos noteikumos Nr. 27/2012 "Kārtība, kādā Salaspils novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju"

02.02.2022.

OP 2022/23.15

Grozījumi Salaspils novada domes 2020. gada 10. decembra saistošajos noteikumos Nr. 35/2020 "Par transporta izdevumu segšanu Salaspils novada iedzīvotājiem"

30.12.2021.

OP 2021/252.13

Grozījumi Salaspils novada domes 2020. gada 10. decembra saistošajos noteikumos Nr. 35/2020 "Par transporta izdevumu segšanu Salaspils novada iedzīvotājiem"

30.12.2021.

OP 2021/252.14

Par pašvaldības nodevu par suņa turēšanu Salaspils novadā un suņa reģistrācijas kārtību

22.12.2021.

OP 2021/247.14

Pašvaldības sociālie pakalpojumi Salaspils novada iedzīvotājiem

02.11.2021.

OP 2021/212.5

Grozījumi Salaspils novada domes 2016. gada 8. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 12/2016 "Par Salaspils novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtību energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās"

01.11.2021.

OP 2021/211.14

Salaspils novada siltumapgādes attīstības noteikumi

28.09.2021.

OP 2021/187.11

Grozījumi Salaspils novada domes 2016. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 45/2016 "Pašvaldības atbalsts interešu izglītībai Salaspils novadā"

28.09.2021.

OP 2021/187.12

Par mājsaimniecības atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Salaspils novada pašvaldībā

24.09.2021.

OP 2021/185.10

Par pabalstu krīzes situācijā saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību

14.09.2021.

OP 2021/177.6

Grozījumi Salaspils novada domes 2017. gada 12. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 31/2017 "Par nekustamā īpašuma nodokli Salaspils novadā"

13.09.2021.

OP 2021/176.4

Grozījumi Salaspils novada domes 2013. gada 30. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 50/2013 "Par Salaspils novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību dzīvojamās mājas teritorijas labiekārtošanas darbu veikšanai"

24.08.2021.

OP 2021/162.9

Grozījumi Salaspils novada domes 2016. gada 8. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 12/2016 "Par Salaspils novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtību energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās"

23.08.2021.

OP 2021/161.6

Grozījumi Salaspils novada domes 2012. gada 28. novembra saistošajos noteikumos Nr. 38/2012 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Salaspils novadā"

22.04.2021.

OP 2021/77.22

Grozījumi Salaspils novada domes 2012. gada 29. augusta saistošajos noteikumos Nr. 27/2012 "Kārtība, kādā Salaspils novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju"

17.02.2021.

OP 2021/33.18

Grozījumi Salaspils novada domes 2013. gada 28. augusta saistošajos noteikumos Nr. 23/2013 "Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm Salaspils novadā"

17.02.2021.

OP 2021/33.19

Grozījumi Salaspils novada domes 2020. gada 10. decembra saistošajos noteikumos Nr. 35/2020 "Par transporta izdevumu segšanu Salaspils novada iedzīvotājiem"

10.02.2021.

OP 2021/28.10

Grozījumi Salaspils novada domes 2015. gada 12. augusta saistošajos noteikumos Nr. 27/2015 "Salaspils novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalsti un to piešķiršanas kārtība"

02.02.2021.

OP 2021/22.25

Par transporta izdevumu segšanu Salaspils novada iedzīvotājiem

02.02.2021.

OP 2021/22.26

Par braukšanas maksas atvieglojumiem un kompensāciju izmaksu sabiedriskā transporta izdevumu segšanai Salaspils novada izglītojamiem

02.02.2021.

OP 2021/22.27

Grozījumi Salaspils novada domes 2018. gada 29. marta saistošajos noteikumos Nr. 5/2018 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Salaspils novada pašvaldībā"

02.02.2021.

OP 2021/22.28

Par pašvaldības nozīmes ceļa vai ielas statusa noteikšanu un Salaspils novada pašvaldības dalību pašvaldības nozīmes ceļu un ielu uzturēšanā

28.01.2021.

OP 2021/19.12

Grozījumi Salaspils novada domes 2016. gada 13. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 11/2016 "Par Salaspils novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu"

21.10.2020.

OP 2020/204.11

Grozījumi Salaspils novada domes 2012. gada 29. augusta saistošajos noteikumos Nr. 28/2012 "Neizvērtējamie pabalsti Salaspils novada iedzīvotājiem"

19.05.2020.

OP 2020/95.7

Grozījumi Salaspils novada domes 2012. gada 29. augusta saistošajos noteikumos Nr. 28/2012 "Neizvērtējamie pabalsti Salaspils novada iedzīvotājiem"

02.05.2016.

OP 2016/84.9

Par Salaspils novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu

18.07.2006.

Nr. 112

Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.6 "Noteikumi par sadzīves atkritumu savākšanu, transportēšanu un šķirošanu Salaspils novada pašvaldības teritorijā"

RĪKI
  • SEKO LĪDZI
  • PASTĀSTI CITIEM
  • ABONĒ RSS
  • PAR ŠO GRUPU

Abonē RSS

RSS ir veids, kā sekot līdzi jaunākajai oficiālajā izdevumā publicētajai informācijai. Pievienojiet šo saiti savam RSS lasītājam, lai saņemtu jaunāko informāciju par oficiālajām publikācijām šajā sadaļā!
Saite
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!