• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Salaspils novada domes 2020. gada 10. decembra saistošie noteikumi Nr. 35/2020 "Par transporta izdevumu segšanu Salaspils novada iedzīvotājiem". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 2.02.2021., Nr. 22 https://www.vestnesis.lv/op/2021/22.25

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Salaspils novada domes saistošie noteikumi Nr. 36/2020

Par braukšanas maksas atvieglojumiem un kompensāciju izmaksu sabiedriskā transporta izdevumu segšanai Salaspils novada izglītojamiem

Vēl šajā numurā

02.02.2021., Nr. 22

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Salaspils novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 35/2020

Pieņemts: 10.12.2020.

OP numurs: 2021/22.25

2021/22.25
RĪKI

Salaspils novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 4 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Salaspils novada domes saistošie noteikumi Nr. 35/2020

2020. gada 10. decembrī

Par transporta izdevumu segšanu Salaspils novada iedzīvotājiem

Apstiprināti Salaspils novada domes sēdē
2020. gada 10. decembrī (prot. Nr. 26, 2. §)

Precizēti 28.01.2021., prot. Nr. 2, 2. §

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu, Sabiedriskā transporta
pakalpojumu likuma 14. panta trešo daļu un
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
3. panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka transporta izdevumu segšanu Salaspils novada iedzīvotājiem.

2. Transporta izdevumus sedz personām, kuru deklarētā dzīvesvieta ne mazāk kā pēdējos 12 mēnešus pēc kārtas ir Salaspils novada administratīvajā teritorijā.

3. Pensionārs šo noteikumu izpratnē ir persona, kura ir sasniegusi Latvijas Republikā noteikto vecumu, kas dod tiesības pieprasīt vecuma pensiju.

4. Nestrādājošs pensionārs vai nestrādājoša persona ar III grupas invaliditāti šo noteikumu izpratnē ir persona, kura vismaz 3 mēnešus pirms iesnieguma iesniegšanas, neieņem algotu amatu, nav noslēgusi darba vai uzņēmuma līgumu, vai nav reģistrējusi savu saimniecisko darbību Valsts ieņēmumu dienestā.

5. Transporta izdevumu segšanai tiek piešķirts pabalsts vai izsniegta personalizēta braukšanas karte lietošanai Salaspils novada sabiedriskā transporta maršrutu tīklā.

II. Izdevumu segšanas veids, apmērs un saņēmēju mērķa grupas

6. Tiesības saņemt pabalstu transporta izdevumu segšanai vienu reizi kalendārajā gadā 100 euro apmērā ir personai, kurai Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija ir noteikusi I grupas invaliditāti un kura nespēj pārvietoties ar sabiedrisko transportu.

7. Tiesības saņemt pabalstu transporta izdevumu segšanai vienu reizi kalendārajā gadā 100 euro apmērā ir personām, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Salaspils novadā ārpus Salaspils pilsētas teritorijas un kuras atbilst šādām mērķa grupām:

7.1. politiski represētas personas;

7.2. Černobiļas atomelektrostacijas (turpmāk – AES) avārijas seku likvidēšanas dalībnieki;

7.3. nestrādājoši pensionāri;

7.4. nestrādājošas personas, kurām noteikta III grupas invaliditāte.

8. Tiesības saņemt pabalstu transporta izdevumu segšanai vienu reizi kalendārajā gadā 50 euro apmērā ir personām, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Salaspils pilsētā un persona (vai tās laulātais) nomā no Salaspils pašvaldības vai personai (vai tās laulātajam) pieder sakņu (ģimenes) dārzs Salaspils novada teritorijā ārpus Salaspils pilsētas robežas, un kuras atbilst šādām mērķa grupām:

8.1. politiski represētas personas;

8.2. Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieki;

8.3. nestrādājoši pensionāri;

8.4. nestrādājošas personas, kurām noteikta III grupas invaliditāte.

9. Daudzkārt lietojamu personalizēto braukšanas karti (turpmāk – Braukšanas karte) līdz 96 braucieniem gadā ir tiesības saņemt personām, kuras atbilst šādām mērķa grupām:

9.1. nestrādājoši pensionāri, kuri neatbilst noteikumu 7. un 8. punktā minētajām mērķa grupām;

9.2. pensionāri, kuriem noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss;

9.3. trūcīgas vai maznodrošinātas personas, kurām ir noteikta III grupas invaliditāte.

10. Persona, kura atbilst vairākām noteikumos minētajām mērķa grupām, ir tiesīga izvēlēties tikai vienu no transporta izdevumu segšanas veidiem.

III. Transporta izdevumu segšanas kārtība

11. Lai saņemtu pabalstu transporta izdevumu segšanai, persona vienu reizi kalendārajā gadā laika posmā no 1. marta līdz 31. martam Salaspils novada domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā vai Salaspils novada pašvaldības iestādē "Salaspils novada Sociālais dienests" (turpmāk – Dienests) iesniedz noteiktas formas iesniegumu.

12. Iesniedzot iesniegumu, personai jāuzrāda dokuments, kas apliecina piederību kādai no sekojošām mērķa grupām:

12.1. politiski represētas personas apliecība;

12.2. dokuments, kas apliecina piedalīšanos Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanā;

12.3. pensionāra apliecība;

12.4. invaliditātes apliecība;

12.5. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas lēmums;

12.6. maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusa izziņa.

13. Pabalstu izmaksā personai ar pārskaitījumu uz personas norādīto norēķinu kontu.

14. Braukšanas kartes izsniegšanu organizē Dienests.

15. Braukšanas kartes nozaudēšanas, zādzības, sabojāšanas vai jebkuru citu apstākļu iestāšanās gadījumā, atkārtotas kartes izgatavošanas izdevumus saskaņā ar kartes izgatavotāja noteikto maksu, sedz persona. Atkārtotu braukšanas karti izsniedz pēc naudas pārskaitījuma saņemšanas Salaspils novada pašvaldības kontā.

16. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt, pieņem Dienests Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

17. Lēmums par noteikumu 6., 7., 8. punktā norādītā pabalsta piešķiršanu un 9. punktā minēto braukšanas karšu izsniegšanu tiek publicēts izdevumā "Salaspils Vēstis" un domes mājas lapā: www.salaspils.lv, nodrošinot personas datu aizsardzības prasības.

18. Lēmums par atteikumu piešķirt pabalstu personai tiek paziņots rakstveidā, atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70. panta otrajā daļā noteiktajam.

19. Dienesta pieņemtos lēmumus var apstrīdēt Salaspils novada domē, bet domes pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

IV. Noslēguma jautājumi

20. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Salaspils novada domes 2011. gada 23. februāra saistošie noteikumi Nr. 11/2011 "Braukšanas maskas atvieglojumi braukšanai ar sabiedrisko transportu un to saņemšanas kārtība Salaspils novadā".

21. Noteikumu 9.2. un 9.3. apakšpunktā minētās mērķagrupas, kuras izmantojušas transporta pakalpojumus 2020. gada decembrī un 2021. gada janvārī, ir tiesīgas iesniegt Sociālajā dienestā izmantotās braukšanas biļetes kompensācijas saņemšanai līdz 2021. gada 12. februārim. Kompensācijas apmērs personai mēnesī tiek aprēķināts un izmaksāts atbilstoši iesniegtajām braukšanas biļetēm, nepārsniedzot 8 euro mēnesī.

Salaspils novada domes priekšsēdētājs R. Čudars

 

Saistošo noteikumu Nr. 35/2020 "Par transporta izdevumu segšanu Salaspils novada iedzīvotājiem"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešā daļa, Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 14. panta trešā daļa, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta trešā daļa.
2. Īss projekta satura izklāsts Lai uzlabotu saistošo noteikumu regulējumu un vienlaikus pārskatītu atsevišķu braukšanas maksas atvieglojumu apmēru, kā arī atvieglojumu piešķiršanas nosacījumus, tika atzīts par nepieciešamu veikt grozījumus Salaspils novada domes 2011. gada 23. februāra saistošajos noteikumos Nr. 11/2011 "Braukšanas maksas atvieglojumi braukšanai ar sabiedrisko transportu un to saņemšanas kārtība Salaspils novadā".

Izvērtējot saistošajos noteikumos nepieciešamo grozījumu saturu un apjomu, tika secināts, ka ir lietderīgi veidot divu jaunu saistošo noteikumu projektus – atsevišķi attiecībā uz braukšanas maksas atvieglojumiem izglītojamiem un atsevišķi citām pasažieru kategorijām. Līdz ar to ir izstrādāti divi saistošo noteikumu projekti, kas aizstās līdzšinējos saistošos noteikumus.

Projekts paredz trīs braukšanas izdevumu segšanas veidus: pabalstus transporta izdevumu segšanai vienu reizi kalendārajā gadā 100 un 50 euro apmērā un daudzkārt lietojamas personalizētas braukšanas kartes piešķiršanu līdz 96 braucieniem gadā. Projektā katram braukšanas izdevumu segšanas veidam ir norādītas personu kategorijas, kuras ir tiesīgas tos saņemt.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Projektam ir ietekme uz pašvaldības budžetu.

Braukšanas izdevumu palielināšanai politiski represētām personām, Černobiļas AES avārijas seku likvidācijas dalībniekiem, nestrādājošiem pensionāriem, nestrādājošām personām ar 3. grupas invaliditāti, kas deklarēti ārpus pilsētas, papildus būs nepieciešami 5094,00 EUR. Atbilstoši Sociālā dienesta 2020. gada datiem šai kategorijai atbilst 347 personas.

Kompensāciju palielināšanai politiski represētām personām, Černobiļas AES avārijas seku likvidācijas dalībniekiem, nestrādājošiem pensionāriem, nestrādājošam personām ar III grupas invaliditāti, kas deklarēti pilsētā, būs papildus nepieciešami 962,00 EUR. Atbilstoši Sociālā dienesta 2020. gada datiem šai kategorijai atbilst 130 personas.

2020. gadā prognozētās kompensācijas par biļetēm ir ap 7000 eiro (4800 EUR par fiziskajām biļetēm, kas tiek atnestas uz Sociālo dienestu un ap 2000 EUR par braucieniem, izmantojot izsniegtās braukšanas kartes).

Aizvietojot trūcīgiem un maznodrošinātiem pensionāriem un personām ar III grupas invaliditāti naudas atmaksu par atnestajām biļetēm ar braukšanas kartiņu 96 braucieniem gadā, pašvaldības finansējums pat samazināsies – līdz šim iedzīvotājs varēja saņemt līdz 8 EUR mēnesī jeb 96 EUR gadā, bet 96 braucieni gadā pašvaldībai izmaksās 62 EUR.

Piešķirot tiesības izmantot braukšanas kartes ar 96 braucieniem gadā šai iedzīvotāju kategorijai, ietekme uz kopējo pašvaldības budžetu būs nosacīta jeb vispār nebūs, ja ietekmi vērtē pēdējo divu gadu (2018. un 2019.) posmā. To pamato šādi apstākļi:

a) dome 2018. gadā pārvadātājam par skolēnu pārvadāšanu (9 mēnešiem) samaksāja 60 535 EUR (šajā periodā braucieni netika uzskaitīti, 20 EUR mēnesī par katru izsniegto braukšanas abonementa kartiņu);

b) 2019. gadā dome pārvadātājam samaksāja 18 135 EUR (šajā periodā tika ieviestas bezkontakta braukšanas kartiņas, kas nodrošināja precīzu braucienu uzskaiti un samaksa tika veikta par faktiskajiem braucieniem jeb par tām reizēm, kad kartiņa tika izmantota).

Līdz ar to kopējā summa (ietaupījums), kuru iespējams pārvirzīt braukšanas kartiņu izsniegšanai iepriekšminētai iedzīvotāju kategorijai ir ap 40 000 EUR gadā.

Prognozējamais personu ar I grupas invaliditāti, kas nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu, skaits ir 102 personas, kurām transporta izmantošanas kompensācijām papildus būs nepieciešami 10200 EUR.

Kopējā ietekme uz pašvaldība budžetu veido aptuveni 26800 EUR, nerēķinot ietaupījumu 40 000 EUR gadā, kas kopš 2019. gada ir izveidojies, ieviešot bezkontakta braukšanas kartiņas skolēnu pārvadājumiem.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības teritorijā.  Tiks uzlabots iedzīvotāju sociāli ekonomiskais stāvoklis. Tiks samazināta sociālā nevienlīdzība un atbalstītas sociāli mazaizsargātas personas.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Tiks samazināts administratīvais slogs Sociālajam dienestam, jo vienkāršota iesniegumu iesniegšanas kārtība braukšanas izdevumu segšanai.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas nav veiktas.

Salaspils novada domes priekšsēdētājs R. Čudars

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!