• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Limbažu novada dome Viss arhīvs

14.02.2024.

OP 2024/32.10

Par sociālajiem pakalpojumiem Limbažu novadā

06.02.2024.

OP 2024/26.15

Grozījums Limbažu novada domes 2023. gada 28. septembra saistošajos noteikumos Nr. 22 "Zemes vienībās Tērces ielā 4 (kadastra apz. 6615 002 0024) un daļā no Viļņu ielas 18 (kadastra apz. 6615 004 0114), Salacgrīvā, Limbažu novadā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa"

05.02.2024.

OP 2024/25.12

Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites un samaksas kārtību Limbažu novadā

05.02.2024.

OP 2024/25.13

Par Limbažu novada domes 2012. gada 28. jūnija saistošo noteikumu Nr. 19 "Detālplānojuma nekustamajam īpašumam "Igates – 1", Vidrižu pagastā, Limbažu novadā, grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" atzīšanu par spēku zaudējušiem

24.01.2024.

OP 2024/17.13

Grozījumi Limbažu novada pašvaldības domes 2023. gada 23. februāra saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Limbažu novada pašvaldības 2023. gada budžetu"

02.01.2024.

OP 2024/1.7

Par Salacgrīvas novada domes 2010. gada 21. jūlija saistošo noteikumu Nr. DL-02/2010 "Par detālplānojuma "Cinīši" (kad. Nr. 6660 003 0322) Tūja, Liepupes pag., Salacgrīvas nov. grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem" atzīšanu par spēku zaudējušiem

02.01.2024.

OP 2024/1.8

Zemes vienībās Tērces ielā 4 (kadastra apz. 6615 002 0024) un daļā no Viļņu ielas 18 (kadastra apz. 6615 004 0114), Salacgrīvā, Limbažu novadā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa

29.12.2023.

OP 2023/251A.4

Nolikums par licencēto makšķerēšanu Salacas upes posmā Limbažu novada administratīvajā teritorijā (POSMS "SALACA II")

29.12.2023.

OP 2023/251.20

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Limbažu novadā

11.12.2023.

OP 2023/239.29

Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību Limbažu novadā

05.12.2023.

OP 2023/235.20

Nolikums par licencēto makšķerēšanu Pāles ūdenskrātuvē

05.12.2023.

OP 2023/235.21

Grozījumi Limbažu novada pašvaldības domes 2023. gada 23. februāra saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Limbažu novada pašvaldības 2023. gada budžetu"

17.11.2023.

OP 2023/224.14

Grozījumi Limbažu novada pašvaldības domes 2023. gada 22. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 9 "Par brīvprātīgās iniciatīvas sociālajiem pabalstiem Limbažu novada pašvaldībā"

17.11.2023.

OP 2023/224.15

Par Limbažu novada pašvaldības atbalstu bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas, audžuģimenēm un aizbildņiem

06.11.2023.

OP 2023/215.43

Grozījumi Limbažu novada pašvaldības domes 2023. gada 23. februāra saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Limbažu novada pašvaldības 2023. gada budžetu"

19.10.2023.

OP 2023/203.42

Par detālplānojuma zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6605 006 0089, Valdemāra ielā 70, Ainažos, Limbažu novadā 1.0 redakcijas apstiprināšanu

13.10.2023.

OP 2023/199.34

Limbažu novada pašvaldības nolikums

13.10.2023.

OP 2023/199.35

Grozījums Limbažu novada domes 2021. gada 28. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 16 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Limbažu novadā"

13.10.2023.

OP 2023/199.36

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Limbažu novadā

11.10.2023.

OP 2023/197.31

Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu sliekšņa noteikšanu Limbažu novadā

09.10.2023.

OP 2023/195.23

Par nekustamā īpašuma nodokļa likmēm Limbažu novadā

09.10.2023.

OP 2023/195.24

Nolikums par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu Svētupes upes posmā un Jaunupē Limbažu novada administratīvajā teritorijā (posms "SVĒTUPE–JAUNUPE")

09.10.2023.

OP 2023/195.25

Grozījumi Limbažu novada pašvaldības domes 2023. gada 23. februāra saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Limbažu novada pašvaldības 2023. gada budžetu"

03.10.2023.

OP 2023/191.21

Zemes vienībās Tērces ielā 4 (kadastra apz. 6615 002 0024) un daļā no Viļņu ielas 18 (kadastra apz. 6615 004 0114), Salacgrīvā, Limbažu novadā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa

06.09.2023.

OP 2023/172.30

Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas kārtība

01.09.2023.

OP 2023/169.40

Grozījumi Limbažu novada pašvaldības domes 2023. gada 23. februāra saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Limbažu novada pašvaldības 2023. gada budžetu"

15.08.2023.

OP 2023/156.29

Par detālplānojuma "Ķirrulauks", Lembužu ciemā, Liepupes pagastā, Limbažu novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6660 007 0108 1.1 redakcijas apstiprināšanu

14.08.2023.

OP 2023/155.48

Grozījumi Limbažu novada pašvaldības domes 2023. gada 23. februāra saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Limbažu novada pašvaldības 2023. gada budžetu"

08.08.2023.

OP 2023/151.2

Par detālplānojuma "Grīviņi", Limbažu pagastā, Limbažu novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 66640030606 2.1 redakcijas apstiprināšanu

05.07.2023.

OP 2023/128.30

Par brīvprātīgās iniciatīvas sociālajiem pabalstiem Limbažu novada pašvaldībā

03.07.2023.

OP 2023/126.39

Grozījumi Limbažu novada pašvaldības domes 2023. gada 23. februāra saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Limbažu novada pašvaldības 2023. gada budžetu"

02.06.2023.

OP 2023/106.23

Grozījumi Limbažu novada pašvaldības domes 2023. gada 23. februāra saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Limbažu novada pašvaldības 2023. gada budžetu"

29.05.2023.

OP 2023/102.27

Par Limbažu novada domes 2009. gada 24. septembra saistošo noteikumu Nr. 70 "Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam "Ērmi", Limbažu pagastā, (kadastra Nr. 66640030105) apstiprināšanu" atzīšanu par spēku zaudējušiem

03.05.2023.

OP 2023/85.24

Grozījumi Limbažu novada pašvaldības domes 2023. gada 23. februāra saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Limbažu novada pašvaldības 2023. gada budžetu"

24.04.2023.

OP 2023/79.10

Par Limbažu novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai

04.04.2023.

OP 2023/67.28

Par medībām Limbažu novada pilsētās

03.04.2023.

OP 2023/66.38

Par Limbažu novada domes 2009. gada 24. septembra saistošo noteikumu Nr. 37 "Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam "Birzes", Skultes pagastā, apstiprināšanu" atzīšanu par spēku zaudējušiem

03.04.2023.

OP 2023/66.39

Grozījumi Limbažu novada pašvaldības domes 2023. gada 23. februāra saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Limbažu novada pašvaldības 2023. gada budžetu"

10.03.2023.

OP 2023/50.27

Par Limbažu novada pašvaldības 2023. gada budžetu

18.01.2023.

OP 2023/13.7

Grozījums Limbažu novada pašvaldības domes 2021. gada 26. augusta saistošajos noteikumos Nr. 8 "Par nekustamā īpašuma nodokļa likmēm Limbažu novadā"

30.12.2022.

OP 2022/253.21

Grozījums Limbažu novada pašvaldības domes 2021. gada 28. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 15 "Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu sliekšņa noteikšanu Limbažu novadā"

30.12.2022.

OP 2022/253.22

Grozījumi Limbažu novada pašvaldības domes 2021. gada 25. novembra saistošajos noteikumos Nr. 24 "Par līdzfinansējumu Limbažu novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs"

30.12.2022.

OP 2022/253.23

Grozījums Limbažu novada pašvaldības domes 2022. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 4 "Nolikums par licencēto makšķerēšanu Augstrozes Lielezerā, Dūņezerā un Limbažu Lielezerā 2022.–2026. gadā"

30.12.2022.

OP 2022/253.24

Grozījums Limbažu novada pašvaldības domes 2022. gada 24. februāra saistošajos noteikumos Nr. 7 "Nolikums par licencēto makšķerēšanu Auziņezerā 2022.–2026. gadam"

30.12.2022.

OP 2022/253.25

Grozījums Limbažu novada pašvaldības domes 2022. gada 24. februāra saistošajos noteikumos Nr. 8 "Nolikums par licencēto makšķerēšanu Dziļezerā 2022.–2026. gadam"

30.12.2022.

OP 2022/253.26

Grozījums Limbažu novada domes 2021. gada 23. decembra saistošajos noteikumos Nr. 43 "Par Limbažu novada pašvaldības aģentūras "LAUTA" maksas pakalpojumiem"

30.12.2022.

OP 2022/253.27

Nolikums par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu Salacas upes posmā Limbažu novada administratīvajā teritorijā (posms "SALACA I")

13.12.2022.

OP 2022/241.8

Grozījumi Limbažu novada pašvaldības domes 2022. gada 30. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 32 "Kārtība, kādā Limbažu novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus izglītojamiem". Publikācijas atsaukums

12.12.2022.

OP 2022/240.9

Grozījumi Limbažu novada domes 2021. gada 25. novembra saistošajos noteikumos Nr. 35 "Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Limbažu novada administratīvajā teritorijā"

12.12.2022.

OP 2022/240.10

Grozījumi Limbažu novada pašvaldības domes 2022. gada 30. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 32 "Kārtība, kādā Limbažu novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus izglītojamiem"

Rādīt vairāk: Nākamie 5020
RĪKI
  • SEKO LĪDZI
  • PASTĀSTI CITIEM
  • ABONĒ RSS
  • PAR ŠO GRUPU

Abonē RSS

RSS ir veids, kā sekot līdzi jaunākajai oficiālajā izdevumā publicētajai informācijai. Pievienojiet šo saiti savam RSS lasītājam, lai saņemtu jaunāko informāciju par oficiālajām publikācijām šajā sadaļā!
Saite
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!