"Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības"  Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
Oficiālais izdevējs | Likumi.lv | LV portāls | Jurista Vārds

Jaunākais laidiens

  
|  

Par oficiālo izdevumu

  
|  

Kā lietot

     

Izdevuma struktūra

Konstitucionālās
institūcijas

Ministrijas

Iestādes

Pašvaldības

Valsts apbalvojumi

Oficiālie paziņojumi

facebook.com/LatvijasVestnesis

Ātrās saites

Likumi

   

ST spriedumi

MK noteikumi

 

MK protokoli

MK instrukcijas

 

MK rīkojumi

Izsoles

   

Amatu konkursi

Meklēt pēc OP numura
Laidienu arhīvs

Piektdiena, 04.09.2015., Nr.173 (5491)

OP 2015/173

Konstitucionālās institūcijas

Saeima

 

Paziņojumi

|12|

Ministru kabinets

 

Rīkojumi

|11|
Par valsts nekustamā īpašuma ieguldīšanu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Šampētera nams" pamatkapitālā
Ministru kabineta rīkojums Nr.477
2015/173.14
Par valsts nekustamā īpašuma Nometņu ielā 24, Jūrmalā, pārdošanu
Ministru kabineta rīkojums Nr.478
2015/173.15
Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "P62" Lazdonas pagastā, Madonas novadā, nodošanu Madonas novada pašvaldības īpašumā
Ministru kabineta rīkojums Nr.479
2015/173.16
Par Zemkopības ministrijas valdījumā esošā valsts nekustamā īpašuma Rumbas pagastā, Kuldīgas novadā, nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā
Ministru kabineta rīkojums Nr.480
2015/173.17
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 20. augusta rīkojumā Nr. 433 "Par speciālās starpdisciplinārās komisijas izveidi Valsts drošības komitejas dokumentu izpētei"
Ministru kabineta rīkojums Nr.481
2015/173.18
Par Tirgus uzraudzības padomi
Ministru kabineta rīkojums Nr.482
2015/173.19
Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Kazahstānas Republikas Starpvaldību komisijā ekonomiskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos
Ministru kabineta rīkojums Nr.483
2015/173.20
Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu
Ministru kabineta rīkojums Nr.484
2015/173.21
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. aprīļa rīkojumā Nr. 172 "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"
Ministru kabineta rīkojums Nr.485
2015/173.22
Par valsts nekustamā īpašuma "Šaltupe" Līksnas pagastā, Daugavpils novadā, nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā
Ministru kabineta rīkojums Nr.486
2015/173.23
Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu Valtera prospektā 54, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā
Ministru kabineta rīkojums Nr.487
2015/173.24

Šodien visvairāk lasītie
Grozījums Rīgas domes 2012.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr.165 "Par Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta lietošanu"
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 13. janvāra noteikumos Nr. 44 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.3.1. apakšaktivitāti "Stacionārās veselības aprūpes attīstība""
Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumos Nr. 38 "Peldvietas izveidošanas un uzturēšanas kārtība"
Laidiena Mēneša Visi
 
No 2012.gada 1.jūlija vietnē www.vestnesis.lv tiek nodrošināta oficiālā publikācija. Kontakti | © VSIA "Latvijas Vēstnesis"