Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Ministru kabinets Viss arhīvs

Atlasīti: rezultāti
Dzēst parametrus

14.08.2018.

OP 2018/160.2

Par valsts nozīmes pasākumu starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā 2018. gada 24. septembrī un tā nodrošināšanas un drošības plānu

10.08.2018.

OP 2018/158.4

Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr. 10 Skolas ielā 13, Naujenē, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā, nodošanu Daugavpils novada pašvaldības īpašumā

10.08.2018.

OP 2018/158.5

Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu

10.08.2018.

OP 2018/158.6

Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu

10.08.2018.

OP 2018/158.7

Par valsts nekustamā īpašuma Rīgā nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā

10.08.2018.

OP 2018/158.8

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra rīkojumā Nr. 769 "Par Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna 2017.–2021. gadam īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma sadalījumu"

10.08.2018.

OP 2018/158.9

Par Salacgrīvas ostas un priekšostas pārbūves akceptēšanu

10.08.2018.

OP 2018/158.10

Par Ikšķiles novada pašvaldības nekustamo īpašumu "Vaidas–Kalnāji ceļa starpgabals" un "Vidzemes autoceļš P5" Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā, pārņemšanu valsts īpašumā

10.08.2018.

OP 2018/158.11

Par zemes reformas pabeigšanu Smiltenes novada Smiltenes pilsētā

10.08.2018.

OP 2018/158.12

Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca"

10.08.2018.

OP 2018/158.13

Par Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas "Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide" koncepcijas projektu

10.08.2018.

OP 2018/158.14

Par zemes vienību piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Zemkopības ministrijas personā

10.08.2018.

OP 2018/158.15

Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā

10.08.2018.

OP 2018/158.16

Par Olaines novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā

10.08.2018.

OP 2018/158.17

Par finansējuma sadalījumu pašvaldībām piemaksu, prēmiju un naudas balvu izmaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem

10.08.2018.

OP 2018/158.18

Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Tiesu namu aģentūra" peļņas daļu par 2017. gadu

10.08.2018.

OP 2018/158.19

Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" peļņas daļu par 2017. gadu

10.08.2018.

OP 2018/158.20

Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" peļņas daļu par 2017. gadu

10.08.2018.

OP 2018/158.21

Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" peļņas daļu par 2017. gadu

06.08.2018.

OP 2018/154.1

Par papildu pasākumiem Āfrikas cūku mēra ierobežošanai

27.07.2018.

OP 2018/148.1

Par Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas "Korekcijas dienesti" koncepcijas projektu

26.07.2018.

OP 2018/147.13

Par Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra rīkojuma Nr. 814 "Par valsts nekustamā īpašuma Mālkalnes prospektā 1, Ogrē, Ogres novadā, pārdošanu" atzīšanu par spēku zaudējušu

26.07.2018.

OP 2018/147.14

Par valsts nekustamā īpašuma Mālkalnes prospektā 1, Ogrē, Ogres novadā, nodošanu Ogres novada pašvaldības īpašumā

26.07.2018.

OP 2018/147.15

Par nekustamā īpašuma domājamo daļu Kandavas ielā 7, Liepājā, nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā

26.07.2018.

OP 2018/147.16

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 25. novembra rīkojumā Nr. 676 "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Rēzeknes pilsētas pašvaldības īpašumā"

26.07.2018.

OP 2018/147.17

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

26.07.2018.

OP 2018/147.18

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 1. jūnija rīkojumā Nr. 314 "Par projektu ideju konceptu finansējuma apjomu un sasniedzamajiem iznākuma rādītājiem 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" trešās projektu iesniegumu atlases kārtas "Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā pašvaldībās, kuras nav nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldības" ietvaros"

26.07.2018.

OP 2018/147.19

Par atklāta konkursa izsludināšanu uz Eiropas Savienības Vispārējās tiesas tiesneša amatu

26.07.2018.

OP 2018/147.20

Par valsts nekustamā īpašuma Celmu ielā 2, Jūrmalā, pārdošanu

25.07.2018.

OP 2018/146.1

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

20.07.2018.

OP 2018/143.1

Par Kārsavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Pašvaldība 1" Salnavas pagastā, Kārsavas novadā, pārņemšanu valsts īpašumā

20.07.2018.

OP 2018/143.2

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 10. augusta rīkojumā Nr. 422 "Par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" un 2.2.1.2. pasākuma "Kultūras mantojuma digitalizācija" projektu iesniegumu atlases 2. kārtas projektu sarakstu Eiropas Savienības fondu 2014.-2020. gada plānošanas periodam"

20.07.2018.

OP 2018/143.3

Par pirmtiesību izmantošanu un bezmantinieka mantas – nekustamā īpašuma Ezera ielā 21, Valdemārpilī, Talsu novadā, – pārņemšanu valsts īpašumā un tā nodošanu Talsu novada pašvaldības īpašumā

20.07.2018.

OP 2018/143.4

Par valsts meža zemes nodošanu Valkas novada pašvaldības īpašumā

20.07.2018.

OP 2018/143.5

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

20.07.2018.

OP 2018/143.6

Par Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas īstenošanas plānu 2019.–2020. gadam

20.07.2018.

OP 2018/143.7

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Dinair Filton" atbalstāmo investīciju projekta pieteikumu

19.07.2018.

OP 2018/142.16

Par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības pasākumu plānu vidēja termiņa sadarbībai galvenajos virzienos

19.07.2018.

OP 2018/142.17

Par valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" valdījumā esošo būvju nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā

19.07.2018.

OP 2018/142.18

Par Latvijas Republikas delegācijas dalību Apvienoto Nāciju Organizācijas Rasu diskriminācijas izskaušanas komitejas 96. sesijā Ženēvā

19.07.2018.

OP 2018/142.19

Par valsts nekustamā īpašuma "Kodinātava" Variešu pagastā, Krustpils novadā, pārdošanu

19.07.2018.

OP 2018/142.20

Par valsts nekustamā īpašuma Nikolaja ielā 17, Daugavpilī, nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā

19.07.2018.

OP 2018/142.21

Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 5. janvāra rīkojumā Nr. 4 "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

19.07.2018.

OP 2018/142.22

Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai

19.07.2018.

OP 2018/142.23

Par nekustamā īpašuma atsavināšanu pierobežas ceļa pie Kelovas zemes nodalījuma joslai

19.07.2018.

OP 2018/142.24

Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai

19.07.2018.

OP 2018/142.25

Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai

19.07.2018.

OP 2018/142.26

Par Jelgavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Aizupes skola A" Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, pārņemšanu valsts īpašumā

19.07.2018.

OP 2018/142.27

Par Ogres novada pašvaldības nekustamā īpašuma "P 8" Suntažu pagastā, Ogres novadā, pārņemšanu valsts īpašumā

19.07.2018.

OP 2018/142.28

Par Zemkopības ministrijas valdījumā esošā valsts nekustamā īpašuma "Vidus mežs A" Garkalnes novadā nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā

Rādīt vairāk: Nākamie 5020
RĪKI
  • PASTĀSTI CITIEM
  • ABONĒ RSS
  • PAR ŠO GRUPU

Abonē RSS

RSS ir veids, kā sekot līdzi jaunākajai oficiālajā izdevumā publicētajai informācijai. Pievienojiet šo saiti savam RSS lasītājam, lai saņemtu jaunāko informāciju par oficiālajām publikācijām šajā sadaļā!
Saite

Ministru kabinets
Oficiālajā izdevumā publicē:
  • Ministru kabineta noteikumus, instrukcijas un ieteikumus. Tie stājas spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas, ja tiesību aktā nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš;
  • Ministru kabineta rīkojumus. Tie stājas spēkā parakstīšanas brīdī;
  • Ministru kabineta sēdes protokollēmumus. Tie stājas spēkā pieņemšanas brīdī.

Ministru kabineta izdotos tiesību aktus publicēšanai nosūta Valsts kanceleja. Tie publicējami parasti divu darbdienu laikā pēc dokumenta saņemšanas.

TIESĪBU AKTI, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU PERSONAS DATU APSTRĀDE
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!