• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija / Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija Viss arhīvs

27.06.2024.

OP 2024/123.30

Par Ropažu novada pašvaldības domes 2024. gada 20. marta saistošo noteikumu Nr. 14/24 "Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem Berģu ciema teritorijai Divupes ielas apkaimē, Berģos, Garkalnes pagastā, Ropažu novadā teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa" darbības apturēšanu

02.11.2023.

OP 2023/213A.1

Par Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja Aleksandra Bartaševiča atstādināšanu no amata pienākumu pildīšanas

16.02.2023.

OP 2023/34.23

Par vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra 2022. gada 22. marta rīkojuma Nr. 1-2/2224 "Par Rīgas domes 2021. gada 15. decembra saistošo noteikumu Nr. 103 "Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi" darbības apturēšanu" atcelšanu

24.03.2022.

OP 2022/59.31

Par Rīgas domes 2021. gada 15. decembra saistošo noteikumu Nr. 103 "Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi" darbības apturēšanu

22.12.2021.

OP 2021/247.1

Par Ķekavas novada domes 2021. gada 8. septembra saistošo noteikumu Nr. 22/2021 "Par azartspēļu organizēšanu Ķekavas novadā" darbības apturēšanu

17.12.2021.

OP 2021/244A.1

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 2021. gada 30. septembra saistošo noteikumu Nr. 38 "Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 12. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā"" darbības apturēšanu

12.03.2021.

OP 2021/50.7

Par Līvānu novada domes 2020. gada 26. novembra saistošo noteikumu Nr. 14 "Līvānu pilsētas sabiedriskā centra teritorijas, kurā tiek aizliegtas azartspēļu un izložu organizēšanas vietas, izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi" darbības apturēšanu

26.02.2021.

OP 2021/40.10

Par Ikšķiles novada domes priekšsēdētāja Induļa Trapiņa atstādināšanu no amata pienākumu pildīšanas

09.07.2020.

OP 2020/130.4

Par Ķekavas novada domes 2020. gada 2. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 11/2020 "Ķekavas novada teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa" darbības apturēšanu

03.06.2020.

OP 2020/106.13

Par Salacgrīvas novada domes 2020. gada 19. februāra saistošo noteikumu Nr. 4 "Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa" darbības apturēšanu

12.05.2020.

OP 2020/90.5

Par sociālās un fiziskās distancēšanās nodrošināšanu sapulcēs, gājienos un piketos

14.01.2020.

OP 2020/9.3

Par Mārupes novada domes 2019. gada 25. septembra saistošo noteikumu Nr. 19/2019 "Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014.-2026. gadam ar 2019. gada grozījumiem Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa" darbības apturēšanu

12.12.2019.

OP 2019/250.25

Par Jelgavas novada domes 2019. gada 28. augusta saistošo noteikumu Nr. 6 "Jelgavas novada teritorijas plānojuma 2019.–2033. gadam Jelgavas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa" darbības apturēšanu

12.12.2019.

OP 2019/250.26

Par Rīgas domes 2019. gada 29. novembra saistošo noteikumu Nr. 87 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rīgas pilsētā" 8.4. apakšpunkta un 11. punkta darbības apturēšanu

21.11.2019.

OP 2019/235.43

Par Ogres novada domes 2019. gada 15. augusta saistošo noteikumu Nr. 13/2019 "Lokālplānojums zemes vienībām ar kad. apz. 74680110081, un 74680110083, Madlienas pag., Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu olu un olu produktu ražotnes izveides vajadzībām. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa" darbības apturēšanu

07.05.2019.

OP 2019/89.3

Par Jelgavas novada pašvaldības nolikuma "Par Jelgavas novada iedzīvotāju aptaujas organizēšanu" darbības apturēšanu

26.04.2019.

OP 2019/84.12

Par Ikšķiles novada iedzīvotāju aptaujas "Ikšķiles novada balsojums" nolikuma darbības apturēšanu

05.04.2019.

OP 2019/69.13

Par Rīgas domes priekšsēdētāja Nila Ušakova atstādināšanu no amata pienākumu pildīšanas

01.04.2019.

OP 2019/65.3

Par Līgatnes novada domes 2018.gada 27.decembra saistošo noteikumu Nr.18/17 "Lokālplānojums zemes vienībai Ainavu ielā 2, Līgatnē, Līgatnes novadā" darbības apturēšanu

24.07.2018.

OP 2018/145.1

Par vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra 2017.gada 5.decembra rīkojuma Nr.1-2/187 "Par Lielvārdes novada domes 2017.gada 21.jūnija lēmuma Nr.287 "Par Lielvārdes novada domes pastāvīgo komiteju locekļu ievēlēšanu" (protokols Nr.12, 3.punkts) darbības apturēšanu" atcelšanu

24.07.2018.

OP 2018/145.2

Par vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra 2018.gada 8.maija rīkojuma Nr.1-2/4027 "Par Ķekavas novada domes 2018.gada 1.marta lēmuma Nr.4 "Par grozījumiem Ķekavas novada domes 2017.gada 16.augusta lēmumā Nr.3.§ "Par Ķekavas novada domes pastāvīgo komiteju ievēlēšanu"" darbības apturēšanu" atcelšanu

19.07.2018.

OP 2018/142.33

Par vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra 2017.gada 3.augusta rīkojuma Nr.1-2/125 "Par Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 19.jūnija lēmuma Nr.324 "Par pastāvīgajām deputātu komitejām" (protokols Nr.12, 4.punkts) darbības apturēšanu" atcelšanu

14.05.2018.

OP 2018/93.5

Par Ķekavas novada domes 2018.gada 1.marta lēmuma Nr.4 "Par grozījumiem Ķekavas novada domes 2017.gada 16.augusta lēmumā Nr.3.§ "Par Ķekavas novada domes pastāvīgo komiteju ievēlēšanu"" darbības apturēšanu

11.05.2018.

OP 2018/92.5

Par Rēzeknes pilsētas domes 2014.gada 11.jūlija saistošo noteikumu Nr.45 "Grozījumi 2005.gada 1.septembra Rēzeknes pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.13 "Rēzeknes pilsētas pašvaldības nolikums"" darbības apturēšanu, Rēzeknes pilsētas domes 2014.gada 10.oktobra saistošo noteikumu Nr.48 "Grozījumi 2005.gada 1.septembra Rēzeknes pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.13 "Rēzeknes pilsētas pašvaldības nolikums"" darbības apturēšanu un 2005.gada 1.septembra saistošo noteikumu Nr.13 "Rēzeknes pilsētas pašvaldības nolikums" 69.punkta darbības apturēšanu

27.03.2018.

OP 2018/62.6

Par Rīgas domes 2018.gada 1.marta saistošo noteikumu Nr.25 "Grozījumi Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošajos noteikumos Nr.114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums"" 3., 4. un 5.punkta darbības apturēšanu un Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošo noteikumu Nr.114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums", redakcijā, kas stājās spēkā 2018.gada 2.martā, 89.punkta, 91.punkta un 102.1 punkta darbības apturēšanu

07.12.2017.

OP 2017/243.28

Par Lielvārdes novada domes 2017.gada 21.jūnija lēmuma Nr.287 "Par Lielvārdes novada domes pastāvīgo komiteju locekļu ievēlēšanu" (protokols Nr.12, 3.punkts) darbības apturēšanu

04.12.2017.

OP 2017/240.6

Par Olaines novada domes 2017. gada 23. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. SN8/2017 "Lokālplānojums "Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecība un ar to saistītās infrastruktūras teritorijas attīstība Olaines novada Olaines pagasta teritorijas daļā, grozot Olaines novada Olaines pagasta teritorijas plānojumu" darbības apturēšanu

02.10.2017.

OP 2017/195.4

Par Rēzeknes pilsētas domes 2016.gada 22.decembra lēmuma Nr.1872 "Par ēdināšanas izmaksu noteikšanu Rēzeknes pilsētas izglītības iestādēs un uzcenojuma apstiprināšanu" (protokols Nr.103, 13.punkts) 1.3.apakšpunkta daļā par ēdināšanas izmaksu (vecāku maksas) noteikšanu speciālajās pirmsskolas izglītības iestādēs un 7.punkta darbības apturēšanu

10.08.2017.

OP 2017/158.29

Par Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 19.jūnija lēmuma Nr.324 "Par pastāvīgajām deputātu komitejām" (protokols Nr.12, 4.punkts) darbības apturēšanu

04.08.2017.

OP 2017/154.11

Par Salaspils novada domes 2017.gada 16.jūnija lēmuma "Par novada pastāvīgo komiteju izveidošanu un locekļu ievēlēšanu" (protokols Nr.12, 4.§) 1., 3., 4. un 5.punkta darbības apturēšanu

13.09.2016.

OP 2016/177.5

Par Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošo noteikumu Nr.8 "Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu" darbības apturēšanu daļā

20.12.2013.

OP 2013/250.68

Par Babītes novada pašvaldības 2012.gada 26.septembra saistošo noteikumu Nr.15 "Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā Babītes novadā" atsevišķu punktu darbības apturēšanu

04.11.2013.

OP 2013/215.59

Par grozījumiem vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra 2013.gada 8.februāra rīkojumā Nr.67 "Par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 "Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu" apturēšanu daļā"

13.02.2013.

OP 2013/31.15

Par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 "Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu" apturēšanu daļā

13.02.2013.

OP 2013/31.16

Par Rīgas pilsētas domes 2012.gada 18.decembra saistošo noteikumu Nr.200 "Grozījumi Rīgas domes 2012.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr.165 "Par Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta lietošanu"" 1.3.apakšpunkta darbības apturēšanu

23.10.2012.

OP 2012/167.8

Par Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja Aivara Lemberga atstādināšanu no amata

08.06.2012.

Nr. 90

Par Ozolnieku novada domes 2012.gada 14.februāra saistošo noteikumu Nr.2/2012 "Ozolnieku novada teritorijas plānojuma 2012.–2024.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" darbības apturēšanu

11.01.2012.

Nr. 6

Par Ozolnieku novada domes 2011.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.17/2011 "Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.6/2010 "Ozolnieku novada sabiedriskās kārtības noteikumi"" darbības apturēšanu

24.02.2011.

Nr. 31

Par Ādažu novada domes priekšsēdētāja Normunda Breidaka atstādināšanu no amata pienākumu pildīšanas

30.01.2003.

Nr. 16

Par būvdarbu žurnālu

14.01.2003.

Nr. 6

Par dabas aizsardzības normatīvajos aktos paredzēto atļauju izdošanu

07.01.2003.

Nr. 2

Par publisko pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu

20.12.2002.

Nr. 187

Grozījums vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra 2002.gada 14.jūnija rīkojumā Nr.108 "Par iepakotāju un iepakojuma apsaimniekošanas uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) reģistrēšanu"

11.10.2002.

Nr. 147

Par kritērijiem un prasībām brīvprātīgām izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas programmām

08.10.2002.

Nr. 144

Par Ķemeru nacionālā parka dabas aizsardzības plānu

18.09.2002.

Nr. 133

Par būvniecības kontroles tiesību piešķiršanas, reģistrēšanas un atsaukšanas kārtību

02.07.2002.

Nr. 98

Par iepakotāju un iepakojuma apsaimniekošanas uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) reģistrēšanu

27.06.2002.

Nr. 96

Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ikgadējās balvas "Gada būve" nodibināšanu

27.06.2002.

Nr. 96

Par grozījumu Latvijas Būvnormatīvā LBN 403 "Namīpašumu sanitārās kopšanas noteikumi"

21.05.2002.

Nr. 75

Par ķīmisko vielu un ķīmisko produktu fizikālo, ķīmisko, toksikoloģisko vai ekotoksikoloģisko īpašību noteikšanas laboratoriskajām metodēm

Rādīt vairāk: Nākamie 5020
RĪKI
  • SEKO LĪDZI
  • PASTĀSTI CITIEM
  • ABONĒ RSS
  • PAR ŠO GRUPU

Abonē RSS

RSS ir veids, kā sekot līdzi jaunākajai oficiālajā izdevumā publicētajai informācijai. Pievienojiet šo saiti savam RSS lasītājam, lai saņemtu jaunāko informāciju par oficiālajām publikācijām šajā sadaļā!
Saite

Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija / Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un tās padotībā esošas iestādes publicē informāciju par izveidotajiem mikroliegumiem īpaši aizsargājamo sugu un biotopu aizsardzībai likumos noteiktajos dabas rezervātos un nacionālajos parkos.

Oficiālajā izdevumā publicē vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra izdotos rīkojumus par:

  • nelikumīgu domes izdoto saistošo noteikumu vai to atsevišķu punktu apturēšanu;
  • nelikumīgu domes izdoto saistošo noteikumu vai to atsevišķu punktu atzīšanu par spēku zaudējušiem;
  • domes priekšsēdētāja atstādināšanu no amata. Domes priekšsēdētājs uzskatāms par atstādinātu no amata pienākumu pildīšanas ar dienu, kad publicēts ministra rīkojums.
TIESĪBU AKTI, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU PERSONAS DATU APSTRĀDE
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!