Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Ministru kabinets Viss arhīvs

Atlasīti: rezultāti
Dzēst parametrus

Šodien

OP 2019/169.1

Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" vispārējo stratēģisko mērķi

19.08.2019.

OP 2019/168.1

Par konceptuālo ziņojumu "Par līdzšinējā regulējuma izvērtējumu attiecībā uz intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību muitas jomā"

19.08.2019.

OP 2019/168.2

Par Antimikrobiālās rezistences ierobežošanas un piesardzīgas antibiotiku lietošanas plānu "Viena veselība" 2019.–2020. gadam

19.08.2019.

OP 2019/168.3

Ministru kabineta sēdes protokols

16.08.2019.

OP 2019/166.1

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 12. aprīļa noteikumos Nr. 286 "Kārtība, kādā komersanti nodrošina un sniedz drošības rezervju pakalpojumu valsts naftas produktu drošības rezervju izveidei noteiktā apjomā"

16.08.2019.

OP 2019/166.2

Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 7. marta noteikumos Nr. 135 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"

16.08.2019.

OP 2019/166.3

Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 22. augusta noteikumos Nr. 495 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"

16.08.2019.

OP 2019/166.4

Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 25. augusta noteikumos Nr. 677 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumiem"

16.08.2019.

OP 2019/166.5

Kārtība, kādā ministrijas un citas centrālās valsts iestādes iekļauj gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā valsts aizdevumu pieprasījumus, un valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtība

16.08.2019.

OP 2019/166.6

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 7. decembra noteikumos Nr. 1098 "Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem"

16.08.2019.

OP 2019/166.7

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 21. maija noteikumos Nr. 281 "Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem"

16.08.2019.

OP 2019/166.8

Noteikumi par valsts fondētās pensijas kapitāla izmantošanu

16.08.2019.

OP 2019/166.9

Grozījumi Ministru kabineta 2000. gada 2. maija noteikumos Nr. 164 "Kārtība, kādā tiek aprēķinātas un atmaksātas pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas un aprēķināts un pārskaitīts solidaritātes nodoklis"

16.08.2019.

OP 2019/166.10

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 12. oktobra noteikumos Nr. 976 "Noteikumi par brīvprātīgu pievienošanos valsts sociālajai apdrošināšanai"

16.08.2019.

OP 2019/166.11

Kārtība, kādā veicami bezpilota gaisa kuģu un cita veida lidaparātu lidojumi

16.08.2019.

OP 2019/166.12

Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 11. septembra noteikumos Nr. 585 "Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases ceturto kārtu"

16.08.2019.

OP 2019/166.13

Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumos Nr. 712 "Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis"

16.08.2019.

OP 2019/166.14

Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 9. novembra noteikumos Nr. 1033 "Prasības savvaļas sugu dzīvnieku turēšanai zooloģiskajā dārzā un prasības zooloģiskā dārza izveidošanai un reģistrācijai"

16.08.2019.

OP 2019/166.15

Grozījumi Ministru kabineta 1999. gada 6. aprīļa noteikumos Nr. 133 "Kārtība, kādā tiek nodrošināta starptautiskā tirdzniecība ar apdraudētajiem savvaļas dzīvnieku un augu sugu īpatņiem"

16.08.2019.

OP 2019/166.16

Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 8. janvāra noteikumos Nr. 9 "Lauksaimniecības, zivsaimniecības un lauku attīstības garantiju programmas noteikumi"

16.08.2019.

OP 2019/166.17

Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 27. aprīļa noteikumos Nr. 403 "Kārtība, kādā piešķir valsts atbalstu apgrozāmo līdzekļu iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai"

16.08.2019.

OP 2019/166.18

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumos Nr. 1524 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai"

16.08.2019.

OP 2019/166.19

Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 22. maija noteikumos Nr. 295 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai"

16.08.2019.

OP 2019/166.20

Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 942 "Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā"

16.08.2019.

OP 2019/166.21

Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopējām militārajām mācībām Latvijas Republikas teritorijā

16.08.2019.

OP 2019/166.22

Par Ārlietu ministrijai piešķirto finansējumu Latvijas Republikas pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienībā ēkas Avenue des Arts 23, Briselē, Beļģijas Karalistē, nomas maksas un uzturēšanas izdevumu segšanai

16.08.2019.

OP 2019/166.23

Par valsts īpašuma objekta Stoļerovā, Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā, nodošanu privatizācijai

16.08.2019.

OP 2019/166.24

Par valsts nekustamā īpašuma domājamās daļas Raiņa ielā 27, Daugavpilī, nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā

16.08.2019.

OP 2019/166.25

Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 31. maija rīkojumā Nr. 297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā"

16.08.2019.

OP 2019/166.26

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 1. jūlija rīkojumā Nr. 347 "Par biedrībai un nodibinājumam piederošajām ēkām vai inženierbūvēm, kas netiek apliktas ar nekustamā īpašuma nodokli"

16.08.2019.

OP 2019/166.27

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 8. maija rīkojumā Nr. 222 "Par Sabiedriskā labuma komisiju"

16.08.2019.

OP 2019/166.28

Par Valsts robežsardzes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) un finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

16.08.2019.

OP 2019/166.29

Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju

16.08.2019.

OP 2019/166.30

Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Šampētera nams" peļņas daļu par 2017. gadu

16.08.2019.

OP 2019/166.31

Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 14. augusta rīkojumā Nr. 384 "Par Nacionālā veselības dienesta konsultatīvās padomes sastāvu"

16.08.2019.

OP 2019/166.32

Grozījums Ministru kabineta 2019. gada 20. marta rīkojumā Nr. 117 "Par Ministru kabineta Apbalvošanas padomi"

16.08.2019.

OP 2019/166.33

Par vienreizēja sociālā pabalsta piešķiršanu

25.07.2019.

OP 2019/150.1

Kooperatīvo sabiedrību atbilstības noteikumi

25.07.2019.

OP 2019/150.2

Par Satiksmes ministrijas ilgtermiņa saistībām jauno elektrovilcienu projekta īstenošanai

25.07.2019.

OP 2019/150.3

Par termiņa pagarināšanu Valsts drošības dienesta priekšnieka amatā N. Mežvietam

24.07.2019.

OP 2019/149.1

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 12. maija noteikumos Nr. 220 "Kārtība, kādā alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus marķē ar akcīzes nodokļa markām"

24.07.2019.

OP 2019/149.2

Par konceptuālo ziņojumu "Par studiju un studējošo kreditēšanas no kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts vārdā sniegto galvojumu modeļa maiņu"

23.07.2019.

OP 2019/148.1

Par Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plānu laika posmam līdz 2030. gadam

23.07.2019.

OP 2019/148.2

Par konceptuālo ziņojumu "Par bezmaksas emisijas kvotu piešķiršanu elektroenerģijas ražotājiem Eiropas Savienības emisiju tirdzniecības sistēmas 2021.–2030. gada periodā"

23.07.2019.

OP 2019/148.3

Par Ventspils pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma Lielajā laukumā 1, Ventspilī, 349/1000 domājamo daļu pārņemšanu valsts īpašumā

23.07.2019.

OP 2019/148.4

Ministru kabineta sēdes protokols

22.07.2019.

OP 2019/147.4

Par Narkotiku lietošanas un izplatības ierobežošanas plānu 2019.–2020. gadam

22.07.2019.

OP 2019/147.5

Par konceptuālo ziņojumu "Par jaunieviestā antidopinga uzraudzības mehānisma funkcionalitāti, trūkumiem un priekšrocībām, kā arī nacionālā antidopinga regulējuma noteikšanu ārējos normatīvajos aktos"

22.07.2019.

OP 2019/147.6

Par finansējuma piešķiršanu Ādažu novada domei Vecštāles ceļa seguma pārbūves būvprojekta izstrādei

22.07.2019.

OP 2019/147.7

Par Dobeles novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā

Rādīt vairāk: Nākamie 5020
RĪKI
  • PASTĀSTI CITIEM
  • ABONĒ RSS
  • PAR ŠO GRUPU

Abonē RSS

RSS ir veids, kā sekot līdzi jaunākajai oficiālajā izdevumā publicētajai informācijai. Pievienojiet šo saiti savam RSS lasītājam, lai saņemtu jaunāko informāciju par oficiālajām publikācijām šajā sadaļā!
Saite

Ministru kabinets
Oficiālajā izdevumā publicē:
  • Ministru kabineta noteikumus, instrukcijas un ieteikumus. Tie stājas spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas, ja tiesību aktā nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš;
  • Ministru kabineta rīkojumus. Tie stājas spēkā parakstīšanas brīdī;
  • Ministru kabineta sēdes protokollēmumus. Tie stājas spēkā pieņemšanas brīdī.

Ministru kabineta izdotos tiesību aktus publicēšanai nosūta Valsts kanceleja. Tie publicējami parasti divu darbdienu laikā pēc dokumenta saņemšanas.

TIESĪBU AKTI, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU PERSONAS DATU APSTRĀDE
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!