• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Ministru kabinets Viss arhīvs

Šodien

OP 2024/38.6

Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 8. jūnija rīkojumā Nr. 339 "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"

Šodien

OP 2024/38.7

Par nekustamā īpašuma "Zemgaļi 1" Codes pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai

Šodien

OP 2024/38.8

Par nekustamā īpašuma "Lejas-Tīreļi" Ceraukstes pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai

Šodien

OP 2024/38.9

Par nekustamā īpašuma "Stariņi" Codes pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai

Šodien

OP 2024/38.10

Par nekustamā īpašuma "Kaņepāji" Codes pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai

Šodien

OP 2024/38.11

Par nekustamā īpašuma "Pumpuri" Iecavas pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai

Šodien

OP 2024/38.12

Par nekustamā īpašuma "Jaunrēdnieki–1" Kandavas pagastā, Tukuma novadā, daļas pirkšanu Abavas tilta pārbūves projekta īstenošanai uz valsts vietējā autoceļa V1474 "Plosti–Pūces" 0,10. km

Šodien

OP 2024/38.13

Par nekustamā īpašuma "Bušnieki" daļas Tārgales pagastā, Ventspils novadā, pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P124 "Ventspils–Kolka" pārbūves projekta īstenošanai

Šodien

OP 2024/38.14

Par nekustamā īpašuma "Tiltiņi" Stalbes pagastā, Cēsu novadā, daļas pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P14 "Umurga–Cēsis–Līvi" pārbūves projekta īstenošanai

Šodien

OP 2024/38.15

Par nekustamo īpašumu daļu pirkšanu valsts vietējā autoceļa V286 "Kūdums–Daibe–Pīpeņi" pārbūves projekta īstenošanai

Šodien

OP 2024/38.16

Par Rīgas Stradiņa universitātes nekustamā īpašuma attīstības plānu 2023.–2028. gadam

Šodien

OP 2024/38.17

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

Šodien

OP 2024/38.18

Par valsts nekustamā īpašuma daļu nodošanu bezatlīdzības lietošanā valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"

Šodien

OP 2024/38.19

Par valsts meža zemes "Skaidas" un "Baļķēni" Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, atsavināšanu

Šodien

OP 2024/38.20

Par Edgara Štelmahera atbrīvošanu no Rīgas brīvostas valdes locekļa amata un Elitas Turkas iecelšanu Rīgas brīvostas valdes locekļa amatā

Šodien

OP 2024/38.21

Par atļauju Elitai Turkai savienot amatus

Šodien

OP 2024/38.22

Par Lailas Spaliņas atbrīvošanu no Ventspils brīvostas valdes locekļa amata un Sanda Cakula iecelšanu Ventspils brīvostas valdes locekļa amatā

Šodien

OP 2024/38.23

Par atļauju Sandim Cakulam savienot amatus

21.02.2024.

OP 2024/37.3

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumos Nr. 1080 "Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi"

21.02.2024.

OP 2024/37.4

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 848 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" 4.5.1.2. pasākuma "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)" īstenošanas noteikumi"

21.02.2024.

OP 2024/37.5

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumos Nr. 380 "Apsardzes sertifikātu izsniegšanas kārtība"

21.02.2024.

OP 2024/37.6

Rīgas Celtniecības koledžas nolikums

21.02.2024.

OP 2024/37.7

Rīgas Tehniskās koledžas nolikums

21.02.2024.

OP 2024/37.8

Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 17. augusta noteikumos Nr. 725 "Transportlīdzekļu pārbūves noteikumi"

21.02.2024.

OP 2024/37.9

Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 13. jūnija noteikumos Nr. 298 "Dabas aizsardzības pārvaldes publisko maksas pakalpojumu cenrādis"

21.02.2024.

OP 2024/37.10

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumos Nr. 131 "Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi"

21.02.2024.

OP 2024/37.11

Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 12. decembra noteikumos Nr. 994 "Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem"

21.02.2024.

OP 2024/37.12

Noteikumi par valsts profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības standartu

21.02.2024.

OP 2024/37.13

Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju" 4.3.6.4. pasākuma "Atbalsta instrumentu izstrāde un ieviešana ģimenes funkcionalitātes stiprināšanai" pirmās kārtas īstenošanas noteikumi

21.02.2024.

OP 2024/37.14

Paliatīvās aprūpes noteikumi

21.02.2024.

OP 2024/37.15

Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.2. reformu un investīciju virziena "Uzņēmumu digitālā transformācija un inovācijas" 2.2.1.5.i. investīcijas "Mediju nozares uzņēmumu digitālās transformācijas veicināšana" pasākuma "Mācības mediju nozares speciālistu digitālās kompetences un zināšanu pilnveidošanai" īstenošanas noteikumi

21.02.2024.

OP 2024/37.16

Par Bauskas novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma "Autoceļš V1004" Iecavas pagastā, Bauskas novadā, pārņemšanu valsts īpašumā

21.02.2024.

OP 2024/37.17

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

21.02.2024.

OP 2024/37.18

Par Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā esošo valsts nekustamo īpašumu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu

20.02.2024.

OP 2024/36.1

Par transporta nodrošināšanu valsts aizsardzības dienestā iesaucamajiem un iesauktajiem

20.02.2024.

OP 2024/36.2

Par nekustamā īpašuma Mūrmuižas ielā 16D, Valmierā, Valmieras novadā, valstij piederošās 1/2 domājamās daļas pārdošanu

20.02.2024.

OP 2024/36.3

Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Amatnieku ielā 9B, Skrundā, Kuldīgas novadā, nodošanu Kuldīgas novada pašvaldības īpašumā

20.02.2024.

OP 2024/36.4

Par apropriācijas pārdali

20.02.2024.

OP 2024/36.5

Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem"

20.02.2024.

OP 2024/36.6

Par valstij piekritīgo transportlīdzekļu nodošanu bez atlīdzības Ukrainai

19.02.2024.

OP 2024/35.1

Ministru kabineta sēdes protokols

16.02.2024.

OP 2024/34.4

Par pamatbudžeta programmas "Ekonomikas attīstības programma" finanšu līdzekļu izmantošanu

16.02.2024.

OP 2024/34.5

Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 22.00.00 "Valsts ārējās robežas drošības pasākumu nodrošināšana"

16.02.2024.

OP 2024/34.6

Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem"

15.02.2024.

OP 2024/33.3

Par investīcijas 2.1.2.1.i. projekta "Koplietošanas platforma lielapjoma informācijas izguvei un analīzei" pases un centralizētas funkcijas vai koplietošanas pakalpojumu attīstības plāna apstiprināšanu

14.02.2024.

OP 2024/32.1

Grozījums Ministru kabineta 2023. gada 28. novembra noteikumos Nr. 691 "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot visu darba meklētāju, jo īpaši jauniešu – it sevišķi, īstenojot Garantiju jauniešiem –, ilgstošo bezdarbnieku un darba tirgū nelabvēlīgā situācijā esošo grupu, un ekonomiski neaktīvo personu piekļuvi nodarbinātībai un aktivizācijas pasākumiem, kā arī veicinot pašnodarbinātību un sociālo ekonomiku" 4.3.3.2. pasākuma "Nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku un ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju iekļaušanās darba tirgū sekmēšana" īstenošanas noteikumi"

14.02.2024.

OP 2024/32.2

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumos Nr. 587 "Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas noteikumi"

14.02.2024.

OP 2024/32.3

Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 17. decembra noteikumos Nr. 681 "Noteikumi par kārtību, kādā aprēķina un veic maksājumus par Pārtikas un veterinārā dienesta valsts uzraudzības un kontroles darbībām, un maksas pakalpojumiem"

14.02.2024.

OP 2024/32.4

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 26. jūlija noteikumos Nr. 488 "Kārtība, kādā nepilngadīgam patvēruma meklētājam nodrošina izglītības ieguves iespējas"

14.02.2024.

OP 2024/32.5

Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt sociāli atstumto kopienu, mājsaimniecību ar zemiem ienākumiem un nelabvēlīgā situācijā esošo grupu, tostarp cilvēku ar īpašām vajadzībām, sociāli ekonomisko integrāciju, īstenojot integrētas darbības, tostarp nodrošinot mājokli un sociālos pakalpojumus" 4.3.1.5. pasākuma "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība" īstenošanas noteikumi

Rādīt vairāk: Nākamie 5020
RĪKI
  • SEKO LĪDZI
  • PASTĀSTI CITIEM
  • ABONĒ RSS
  • PAR ŠO GRUPU

Abonē RSS

RSS ir veids, kā sekot līdzi jaunākajai oficiālajā izdevumā publicētajai informācijai. Pievienojiet šo saiti savam RSS lasītājam, lai saņemtu jaunāko informāciju par oficiālajām publikācijām šajā sadaļā!
Saite

Ministru kabinets
Oficiālajā izdevumā publicē:
  • Ministru kabineta noteikumus, instrukcijas un ieteikumus. Tie stājas spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas, ja tiesību aktā nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš;
  • Ministru kabineta rīkojumus. Tie stājas spēkā parakstīšanas brīdī;
  • Ministru kabineta sēdes protokollēmumus. Tie stājas spēkā pieņemšanas brīdī;
  • plānošanas dokumentus, kā arī informatīvos ziņojumus par politikas plānošanas dokumentu īstenošanu.
TIESĪBU AKTI, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU PERSONAS DATU APSTRĀDE
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!