• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Ķekavas novada dome Viss arhīvs

22.02.2024.

OP 2024/38.30

Par Ķekavas novada pašvaldības 2024. gada budžetu

29.01.2024.

OP 2024/20.20

Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2021. gada 6. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 29/2021 "Par pašvaldības atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas, audžuģimenēm un aizbildņiem Ķekavas novadā"

03.01.2024.

OP 2024/2.9

Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2023. gada 22. februāra saistošajos noteikumos Nr. 4/2023 "Par sociālajiem pakalpojumiem Ķekavas novadā"

29.12.2023.

OP 2023/251.19

Par vizuālās informācijas izvietošanu publiskās vietās un pašvaldības nodevu Ķekavas novadā

27.12.2023.

OP 2023/249.15

Par Ķekavas novada pašvaldības kultūras un mākslas finansiālo atbalstu un naudas balvām

27.12.2023.

OP 2023/249.16

Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2023. gada 8. februāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2023 "Par Ķekavas novada pašvaldības 2023. gada budžetu"

05.12.2023.

OP 2023/235.19

Pašvaldības aģentūras "Ķekavas novada veselības un sociālās aprūpes centrs" maksas pakalpojumu cenrādis

30.11.2023.

OP 2023/232.50

Ķekavas novada pašvaldības iestādes "Pašvaldības aģentūra "Ķekavas novada veselības un sociālās aprūpes centrs"" nolikums

02.11.2023.

OP 2023/213.46

Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2023. gada 8. februāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2023 "Par Ķekavas novada pašvaldības 2023. gada budžetu"

21.09.2023.

OP 2023/183.20

Grozījumi Ķekavas novada domes 2023. gada 22. marta saistošajos noteikumos Nr. SN-TPD-2/2023 "Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa"

20.09.2023.

OP 2023/182.20

Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Ķekavas novada pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs

12.09.2023.

OP 2023/176.9

Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2021. gada 6. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 29/2021 "Par pašvaldības atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas, audžuģimenēm un aizbildņiem Ķekavas novadā"

06.09.2023.

OP 2023/172.28

Ķekavas novada pašvaldības jauniešu iniciatīvu projektu konkursa nolikums

06.09.2023.

OP 2023/172.29

Kārtība, kādā tiek piešķirtas Ķekavas novada pašvaldības sporta bāzes un izglītības iestāžu sporta infrastruktūra. Precizējot iepriekš publicēto

04.09.2023.

OP 2023/170.27

Pašvaldībai piederošās vai piekrītošās zemes izmantošanas personīgās palīgsaimniecības vajadzībām vai sakņu dārza ierīkošanai noteikumi

04.09.2023.

OP 2023/170.28

Kārtība, kādā tiek piešķirtas Ķekavas novada pašvaldības sporta bāzes un izglītības iestāžu sporta infrastruktūra

16.08.2023.

OP 2023/157.17

Grozījumi Ķekavas novada domes 2023. gada 22. marta saistošajos noteikumos Nr. SN-TPD-2/2023 "Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa"

15.08.2023.

OP 2023/156.28

Par Ķekavas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un/vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai

31.07.2023.

OP 2023/145.10

Kārtība, kādā Ķekavas novada pašvaldība kompensē vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem braukšanas izdevumus par sabiedriskā transporta izmantošanu

28.07.2023.

OP 2023/144.7

Grozījums Ķekavas novada pašvaldības 2021. gada 6. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 30/2021 "Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi"

28.06.2023.

OP 2023/123.44

Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2023. gada 8. februāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2023 "Par Ķekavas novada pašvaldības 2023. gada budžetu"

28.06.2023.

OP 2023/123.45

Par Ķekavas novada domes 2009. gada 24. novembra saistošo noteikumu Nr. SN-TPD-186/2009 "Par detālplānojuma nekustamam īpašumam "Ābranti (2. kārta)" Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā apstiprināšanu ar Ķekavas novada domes saistošajiem noteikumiem" atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā par nekustamo īpašumu "Ābranti", kadastra numurs 8070 008 0692, Vimbukrogā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

21.06.2023.

OP 2023/119.41

Pabalsti Ķekavas novadā, neizvērtējot materiālo situāciju

07.06.2023.

OP 2023/109.20

Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2021. gada 18. augusta saistošajos noteikumos Nr. 19/2021 "Sociālās palīdzības pabalsti Ķekavas novadā"

05.06.2023.

OP 2023/107.31

Ķekavas novada fizisko personu un nevalstisko organizāciju publiskas infrastruktūras izveides projektu atbalsta konkursa nolikums

17.05.2023.

OP 2023/93.8

Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2023. gada 8. februāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2023 "Par Ķekavas novada pašvaldības 2023. gada budžetu"

31.03.2023.

OP 2023/65.33

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa

27.03.2023.

OP 2023/61.21

Ķekavas novada pašvaldības līdzdalības budžeta projektu ideju konkursa nolikums

09.03.2023.

OP 2023/49.26

Par sociālajiem pakalpojumiem Ķekavas novadā

01.03.2023.

OP 2023/43.16

Par pašvaldības atbalsta vai kompensācijas piešķiršanas un izmaksas kārtību norēķiniem ar privāto izglītības iestādi vai bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju

01.03.2023.

OP 2023/43.17

Par līdzfinansējumu privātām vispārējās pamatizglītības iestādēm

17.02.2023.

OP 2023/35.12

Par Ķekavas novada pašvaldības 2023. gada budžetu

16.02.2023.

OP 2023/34.28

Par lokālplānojuma projekta teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajos īpašumos Pavasara ielā 36 un 38, Baložos, Ķekavas novadā apstiprināšanu

04.01.2023.

OP 2023/3.3

Par Ķekavas novada pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas īres maksas noteikšanas kārtību

30.12.2022.

OP 2022/253.16

Par kārtību, kādā Ķekavas novada pašvaldība piešķir stipendijas studentiem, kuri studē pašvaldības atbalstītās izglītības programmās, darbam izglītības iestādēs

21.12.2022.

OP 2022/247.15

Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras nolikums

21.12.2022.

OP 2022/247.16

Pašvaldības aģentūras "Ķekavas sociālās aprūpes centrs" maksas pakalpojumu cenrādis

21.12.2022.

OP 2022/247.17

Par Ķekavas novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību

19.12.2022.

OP 2022/245.33

Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2022. gada 3. februāra saistošajos noteikumos Nr. 2/2022 "Par Ķekavas novada pašvaldības 2022. gada budžetu"

16.12.2022.

OP 2022/244.54

Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Ķekavas novadā

16.12.2022.

OP 2022/244.55

Par lokālplānojuma projekta teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā "Mežgravas", Baldones pagastā, Ķekavas novadā apstiprināšanu

29.11.2022.

OP 2022/231.15

Ķekavas novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi

15.11.2022.

OP 2022/222.10

Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu Ķekavas novadā

03.11.2022.

OP 2022/214.3

Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis

01.11.2022.

OP 2022/212.6

Grozījumi Ķekavas novada domes 2021. gada 18. augusta saistošajos noteikumos Nr. 19/2021 "Sociālās palīdzības pabalsti Ķekavas novadā"

01.11.2022.

OP 2022/212.7

Par vizuālās informācijas izvietošanu publiskās vietās un pašvaldības nodevu Ķekavas novadā

26.10.2022.

OP 2022/208.17

Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2022. gada 1. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 13/2022 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Ķekavas novadā"

24.10.2022.

OP 2022/206.26

Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2021. gada 8. septembra saistošajos noteikumos Nr. 21/2021 "Pabalsti Ķekavas novadā, neizvērtējot materiālo situāciju"

24.10.2022.

OP 2022/206.27

Grozījums Ķekavas novada pašvaldības 2021. gada 22. septembra saistošajos noteikumos Nr. 25/2021 "Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Ķekavas novadā"

20.10.2022.

OP 2022/204.58

Kārtība, kādā izsniedz atļauju vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Ķekavas novadā. Precizējot iepriekš publicēto

Rādīt vairāk: Nākamie 5020
RĪKI
  • SEKO LĪDZI
  • PASTĀSTI CITIEM
  • ABONĒ RSS
  • PAR ŠO GRUPU

Abonē RSS

RSS ir veids, kā sekot līdzi jaunākajai oficiālajā izdevumā publicētajai informācijai. Pievienojiet šo saiti savam RSS lasītājam, lai saņemtu jaunāko informāciju par oficiālajām publikācijām šajā sadaļā!
Saite
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!