"Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības"  Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
Oficiālais izdevējs | Likumi.lv | LV portāls | Jurista Vārds

Jaunākais laidiens

  
|  

Par oficiālo izdevumu

  
|  

Kā lietot

     

Izdevuma struktūra

Konstitucionālās
institūcijas

Ministrijas

Iestādes

Pašvaldības

Valsts apbalvojumi

Oficiālie paziņojumi

facebook.com/LatvijasVestnesis

Ātrās saites

Likumi

   

ST spriedumi

MK noteikumi

 

MK protokoli

MK instrukcijas

 

MK rīkojumi

Izsoles

   

Amatu konkursi

Meklēt pēc OP numura
Laidienu arhīvs

Otrdiena, 01.09.2015., Nr.170 (5488)

OP 2015/170


Šodien visvairāk lasītie
Rīgas pilsētas vietējas nozīmes aizsargājamo koku uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi
Noteikumi par valsts drošības iestāžu izdienas pensijas saņēmēja apliecību
Valsts drošības iestāžu amatpersonu izdienas pensijas piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība
Laidiena Mēneša Visi
 
No 2012.gada 1.jūlija vietnē www.vestnesis.lv tiek nodrošināta oficiālā publikācija. Kontakti | © VSIA "Latvijas Vēstnesis"