"Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības"  Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
Oficiālais izdevējs | Likumi.lv | LV portāls | Jurista Vārds

Jaunākais laidiens

  
|  

Par oficiālo izdevumu

  
|  

Kā lietot

     

Izdevuma struktūra

Konstitucionālās
institūcijas

Ministrijas

Iestādes

Pašvaldības

Valsts apbalvojumi

Oficiālie paziņojumi

Ātrās saites

Likumi

   

ST spriedumi

MK noteikumi

 

MK protokoli

MK instrukcijas

 

MK rīkojumi

Izsoles

   

Amatu konkursi

Meklēt pēc OP numura
Laidienu arhīvs

Piektdiena, 27.02.2015., Nr.41 (5359)

OP 2015/41

Konstitucionālās institūcijas

Ministru kabinets

 

Rīkojumi

|11|
Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 22.augusta rīkojumā Nr.625 "Par operacionālās programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" projektu"
Ministru kabineta rīkojums Nr.93
2015/41.9
Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 4.septembra rīkojumā Nr.674 "Par operacionālās programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" projektu"
Ministru kabineta rīkojums Nr.94
2015/41.10
Par valsts nekustamā īpašuma Gaujas ielā 1, Rīgā, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai "Latvijas Mākslinieku savienība"
Ministru kabineta rīkojums Nr.95
2015/41.11
Par valsts nekustamā īpašuma Esplanādes ielā 2A, Rīgā, pārdošanu
Ministru kabineta rīkojums Nr.96
2015/41.12
Par valsts nekustamā īpašuma Krustpils ielā 64, Rīgā, domājamo daļu pārdošanu
Ministru kabineta rīkojums Nr.97
2015/41.13
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr.98
2015/41.14
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr.99
2015/41.15
Par Latvijas Republikas delegāciju Starptautiskā Valūtas fonda un Pasaules Bankas grupas gada sanāksmēs Vašingtonā 2015.gada 17.–19.aprīlī un Limā 2015.gada 9.–11.oktobrī
Ministru kabineta rīkojums Nr.100
2015/41.16
Par Attīstības sadarbības politikas plānu 2015.gadam
Ministru kabineta rīkojums Nr.101
2015/41.17
Par Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu 2012.–2018.gadam īstenošanas plānu laikposmā līdz 2016.gadam
Ministru kabineta rīkojums Nr.102
2015/41.18
Par darba grupu nacionālā ziņojuma sagatavošanai Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējā periodiskā pārskata 2.cikla ietvaros
Ministru kabineta rīkojums Nr.103
2015/41.19

Šodien visvairāk lasītie
Bezdarbnieka un darba meklētāja statusa piešķiršanas kārtība un statusa piešķiršanai nepieciešamie dokumenti
Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.491 "Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība"
Informācijas par apgrūtinātiem un neapgrūtinātiem aktīviem atklāšanas normatīvie noteikumi
Laidiena Mēneša Visi
 
No 2012.gada 1.jūlija vietnē www.vestnesis.lv tiek nodrošināta oficiālā publikācija. Kontakti | © VSIA "Latvijas Vēstnesis"