Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Ministru kabinets Viss arhīvs

Šodien

OP 2021/95.2

Ministru kabineta ārkārtas sēdes attālinātā veidā protokols

18.05.2021.

OP 2021/94.2

Noteikumi par prioritāro institūciju un vajadzību sarakstā iekļautajām institūcijām nepieciešamajiem epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursiem

17.05.2021.

OP 2021/93.3

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 29. septembra noteikumos Nr. 542 "Kārtība, kādā pieprasa un saņem Aizsardzības ministrijas atļauju būvēt, ierīkot un izvietot konkrētu militāro lidlauku un militārās aviācijas poligonu darbības drošībai potenciāli bīstamus objektus un veic to uzskaiti"

17.05.2021.

OP 2021/93.4

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumos Nr. 246 "Noteikumi par to valsts aizsardzības vajadzībām paredzēto navigācijas tehnisko līdzekļu un militāro jūras novērošanas tehnisko līdzekļu sarakstu, ap kuriem nosakāmas aizsargjoslas, aizsargjoslu platumu un tajās nosakāmajiem būvniecības ierobežojumiem"

17.05.2021.

OP 2021/93.5

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 28. oktobra noteikumos Nr. 668 "Noteikumi par sēklu ekvivalenci no trešajām valstīm"

17.05.2021.

OP 2021/93.6

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 27. oktobra noteikumos Nr. 617 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.1. pasākuma "Atbalsts nodarbināto apmācībām" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"

17.05.2021.

OP 2021/93.7

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 19. marta noteikumos Nr. 150 "Noteikumi par garantijām saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība"

17.05.2021.

OP 2021/93.8

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 310 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija""

17.05.2021.

OP 2021/93.9

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 19. marta noteikumos Nr. 149 "Noteikumi par apgrozāmo līdzekļu aizdevumiem saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība"

17.05.2021.

OP 2021/93.10

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 1. decembra noteikumos Nr. 678 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" īstenošanas noteikumi"

17.05.2021.

OP 2021/93.11

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 454 "Noteikumi par garantijām lielajiem komersantiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība"

17.05.2021.

OP 2021/93.12

Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 8. aprīļa noteikumos Nr. 229 "Noteikumi par nomas apgrozījuma krituma kompensāciju Covid-19 krīzes skartajiem komersantiem". Precizējot iepriekš publicēto

17.05.2021.

OP 2021/93.13

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

17.05.2021.

OP 2021/93.14

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

17.05.2021.

OP 2021/93.15

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

14.05.2021.

OP 2021/92B.1

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"

14.05.2021.

OP 2021/92.3

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 10. marta noteikumos Nr. 125 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanai un īstenošanai"

14.05.2021.

OP 2021/92.4

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumos Nr. 599 "Noteikumi par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā"

14.05.2021.

OP 2021/92.5

Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 17. februāra noteikumos Nr. 83 "Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība"

14.05.2021.

OP 2021/92.6

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 14. aprīļa noteikumos Nr. 194 "Kārtība, kādā piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi iezīmētai (marķētai) dīzeļdegvielai (gāzeļļai), ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem"

14.05.2021.

OP 2021/92.7

Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 11. decembra noteikumos Nr. 857 "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras nolikums"

14.05.2021.

OP 2021/92.8

Par apropriācijas pārdali

14.05.2021.

OP 2021/92.9

Par Nacionālo bruņoto spēku iesaistīšanu 2021. gada IIHF Pasaules čempionāta hokejā organizēšanā

14.05.2021.

OP 2021/92.10

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

14.05.2021.

OP 2021/92.11

Par valsts nekustamā īpašuma "Mežsili" Cīravas pagastā, Aizputes novadā, nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā

14.05.2021.

OP 2021/92.12

Grozījumi Darbības programmā pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšanai vistrūcīgākajām personām 2014.–2020. gada plānošanas periodā

14.05.2021.

OP 2021/92.13

Par valstij piederošā nekustamā īpašuma "Institūta ielas posms" Stopiņu novadā nodošanu Stopiņu novada pašvaldības īpašumā

14.05.2021.

OP 2021/92.14

Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Imanta ielā 6–12, Zilaiskalnā, Zilākalna pagastā, Kocēnu novadā, nodošanu Kocēnu novada pašvaldības īpašumā

14.05.2021.

OP 2021/92.15

Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Staru ielā 8–14, Ķegumā, Ķeguma novadā, nodošanu Ķeguma novada pašvaldības īpašumā

14.05.2021.

OP 2021/92.16

Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Meža ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā

14.05.2021.

OP 2021/92.17

Par Ventspils novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Garmasta dambja turpinājums" pārņemšanu valsts īpašumā

14.05.2021.

OP 2021/92.18

Par Krāslavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Mežceļi" pārņemšanu valsts īpašumā

14.05.2021.

OP 2021/92.19

Par Dobeles novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Pie Dikuriem" pārņemšanu valsts īpašumā

14.05.2021.

OP 2021/92.20

Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. aprīļa rīkojumā Nr. 284 "Par pievienotās vērtības nodokļa summas, kas nav atgūstama kā priekšnodoklis, kompensēšanu akciju sabiedrības "RB Rail" veikto aktivitāšu ietvaros"

13.05.2021.

OP 2021/91.1

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 477 "Latvijas ārējā tēla politikas koordinācijas padomes nolikums"

13.05.2021.

OP 2021/91.2

Grozījums Ministru kabineta 2003. gada 29. aprīļa noteikumos Nr. 237 "Ārlietu ministrijas nolikums"

13.05.2021.

OP 2021/91.3

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 866 "Īstermiņa eksporta kredīta garantiju izsniegšanas noteikumi komersantiem un atbilstošām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām"

13.05.2021.

OP 2021/91.4

Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumos Nr. 562 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.10. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Sociālā fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"", 2.11. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" un 2.12. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Kohēzijas fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" projektu iesniegumu atlases otrās kārtas noteikumi"

13.05.2021.

OP 2021/91.5

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumos Nr. 310 "Kārtība, kādā par akcīzes precēm samaksāto akcīzes nodokli pārskaita nodokļu parādu segšanai, turpmākajiem akcīzes nodokļa maksājumiem vai citu nodokļu maksājumiem vai atmaksā, un kārtība, kādā veic alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu iznīcināšanu vai pārstrādi"

13.05.2021.

OP 2021/91.6

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 3. septembra noteikumos Nr. 761 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem"

13.05.2021.

OP 2021/91.7

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 31. maija noteikumos Nr. 345 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.1. pasākuma "Atbalsts nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošanai izglītojamo talantu attīstībai" īstenošanas noteikumi"

13.05.2021.

OP 2021/91.8

Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 6. marta noteikumos Nr. 131 "Vadības koledžas nolikums"

13.05.2021.

OP 2021/91.9

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 2. jūnija noteikumos Nr. 279 "Ceļu satiksmes noteikumi"

13.05.2021.

OP 2021/91.10

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 28. maija noteikumos Nr. 292 "Noteikumi par abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumu cenām"

13.05.2021.

OP 2021/91.11

Dabas pieminekļa "Lēdurgas dendroloģiskie stādījumi" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi

13.05.2021.

OP 2021/91.12

Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 18. septembra noteikumos Nr. 633 "Zemes dzīļu izmantošanas kārtība iekšzemes publiskajos ūdeņos un jūrā"

13.05.2021.

OP 2021/91.13

Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība mazajiem lauksaimniekiem

13.05.2021.

OP 2021/91.14

Par valsts nekustamā īpašuma "Jasmuižas estrāde" Aizkalnē, Aizkalnes pagastā, Preiļu novadā, nodošanu Preiļu novada pašvaldības īpašumā

13.05.2021.

OP 2021/91.15

Par Transporta un sakaru institūta rektora apstiprināšanu

13.05.2021.

OP 2021/91.16

Ministru kabineta sēdes attālinātā veidā protokols

Rādīt vairāk: Nākamie 5020
RĪKI
  • SEKO LĪDZI
  • PASTĀSTI CITIEM
  • ABONĒ RSS
  • PAR ŠO GRUPU

Abonē RSS

RSS ir veids, kā sekot līdzi jaunākajai oficiālajā izdevumā publicētajai informācijai. Pievienojiet šo saiti savam RSS lasītājam, lai saņemtu jaunāko informāciju par oficiālajām publikācijām šajā sadaļā!
Saite

Ministru kabinets
Oficiālajā izdevumā publicē:
  • Ministru kabineta noteikumus, instrukcijas un ieteikumus. Tie stājas spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas, ja tiesību aktā nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš;
  • Ministru kabineta rīkojumus. Tie stājas spēkā parakstīšanas brīdī;
  • Ministru kabineta sēdes protokollēmumus. Tie stājas spēkā pieņemšanas brīdī.
Ministru kabineta izdotos tiesību aktus publicēšanai nosūta Valsts kanceleja. Tie publicējami parasti divu darbdienu laikā pēc dokumenta saņemšanas.
TIESĪBU AKTI, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU PERSONAS DATU APSTRĀDE
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!