Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Ministru kabinets Viss arhīvs

Atlasīti: rezultāti
Dzēst parametrus

27.01.2020.

OP 2020/18.1

Ministru kabineta sēdes protokols

24.01.2020.

OP 2020/17.2

Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai

24.01.2020.

OP 2020/17.3

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 7. februāra noteikumos Nr. 78 "Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi"

24.01.2020.

OP 2020/17.4

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras nolikums

24.01.2020.

OP 2020/17.5

Par valsts nekustamā īpašuma "Lēnu attīrīšanas iekārtas" Lēnās, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, nodošanu Skrundas novada pašvaldības īpašumā

24.01.2020.

OP 2020/17.6

Par valsts nozīmes pasākumu starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā un tā nodrošināšanas un drošības plānu 2020. gadam

24.01.2020.

OP 2020/17.7

Par nekustamā īpašuma Vienības gatvē 45, Rīgā, sastāvā esošās būves un būvei piegulošās zemes vienības daļas nodošanu sabiedriskā labuma organizācijai – nodibinājumam "Bērnu slimnīcas fonds" – bezatlīdzības lietošanā uz noteiktu laiku

24.01.2020.

OP 2020/17.8

Grozījumi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība"

24.01.2020.

OP 2020/17.9

Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu

24.01.2020.

OP 2020/17.10

Par Latvijas rīcības plānu augu aizsardzības līdzekļu ilgtspējīgai izmantošanai

24.01.2020.

OP 2020/17.11

Par civilā eksperta dalību Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā

23.01.2020.

OP 2020/16.1

Kārtība, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim

23.01.2020.

OP 2020/16.2

Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumos Nr. 227 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.5. pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" īstenošanas noteikumi"

23.01.2020.

OP 2020/16.3

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt mazo, vidējo komersantu izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.3. pasākuma "Atbalsts mazo, vidējo komersantu finansējuma piesaistei kapitāla tirgos" īstenošanas noteikumi

23.01.2020.

OP 2020/16.4

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 10. janvāra noteikumos Nr. 28 "Noteikumi par kārtību, kādā tiek iznomāta vieta pakalpojuma sniegšanai valsts nekustamajā īpašumā muitas kontroles punkta teritorijā, un nomas līguma tipveida nosacījumiem"

23.01.2020.

OP 2020/16.5

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 442 "Noteikumi par akcīzes preču Eiropas Savienības kopējā muitas tarifa (TARIC) nacionālajiem papildkodiem un to piemērošanas kārtību"

23.01.2020.

OP 2020/16.6

Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 22. marta noteikumos Nr. 195 "Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas garantijas fonda izveidošanas, uzkrāšanas un administrēšanas kārtība"

23.01.2020.

OP 2020/16.7

Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 30. augusta noteikumos Nr. 662 "Akcīzes preču aprites kārtība"

23.01.2020.

OP 2020/16.8

Kontrolšāvienu izdarīšanas kārtība un valsts nodevas apmērs un maksāšanas kārtība

23.01.2020.

OP 2020/16.9

Noteikumi par integrētajā iekšlietu informācijas sistēmā iekļaujamām ziņām personas, mantas vai dokumenta atrašanās vietas vai cilvēka personības noskaidrošanai vai neatpazīta cilvēka līķa identificēšanai

23.01.2020.

OP 2020/16.10

Kārtība, kādā izmeklē un uzskaita nelaimes gadījumus darbā, kuros cietušas valsts drošības iestāžu amatpersonas un darbinieki

23.01.2020.

OP 2020/16.11

Grozījums Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumos Nr. 950 "Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība"

23.01.2020.

OP 2020/16.12

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumos Nr. 1075 "Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs"

23.01.2020.

OP 2020/16.13

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 485 "Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība un prasības titāna dioksīda ražošanas iekārtu radīto emisiju ierobežošanai, kontrolei un monitoringam"

23.01.2020.

OP 2020/16.14

Prasības un robežkontroles kārtība tādai no trešajām valstīm ievedamajai pārtikai un saskarei ar pārtiku paredzētajiem materiāliem un izstrādājumiem, kam nepiemēro oficiālo robežkontroli

23.01.2020.

OP 2020/16.15

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 20. oktobra noteikumos Nr. 605 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumam "Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana""

23.01.2020.

OP 2020/16.16

Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra noteikumos Nr. 770 "Traktortehnikas un tās piekabju pārbūves noteikumi"

23.01.2020.

OP 2020/16.17

Par valsts pirmpirkuma tiesību izmantošanu

23.01.2020.

OP 2020/16.18

Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 20. marta rīkojumā Nr. 117 "Par Ministru kabineta Apbalvošanas padomi"

23.01.2020.

OP 2020/16.19

Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu

23.01.2020.

OP 2020/16.20

Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu

23.01.2020.

OP 2020/16.21

Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu

23.01.2020.

OP 2020/16.22

Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Zīlānu ielā 68D, Jēkabpilī, nodošanu Jēkabpils pilsētas pašvaldības īpašumā

17.01.2020.

OP 2020/12.8

Kārtība, kādā elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas dati sniedzami iekļaušanai vienotajā elektroniskās darba laika uzskaites datubāzē, un prasības elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas ārējai drošības pārbaudei un auditācijas pierakstiem

17.01.2020.

OP 2020/12.9

Grozījumi Ceļu satiksmes drošības plānā 2017.–2020. gadam

17.01.2020.

OP 2020/12.10

Ministru kabineta sēdes protokols

16.01.2020.

OP 2020/11.2

Spēļu un rekreācijas laukumu drošuma noteikumi

16.01.2020.

OP 2020/11.3

Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 24. oktobra noteikumos Nr. 870 "Kārtība, kādā tiek akreditēti masu informācijas līdzekļu žurnālisti un citi pārstāvji akreditētājinstitūcijā"

16.01.2020.

OP 2020/11.4

Noteikumi par karavīra formas tērpiem un atšķirības zīmēm

16.01.2020.

OP 2020/11.5

Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 14. augusta noteikumos Nr. 502 "Kārtība, kādā Ziemeļatlantijas līguma organizācijas un Eiropas Savienības dalībvalstu bruņoto spēku militārpersonām, bruņotajos spēkos nodarbinātajām civilpersonām, šo militārpersonu vai civilpersonu apgādājamajiem un citām ar bruņotajiem spēkiem saistītām personām izsniedz apliecinājumu par tiesībām uzturēties Latvijas Republikā"

16.01.2020.

OP 2020/11.6

Noteikumi par 2020./2021. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku

16.01.2020.

OP 2020/11.7

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 29. marta noteikumos Nr. 188 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu" īstenošanas noteikumi"

16.01.2020.

OP 2020/11.8

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 24. maija noteikumos Nr. 322 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" pirmās un otrās atlases kārtas īstenošanas noteikumi"

16.01.2020.

OP 2020/11.9

Par Ministru kabineta 2017. gada 4. aprīļa noteikumu Nr. 198 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru uz Rīgas maģistrālajiem pārvadiem un novērst maģistrālo ielu fragmentāro raksturu" 6.1.3.2. pasākuma "Multimodāla transporta mezgla izbūve Torņakalna apkaimē" īstenošanas noteikumi" atzīšanu par spēku zaudējušiem

16.01.2020.

OP 2020/11.10

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumos Nr. 709 "Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei"

15.01.2020.

OP 2020/10.2

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 29. janvāra noteikumos Nr. 64 "Parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēju licencēšanas kārtība"

15.01.2020.

OP 2020/10.3

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 438 "Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi"

15.01.2020.

OP 2020/10.4

Politiskajām organizācijām (partijām) piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietojuma noteikumi

15.01.2020.

OP 2020/10.5

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

13.01.2020.

OP 2020/8.3

Ministru kabineta sēdes protokols

Rādīt vairāk: Nākamie 5020
RĪKI
  • PASTĀSTI CITIEM
  • ABONĒ RSS
  • PAR ŠO GRUPU

Abonē RSS

RSS ir veids, kā sekot līdzi jaunākajai oficiālajā izdevumā publicētajai informācijai. Pievienojiet šo saiti savam RSS lasītājam, lai saņemtu jaunāko informāciju par oficiālajām publikācijām šajā sadaļā!
Saite

Ministru kabinets
Oficiālajā izdevumā publicē:
  • Ministru kabineta noteikumus, instrukcijas un ieteikumus. Tie stājas spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas, ja tiesību aktā nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš;
  • Ministru kabineta rīkojumus. Tie stājas spēkā parakstīšanas brīdī;
  • Ministru kabineta sēdes protokollēmumus. Tie stājas spēkā pieņemšanas brīdī.

Ministru kabineta izdotos tiesību aktus publicēšanai nosūta Valsts kanceleja. Tie publicējami parasti divu darbdienu laikā pēc dokumenta saņemšanas.

TIESĪBU AKTI, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU PERSONAS DATU APSTRĀDE
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!