Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Ministru kabinets Viss arhīvs

07.07.2020.

OP 2020/128.2

Grozījumi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība"

07.07.2020.

OP 2020/128.3

Par nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 86, Rīgā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai. Precizējot iepriekš publicēto

06.07.2020.

OP 2020/127.4

Par valsts nekustamā īpašuma Rindzelē, Zentenes pagastā, Tukuma novadā, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai "Neatkarība Balt."

03.07.2020.

OP 2020/126.2

Par darba dienu pārcelšanu 2021. gadā

03.07.2020.

OP 2020/126.3

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā

03.07.2020.

OP 2020/126.4

Par nekustamā īpašuma Vilkupurva ielā 26, Rīgā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai

03.07.2020.

OP 2020/126.5

Par nekustamā īpašuma Ciema ielā 8A, Rīgā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai

03.07.2020.

OP 2020/126.6

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

03.07.2020.

OP 2020/126.7

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 31. maija rīkojumā Nr. 297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā"

03.07.2020.

OP 2020/126.8

Par Rūjienas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Rūjas purva trase" pārņemšanu valsts īpašumā

03.07.2020.

OP 2020/126.9

Par Brocēnu novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Rūtu ganību gatve" pārņemšanu valsts īpašumā

03.07.2020.

OP 2020/126.10

Par valsts nekustamā īpašuma "Austrumkalni" Aiviekstes pagastā, Pļaviņu novadā, nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā

03.07.2020.

OP 2020/126.11

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

03.07.2020.

OP 2020/126.12

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

03.07.2020.

OP 2020/126.13

Par prioritārajam pasākumam "Papildu investīcijas valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projektu īstenošanai" paredzētā finansējuma sadalījumu 2020. gadā

03.07.2020.

OP 2020/126.14

Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 5. maija rīkojumā Nr. 238 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

03.07.2020.

OP 2020/126.15

Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 7. aprīļa rīkojumā Nr. 160 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

03.07.2020.

OP 2020/126.16

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

03.07.2020.

OP 2020/126.17

Par vienreizēja sociālā pabalsta piešķiršanu

02.07.2020.

OP 2020/125.17

Par finansējuma piešķiršanu Krustpils novada domei pašvaldības autoceļu seguma pārbūves būvprojekta izstrādei

02.07.2020.

OP 2020/125.18

Par proporciju, kādā īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus laikposmā no 2020. gada 1. jūlija līdz 30. septembrim

02.07.2020.

OP 2020/125.19

Par valsts dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā

02.07.2020.

OP 2020/125.20

Par valsts īpašuma objekta nodošanu privatizācijai

02.07.2020.

OP 2020/125.21

Par Valsts robežsardzes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) un finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

02.07.2020.

OP 2020/125.22

Par Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā esošo valsts nekustamo īpašumu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu

30.06.2020.

OP 2020/123.16

Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību

29.06.2020.

OP 2020/122.1

Par konceptuālo ziņojumu "Par jauna doktorantūras modeļa ieviešanu Latvijā"

26.06.2020.

OP 2020/121.4

Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Radio" īpašumā esošo akciju sabiedrības "Kurzemes Radio" kapitāla daļu pārdošanu

19.06.2020.

OP 2020/119.23

Par valsts nekustamā īpašuma daļas nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā

19.06.2020.

OP 2020/119.24

Par valstij piekritīgās meža zemes nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā un nekustamā īpašuma nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu

19.06.2020.

OP 2020/119.25

Par valsts nekustamā īpašuma "Ezernieki" Kastuļinas pagastā, Aglonas novadā, nodošanu Aglonas novada pašvaldības īpašumā

19.06.2020.

OP 2020/119.26

Par valsts nekustamā īpašuma "Trīsstūris" Cīravas pagastā, Aizputes novadā, nodošanu Aizputes novada pašvaldības īpašumā

19.06.2020.

OP 2020/119.27

Par Latvijas Universitātei piederošā nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā

19.06.2020.

OP 2020/119.28

Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas gaisa satiksme" pārskata gadu peļņas daļu par 2019.–2023. gadu

19.06.2020.

OP 2020/119.29

Par nekustamo īpašumu "Mednieki A" un "Upnieki A" Vārves pagastā, Ventspils novadā, pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P108 Ventspils–Kuldīga–Saldus pārbūves projekta īstenošanai

19.06.2020.

OP 2020/119.30

Par nekustamā īpašuma "Lejas Ģūģi-1C2" Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai

19.06.2020.

OP 2020/119.31

Par nekustamo īpašumu atsavināšanu valsts reģionālā autoceļa P4 Rīga–Ērgļi pārbūves projekta īstenošanai

19.06.2020.

OP 2020/119.32

Par Saldus novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma "Apvedceļš A12" Saldū, Saldus novadā, pārņemšanu valsts īpašumā

19.06.2020.

OP 2020/119.33

Par nekustamā īpašuma Mūkupurva ielā, Rīgā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai

19.06.2020.

OP 2020/119.34

Par palīdzības sniegšanu Gruzijai Covid-19 izplatības ierobežošanā

19.06.2020.

OP 2020/119.35

Par civilo ekspertu dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā

19.06.2020.

OP 2020/119.36

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 1. jūnija rīkojumā Nr. 310 "Par 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" un 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" plānoto finansējuma apmēru un iznākuma rādītājiem otrajai projektu iesniegumu atlases kārtai"

19.06.2020.

OP 2020/119.37

Par projektu ideju finansējuma apjomu un sasniedzamajiem iznākuma rādītājiem 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" trešās projektu iesniegumu atlases kārtas "Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošana reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās" ietvaros

19.06.2020.

OP 2020/119.38

Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu

19.06.2020.

OP 2020/119.39

Par apropriācijas pārdali

19.06.2020.

OP 2020/119.40

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

19.06.2020.

OP 2020/119.41

Par Ērika Eglīša atbrīvošanu no Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa amata un Edmunda Valanta iecelšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa amatā

19.06.2020.

OP 2020/119.42

Par atļauju Edmundam Valantim savienot amatus

19.06.2020.

OP 2020/119.43

Par Rūdolfa Nereta atbrīvošanu no Ventspils ostas valdes locekļa amata un Kaspara Rožkalna iecelšanu Ventspils ostas valdes locekļa amatā

19.06.2020.

OP 2020/119.44

Par atļauju Kasparam Rožkalnam savienot amatus

Rādīt vairāk: Nākamie 5020
RĪKI
  • SEKO LĪDZI
  • PASTĀSTI CITIEM
  • ABONĒ RSS
  • PAR ŠO GRUPU

Abonē RSS

RSS ir veids, kā sekot līdzi jaunākajai oficiālajā izdevumā publicētajai informācijai. Pievienojiet šo saiti savam RSS lasītājam, lai saņemtu jaunāko informāciju par oficiālajām publikācijām šajā sadaļā!
Saite

Ministru kabinets
Oficiālajā izdevumā publicē:
  • Ministru kabineta noteikumus, instrukcijas un ieteikumus. Tie stājas spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas, ja tiesību aktā nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš;
  • Ministru kabineta rīkojumus. Tie stājas spēkā parakstīšanas brīdī;
  • Ministru kabineta sēdes protokollēmumus. Tie stājas spēkā pieņemšanas brīdī.

Ministru kabineta izdotos tiesību aktus publicēšanai nosūta Valsts kanceleja. Tie publicējami parasti divu darbdienu laikā pēc dokumenta saņemšanas.

TIESĪBU AKTI, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU PERSONAS DATU APSTRĀDE
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!