• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Daugavpils pilsētas dome Viss arhīvs

08.04.2024.

OP 2024/68.2

Par interešu izglītības programmu licencēšanu

11.03.2024.

OP 2024/50.23

Grozījumi Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2011. gada 22. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 19 "Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas, atskaitīšanas kārtība un diennakts režīma pakalpojuma sniegšanas kārtība Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs"

11.03.2024.

OP 2024/50.24

Grozījumi Daugavpils domes 2015. gada 13. augusta saistošajos noteikumos Nr. 33 "Ēdināšanas izdevumu kompensēšana izglītojamajiem pirmsskolas izglītības iestādēs"

11.03.2024.

OP 2024/50.25

Grozījumi Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2023. gada 14. septembra saistošajos noteikumos Nr. 14 "Pašvaldības sociālie pakalpojumi"

07.03.2024.

OP 2024/48.23

Grozījumi Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2023. gada 13. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 4 "Saistošie noteikumi par līdzfinansējumu izglītības ieguvei Mākslu izglītības kompetences centrā "Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola Saules skola""

07.03.2024.

OP 2024/48.24

Grozījumi Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2023. gada 17. augusta saistošajos noteikumos Nr. 11 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās ievirzes un interešu izglītības sporta programmas"

07.03.2024.

OP 2024/48.25

Grozījumi Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2023. gada 30. novembra saistošajos noteikumos Nr. 26 "Papildu sociālās palīdzības un brīvprātīgo iniciatīvu pabalsti"

05.03.2024.

OP 2024/46.13

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2012. gada 27. septembra saistošo noteikumu Nr. 18 "Par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim" atzīšanu par spēku zaudējušiem

05.03.2024.

OP 2024/46.14

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2020. gada 28. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 15 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība, lai mazinātu Covid-19 izplatības negatīvo ietekmi uz saimniecisko darbību Daugavpilī" atzīšanu par spēku zaudējušiem

05.03.2024.

OP 2024/46.15

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2021. gada 11. februāra saistošo noteikumu Nr. 10 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība, lai mazinātu Covid-19 izplatības negatīvo ietekmi uz saimniecisko darbību Daugavpilī" atzīšanu par spēku zaudējušiem

05.03.2024.

OP 2024/46.16

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2012. gada 26. janvāra saistošo noteikumu Nr. 5 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā" atzīšanu par spēku zaudējušiem

27.02.2024.

OP 2024/41.9

Līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai

16.02.2024.

OP 2024/34.13

Saistošie noteikumi par specializēto tūristu transportlīdzekļu izmantošanu Daugavpilī

16.02.2024.

OP 2024/34.14

Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs

19.01.2024.

OP 2024/14.32

Par kārtību, kādā tiek piešķirts tirgus statuss un tirgus pārvaldītājs saskaņo ar pašvaldību tirgus noteikumus

16.01.2024.

OP 2024/11.2

Grozījumi Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2017. gada 24. novembra saistošajos noteikumos Nr. 44 "Saistošie noteikumi par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai"

22.12.2023.

OP 2023/248.50

Grozījumi Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2023. gada 14. septembra saistošajos noteikumos Nr. 14 "Pašvaldības sociālie pakalpojumi"

20.12.2023.

OP 2023/246.31

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2015. gada 11. jūnija saistošo noteikumu Nr. 26 "Ēdināšanas izdevumu kompensēšana izglītojamajiem" atzīšanu par spēku zaudējušiem

12.12.2023.

OP 2023/240.7

Papildu sociālās palīdzības un brīvprātīgo iniciatīvu pabalsti

08.12.2023.

OP 2023/238.41

Grozījumi Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2023. gada 27. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 8 "Daugavpils valstspilsētas pašvaldības nolikums"

08.12.2023.

OP 2023/238.42

Grozījums Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2023. gada 27. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 10 "Sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam"

28.11.2023.

OP 2023/230.32

Kārtība, kādā reģistrējami un izskatāmi iesniegumi par izglītojamā uzņemšanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 1. klasē

23.11.2023.

OP 2023/227.28

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2021. gada 27. maija saistošo noteikumu Nr. 31 "Daugavpils pilsētas pašvaldības un Daugavpils Universitātes aģentūras "Daugavpils Sporta medicīnas centrs" maksas pakalpojumi" atzīšanu par spēku zaudējušiem

23.11.2023.

OP 2023/227.29

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2005. gada 10. novembra saistošo noteikumu Nr. 20 "Noteikumi par pašvaldības galvojumu studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai" atzīšanu par spēku zaudējušiem

23.11.2023.

OP 2023/227.30

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2020. gada 17. decembra saistošo noteikumu Nr. 51 "Daugavpils pilsētas pašvaldības un Daugavpils Universitātes aģentūras "Daugavpils Sporta medicīnas centrs" nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem

01.11.2023.

OP 2023/212.27

Par Daugavpils pilsētas domes 2009. gada 12. marta saistošo noteikumu Nr. 10 "Teritorijas Daugavpilī, Dzintaru ielas rajonā, zemes gabala ar kadastra Nr. 05000291308 grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" atzīšanu par spēku zaudējušiem

01.11.2023.

OP 2023/212.28

Par Daugavpils pilsētas domes 2007. gada 27. septembra saistošo noteikumu Nr. 28 "Daugavpils Cietokšņa detālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" atzīšanu par spēku zaudējušiem

09.10.2023.

OP 2023/195.20

Pašvaldības sociālie pakalpojumi

20.09.2023.

OP 2023/182.18

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2015. gada 27. augusta saistošo noteikumu Nr. 36 "Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem

20.09.2023.

OP 2023/182.19

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2016. gada 11. februāra saistošo noteikumu Nr. 3 "Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras maksas pakalpojumi" atzīšanu par spēku zaudējušiem

29.08.2023.

OP 2023/166.30

Par līdzfinansējuma samaksas kārtību pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās ievirzes un interešu izglītības sporta programmas

28.08.2023.

OP 2023/165.19

Sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam

03.08.2023.

OP 2023/148.4

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības nolikums

03.08.2023.

OP 2023/148.5

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2018. gada 30. oktobra saistošo noteikumu Nr. 30 "Saistošie noteikumi par pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai" atzīšanu par spēku zaudējušiem

21.06.2023.

OP 2023/119.38

Grozījumi Daugavpils valstspilsētas pašvaldības 2023. gada 17. februāra saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības 2023. gada budžetu"

19.06.2023.

OP 2023/117.13

Grozījumi Daugavpils domes 2015. gada 13. augusta saistošajos noteikumos Nr. 33 "Ēdināšanas izdevumu kompensēšana izglītojamajiem pirmsskolas izglītības iestādēs"

12.06.2023.

OP 2023/112.41

Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni

02.05.2023.

OP 2023/84.11

Saistošie noteikumi par līdzfinansējumu izglītības ieguvei Mākslu izglītības kompetences centrā "Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola Saules skola"

16.03.2023.

OP 2023/54.38

Saistošie noteikumi par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības simboliku

02.03.2023.

OP 2023/44.38

Grozījumi Daugavpils domes 2018. gada 14. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 18 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā"

24.02.2023.

OP 2023/40.27

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības 2023. gada budžetu

16.01.2023.

OP 2023/11.7

Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2015. gada 10. decembra saistošajos noteikumos Nr. 48 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam"

13.01.2023.

OP 2023/10.23

Grozījumi Daugavpils domes 2022. gada 28. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 15 "Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"

10.01.2023.

OP 2023/7.3

Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2016. gada 11. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 "Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras maksas pakalpojumi"

29.12.2022.

OP 2022/252.15

Kārtība, kādā reģistrējami un izskatāmi iesniegumi par izglītojamā uzņemšanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 1. klasē

29.12.2022.

OP 2022/252.16

Grozījumi Daugavpils valstspilsētas pašvaldības 2022. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 8 "Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības budžetu 2022. gadam"

28.12.2022.

OP 2022/251.14

Saistošie noteikumi par līdzfinansējumu Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra "Jaunība" interešu izglītības programmās

28.12.2022.

OP 2022/251.15

Grozījumi Daugavpils valstspilsētas pašvaldības 2022. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 8 "Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības budžetu 2022. gadam"

09.12.2022.

OP 2022/239.20

Grozījumi Daugavpils domes 2021. gada 23. septembra saistošajos noteikumos Nr. 50 "Saistošie noteikumi par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanai"

09.12.2022.

OP 2022/239.21

Grozījumi Daugavpils domes 2017. gada 14. decembra saistošajos noteikumos Nr. 47 "Līdzfinansējums energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās"

Rādīt vairāk: Nākamie 5020
RĪKI
  • SEKO LĪDZI
  • PASTĀSTI CITIEM
  • ABONĒ RSS
  • PAR ŠO GRUPU

Abonē RSS

RSS ir veids, kā sekot līdzi jaunākajai oficiālajā izdevumā publicētajai informācijai. Pievienojiet šo saiti savam RSS lasītājam, lai saņemtu jaunāko informāciju par oficiālajām publikācijām šajā sadaļā!
Saite

Daugavpils pilsētas dome
Republikas pilsētas domes publicē saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš.

Pirms republikas pilsētas domes vēlēšanām republikas pilsētu vēlēšanu komisijas publicē reģistrētos deputātu kandidātu sarakstus, pēc vēlēšanām – informāciju par pilsētas domē ievēlētajiem deputātiem.

TIESĪBU AKTI, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU PERSONAS DATU APSTRĀDE
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!