"Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības"  Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
Oficiālais izdevējs | Likumi.lv | LV portāls | Jurista Vārds

Jaunākais laidiens

  
|  

Par oficiālo izdevumu

  
|  

Kā lietot

     

Izdevuma struktūra

Konstitucionālās
institūcijas

Ministrijas

Iestādes

Pašvaldības

Valsts apbalvojumi

Oficiālie paziņojumi

m.vestnesis.lv

Ātrās saites

Likumi

   

ST spriedumi

MK noteikumi

 

MK protokoli

MK instrukcijas

 

MK rīkojumi

Izsoles

   

Amatu konkursi

Meklēt pēc OP numura
Laidienu arhīvs

Piektdiena, 03.07.2015., Nr.128 (5446)

OP 2015/128

Konstitucionālās institūcijas

Ministru kabinets

 

Noteikumi

|12|
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.1.pasākuma "Profesionālā rehabilitācija" īstenošanas noteikumi
Ministru kabineta noteikumi Nr.352
2015/128.1
Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 31.augusta noteikumos Nr.304 "Noteikumi par operatīvajiem transportlīdzekļiem"
Ministru kabineta noteikumi Nr.353
2015/128.2
Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 30.jūlija noteikumos Nr.449 "Valsts meža dienesta nolikums"
Ministru kabineta noteikumi Nr.354
2015/128.3
Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.83 "Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr.355
2015/128.4
Pesticīdu atlieku kontroles kārtība augu un dzīvnieku izcelsmes produktos
Ministru kabineta noteikumi Nr.356
2015/128.5
Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 24.augusta noteikumos Nr.799 "Noteikumi par dzīvnieku ārstnieciskās barības aprites kārtību un prasībām diētiskajai barībai"
Ministru kabineta noteikumi Nr.357
2015/128.6
Prasības mazumtirdzniecības uzņēmumiem, kas piegādā mājas apstākļos ražotu vai gatavotu dzīvnieku izcelsmes pārtiku
Ministru kabineta noteikumi Nr.358
2015/128.7
Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1229 "Noteikumi par šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi"
Ministru kabineta noteikumi Nr.359
2015/128.8
Prasības diētiskajai pārtikai cilvēkiem ar veselības traucējumiem un tās papildu marķējumam
Ministru kabineta noteikumi Nr.360
2015/128.9
Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumos Nr.698 "Noteikumi par mikroaizdevumiem un grantiem Latvijas un Šveices sadarbības programmas individuālā projekta "Mikrokreditēšanas programma" ietvaros"
Ministru kabineta noteikumi Nr.361
2015/128.10
Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.190 "Noteikumi par mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību"
Ministru kabineta noteikumi Nr.362
2015/128.11
Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 10.jūlija noteikumos Nr.493 "Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis"
Ministru kabineta noteikumi Nr.370
2015/128.12

Rīkojumi

|10|
Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 25.marta rīkojumā Nr.143 "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"
Ministru kabineta rīkojums Nr.345
2015/128.13
Par valstij piekrītošo domājamo daļu no nekustamā īpašuma Liepziedu ielā 28, Daugavpilī, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu
Ministru kabineta rīkojums Nr.346
2015/128.14
Par biedrībai un nodibinājumam piederošajām ēkām vai inženierbūvēm, kas netiek apliktas ar nekustamā īpašuma nodokli
Ministru kabineta rīkojums Nr.347
2015/128.15
Par valsts nekustamā īpašuma Daugavas ielā 37, Smiltenē, Smiltenes novadā, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu
Ministru kabineta rīkojums Nr.348
2015/128.16
Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu
Ministru kabineta rīkojums Nr.349
2015/128.17
Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā"
Ministru kabineta rīkojums Nr.350
2015/128.18
Par Madonas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Tautas nams A" pārņemšanu valsts īpašumā
Ministru kabineta rīkojums Nr.351
2015/128.19
Par Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāta likvidāciju
Ministru kabineta rīkojums Nr.352
2015/128.20
Par vienreizējā sociālā pabalsta piešķiršanu Līgai Birzākai sakarā ar trīnīšu piedzimšanu
Ministru kabineta rīkojums Nr.353
2015/128.21
Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopīgajām militārajām mācībām ārvalstīs
Ministru kabineta rīkojums Nr.354
2015/128.22

Ministru prezidents

 

Rīkojumi

|7|
Par Edgara Rinkēviča komandējumiem
Ministru prezidenta rīkojums Nr.263
2015/128.23
Par atvaļinājuma piešķiršanu Inesei Gailītei
Ministru prezidenta rīkojums Nr.264
2015/128.24
Par Kristīnes Šmites pārcelšanu
Ministru prezidenta rīkojums Nr.265
2015/128.25
Par Anitas Čāčus pārcelšanu
Ministru prezidenta rīkojums Nr.266
2015/128.26
Par darba grupu
Ministru prezidenta rīkojums Nr.267
2015/128.27
Par Ministru prezidenta pienākumu izpildītāja iecelšanu
Ministru prezidenta rīkojums Nr.268
2015/128.28
Par Dzintara Rasnača komandējumu
Ministru prezidenta rīkojums Nr.269
2015/128.29

Šodien visvairāk lasītie
Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1229 "Noteikumi par šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi"
Brīvprātīgā darba likums
Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.augusta noteikumos Nr.725 "Transportlīdzekļu pārbūves noteikumi"
Laidiena Mēneša Visi
 
No 2012.gada 1.jūlija vietnē www.vestnesis.lv tiek nodrošināta oficiālā publikācija. Kontakti | © VSIA "Latvijas Vēstnesis"