• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Finanšu un kapitāla tirgus komisija Viss arhīvs

Atlasīti: rezultāti
Dzēst parametrus

31.03.2017.

OP 2017/67.24

Apdrošinātāju un pārapdrošinātāju maksātspējas kapitāla prasības un pašu kapitāla aprēķināšanas normatīvie noteikumi

31.03.2017.

OP 2017/67.25

Grozījumi "Likviditātes prasību, to izpildes kārtības un likviditātes riska pārvaldīšanas normatīvajos noteikumos"

31.03.2017.

OP 2017/67.26

Grozījumi "Sūdzību par apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniekiem izskatīšanas normatīvajos noteikumos"

09.03.2017.

OP 2017/51.27

Grozījumi "Kredītiestādes maksātnespējas procesa administratora un likvidatora amata kandidātu atlases normatīvajos noteikumos"

03.02.2017.

OP 2017/27.6

Grozījumi "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāju pārskatu sagatavošanas noteikumos"

03.02.2017.

OP 2017/27.7

Grozījumi "Privāto pensiju fondu pārskatu sagatavošanas normatīvajos noteikumos"

03.02.2017.

OP 2017/27.8

Grozījumi "Informācijas par garantēto atlīdzību apkopošanas un sniegšanas normatīvajos noteikumos"

30.12.2016.

OP 2016/255.6

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska pārvaldības informācijas tehnoloģiju nodrošinājuma normatīvie noteikumi

28.12.2016.

OP 2016/253.7

Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku maksājumu apmēra Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai 2017. gadā noteikšanas un pārskatu iesniegšanas normatīvie noteikumi

27.12.2016.

OP 2016/252.7

Grozījumi "Krājaizdevu sabiedrību gada pārskata sagatavošanas normatīvajos noteikumos"

27.12.2016.

OP 2016/252.8

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska pārvaldības personālresursu un personāla apmācības nodrošināšanas normatīvie noteikumi

27.12.2016.

OP 2016/252.9

Grozījumi "Pārskata par segtajiem noguldījumiem sagatavošanas un maksājumiem noguldījumu garantiju fondā piemērojamo korekcijas koeficientu noteikšanas normatīvajos noteikumos"

20.12.2016.

OP 2016/248.4

Atļaujas izmantot kapitāla prasību aprēķinā iekšējos modeļus, pieejas un metodes saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 saņemšanas normatīvie noteikumi

08.12.2016.

OP 2016/239.20

Kapitāla un likviditātes pietiekamības novērtēšanas procesa izveides normatīvie noteikumi

05.12.2016.

OP 2016/236.17

Sadarbības ar trešajām personām un prasību darījuma attiecībām ar klientiem, kuru identifikācijā vai izpētē izmantoti trešās personas pakalpojumi, normatīvie noteikumi

05.12.2016.

OP 2016/236.18

Informācijas par kredītiestādes klientiem un to veiktajiem darījumiem apkopošanas un sniegšanas Finanšu un kapitāla tirgus komisijai normatīvie noteikumi

05.12.2016.

OP 2016/236.19

Grozījumi "Kredītiestāžu, ieguldījumu brokeru sabiedrību un ieguldījumu pārvaldes sabiedrību gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanas normatīvajos noteikumos"

05.12.2016.

OP 2016/236.20

Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrību un nedalībvalstu apdrošinātāju filiāļu gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanas normatīvie noteikumi

05.12.2016.

OP 2016/236.21

Grozījums "Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku pārskatu sagatavošanas normatīvajos noteikumos"

05.12.2016.

OP 2016/236.22

Grozījums "Apdrošinātāju publisko ceturkšņa pārskatu sagatavošanas normatīvajos noteikumos"

30.09.2016.

OP 2016/190.21

Grozījumi "Kredītiestādes maksātnespējas procesa administratora un likvidatora amata kandidātu atlases normatīvajos noteikumos"

27.09.2016.

OP 2016/187.13

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska pārvaldīšanas normatīvie noteikumi

05.09.2016.

OP 2016/171.2

Apdrošinātāju publisko ceturkšņa pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi

23.08.2016.

OP 2016/162.11

Grozījumi "Licenču kredītiestādes un krājaizdevu sabiedrības darbības veikšanai izsniegšanas, atsevišķu kredītiestāžu un krājaizdevu sabiedrību darbību reglamentējošo atļauju saņemšanas, dokumentu saskaņošanas un informācijas sniegšanas normatīvajos noteikumos"

23.08.2016.

OP 2016/162.12

Normatīvie noteikumi par kārtību, kādā ziņo par Regulas Nr. 596/2014 faktiskajiem vai iespējamiem pārkāpumiem

23.08.2016.

OP 2016/162.13

Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktās paziņojumiem par nozīmīgas līdzdalības iegūšanu vai zaudēšanu izmantojamās veidlapas apstiprināšanas normatīvie noteikumi

23.08.2016.

OP 2016/162.14

Paziņojuma par izcelsmes dalībvalsti veidlapas parauga apstiprināšanas normatīvie noteikumi

18.07.2016.

OP 2016/136.8

Grozījumi "Elektroniski sagatavoto pārskatu iesniegšanas normatīvajos noteikumos"

18.07.2016.

OP 2016/136.9

Grozījumi "Licenču maksājumu iestādes un elektroniskās naudas iestādes darbībai izsniegšanas, maksājumu iestādes un elektroniskās naudas iestādes reģistrācijas, iesniedzamo dokumentu un informācijas sniegšanas normatīvajos noteikumos"

12.07.2016.

OP 2016/132.6

Normatīvie noteikumi par alternatīvajiem snieguma rādītājiem

12.07.2016.

OP 2016/132.7

Uzraudzības finanšu pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi

12.07.2016.

OP 2016/132.8

Grozījumi "Slēgtā alternatīvo ieguldījumu fonda gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanas normatīvajos noteikumos"

12.07.2016.

OP 2016/132.9

Normatīvie noteikumi par Finanšu instrumentu tirgus likuma 60. panta pirmās daļas 3. punktā minēto finanšu instrumentu sarakstu

12.07.2016.

OP 2016/132.10

Normatīvie noteikumi par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Konsultatīvo finanšu un kapitāla tirgus padomi

14.04.2016.

OP 2016/72.11

Grozījumi "Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku maksājumu apmēra Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai 2016. gadā noteikšanas un pārskatu iesniegšanas normatīvajos noteikumos"

17.03.2016.

OP 2016/54.37

Apdrošinātāju un pārapdrošinātāju pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi

17.03.2016.

OP 2016/54.38

Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi

09.03.2016.

OP 2016/48.17

Normatīvie noteikumi par informācijas būtiskumu, aizsargājamu un konfidenciālu informāciju un par informācijas atklāšanas periodiskumu

09.03.2016.

OP 2016/48.18

Grozījumi "Apdrošinātāju un pārapdrošinātāju maksātspējas kapitāla prasības un pašu kapitāla aprēķināšanas normatīvajos noteikumos"

04.03.2016.

OP 2016/45.11

Klientu padziļinātās izpētes normatīvie noteikumi kredītiestādēm un licencētām maksājumu un elektroniskās naudas iestādēm. Precizējot iepriekš publicēto

02.02.2016.

OP 2016/22.7

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska pārvaldīšanas normatīvie noteikumi

15.01.2016.

OP 2016/10.6

Grozījums "Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku maksājumu apmēra Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai 2016. gadā noteikšanas un pārskatu iesniegšanas normatīvajos noteikumos"

12.01.2016.

OP 2016/7.4

Apdrošināšanas licenču izsniegšanas, atsevišķu apdrošinātāju darbību reglamentējošo atļauju saņemšanas, dokumentu saskaņošanas un informācijas sniegšanas normatīvie noteikumi

12.01.2016.

OP 2016/7.5

Pārapdrošināšanas licenču izsniegšanas, atsevišķu pārapdrošināšanas sabiedrības darbību reglamentējošo atļauju saņemšanas, dokumentu saskaņošanas un informācijas sniegšanas normatīvie noteikumi

11.01.2016.

OP 2016/6.7

Normatīvie noteikumi par tehnisko rezervju aprēķināšanas pamatprincipiem

11.01.2016.

OP 2016/6.8

Grozījumi "Normatīvajos noteikumos par apdrošināšanas sabiedrību un nedalībvalstu apdrošinātāju filiāļu saņemto sūdzību izskatīšanas, reģistrācijas un pārskatu par sūdzībām sagatavošanas kārtību"

11.01.2016.

OP 2016/6.9

Grozījums normatīvajos noteikumos "Paziņojumam par būtiskas līdzdalības iegūšanu vai palielināšanu kredītiestādē, apdrošināšanas sabiedrībā, pārapdrošināšanas sabiedrībā, regulētā tirgus organizētājā, Latvijas Centrālajā depozitārijā, ieguldījumu pārvaldes sabiedrībā, alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekā, maksājumu iestādē, elektroniskās naudas iestādē vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā pievienojamās informācijas saraksts"

11.01.2016.

OP 2016/6.10

Normatīvie noteikumi par darbības atjaunošanas plānā iekļaujamās informācijas saturu un tā iesniegšanas kārtību. Precizējot iepriekš publicēto

30.12.2015.

OP 2015/254.31

Klientu padziļinātās izpētes normatīvie noteikumi kredītiestādēm un licencētām maksājumu un elektroniskās naudas iestādēm

30.12.2015.

OP 2015/254.32

Grozījums "Klientu padziļinātās izpētes normatīvajos noteikumos"

Rādīt vairāk: Nākamie 5020
RĪKI
  • PASTĀSTI CITIEM
  • ABONĒ RSS
  • PAR DOKUMENTA IZDEVĒJU

Abonē RSS

RSS ir veids, kā sekot līdzi jaunākajai oficiālajā izdevumā publicētajai informācijai. Pievienojiet šo saiti savam RSS lasītājam, lai saņemtu jaunāko informāciju par oficiālajām publikācijām šajā sadaļā!
Saite

Finanšu un kapitāla tirgus komisija
Finanšu un kapitāla tirgus komisija publicē normatīvos noteikumus, ieteikumus un lēmumus, kā arī informāciju par kredītiestādes noguldītājiem garantētās atlīdzības izmaksas veidu un kārtību, laiku un vietu.
SKATĪT TIESĪBU AKTUS, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!