Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Ministru kabinets Viss arhīvs

Atlasīti: rezultāti
Dzēst parametrus

21.09.2018.

OP 2018/188.10

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi"

21.09.2018.

OP 2018/188.11

Par Rīcības plānu Latgales reģiona ekonomiskajai izaugsmei 2018.–2021. gadam

21.09.2018.

OP 2018/188.12

Par valsts nekustamā īpašuma Īslīces ielā 3A, Bauskā, Bauskas novadā, nodošanu Bauskas novada pašvaldības īpašumā

21.09.2018.

OP 2018/188.13

Ministru kabineta sēdes protokols

20.09.2018.

OP 2018/187.1

Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 25. maija noteikumos Nr. 469 "Kārtība, kādā izstrādā, izvērtē, reģistrē un ievieš klīniskās vadlīnijas"

20.09.2018.

OP 2018/187.2

Grozījums Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumos Nr. 624 "Noteikumi par mērīšanas līdzekļu metroloģiskās kontroles kārtību un pirmreizējās verificēšanas atzīmēm"

20.09.2018.

OP 2018/187.3

Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 12. septembra noteikumos Nr. 541 "Izglītības kvalitātes valsts dienesta maksas pakalpojumu cenrādis"

20.09.2018.

OP 2018/187.4

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 831 "Kārtība, kādā akreditē izglītības iestādes, eksaminācijas centrus un citas Izglītības likumā noteiktās institūcijas, vispārējās un profesionālās izglītības programmas un novērtē valsts augstskolu vidējās izglītības iestāžu, valsts un pašvaldību izglītības iestāžu vadītāju profesionālo darbību"

20.09.2018.

OP 2018/187.5

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 318 "Elektronisko izsoļu vietnes noteikumi"

20.09.2018.

OP 2018/187.6

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 25. augusta noteikumos Nr. 492 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanai 2014.–2020. gada plānošanas periodā"

20.09.2018.

OP 2018/187.7

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 28. novembra noteikumos Nr. 703 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Sadarbība" 16.3. apakšpasākumā "Atbalsts lauku tūrisma attīstības veicināšanai" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā"

20.09.2018.

OP 2018/187.8

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 25. aprīļa noteikumos Nr. 222 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība 16. pasākuma "Sadarbība" 16.1. apakšpasākumam "Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai" un 16.2. apakšpasākumam "Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā"

20.09.2018.

OP 2018/187.9

Par Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības nolīgumu par pārrobežu sadarbību neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas pierobežas teritorijā

20.09.2018.

OP 2018/187.10

Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 17. februāra noteikumos Nr. 83 "Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība"

20.09.2018.

OP 2018/187.11

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 24. janvāra rīkojumā Nr. 32 "Par finansējuma piešķiršanu Ķeguma novada domei pašvaldības autoceļa "Lielvārde–Misiņi" tehniskā projekta aktualizācijai un autoceļa rekonstrukcijai"

20.09.2018.

OP 2018/187.12

Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 21. septembra rīkojumā Nr. 534 "Par konceptuālo ziņojumu "Par Latvijas nacionālās standartizācijas sistēmas pilnveidošanu""

20.09.2018.

OP 2018/187.13

Par XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku norises laiku

20.09.2018.

OP 2018/187.14

Par studējošo kredīta dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem 2018. gadā

20.09.2018.

OP 2018/187.15

Par studiju kredīta dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem 2018. gadā

20.09.2018.

OP 2018/187.16

Par valstij piekrītošo būvju Zentenes pagastā, Tukuma novadā, nodošanu Tukuma novada pašvaldības īpašumā

20.09.2018.

OP 2018/187.17

Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr. 28 Smilšu ielā 31, Viesītē, Viesītes novadā, nodošanu Viesītes novada pašvaldības īpašumā

20.09.2018.

OP 2018/187.18

Par aizlieguma atzīmes dzēšanu zemesgrāmatā

20.09.2018.

OP 2018/187.19

Grozījums Ministru kabineta 2014. gada 10. decembra rīkojumā Nr. 769 "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" pamatkapitālā"

20.09.2018.

OP 2018/187.20

Par Latvijas Republikas delegāciju Starptautiskā Valūtas fonda un Pasaules Bankas grupas pilnvarnieku gada sanāksmē 2018. gada 12.–14. oktobrī

20.09.2018.

OP 2018/187.21

Par mērķdotācijas sadalījumu pašvaldībām no 2018. gada 1. septembra līdz 2018. gada 31. decembrim internātskolu uzturēšanas izdevumu daļējai segšanai par internātskolā uzņemtajiem izglītojamiem

20.09.2018.

OP 2018/187.22

Par nekustamā īpašuma Kuldīgas ielā 2, Ventspilī, pielāgošanu valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidei un valsts institūciju vajadzībām un nepieciešamo finansējumu nomas maksas, papildu maksājumu, komunālo pakalpojumu, aprīkojuma iegādes un pārcelšanās izdevumu segšanai

18.09.2018.

OP 2018/185.2

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 10. oktobra noteikumos Nr. 621 "Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām"

17.09.2018.

OP 2018/184.5

Kioto protokola projektu mehānismu īstenošanas kārtība

17.09.2018.

OP 2018/184.6

Ministru kabineta sēdes protokols

14.09.2018.

OP 2018/183.10

Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumos Nr. 263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi"

14.09.2018.

OP 2018/183.11

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumos Nr. 600 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos""

14.09.2018.

OP 2018/183.12

Par valsts nekustamā īpašuma Rīgas ielā 146, Jēkabpilī, nodošanu Krustpils novada pašvaldības īpašumā

14.09.2018.

OP 2018/183.13

Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai

14.09.2018.

OP 2018/183.14

Par Valsts robežsardzes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalību Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) un finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

14.09.2018.

OP 2018/183.15

Par valsts meža zemes nodošanu Tukuma novada pašvaldības īpašumā

14.09.2018.

OP 2018/183.16

Par Latvijas Lauksaimniecības universitātes zinātniskā institūta – atvasinātas publiskas personas – "Agroresursu un ekonomikas institūts" nolikuma apstiprināšanu

14.09.2018.

OP 2018/183.17

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

14.09.2018.

OP 2018/183.18

Par valsts pētījumu programmu "Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai"

14.09.2018.

OP 2018/183.19

Par apropriācijas pārdali

13.09.2018.

OP 2018/182.1

Noteikumi par Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņu formas tērpiem, dienesta pakāpju atšķirības zīmēm un žetoniem

13.09.2018.

OP 2018/182.2

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.10. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Sociālā fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"", 2.11. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" un 2.12. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Kohēzijas fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" projektu iesniegumu atlases otrās kārtas noteikumi

13.09.2018.

OP 2018/182.3

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 564 "Uzturēšanās atļauju noteikumi"

13.09.2018.

OP 2018/182.4

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 333 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība""

13.09.2018.

OP 2018/182.5

Paaugstinātas bīstamības objektu saraksts

13.09.2018.

OP 2018/182.6

Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību

13.09.2018.

OP 2018/182.7

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 26. maija noteikumos Nr. 259 "Atbalsta piešķiršanas kārtība dalībai starptautiskās sadarbības programmās pētniecības un tehnoloģiju jomā"

13.09.2018.

OP 2018/182.8

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 13. jūnija noteikumos Nr. 338 "Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem"

13.09.2018.

OP 2018/182.9

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 20. oktobra noteikumos Nr. 601 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" Eiropas Sociālā fonda 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.2. pasākuma "Funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas sistēmas izveide un ieviešana" īstenošanas noteikumi"

13.09.2018.

OP 2018/182.10

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 20. oktobra noteikumos Nr. 600 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" Eiropas Reģionālās attīstības fonda 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.2. pasākuma "Infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas fonda izveidei" īstenošanas noteikumi"

13.09.2018.

OP 2018/182.11

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumos Nr. 127 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos" īstenošanas noteikumi"

Rādīt vairāk: Nākamie 5020
RĪKI
  • PASTĀSTI CITIEM
  • ABONĒ RSS
  • PAR ŠO GRUPU

Abonē RSS

RSS ir veids, kā sekot līdzi jaunākajai oficiālajā izdevumā publicētajai informācijai. Pievienojiet šo saiti savam RSS lasītājam, lai saņemtu jaunāko informāciju par oficiālajām publikācijām šajā sadaļā!
Saite

Ministru kabinets
Oficiālajā izdevumā publicē:
  • Ministru kabineta noteikumus, instrukcijas un ieteikumus. Tie stājas spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas, ja tiesību aktā nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš;
  • Ministru kabineta rīkojumus. Tie stājas spēkā parakstīšanas brīdī;
  • Ministru kabineta sēdes protokollēmumus. Tie stājas spēkā pieņemšanas brīdī.

Ministru kabineta izdotos tiesību aktus publicēšanai nosūta Valsts kanceleja. Tie publicējami parasti divu darbdienu laikā pēc dokumenta saņemšanas.

TIESĪBU AKTI, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU PERSONAS DATU APSTRĀDE
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!