Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Ministru kabinets Viss arhīvs

22.09.2020.

OP 2020/183.1

Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 20. janvāra noteikumos Nr. 42 "Noziedzības novēršanas padomes nolikums"

22.09.2020.

OP 2020/183.2

Par apropriācijas pārdali no Kultūras ministrijas budžeta apakšprogrammas uz valsts budžeta programmu 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

22.09.2020.

OP 2020/183.3

Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 12. jūnija rīkojumā Nr. 266 "Par finansējumu Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa izveides izdevumu segšanai"

21.09.2020.

OP 2020/182.1

Par nekustamā īpašuma Čuguna ielā 10, Rīgā, pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai

18.09.2020.

OP 2020/181.8

Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 12. marta noteikumos Nr. 116 "Prasības personām, kas nodarbojas ar lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, snieguma pārbaudi un pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju"

18.09.2020.

OP 2020/181.9

Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumos Nr. 747 "Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem"

18.09.2020.

OP 2020/181.10

Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 2. oktobra noteikumos Nr. 619 "Zinātnisko institūciju darbības starptautiskā novērtējuma organizēšanas kārtība"

18.09.2020.

OP 2020/181.11

Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 17. februāra noteikumos Nr. 83 "Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība"

18.09.2020.

OP 2020/181.12

Prasības aizsardzībai pret jonizējošo starojumu, ko izraisa radionuklīda cēzija 137 saturs koksnē, kas ievesta Latvijā no citas valsts

18.09.2020.

OP 2020/181.13

Kārtība, kādā administratīvi teritoriālās reformas ietvaros pašvaldībām piešķir valsts mērķdotāciju kopīga jaunveidojamā novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrādei

18.09.2020.

OP 2020/181.14

Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 21. janvāra noteikumos Nr. 33 "Kārtība, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim"

18.09.2020.

OP 2020/181.15

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 4. jūlija noteikumos Nr. 402 "Valsts pārvaldes e-pakalpojumu noteikumi"

18.09.2020.

OP 2020/181.16

Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 30. oktobra noteikumos Nr. 740 "Jūras plānojuma izstrādes, ieviešanas un uzraudzības kārtība"

18.09.2020.

OP 2020/181.17

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 3. maija noteikumos Nr. 238 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējām rīcības grupām starpteritoriālai un starpvalstu sadarbībai"

18.09.2020.

OP 2020/181.18

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumos Nr. 1524 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai"

18.09.2020.

OP 2020/181.19

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. janvāra noteikumos Nr. 19 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās" īstenošanas noteikumi"

18.09.2020.

OP 2020/181.20

Grozījums Ministru kabineta 2012. gada 10. jūlija noteikumos Nr. 493 "Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis"

18.09.2020.

OP 2020/181.21

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumos Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi"

18.09.2020.

OP 2020/181.22

Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumos Nr. 857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās"

18.09.2020.

OP 2020/181.23

Par valsts nekustamā īpašuma Viestura ielā 12A, Dobelē, Dobeles novadā, pārdošanu

18.09.2020.

OP 2020/181.24

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 1. jūlija rīkojumā Nr. 347 "Par biedrībai un nodibinājumam piederošajām ēkām vai inženierbūvēm, kas netiek apliktas ar nekustamā īpašuma nodokli"

18.09.2020.

OP 2020/181.25

Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu Ogres novada pašvaldības īpašumā

18.09.2020.

OP 2020/181.26

Par Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā esošo valsts nekustamo īpašumu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu

18.09.2020.

OP 2020/181.27

Par Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomi

18.09.2020.

OP 2020/181.28

Par publiskā nodibinājuma "Valsts kultūrkapitāla fonds" padomi

18.09.2020.

OP 2020/181.29

Par finansējumu ēku Kalnciema ielā 10 k-2 un k-3, Rīgā, pārbūves darbu izdevumu segšanai, lai pielāgotu ēkas profesionālās izglītības kompetences centra "Nacionālā Mākslu vidusskola" vajadzībām

18.09.2020.

OP 2020/181.30

Par nekustamo īpašumu daļu pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P30 Cēsis–Vecpiebalga–Madona pārbūves projekta īstenošanai

18.09.2020.

OP 2020/181.31

Par nekustamo īpašumu daļu pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P30 Cēsis–Vecpiebalga–Madona pārbūves projekta īstenošanai

18.09.2020.

OP 2020/181.32

Par nekustamā īpašuma "Djomkins A" Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā, pirkšanu valsts galvenā autoceļa A13 Krievijas robeža (Grebņeva)–Rēzekne–Daugavpils–Lietuvas robeža (Medumi) pārbūves projekta īstenošanai

18.09.2020.

OP 2020/181.33

Par nekustamā īpašuma Gramzdas ielā, Rīgā, pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai

18.09.2020.

OP 2020/181.34

Par nekustamā īpašuma Gaviezes ielā 4, Gaviezes ielā 4C un Gaviezes ielā 4B, Rīgā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai

18.09.2020.

OP 2020/181.35

Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts galvenā autoceļa A13 Krievijas robeža (Grebņeva)–Rēzekne–Daugavpils–Lietuvas robeža (Medumi) pārbūves projekta īstenošanai

18.09.2020.

OP 2020/181.36

Par pirmtiesību izmantošanu un bezmantinieka mantas – nekustamā īpašuma Celtnieku ielā 24–8, Ānē, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā, – pārņemšanu valsts īpašumā un tā nodošanu Ozolnieku novada pašvaldības īpašumā

17.09.2020.

OP 2020/180.1

Par finansējuma piešķiršanu Gulbenes novada domei

17.09.2020.

OP 2020/180.2

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

17.09.2020.

OP 2020/180.3

Par apropriācijas palielināšanu Veselības ministrijai

17.09.2020.

OP 2020/180.4

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

17.09.2020.

OP 2020/180.5

Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību

17.09.2020.

OP 2020/180.6

Par humānās palīdzības sniegšanu Grieķijai

16.09.2020.

OP 2020/179A.1

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"

16.09.2020.

OP 2020/179.1

Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, uzraudzību un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā. Precizējot iepriekš publicēto

15.09.2020.

OP 2020/178.6

Grozījumi konceptuālajā ziņojumā "Par valsts politiku ugunsdrošības jomā"

11.09.2020.

OP 2020/176.1

Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 20. jūnija noteikumos Nr. 353 "Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība"

11.09.2020.

OP 2020/176.2

Par Rēzeknes novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Jaunatnes ielā 4, Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, pārņemšanu valsts īpašumā

11.09.2020.

OP 2020/176.3

Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu militārajiem objektiem

10.09.2020.

OP 2020/175.1

Noteikumi par atļaujām elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai

10.09.2020.

OP 2020/175.2

Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, kā arī par cenu noteikšanas kārtību un uzraudzību

10.09.2020.

OP 2020/175.3

Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, uzraudzību un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā

10.09.2020.

OP 2020/175.4

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 2. augusta noteikumos Nr. 518 "Noteikumi par sēklas kapitāla, sākuma kapitāla un izaugsmes kapitāla fondiem saimnieciskās darbības veicēju izveides, attīstības un konkurētspējas veicināšanai"

10.09.2020.

OP 2020/175.5

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumos Nr. 226 "Noteikumi par akcelerācijas fondiem saimnieciskās darbības veicēju izveides, attīstības un konkurētspējas veicināšanai"

Rādīt vairāk: Nākamie 5020
RĪKI
  • SEKO LĪDZI
  • PASTĀSTI CITIEM
  • ABONĒ RSS
  • PAR ŠO GRUPU

Abonē RSS

RSS ir veids, kā sekot līdzi jaunākajai oficiālajā izdevumā publicētajai informācijai. Pievienojiet šo saiti savam RSS lasītājam, lai saņemtu jaunāko informāciju par oficiālajām publikācijām šajā sadaļā!
Saite

Ministru kabinets
Oficiālajā izdevumā publicē:
  • Ministru kabineta noteikumus, instrukcijas un ieteikumus. Tie stājas spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas, ja tiesību aktā nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš;
  • Ministru kabineta rīkojumus. Tie stājas spēkā parakstīšanas brīdī;
  • Ministru kabineta sēdes protokollēmumus. Tie stājas spēkā pieņemšanas brīdī.

Ministru kabineta izdotos tiesību aktus publicēšanai nosūta Valsts kanceleja. Tie publicējami parasti divu darbdienu laikā pēc dokumenta saņemšanas.

TIESĪBU AKTI, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU PERSONAS DATU APSTRĀDE
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!