Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Ministru kabinets Viss arhīvs

26.02.2021.

OP 2021/40A.1

Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"

26.02.2021.

OP 2021/40A.2

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"

26.02.2021.

OP 2021/40.8

Ministru kabineta ārkārtas sēdes attālinātā veidā protokols

25.02.2021.

OP 2021/39A.1

Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"

25.02.2021.

OP 2021/39.4

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 829 "Īpašās prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs"

25.02.2021.

OP 2021/39.5

Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Galīga zvejas darbību pārtraukšana"

25.02.2021.

OP 2021/39.6

Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 25. janvāra noteikumos Nr. 62 "Zivsaimniecības konsultatīvās padomes nolikums"

25.02.2021.

OP 2021/39.7

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumos Nr. 1524 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai"

25.02.2021.

OP 2021/39.8

Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 291 "Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām"

25.02.2021.

OP 2021/39.9

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem

25.02.2021.

OP 2021/39.10

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

25.02.2021.

OP 2021/39.11

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

25.02.2021.

OP 2021/39.12

Par Kuldīgas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Struiju mežs" pārņemšanu valsts īpašumā

25.02.2021.

OP 2021/39.13

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

24.02.2021.

OP 2021/38B.1

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"

24.02.2021.

OP 2021/38C.1

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"

24.02.2021.

OP 2021/38.3

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 7. februāra noteikumos Nr. 74 "Jaunuzņēmumu atbalsta programmu pieteikšanas un administrēšanas kārtība"

24.02.2021.

OP 2021/38.4

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 17. janvāra noteikumos Nr. 30 "Jaunuzņēmumu darbības vērtēšanas komisijas nolikums"

24.02.2021.

OP 2021/38.5

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 14. novembra noteikumos Nr. 677 "Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma normu piemērošanas noteikumi"

24.02.2021.

OP 2021/38.6

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 28. marta noteikumos Nr. 186 "Kārtība, kādā kredītiestāde, krājaizdevu sabiedrība un maksājumu pakalpojumu sniedzējs sniedz informāciju kontu reģistram un kontu reģistra informācijas lietotāji saņem kontu reģistra informāciju"

24.02.2021.

OP 2021/38.7

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 435 "Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu"

24.02.2021.

OP 2021/38.8

Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 3. decembra noteikumos Nr. 1393 "Noteikumi par universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu kompensēšanu"

24.02.2021.

OP 2021/38.9

Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumos Nr. 828 "Noteikumi par numerācijas lietošanas tiesību ikgadējo valsts nodevu"

24.02.2021.

OP 2021/38.10

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 10. novembra noteikumos Nr. 645 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" īstenošanas noteikumi"

24.02.2021.

OP 2021/38.11

Par zemes vienību Liepājas pilsētā piederību vai piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā

24.02.2021.

OP 2021/38.12

Par akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija Altum" rezerves kapitāla palielināšanu

24.02.2021.

OP 2021/38.13

Par telpu nekustamajā īpašumā Lāčplēša ielā 106, Rīgā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā sociālajam uzņēmumam – sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Dance"

24.02.2021.

OP 2021/38.14

Par valsts nekustamā īpašuma Uzvaras ielā 3, Bauskā, nodošanu Bauskas novada pašvaldības īpašumā

24.02.2021.

OP 2021/38.15

Par Āri Kasparānu

24.02.2021.

OP 2021/38.16

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

24.02.2021.

OP 2021/38.17

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

24.02.2021.

OP 2021/38.18

Ministru kabineta sēdes attālinātā veidā protokols

23.02.2021.

OP 2021/37.7

Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 29. septembra noteikumos Nr. 803 "Darba aizsardzības prasības, saskaroties ar kancerogēnām vielām darba vietās"

23.02.2021.

OP 2021/37.8

Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 15. maija noteikumos Nr. 325 "Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās"

23.02.2021.

OP 2021/37.9

Atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība

23.02.2021.

OP 2021/37.10

Kārtība, kādā zemes īpašniekiem vai lietotājiem nosakāmi to zaudējumu apmēri, kas saistīti ar īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem postījumiem, un minimālās aizsardzības pasākumu prasības postījumu novēršanai

23.02.2021.

OP 2021/37.11

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 2. aprīļa noteikumos Nr. 186 "Kārtība, kādā ierobežojama gaistošo organisko savienojumu emisija no iekārtām, kurās izmanto organiskos šķīdinātājus"

22.02.2021.

OP 2021/36.2

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 676 "Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai"

22.02.2021.

OP 2021/36.3

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

22.02.2021.

OP 2021/36.4

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

22.02.2021.

OP 2021/36.5

Par apropriācijas palielināšanu Veselības ministrijai

19.02.2021.

OP 2021/35A.1

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"

19.02.2021.

OP 2021/35A.2

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"

19.02.2021.

OP 2021/35.11

Ministru kabineta ārkārtas sēdes attālinātā veidā protokols

18.02.2021.

OP 2021/34.4

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 30. novembra noteikumos Nr. 1375 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos"

18.02.2021.

OP 2021/34.5

Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 22. maija noteikumos Nr. 295 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai"

18.02.2021.

OP 2021/34.6

Par Nacionālās industriālās politikas pamatnostādnēm 2021.–2027. gadam

18.02.2021.

OP 2021/34.7

Par Gulbenes novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Āžu HES–Galgauskas robeža" pārņemšanu valsts īpašumā

18.02.2021.

OP 2021/34.8

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

18.02.2021.

OP 2021/34.9

Par apropriācijas palielināšanu budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

Rādīt vairāk: Nākamie 5020
RĪKI
  • SEKO LĪDZI
  • PASTĀSTI CITIEM
  • ABONĒ RSS
  • PAR ŠO GRUPU

Abonē RSS

RSS ir veids, kā sekot līdzi jaunākajai oficiālajā izdevumā publicētajai informācijai. Pievienojiet šo saiti savam RSS lasītājam, lai saņemtu jaunāko informāciju par oficiālajām publikācijām šajā sadaļā!
Saite

Ministru kabinets
Oficiālajā izdevumā publicē:
  • Ministru kabineta noteikumus, instrukcijas un ieteikumus. Tie stājas spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas, ja tiesību aktā nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš;
  • Ministru kabineta rīkojumus. Tie stājas spēkā parakstīšanas brīdī;
  • Ministru kabineta sēdes protokollēmumus. Tie stājas spēkā pieņemšanas brīdī.

Ministru kabineta izdotos tiesību aktus publicēšanai nosūta Valsts kanceleja. Tie publicējami parasti divu darbdienu laikā pēc dokumenta saņemšanas.

TIESĪBU AKTI, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU PERSONAS DATU APSTRĀDE
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!