• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ķekavas novada domes 2024. gada 24. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 12/2024 "Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2023. gada 24. maija saistošajos noteikumos Nr. 7/2023 "Pabalsti Ķekavas novadā, neizvērtējot materiālo situāciju"". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 21.05.2024., Nr. 97 https://www.vestnesis.lv/op/2024/97.8

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ķekavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 13/2024

Kārtība, kādā reģistrējami un izskatāmi iesniegumi par izglītojamā uzņemšanu Ķekavas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 1. klasē

Vēl šajā numurā

21.05.2024., Nr. 97

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ķekavas novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 12/2024

Pieņemts: 24.04.2024.

OP numurs: 2024/97.8

2024/97.8
RĪKI

Ķekavas novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 3 Pēdējās nedēļas laikā 3 Visi

Ķekavas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 12/2024

2024. gada 24. aprīlī

Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2023. gada 24. maija saistošajos noteikumos Nr. 7/2023 "Pabalsti Ķekavas novadā, neizvērtējot materiālo situāciju"

Apstiprināti ar Ķekavas novada domes
2024. gada 24. aprīļa sēdes lēmumu Nr. 13 (prot. Nr. 10)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
44. panta otro daļu

Izdarīt Ķekavas novada pašvaldības 2023. gada 24. maija saistošajos noteikumos Nr. 7/2023 "Pabalsti Ķekavas novadā, neizvērtējot materiālo situāciju" šādus grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Ķekavas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) pabalstu veidus, apmērus, piešķiršanas un izmaksas kārtību, kā arī lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību, kuri tiek piešķirti kā pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas.".

2. Izteikt saistošo noteikumu 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Tiesības saņemt noteikumos paredzētos pašvaldības pabalstus ir personām, kuras savu dzīvesvietu ir deklarējušas Ķekavas novada administratīvajā teritorijā, ja noteikumos nav noteikts citādi.".

3. Izteikt saistošo noteikumu 4.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.2. iesniegumu pašvaldības pabalsta saņemšanai var iesniegt tas vecāks, kurš ir deklarējis savu dzīvesvietu Ķekavas novada administratīvajā teritorijā saskaņā ar noteikumu 4.1. apakšpunktu, ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešu laikā pēc bērna piedzimšanas. Ja persona objektīvu iemeslu dēļ nokavējusi pabalsta pieprasīšanas termiņu, Sociālais dienests, izvērtējot konkrētos apstākļus, ir tiesīgs pieņemt lēmumu par pabalsta piešķiršanu.".

4. Izteikt saistošo noteikumu 5.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.2. pašvaldības pabalstu apbedīšanai piešķir 250,00 euro apmērā.".

5. Svītrot saistošo noteikumu 5.6. apakšpunktu.

6. Izteikt saistošo noteikumu 6.1., 6.2. apakšpunktu un 7. punktu šādā redakcijā:

"6.1. pašvaldības pabalsts 3,00 euro dienā ambulatorās terapijas pasākumiem tuberkulozes slimniekiem:

6.1.1. pašvaldības pabalsta saņemšanai jāiesniedz ārsta izziņa par pabalsta nepieciešamību ambulatorās ārstēšanās laikā;

6.1.2. pašvaldības pabalstu izmaksā par faktisko ambulatorās ārstēšanās laiku, iesniedzot izziņu par apmeklējumu iepriekšējā mēnesī;

6.2. Ikmēneša pašvaldības pabalsts līdz 150,00 euro apmērā pacientiem ar hronisku nieru slimību, kuriem nepieciešama dialīze:

6.2.1. pašvaldības pabalsta saņemšanai jāiesniedz ārsta izziņa par dialīzes nepieciešamību;

6.2.2. pašvaldības pabalstu piešķir uz 6 (sešiem) kalendāra mēnešiem.

7. Pašvaldības pabalsts bērniem, kuriem noteikta invaliditāte:

7.1. pašvaldības pabalsts bērniem, kuriem noteikta invaliditāte, nepārsniedzot 500,00 euro kalendāra gadā, saņemot pakalpojumus ārstniecības iestāžu reģistrā esošā, sertificētā institūcijā vai pie sociālai rehabilitācijai atbilstošu sertificētu pakalpojumu sniedzēja, ja bērns saņem medicīnisko rehabilitāciju vai sociālo rehabilitāciju, vai pabalstu kompleksai terapijai, tai skaitā medikamentu iegādei, kas nepieciešami ar invaliditāti saistīto saslimšanu ārstēšanai;

7.2. pašvaldības pabalsta saņemšanai jāiesniedz:

7.2.1. iesniegums;

7.2.2. ārsta izsniegta izziņa par rehabilitācijas pakalpojuma vai medikamentu lietošanas nepieciešamību;

7.2.3. ārstniecības iestādes vai sertificēta speciālista izrakstīts rēķins vai čeki ar rekvizītiem (bērna vārds, uzvārds, personas kods) par medicīnisko vai sociālo rehabilitāciju, komplekso terapiju vai medikamentu iegādi ne vēlāk kā 6 (sešu) mēnešu laikā no izdevumu rašanās brīža;

7.3. apmaksa par saņemto rehabilitācijas pakalpojumu vai medikamentu iegādi tiek veikta 10 (desmit) darba dienu laikā;

7.4. iesniegumu par pabalsta piešķiršanu pieņem līdz kalendāra gada 20. decembrim.".

7. Izteikt saistošo noteikumu 12.1., 12.2. un 12.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.1. pabalstu sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai piešķir klientam individuālās sociālās rehabilitācijas procesā mērķiem, kam nav paredzēti citi noteikumos noteiktie pabalsti;

12.2. sociālā darba speciālists, pēc klienta individuālo vajadzību un resursu izvērtēšanas, izstrādā individuālo sociālās rehabilitācijas plānu;

12.3. pabalstu sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai vienai personai piešķir līdz 500,00 euro kalendāra gadā.".

8. Papildināt saistošos noteikumus ar 12.1 punktu šādā redakcijā:

"12.1 Pašvaldības pabalsts aizgādnībā esošo personu aizgādņiem:

12.11. tiesības saņemt pašvaldības pabalstu ir personai, kuru pašvaldības iestāde "Ķekavas novada bāriņtiesa" (turpmāk – Bāriņtiesa) ir iecēlusi par aizgādni vai pagaidu aizgādni (turpmāk – aizgādnis) pilngadīgai personai, kurai tiesa ir ierobežojusi rīcībspēju vai nodibinājusi pagaidu aizgādnību (turpmāk – aizgādnībā esoša persona), ja aizgādnis vai pagaidu aizgādnis nesaņem pabalstu par aizgādnībā esošu personu citā pašvaldībā;

12.12. pašvaldības pabalsta apmērs aizgādnim par katru aizgādnībā esošo personu ir 30,00 euro mēnesī vai 15,00 euro mēnesī, ja aizgādnībā esoša persona saņem pakalpojumu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai specializētajā ārstniecības iestādē personām ar garīga rakstura traucējumiem;

12.13. aizgādnībā esošas personas divu vai vairāk aizgādņu gadījumā pabalstu izmaksā vienam aizgādnim;

12.14. pabalsta saņemšanai aizgādnis iesniedz Sociālajam dienestam iesniegumu par pabalsta piešķiršanu;

12.15. papildu informāciju lēmuma pieņemšanai par pabalsta piešķiršanu Sociālais dienests iegūst no Bāriņtiesas;

12.16. viena mēneša laikā no visu dokumentu saņemšanas Sociālais dienests pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu, vai par atteikumu piešķirt pabalstu, norādot atteikuma pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas kārtību;

12.17. pabalstu piešķir no dienas, kad aizgādnis iesniedzis iesniegumu par pabalsta piešķiršanu;

12.18. pabalstu par iepriekšējo mēnesi izmaksā līdz nākamā mēneša 15. datumam, pārskaitot uz aizgādņa iesniegumā norādīto kredītiestādes norēķinu kontu;

12.19. pabalstu par nepilnu mēnesi izmaksā proporcionāli dienu skaitam mēnesī;

12.110. aizgādnim, kuram piešķirts pabalsts, ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā rakstveidā informēt Sociālo dienestu, ja aizgādnībā esošā persona:

12.110.1. saņem pakalpojumu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai specializētajā ārstniecības iestādē personām ar garīga rakstura traucējumiem;

12.110.2. atgriezusies dzīvesvietā no ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas vai no specializētās ārstniecības iestādes personām ar garīga rakstura traucējumiem;

12.110.3. mirusi;

12.111. ja aizgādnis neinformē Sociālo dienestu par noteikumu 12.1 10. apakšpunktā minētajiem apstākļiem un turpināja saņemt pabalstu, viņam ir pienākums atmaksāt pašvaldībai nepamatoti saņemtā pabalsta summu, pretējā gadījumā to piedzen tiesas ceļā;

12.112. pabalsta izmaksu pārtrauc vai izbeidz, ja:

12.112.1. aizgādnis vai aizgādnībā esoša persona ir mirusi;

12.112.2. Bāriņtiesa pieņem lēmumu par aizgādņa atcelšanu, atstādināšanu vai atlaišanu no aizgādņa pienākumu pildīšanas;

12.112.3. tiesa aizgādnībā esošajai personai atceļ rīcībspējas ierobežojumu, izbeidz pagaidu aizgādnību vai beidzies tiesas nolēmuma darbības termiņš par pagaidu aizgādnības nodibināšanu;

12.113. Bāriņtiesa 3 (trīs) darba dienu laikā rakstveidā informē Sociālo dienestu par noteikumu 12.112.2. apakšpunktā minētā lēmuma pieņemšanu;

12.114. pabalstu par mēnesi, kurā tā izmaksa pārtraukta, vai izbeigta noteikumu 12.1 12. apakšpunktā minētajos gadījumos, izmaksā proporcionāli dienu skaitam mēnesī no noteikumu 12.12. apakšpunktā noteiktā pabalsta apmēra.".

Ķekavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks
izglītības un sporta lietu jautājumos A. Vītols

 

Saistošo noteikumu Nr. 12/2024 "Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2023. gada 24. maija saistošajos noteikumos Nr. 7/2023 "Pabalsti Ķekavas novadā, neizvērtējot materiālo situāciju""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Norādāmā informācija

1. Mērķis un nepieciešamības pamatojums 1. Pašvaldību likuma 44. panta otrā daļa noteic, ka dome var izdot saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot likumos vai Ministru kabineta noteikumos paredzēto funkciju izpildes kārtību.

2. Ar grozījumiem Ķekavas novada pašvaldības 2023. gada 24. maija saistošajos noteikumos Nr. 7/2023 "Pabalsti Ķekavas novadā, neizvērtējot materiālo situāciju" (turpmāk – saistošie noteikumi Nr. 7/2023) tiek palielināti pabalstu apmēri šādiem pašvaldības pabalstiem:

1) pašvaldības pabalsta apbedīšanai apmērs tiek palielināts no 200,00 euro uz 250,00 euro;

2) pašvaldības pabalsta ambulatorās terapijas pasākumiem tuberkulozes slimniekiem apmērs tiek palielināts no 2,00 euro dienā uz 3,00 euro dienā;

3) ikmēneša pašvaldības pabalsta pacientiem ar hronisku nieru slimību, kuriem nepieciešama dialīze, apmērs tiek palielināts no līdz 100,00 euro uz līdz 150,00 euro;

4) pašvaldības pabalsta bērniem, kuriem noteikta invaliditāte, apmērs tiek palielināts no 300,00 euro kalendāra gadā uz 500,00 euro kalendāra gadā;

5) pabalsta sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai apmērs tiek palielināts no 300,00 euro kalendāra gadā uz 500,00 euro kalendāra gadā.

3. Ar grozījumiem saistošie noteikumi Nr. 7/2023 tiek papildināti ar 7.4. apakšpunktu, kurā tiek noteikts, ka iesniegumu par noteikumu 7. punktā noteikto pabalstu pieņem līdz kalendāra gada 20. decembrim, lai iesniegumu varētu apstrādāt un pabalstu izmaksāt līdz attiecīgā gada 31. decembrim.

4. Ar grozījumiem saistošo noteikumu Nr. 7/2023 12.1. apakšpunktā tiek noteikts, ka pabalstu sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai piešķir klientam individuālās sociālās rehabilitācijas procesā mērķiem, kam nav paredzēti citi noteikumos noteiktie pabalsti.

5. Saistošie noteikumi Nr. 7/2023 tiek papildināti ar jaunu punktu – 12.1 Pašvaldības pabalstu aizgādnībā esošo personu aizgādņiem.

Saskaņā ar Civillikuma 355. pantu aizgādņus pār pilngadīgajiem pēc tiesas sprieduma ieceļ attiecīgā bāriņtiesa. Bāriņtiesa par aizgādni var iecelt personas izraudzīto aizgādni, aizgādnībā nododamā laulāto vai kādu no tuvākajiem radiniekiem.

Diemžēl ne visām personām, kurām ar tiesas lēmumu nodibināta pagaidu aizgādnība vai kurām tiesa ierobežojusi rīcībspēju garīga rakstura vai citu veselības traucējumu vai izšķērdīgas dzīves, kā arī alkohola vai citu apreibinošu vielu pārmērīgas lietošanas dēļ, ir laulātais vai tuvs radinieks vai arī iepriekš minētās personas nevar uzņemties aizgādņa pienākumus savas veselības vai citu iemeslu dēļ.

Aizgādnis arī no valsts nesaņem atlīdzību par aizgādņa pienākumu pildīšanu.

Lai motivētu personas uzņemties aizgādņa pienākumus un atbalstītu personas, kuras bāriņtiesa ir iecēlusi par aizgādņiem pilngadīgai personai un kuras apzinīgi pilda savus pienākumus, pašvaldība ir noteikusi materiālā atbalsta veidu – pašvaldības pabalstu aizgādnībā esošo personu aizgādņiem.

Minēto pašvaldības pabalstu ir tiesības saņemt personai, kuru pašvaldības iestāde "Ķekavas novada bāriņtiesa" (turpmāk – Bāriņtiesa) ir iecēlusi par aizgādni vai pagaidu aizgādni (turpmāk – aizgādnis) pilngadīgai personai, kurai tiesa ir ierobežojusi rīcībspēju vai nodibinājusi pagaidu aizgādnību (turpmāk – aizgādnībā esoša persona), ja aizgādnis vai pagaidu aizgādnis nesaņem pabalstu par aizgādnībā esošu personu citā pašvaldībā.

Pašvaldības pabalsta apmērs aizgādnim par katru aizgādnībā esošo personu ir 30,00 euro mēnesī vai 15,00 euro mēnesī, ja aizgādnībā esoša persona saņem pakalpojumu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai specializētajā ārstniecības iestādē personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Pašvaldības pabalsts aizgādnībā esošo personu aizgādņiem ir pašvaldības brīvprātīgā iniciatīva atbilstoši Pašvaldību likuma 5. pantam.

6. Ņemot vērā VARAM norādījumus, saistošo noteikumu Nr. 7/2023 1. punkts tiek papildināts ar vārdiem "kuri tiek piešķirti, kā pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas".

7. Ņemot vērā VARAM norādījumus, saistošo noteikumu Nr. 7/2023 4.2. apakšpunktā tiek svītroti vārdi "uzrādot bērna dzimšanas apliecības oriģinālu" un svītrots 5.6.1. apakšpunkts, jo vienotās pašvaldību sistēmas (VPS) Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas lietojumprogramma (SOPA) ir pieslēgta vairākām informācijas sistēmām (piemēram, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) informācijas sistēmai, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistram), līdz ar to informācijai par personas dzimšanu un/vai nāvi ir jābūt pieejamai pašvaldības lietojumprogrammā SOPA.

8. Ņemot vērā VARAM norādījumus, saistošo noteikumu Nr. 7/2023 4.2. apakšpunktā tiek svītroti vārdi "un bērna vecāka personas apliecinošu dokumentu" un svītrots 5.6.2. apakšpunkts, jo privātpersonai, iesniedzot iesniegumu elektroniski, nevarēs tikt nodrošināta prasība par personas apliecinoša dokumenta uzrādīšanu. Iesniegumu likuma 3. panta trešā daļa nosaka, ka iesniegumu var iesniegt rakstveidā, elektroniskā veidā vai izteikt mutvārdos. Savukārt saskaņā ar Oficiālās elektroniskās adreses likuma 5. panta otro daļu Oficiālo elektronisko adresi var izmantot Fizisko personu reģistrā reģistrēta fiziskā persona no 14 gadu vecuma. Atbilstoši 12. panta pirmajai daļai, ja ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts, valsts iestāde un privātpersona sazinās elektroniski un elektronisko dokumentu nosūta, izmantojot oficiālo elektronisko adresi.

2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu īstenošanas fiskālās ietekmes prognoze uz Ķekavas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) budžetu:

1. samazina vai palielina ieņēmumu daļu – nav attiecināms;

2. samazina vai palielina izdevumu daļu – 2024. gada budžetā saistošajos noteikumos paredzētajiem pabalstiem nepieciešami 41 125,00 euro, jo:

1) pašvaldības pabalstam apbedīšanai – 12 500 euro;

2) pašvaldības pabalstam ambulatorās terapijas pasākumiem tuberkulozes slimniekiem – 1825,00 euro;

3) ikmēneša pašvaldības pabalstam pacientiem ar hronisku nieru slimību, kuriem nepieciešama dialīze – 4800,00 euro;

4) pašvaldības pabalstam bērniem, kuriem noteikta invaliditāte – 10 000,00 euro;

5) pabalstam sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai- 3000,00 euro;

6) pašvaldības pabalstam aizgādnībā esošo personu aizgādņiem – 9000,00 euro.

3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenci Sociālā ietekme – plānots, ka saistošie noteikumi pozitīvi ietekmēs mērķgrupu, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums. Saistošie noteikumi veicinās finansiāli labvēlīgāku stāvokli un samazinās nevienlīdzību, kā arī uzlabos iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Ietekme uz vidi – nav paredzēta.

Ietekme uz iedzīvotāju veselību – iespējams uzlabosies.

Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā – nav paredzēta.

Ietekme uz konkurenci – nav paredzēta.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām Visas personas, kuras skar šo noteikumu piemērošana, var vērsties Ķekavas novada sociālajā dienestā (turpmāk – Sociālais dienests).

Sociālā dienesta pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt pašvaldībā pašvaldības nolikumā noteiktā kārtībā.

Pašvaldības nolikumā noteiktā kārtībā pieņemtu lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Saistošie noteikumi tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un ievietoti pašvaldības mājaslapā.

Administratīvo procedūru izmaksas nav paredzētas.

5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem Saistošie noteikumi izstrādāti Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 9. punktā noteiktajai pašvaldības funkcijai nodrošināt iedzīvotājiem atbalstu sociālo problēmu risināšanā, kā arī iespēju saņemt sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus, kā arī Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 11. punktā noteiktajai pašvaldības funkcijai īstenot bērnu un aizgādnībā esošo personu tiesību un interešu aizsardzību.

Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darba vietas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci.

6. Informācija par izpildes nodrošināšanu Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Sociālais dienests.

Nav paredzēta jaunu institūciju izveide, esošo likvidācija, reorganizācija, vai jaunu darba vietu izveide.

7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšana Saistošie noteikumi ir piemēroti iecerētā mērķa sasniegšanas nodrošināšanai un paredz tikai to, kas ir vajadzīgs minētā mērķa sasniegšanai.

Pašvaldības izraudzītie līdzekļi ir leģitīmi un rīcība ir atbilstoša augstākstāvošiem normatīviem aktiem.

8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām Saistošo noteikumu projektu izstrādājis Sociālais dienests.

Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav veiktas konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām.

Saistošo noteikumu projekts tika publicēts pašvaldības mājas lapā sabiedrības viedokļa noskaidrošanai no 13.03.2024. līdz 27.03.2024.

25.03.2024. no Ķekavas novada bāriņtiesas tika saņemts priekšlikums saistošo noteikumu 12.1 punktu izteikt šādā redakcijā:

"12.11. tiesības saņemt pašvaldības pabalstu ir personai, kuru bāriņtiesa ir iecēlusi par aizgādni vai pagaidu aizgādni (turpmāk – aizgādnis) pilngadīgai personai, kurai tiesa ir ierobežojusi rīcībspēju vai nodibinājusi pagaidu aizgādnību (turpmāk – aizgādnībā esoša persona), ja:

12.11.1. aizgādnībā esošas personas deklarētā un faktiskā dzīvesvieta ir Ķekavas novada administratīvajā teritorijā;

12.11.2. aizgādnībā esošas personas deklarētā dzīvesvieta bija Ķekavas novada administratīvajā teritorijā līdz pakalpojuma saņemšanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai specializētajā ārstniecības iestādē personām ar garīga rakstura traucējumiem."

1. Priekšlikums, ka tiesības saņemt pašvaldības pabalstu ir personai, kuru par aizgādni vai pagaidu aizgādni ir iecēlusi jebkuras administratīvās teritorijas bāriņtiesa, ne tikai, ja personu par aizgādni vai pagaidu aizgādni ir iecēlusi Ķekavas novada bāriņtiesa. Tādējādi Ķekavas novada pašvaldība sniegtu atbalstu aizgādņiem vai pagaidu aizgādņiem, kuri izvēlējušies Ķekavas novadu par piemērotāko un labāko dzīvesvietu aizgādnībā esošo personu aprūpei, sociālo pakalpojumu saņemšanai un integrēšanai sabiedrībā.

Ietekme uz Ķekavas novada pašvaldības budžetu šajā gadījumā nebūtu liela, jo šobrīd Ķekavas novadā šādam kritērijam atbilst viena ilgstoši dzīvojoša persona ar ierobežotu rīcībspēju, kurai tiek nodrošināta aprūpe mājās, bet lēmumu par aizgādņa iecelšanu pieņēmusi citas administratīvās teritorijas bāriņtiesa pirms 15 gadiem.

Iepriekšminēto priekšlikumu Sociālais dienests neņem vērā.

Finansiāla atbalsta nodrošināšana aizgādņiem ir pašvaldības brīvprātīga iniciatīva, attiecīgi pašvaldība savos saistošajos noteikumos var noteikt kritērijus šāda atbalsta saņemšanai.

Ķekavas novada pašvaldība, samērā ar sava budžeta iespējām, nosaka kritēriju, ka pašvaldības pabalstu piešķir personai, kuru pašvaldības iestāde "Ķekavas novada bāriņtiesa" ir iecēlusi par aizgādni vai pagaidu aizgādni.

Norādāms, ka ne visās Latvijas pašvaldībās ir pabalsts aizgādnībā esošu personu aizgādņiem, un pastāv varbūtība, ka aizgādnībā esošai personai mainot deklarēto dzīvesvietu, tās aizgādnis vai pagaidu aizgādnis var zaudēt šo atbalsta veidu.

Saistošajos noteikumos ietvertais nosacījums ir labvēlīgs aizgādņiem un pagaidu aizgādņiem, jo tie tiks atbalstīti, turpinot saņemot pašvaldības pabalstu, arī tādā gadījumā, ja aizgādnībā esoša persona mainīs savu deklarēto dzīves vietu uz citu administratīvo teritoriju, piemēram, tiks ievietota ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, kas atrodas citā pašvaldības administratīvajā teritorijā.

2. Priekšlikums, ka, lai saņemtu pašvaldības pabalstu, ne tikai aizgādnībā esošas personas deklarētai, bet arī faktiskai dzīvesvietai ir jābūt Ķekavas novada administratīvajā teritorijā.

Iepriekšminēto priekšlikumu Sociālais dienests neņem vērā, jo, lai pārbaudītu aizgādnībā esošas personas faktisko dzīvesvietu, Sociālajam dienestam ir nepieciešami papildus cilvēkresursi, šāds pienākums ir papildus administratīvais slogs.

3. Priekšlikums 12.11.2. apakšpunktu papildināt ar "specializēto ārstniecības iestādi personām ar garīga rakstura traucējumiem".

Papildinot saistošo noteikumu 12.11.2. apakšpunktu, nosakot, ka pabalsts aizgādņiem tiek piešķirts arī tad, ja aizgādnībā esošas personas deklarētā dzīvesvieta bija Ķekavas novada administratīvajā teritorijā līdz pakalpojuma saņemšanai specializētajā ārstniecības iestādē personām ar garīga rakstura traucējumiem, tiks atbalstīti aizgādņi, kuriem savu aizgādājamo aprūpe ir jānodrošina šajās iestādēs un pastāv risks ilgstoša pakalpojuma saņemšanas gadījumā zaudēt deklarēto dzīvesvietu Ķekavas novada administratīvajā teritorijā, bet ārstniecības iestādes neļauj deklarēt dzīvesvietu ārstniecības iestādē.

Iepriekš minēto priekšlikumu Sociālais dienests ņem vērā un atbilstoši priekšlikumam papildina attiecīgos saistošo noteikumu punktus.

Ķekavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks
izglītības un sporta lietu jautājumos A. Vītols

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!