• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Ministru kabinets Viss arhīvs

12.04.2024.

OP 2024/72.9

Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem"

12.04.2024.

OP 2024/72.10

Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 17.00.00 "Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai"

12.04.2024.

OP 2024/72.11

Par nekustamā īpašuma "Māliņlejas" Codes pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai

12.04.2024.

OP 2024/72.12

Par nekustamā īpašuma "Silvas" Podkājās, Ropažu pagastā, Ropažu novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai

12.04.2024.

OP 2024/72.13

Par nekustamā īpašuma Putekšņu ielā 10, Skuķīšos, Garkalnes pagastā, Ropažu novadā, pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai

12.04.2024.

OP 2024/72.14

Par nekustamā īpašuma Putekšņu ielā 12, Garkalnes pagastā, Skuķīšos, Ropažu novadā, pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai

12.04.2024.

OP 2024/72.15

Par nekustamā īpašuma "Egles" Iecavas pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai

12.04.2024.

OP 2024/72.16

Par valsts nekustamā īpašuma "Valsts mežs 4064-1" Iecavas pagastā, Bauskas novadā, daļas nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā

12.04.2024.

OP 2024/72.17

Par nekustamā īpašuma "Dīci" Codes pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai

12.04.2024.

OP 2024/72.18

Par nekustamā īpašuma "Rosmes" Brunavas pagastā, Bauskas novadā, pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai

12.04.2024.

OP 2024/72.19

Par nekustamā īpašuma "Dukāti" Iecavas pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai

12.04.2024.

OP 2024/72.20

Par nekustamā īpašuma Putekšņu ielā 16, Skuķīšos, Garkalnes pagastā, Ropažu novadā, pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai

12.04.2024.

OP 2024/72.21

Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 17.00.00 "Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai"

12.04.2024.

OP 2024/72.22

Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 22.00.00 "Valsts ārējās robežas drošības pasākumu nodrošināšana"

12.04.2024.

OP 2024/72.23

Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem"

12.04.2024.

OP 2024/72.24

Par Limbažu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma "Tilts pār Salacu Salacgrīvā" Salacgrīvā, Limbažu novadā, pārņemšanu valsts īpašumā

12.04.2024.

OP 2024/72.25

Par 2.1.2.2.i. investīcijas projekta "Lauksaimniecības datu centra mākoņdatošanas pakalpojumu attīstība valsts federētā mākoņa ietvaros" pases un centralizētās funkcijas vai koplietošanas pakalpojumu attīstības plāna apstiprināšanu

11.04.2024.

OP 2024/71.6

Par nekustamā īpašuma "Upenieki" Iecavas pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai

11.04.2024.

OP 2024/71.7

Par nekustamā īpašuma "Dīcmanīši" Codes pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai

11.04.2024.

OP 2024/71.8

Par nekustamā īpašuma "Birztalas-1" Codes pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai

11.04.2024.

OP 2024/71.9

Par nekustamā īpašuma "Cēsu iela 7" Siguldā, Siguldas novadā, daļas pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P8 "Inciems–Sigulda–Ķegums" pārbūves projekta īstenošanai

11.04.2024.

OP 2024/71.10

Par atļauju Tieslietu ministrijai (Maksātnespējas kontroles dienestam) uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības, lai nodrošinātu dalību Starptautiskajā maksātnespējas regulatoru asociācijā

11.04.2024.

OP 2024/71.11

Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 13. augusta rīkojumā Nr. 434 "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas–Lietuvas starpvaldību pārrobežas sadarbības komisijā"

10.04.2024.

OP 2024/70.14

Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "Gusti" Praulienas pagastā, Madonas novadā, nodošanu Madonas novada pašvaldības īpašumā

05.04.2024.

OP 2024/67.10

Grozījums Ministru kabineta 2014. gada 15. septembra rīkojumā Nr. 494 "Par ilgtermiņa saistībām Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos nodrošināšanai"

05.04.2024.

OP 2024/67.11

Par nekustamo īpašumu Rembates pagastā, Ogres novadā, atsavināšanu Nacionālo bruņoto spēku Aviācijas bāzes paplašināšanai

05.04.2024.

OP 2024/67.12

Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 11. novembra rīkojumā Nr. 826 "Par Elektronisko sakaru nozares attīstības plānu 2021.–2027. gadam"

04.04.2024.

OP 2024/66.12

Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas plāns 2024.–2027. gadam

04.04.2024.

OP 2024/66.13

Par civilā eksperta dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības Novērošanas misijā Gruzijā

04.04.2024.

OP 2024/66.14

Par valsts nekustamā īpašuma "Brīvnieki" Ropažos, Ropažu pagastā, Ropažu novadā, nodošanu Ropažu novada pašvaldības īpašumā

04.04.2024.

OP 2024/66.15

Par apropriācijas palielināšanu

04.04.2024.

OP 2024/66.16

Par Baltijas jūras reģiona valstu, Ukrainas un Amerikas Savienoto Valstu sadarbības iniciatīvu pētniecībā

04.04.2024.

OP 2024/66.17

Par civilās aviācijas drošības uzturēšanas pasākumu finansēšanu 2024. gadā no valsts budžeta programmas 44.00.00 "Līdzekļi aviācijas drošības, glābšanas un civilmilitārās sadarbības nodrošināšanai"

04.04.2024.

OP 2024/66.18

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

04.04.2024.

OP 2024/66.19

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

04.04.2024.

OP 2024/66.20

Par valsts pētījumu programmu "Bioloģiskās daudzveidības prioritāro rīcību programmā noteikto pētījumu izstrāde"

04.04.2024.

OP 2024/66.21

Par zemes vienību piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Zemkopības ministrijas personā

04.04.2024.

OP 2024/66.22

Par valstij piekritīgo transportlīdzekļu nodošanu bez atlīdzības Ukrainai

04.04.2024.

OP 2024/66.23

Par finanšu līdzekļu apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 20.00.00 programmas "Veselības aprūpes pasākumu īstenošana"

04.04.2024.

OP 2024/66.24

Par Andri Ķēniņu

04.04.2024.

OP 2024/66.25

Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 13. decembra rīkojumā Nr. 903 "Par Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas reorganizāciju"

04.04.2024.

OP 2024/66.26

Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem" uz Ārlietu ministrijas, Finanšu ministrijas un Satiksmes ministrijas budžetu

03.04.2024.

OP 2024/65.3

Par nekustamā īpašuma "Jaunžūkas" Ceraukstes pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai

03.04.2024.

OP 2024/65.4

Par valsts nekustamā īpašuma "Smiltenes lauksaimniecības tehnikums" Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā, daļas nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā

03.04.2024.

OP 2024/65.5

Par jaunbūvējamās Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecības darbības akceptēšanu DTD2 posmā (Vangaži–Salaspils–Misa) Salaspils un Ropažu novada teritorijā

03.04.2024.

OP 2024/65.6

Par Kuldīgas novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma "Autoceļš P121A" Rumbas pagastā, Kuldīgas novadā, pārņemšanu valsts īpašumā

03.04.2024.

OP 2024/65.7

Par nekustamā īpašuma "Piķi" Codes pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai

03.04.2024.

OP 2024/65.8

Par nekustamā īpašuma "Šlēkstītes" Codes pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai

03.04.2024.

OP 2024/65.9

Par nekustamā īpašuma "Jēkabi" Ceraukstes pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai

03.04.2024.

OP 2024/65.10

Par nekustamā īpašuma "Bērzstumbri" Iecavas pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai

Rādīt vairāk: Nākamie 5020
RĪKI
  • SEKO LĪDZI
  • PASTĀSTI CITIEM
  • ABONĒ RSS
  • PAR ŠO GRUPU

Abonē RSS

RSS ir veids, kā sekot līdzi jaunākajai oficiālajā izdevumā publicētajai informācijai. Pievienojiet šo saiti savam RSS lasītājam, lai saņemtu jaunāko informāciju par oficiālajām publikācijām šajā sadaļā!
Saite

Ministru kabinets
Oficiālajā izdevumā publicē:
  • Ministru kabineta noteikumus, instrukcijas un ieteikumus. Tie stājas spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas, ja tiesību aktā nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš;
  • Ministru kabineta rīkojumus. Tie stājas spēkā parakstīšanas brīdī;
  • Ministru kabineta sēdes protokollēmumus. Tie stājas spēkā pieņemšanas brīdī;
  • plānošanas dokumentus, kā arī informatīvos ziņojumus par politikas plānošanas dokumentu īstenošanu.
TIESĪBU AKTI, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU PERSONAS DATU APSTRĀDE
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!