Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Ministru kabinets Viss arhīvs

Atlasīti: rezultāti
Dzēst parametrus

25.05.2018.

OP 2018/102.6

Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2018./2019. mācību gadā

24.05.2018.

OP 2018/101.6

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 19. aprīļa noteikumos Nr. 312 "Enerģijas lietotāju apgādes un kurināmā pārdošanas kārtība izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā un valsts apdraudējuma gadījumā"

24.05.2018.

OP 2018/101.7

Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 27. augusta noteikumos Nr. 675 "Veselības inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis"

24.05.2018.

OP 2018/101.8

Par Ministru kabineta 2003. gada 11. februāra noteikumu Nr. 74 "Prasības individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, to atbilstības novērtēšanas kārtība un tirgus uzraudzība" atzīšanu par spēku zaudējušiem

24.05.2018.

OP 2018/101.9

Par Ministru kabineta 2001. gada 10. aprīļa noteikumu Nr. 163 "Noteikumi par iekārtām, kurās tiek izmantots gāzveida kurināmais" atzīšanu par spēku zaudējušiem

24.05.2018.

OP 2018/101.10

Grozījums Ministru kabineta 2009. gada 31. marta noteikumos Nr. 279 "Noteikumi par kārtību, kādā personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijās, un prasībām sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem"

24.05.2018.

OP 2018/101.11

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.3. pasākuma "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana" īstenošanas noteikumi

24.05.2018.

OP 2018/101.12

Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 8. marta noteikumos Nr. 127 "Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības noteikumi"

24.05.2018.

OP 2018/101.13

Grozījums Ministru kabineta 2009. gada 21. jūlija noteikumos Nr. 792 "Noteikumi par saistību piespiedu izpildīšanas brīdinājuma kārtībā izmantojamām veidlapām"

24.05.2018.

OP 2018/101.14

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 17. maija noteikumos Nr. 378 "Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus"

24.05.2018.

OP 2018/101.15

Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai

24.05.2018.

OP 2018/101.16

Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 13. marta noteikumos Nr. 159 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība par 2017. gada lietavās cietušajiem sējumiem un stādījumiem"

24.05.2018.

OP 2018/101.17

Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 6. februāra noteikumos Nr. 78 "Prasības elektrotransportlīdzekļu uzlādes, dabasgāzes uzpildes, ūdeņraža uzpildes un krasta elektropadeves iekārtām"

24.05.2018.

OP 2018/101.18

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 11. marta noteikumos Nr. 134 "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu"

24.05.2018.

OP 2018/101.19

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

24.05.2018.

OP 2018/101.20

Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu

24.05.2018.

OP 2018/101.21

Par valsts nekustamā īpašuma Brīvības gatvē, Rīgā, nodošanu Labklājības ministrijas valdījumā

24.05.2018.

OP 2018/101.22

Par Valsts robežsardzes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) un finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

24.05.2018.

OP 2018/101.23

Par prioritārajam pasākumam "Papildu investīcijas valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projektu īstenošanai" paredzētā finansējuma sadalījumu 2018. gadā

24.05.2018.

OP 2018/101.24

Par valstij piekrītošās būves "Salapi" Skrīveru novadā nodošanu Skrīveru novada pašvaldības īpašumā

21.05.2018.

OP 2018/98.1

Veselības aprūpes pakalpojumu saņēmēju datubāzes noteikumi

21.05.2018.

OP 2018/98.2

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

18.05.2018.

OP 2018/97.11

Ministru kabineta sēdes protokols

17.05.2018.

OP 2018/96.1

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 26. augusta noteikumos Nr. 509 "Noteikumi par karavīra mēnešalgas un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru"

17.05.2018.

OP 2018/96.2

Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 20. novembra noteikumos Nr. 779 "Kārtība, kādā rezerves karavīrus un rezervistus reģistrē un uzskaita, rezerves karavīrus iesauc aktīvajā dienestā, kā arī pieprasa un izsniedz informāciju par rezerves karavīriem un rezervistiem"

17.05.2018.

OP 2018/96.3

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 25. marta noteikumos Nr. 156 "Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība"

17.05.2018.

OP 2018/96.4

Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienestam sniedzama informācija par fiziskās personas kontu apgrozījumu un atlikumu

17.05.2018.

OP 2018/96.5

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 12. janvāra noteikumos Nr. 34 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" īstenošanas noteikumi"

17.05.2018.

OP 2018/96.6

Grozījums Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 805 "Noteikumi par prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas kritērijiem, termiņiem un kārtību"

17.05.2018.

OP 2018/96.7

Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 488 "Noteikumi par zvērinātu notāru reģistru un grāmatu formu un to vešanas kārtību"

17.05.2018.

OP 2018/96.8

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 8. oktobra noteikumos Nr. 1083 "Kārtība, kādā veicama samaksa par Pārtikas un veterinārā dienesta valsts uzraudzības un kontroles darbībām un maksas pakalpojumiem"

17.05.2018.

OP 2018/96.9

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumos Nr. 249 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" īstenošanas noteikumi"

17.05.2018.

OP 2018/96.10

Grozījumi Ministru kabineta 2003. gada 29. aprīļa noteikumos Nr. 239 "Finanšu ministrijas nolikums"

17.05.2018.

OP 2018/96.11

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 7. novembra noteikumos Nr. 662 "Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestāžu un citu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu (darbinieku) atlīdzības un personu uzskaites sistēmu"

17.05.2018.

OP 2018/96.12

Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumos Nr. 1075 "Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs"

17.05.2018.

OP 2018/96.13

Grozījumi Ministru kabineta 2003. gada 20. maija noteikumos Nr. 263 "Valsts kancelejas nolikums"

17.05.2018.

OP 2018/96.14

Par atšķirīgu dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" peļņas daļu par 2018.–2021. pārskata gadu

17.05.2018.

OP 2018/96.15

Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu

17.05.2018.

OP 2018/96.16

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 12. maija rīkojumā Nr. 254 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"

17.05.2018.

OP 2018/96.17

Par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras statusa piešķiršanu

17.05.2018.

OP 2018/96.18

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

17.05.2018.

OP 2018/96.19

Par apropriācijas pārdali

16.05.2018.

OP 2018/95.2

Par konceptuālo ziņojumu "Problēmjautājumi saistībā ar atbalsta mehānismu pieejamību pašvaldībām uzņēmējdarbības sekmēšanai savā teritorijā un kooperācijas intensificēšanai, to iespējamie risinājumi"

15.05.2018.

OP 2018/94.3

Grozījumi Finanšu sektora attīstības plānā 2017.–2019. gadam

14.05.2018.

OP 2018/93.1

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 6. augusta noteikumos Nr. 468 "Noteikumi par aktīvā dienesta karavīru un zemessargu veselības aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas nosacījumiem, apmaksājamo pakalpojumu veidiem un izdevumu apmaksas kārtību"

14.05.2018.

OP 2018/93.2

Ministru kabineta sēdes protokols

11.05.2018.

OP 2018/92.2

Lauksaimniecības un pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem piemērojamās Eiropas Savienības eksporta kompensāciju sistēmas administrēšanas kārtība

11.05.2018.

OP 2018/92.3

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. janvāra noteikumos Nr. 2 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros" pirmās, otrās un ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"

11.05.2018.

OP 2018/92.4

Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju

10.05.2018.

OP 2018/91.2

Noteikumi par notariālā izpildu akta paraugu

Rādīt vairāk: Nākamie 5020
RĪKI
  • PASTĀSTI CITIEM
  • ABONĒ RSS
  • PAR DOKUMENTA IZDEVĒJU

Abonē RSS

RSS ir veids, kā sekot līdzi jaunākajai oficiālajā izdevumā publicētajai informācijai. Pievienojiet šo saiti savam RSS lasītājam, lai saņemtu jaunāko informāciju par oficiālajām publikācijām šajā sadaļā!
Saite

Ministru kabinets
Oficiālajā izdevumā publicē:
  • Ministru kabineta noteikumus, instrukcijas un ieteikumus. Tie stājas spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas, ja tiesību aktā nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš;
  • Ministru kabineta rīkojumus. Tie stājas spēkā parakstīšanas brīdī;
  • Ministru kabineta sēdes protokollēmumus. Tie stājas spēkā pieņemšanas brīdī.

Ministru kabineta izdotos tiesību aktus publicēšanai nosūta Valsts kanceleja. Tie publicējami parasti divu darbdienu laikā pēc dokumenta saņemšanas.

SKATĪT TIESĪBU AKTUS, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!