Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Talsu novada dome Viss arhīvs

01.02.2023.

OP 2023/23.14

Lokālplānojuma, kas groza Kolkas pagasta teritorijas plānojumu nekustamajā īpašumā "Anneles", Kolkas pagastā, Talsu novadā, kadastra Nr. 8862 002 0229, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa

01.02.2023.

OP 2023/23.15

Par Talsu novada domes 2010. gada 16. septembra saistošo noteikumu Nr. 38 "Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam "Medņi", Jaunzemes ciemā, Ģibuļu pagastā, Talsu novadā", atzīšanu par spēku zaudējušiem

31.01.2023.

OP 2023/22B.1

Par licencēto makšķerēšanu Mērsraga kanālā 2023.–2027. gadam

30.12.2022.

OP 2022/253A.6

Grozījumi Talsu novada domes 2021. gada 26. augusta saistošajos noteikumos Nr. 17 "Kārtība, kādā Talsu novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"

30.12.2022.

OP 2022/253A.7

Par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un centralizētajai kanalizācijas sistēmai

30.12.2022.

OP 2022/253A.8

Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Talsu novadā

30.12.2022.

OP 2022/253A.9

Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, un nodevas piemērošanas kārtību Talsu novadā

30.12.2022.

OP 2022/253A.10

Par Talsu novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai

21.12.2022.

OP 2022/247.21

Par Talsu novada domes 2013. gada 11. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 14 "Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku apdraudošas būves Talsu novadā" atzīšanu par spēku zaudējušiem

21.12.2022.

OP 2022/247.22

Grozījums Talsu novada domes 2021. gada 30. septembra saistošajos noteikumos Nr. 23 "Par mājokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības"

21.12.2022.

OP 2022/247.23

Grozījums Talsu novada domes 2021. gada 26. augusta saistošajos noteikumos Nr. 9 "Par veselības aprūpes pabalstu"

21.12.2022.

OP 2022/247.24

Grozījums Talsu novada domes 2021. gada 26. augusta saistošajos noteikumos Nr. 8 "Pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai"

21.12.2022.

OP 2022/247.25

Grozījums Talsu novada domes 2021. gada 26. augusta saistošajos noteikumos Nr. 6 "Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākuma slieksni"

21.12.2022.

OP 2022/247.26

Grozījums Talsu novada domes 2021. gada 26. augusta saistošajos noteikumos Nr. 7 "Pabalsti bērnu izglītības procesa nodrošināšanai"

20.12.2022.

OP 2022/246.17

Par kapsētu izveidošanu un pārvaldīšanu

12.12.2022.

OP 2022/240.20

Par Talsu novada domes 2021. gada 30. septembra saistošo noteikumu Nr. 30 "Kārtība, kādā sakārtojamas, konservējamas vai nojaucamas vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves" atcelšanu

09.12.2022.

OP 2022/239.23

Par grozījumiem Talsu novada domes 2021. gada 30. septembra saistošajos noteikumos Nr. 11 "Par sociālajiem pakalpojumiem"

09.12.2022.

OP 2022/239.24

Par grozījumiem Talsu novada domes 2021. gada 30. septembra saistošajos noteikumos Nr. 12 "Par aprūpes mājās un drošības pogas pakalpojumu"

09.12.2022.

OP 2022/239.25

Par grozījumiem Talsu novada domes 2021. gada 26. augusta saistošajos noteikumos Nr. 13 "Par pabalstu aprūpes mājās pakalpojuma nodrošināšanai"

09.12.2022.

OP 2022/239.26

Par grozījumiem Talsu novada domes 2021. gada 30. septembra saistošajos noteikumos Nr. 22 "Pabalsts mājokļa vides pielāgošanai"

09.12.2022.

OP 2022/239.27

Par Talsu novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu

09.12.2022.

OP 2022/239.28

Par Talsu novada pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai

09.12.2022.

OP 2022/239.29

Grozījums Talsu novada domes 2021. gada 30. septembra saistošajos noteikumos Nr. 24 "Par materiālās palīdzības pabalstiem"

09.12.2022.

OP 2022/239.30

Par Talsu novada domes 2021. gada 26. augusta saistošo noteikumu Nr. 14 "Pabalsts krīzes situācijā saistībā ar Covid-19 izplatību" atzīšanu par spēku zaudējušiem

09.12.2022.

OP 2022/239.31

Grozījums Talsu novada domes 2021. gada 26. augusta saistošajos noteikumos Nr. 10 "Par pabalstu krīzes situācijā"

08.12.2022.

OP 2022/238.54

Par licencēto makšķerēšanu Gulbju ezerā 2022.–2026. gadā

16.11.2022.

OP 2022/223.16

Grozījumi Talsu novada domes 2021. gada 1. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1 "Talsu novada pašvaldības nolikums"

04.11.2022.

OP 2022/215.19

Par valsts nodevu atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem Talsu novadā

03.11.2022.

OP 2022/214.6

Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam Rīgas ielā 29, Talsos, Talsu novadā, atcelšanu

18.10.2022.

OP 2022/202.7

Par Talsu novada pašvaldības domes 2010. gada 29. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 16 "Par pašvaldības galvojumu studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai" atzīšanu par spēku zaudējušiem

12.09.2022.

OP 2022/176.17

Grozījumi Talsu novada domes 2022. gada 28. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 14 "Par Talsu novada pašvaldības (administratīvā teritorija līdz 01.07.2021.) teritorijas plānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem"

06.09.2022.

OP 2022/172.7

Grozījumi Talsu novada domes 2022. gada 28. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 14 "Par Talsu novada pašvaldības (administratīvā teritorija līdz 01.07.2021.) teritorijas plānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem"

05.09.2022.

OP 2022/171.15

Par Rojas novada domes 2012. gada 17. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 7/2012 "Par projekta Nr. 11-08-LL18-L413102-000006 ietvaros iegādāto tehnisko palīglīdzekļu izsniegšanas kārtību Rojas novada iedzīvotājiem" atzīšanu par spēku zaudējušiem

30.08.2022.

OP 2022/167.9

Par Dundagas novada domes 2009. gada 26. augusta saistošo noteikumu Nr. 8 "Par Dundagas pagasta padomes 2008. gada 22. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 21 "Īpašuma "Muņu Grabi" (kad. Nr. 8850 009 0080) detālplānojuma grafiskā daļa, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" apstiprināšanu" atzīšanu par spēku zaudējušiem

01.08.2022.

OP 2022/146.9

Par atbalstu sportistiem un sporta komandām

29.07.2022.

OP 2022/145.16

Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība

14.07.2022.

OP 2022/134.14

Grozījumi Talsu novada domes 2021. gada 25. novembra saistošajos noteikumos Nr. 37 "Kārtība, kādā tiek segti braukšanas izdevumi izglītojamajiem Talsu novadā"

17.06.2022.

OP 2022/117.36

Kārtība, kādā Talsu novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei vai privātajiem bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem

06.06.2022.

OP 2022/108.16

Grozījums Talsu novada domes 2021. gada 1. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1 "Talsu novada pašvaldības nolikums"

03.06.2022.

OP 2022/107.19

Par adresācijas objekta nosaukuma maiņu

09.05.2022.

OP 2022/88.13

Par Talsu novada pašvaldības (administratīvā teritorija līdz 01.07.2021.) teritorijas plānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem

09.05.2022.

OP 2022/88.14

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Talsu novadā

09.05.2022.

OP 2022/88.15

Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Talsu novadā

06.05.2022.

OP 2022/87.38

Decentralizētās kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība Talsu novadā

06.05.2022.

OP 2022/87.39

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektiem

06.05.2022.

OP 2022/87.40

Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Talsu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas

05.05.2022.

OP 2022/86.19

Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Talsu novadā

03.05.2022.

OP 2022/85.9

Grozījumi Talsu novada domes 2021. gada 26. augusta saistošajos noteikumos Nr. 17 "Kārtība, kādā Talsu novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"

26.04.2022.

OP 2022/80.13

Grozījumi Talsu novada domes 2021. gada 1. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1 "Talsu novada pašvaldības nolikums"

21.04.2022.

OP 2022/77.44

Par grozījumiem Talsu novada domes 2021. gada 30. septembra saistošajos noteikumos Nr. 28 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Talsu novadā"

Rādīt vairāk: Nākamie 5020
RĪKI
  • SEKO LĪDZI
  • PASTĀSTI CITIEM
  • ABONĒ RSS
  • PAR ŠO GRUPU

Abonē RSS

RSS ir veids, kā sekot līdzi jaunākajai oficiālajā izdevumā publicētajai informācijai. Pievienojiet šo saiti savam RSS lasītājam, lai saņemtu jaunāko informāciju par oficiālajām publikācijām šajā sadaļā!
Saite

Talsu novada dome
Novada dome publicē saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu, ja ar saistošajiem noteikumiem noteikusi oficiālo izdevumu "Latvijas Vēstnesis" par saistošo noteikumu publicēšanas vietu.
Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš.
TIESĪBU AKTI, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU PERSONAS DATU APSTRĀDE
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!