"Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības"  Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
Oficiālais izdevējs | Likumi.lv | LV portāls | Jurista Vārds

Jaunākais laidiens

  
|  

Par oficiālo izdevumu

  
|  

Kā lietot

     

Izdevuma struktūra

Konstitucionālās
institūcijas

Ministrijas

Iestādes

Pašvaldības

Valsts apbalvojumi

Oficiālie paziņojumi

facebook.com/LatvijasVestnesis

Ātrās saites

Likumi

   

ST spriedumi

MK noteikumi

 

MK protokoli

MK instrukcijas

 

MK rīkojumi

Izsoles

   

Amatu konkursi

Meklēt pēc OP numura
Laidienu arhīvs

Ceturtdiena, 26.11.2015., Nr.232 (5550)

OP 2015/232

Konstitucionālās institūcijas

Valsts prezidents

 

Informācija

|1|
Par apžēlošanu
Valsts prezidenta informācija
2015/232.1

Ministru kabinets

 

Šodien visvairāk lasītie
Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu
Valsts administrācijas skolas nolikums
Par apžēlošanu
Laidiena Mēneša Visi
 
No 2012.gada 1.jūlija vietnē www.vestnesis.lv tiek nodrošināta oficiālā publikācija. Kontakti | © VSIA "Latvijas Vēstnesis"