Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Dažādi sludinājumi Viss arhīvs

Izvērst
Atlasīti: 4473 rezultāti
Dzēst parametrus

Šodien

OP 2018/122.DA1

Valsts ieņēmumu dienests paziņo, ka ir pieņemts lēmums* par nodokļu apmēra precizēšanu.... VAIRĀK

14.06.2018.

OP 2018/118.DA1

Paziņojums par publisko pārskatu... VAIRĀK

14.06.2018.

OP 2018/118.DA2

Kultūras ministrija saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 49.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2014.gada 17.jūnija noteikumu Nr.317 "Kārtība, kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz un publisko līdzdarbības līgumus, kā arī piešķir... VAIRĀK

14.06.2018.

OP 2018/118.DA3

Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Sējas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000565269 uz Sējas novada pašvaldības vārda nostiprinātas īpašumtiesības uz zemes vienību ar kadastra numurs 8092 006 0290 (nosaukums Zaļkalni). Uz... VAIRĀK

13.06.2018.

OP 2018/117.DA1

Sakarā ar pilsoņu LIDIJAS ANTONOVAS, mirusi 07.05.2018., IRĒNAS JEŽEVSKAS, mirusi 11.12.2017., AINĀRA SILOVA, miris 26.04.2018., MARTAS KASPARES, mirusi 24.04.2018., nāvi lūdzam tuviniekus ierasties apbedīšanas birojā "Černovs un Co"... VAIRĀK

12.06.2018.

OP 2018/116.DA1

Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Sējas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000565285 uz Sējas novada pašvaldības vārda nostiprinātas īpašumtiesības uz zemes vienību ar kadastra 8092 007 0544 (nosaukums Murjāņi - korpuss Nr.5).... VAIRĀK

11.06.2018.

OP 2018/114.DA1

Rīgas pilsētas pašvaldība lūdz pieteikties pa tālruni 67367062 tālāk minēto pilsoņu piederīgos sakarā ar viņu nāvi:... VAIRĀK

08.06.2018.

OP 2018/113.DA1

Pamatojoties uz Kokneses apvienotās pašvaldību būvvaldes lēmumu un Civillikuma 1084.pantu, Kokneses novada dome ar 2018.gada 30.maija lēmumu Nr.5.11. uzliek par pienākumu nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.32605140306 "Krautuve'" Vērenes... VAIRĀK

08.06.2018.

OP 2018/113.DA2

AS "Ventbunkers" paziņojums par iesniegumu A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujai un tā sabiedrisko apspriešanu... VAIRĀK

08.06.2018.

OP 2018/113.DA3

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments aicina viena mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas dienas atsaukties Rīgas pilsētas pašvaldības sociālās dzīvojamās telpas Emmas ielā 3-76, Rīgā, mirušās īrnieces JADVIGAS BUKŠAS (dzim.... VAIRĀK

08.06.2018.

OP 2018/113.DA4

1. Ievērojot Enerģētikas likuma 107.panta trešo daļu, likuma "Par akcīzes nodokli" 6.1 pantu un 15.1 pantu, Ministru kabineta 2017.gada 7.februāra noteikumu Nr.78 "Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas... VAIRĀK

08.06.2018.

OP 2018/113.DA5

Cienījamā J. LIBERMANES kundze!... VAIRĀK

08.06.2018.

OP 2018/113.DA6

Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centrs... VAIRĀK

07.06.2018.

OP 2018/112.DA1

Labklājības ministrija paziņo, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 8. septembra noteikumiem Nr. 723 "Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un... VAIRĀK

07.06.2018.

OP 2018/112.DA2

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments aicina divu nedēļu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas atsaukties Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvojamās telpas Prūšu ielā 17, k-3-29, Rīgā, īrnieka IGORA SEŅKO (dzim. 15.03.1953.) radiniekus... VAIRĀK

07.06.2018.

OP 2018/112.DA3

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments aicina divu nedēļu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas atsaukties Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvojamās telpas Dagdas ielā 3-4, Rīgā, īrnieku JURIJU FOMINU (dzim. 24.11.1954.) vai viņa... VAIRĀK

07.06.2018.

OP 2018/112.DA4

Saskaņā ar Notariāta likuma XVI nodaļu zvērināta notāre Zane Ernštreite publicē šādu paziņojumu:... VAIRĀK

07.06.2018.

OP 2018/112.DA5

Saskaņā ar Notariāta likuma XVI nodaļu zvērināta notāre Zane Ernštreite publicē šādu paziņojumu:... VAIRĀK

06.06.2018.

OP 2018/110.DA1

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments aicina NIKOLAJU JEFIMOVU (dzim.15.12.1942.) viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas ierasties Brīvības ielā 49/53, Rīgā, 501. vai 503.telpā, lai saņemtu lēmumu (vēstuli Nr.DMV-18-8865-ap)... VAIRĀK

05.06.2018.

OP 2018/109.DA1

Rīgas pilsētas pašvaldība lūdz pieteikties pa tālruni 67367062 tālāk minēto pilsoņu piederīgos sakarā ar viņu nāvi:... VAIRĀK

31.05.2018.

OP 2018/106.DA1

Valsts ieņēmumu dienests paziņo, ka ir pieņemti lēmumi par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu:*... VAIRĀK

31.05.2018.

OP 2018/106.DA2

Valsts ieņēmumu dienests paziņo, ka ir pieņemti lēmumi procesā par personas iekļaušanu riska personu sarakstā:*... VAIRĀK

31.05.2018.

OP 2018/106.DA3

Paziņojums par noteikto (piedāvāto) tarifu... VAIRĀK

31.05.2018.

OP 2018/106.DA4

Paziņojums par noteikto (piedāvāto) tarifu... VAIRĀK

31.05.2018.

OP 2018/106.DA5

Paziņojums par noteikto (piedāvāto) tarifu... VAIRĀK

30.05.2018.

OP 2018/105.DA1

Latvijas Republikas Kultūras ministrija... VAIRĀK

30.05.2018.

OP 2018/105.DA2

Kultūras ministrija saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu un Ministru kabineta 2014. gada 17. jūnija noteikumiem Nr. 317 "Kārtība, kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz un publisko līdzdarbības līgumus, kā... VAIRĀK

29.05.2018.

OP 2018/104.DA1

Kocēnu novada dome 2018. gada 26. aprīļa sēdē pieņēma lēmumu Nr. 103 "Par latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu plāna 2016.-2022. gadam precizēšanu (protokola Nr. 6 19. §).... VAIRĀK

29.05.2018.

OP 2018/104.DA2

Rīgas pilsētas pašvaldība lūdz pieteikties pa tālruni 67367062 tālāk minēto pilsoņu piederīgos sakarā ar viņu nāvi:... VAIRĀK

25.05.2018.

OP 2018/102.DA1

SIA "Pakalpojumu serviss TK", reģistrācijas Nr.40103566202, juridiskā adrese Rīgā, Pētersalas ielā 6-2, LV-1045!... VAIRĀK

25.05.2018.

OP 2018/102.DA2

Informatīvās sanāksmes par dabas parka "Piejūra" dabas aizsardzības plāna atjaunošanas uzsākšanu... VAIRĀK

25.05.2018.

OP 2018/102.DA3

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments (turpmāk - Departaments) aicina SOFIJU IRKLIJEVSKU, dzim. 12.12.1993., divu nedēļu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas ierasties Brīvības ielā 49/53, Rīgā, 501. vai 503.telpā, lai saņemtu... VAIRĀK

24.05.2018.

OP 2018/101.DA1

Valsts ieņēmumu dienests saskaņā ar likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu" 4.panta otrās daļas 11.1 punktu, likuma "Par nodokļiem un nodevām" 18.panta pirmās daļas 10.punktu, 23.panta trešo daļu 2018.gada 25.janvārī... VAIRĀK

24.05.2018.

OP 2018/101.DA2

Paziņojums par zvērinātu notāru regulāro kvalifikācijas pārbaudi... VAIRĀK

22.05.2018.

OP 2018/99.DA1

Pamatojoties uz Kurzemes apgabaltiesas 2011. gada 7. martā izsniegto izpildu rakstu lietā Nr. C02031909 2018. gada 11. jūnijā plkst. 11.00 Amatas ielā 9B, Liepājā, tiks veikta ievešana nekustamā īpašuma valdījumā. Uzaicinu... VAIRĀK

22.05.2018.

OP 2018/99.DA2

Rīgas apgabaltiesas zvērināta notāre Ilze Pilsētniece publicē šādu Jūlijas Garan (Iuliia Garan), aicinājumu OKSANAI LAŅINAI, :... VAIRĀK

22.05.2018.

OP 2018/99.DA3

Rīgas pilsētas pašvaldība lūdz pieteikties pa tālruni 67367062 tālāk minētās pilsones piederīgos sakarā ar viņas nāvi:... VAIRĀK

21.05.2018.

OP 2018/98.DA1

Paziņoju, ka Ringoldam Štālam piederošajam nekustamajam īpašumam "Mežbergi", Lapmežciema pag., Engures nov., saskaņā ar Civilprocesa likuma 604. panta pirmo daļu noteikta piespiedu pārdošanas vērtība, kas ir 300,00 EUR. Vērtētājs:... VAIRĀK

21.05.2018.

OP 2018/98.DA2

SIA "LĪVĀNU DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA", vienotais reģ. Nr. 41503010497, juridiskā adrese: Rīgas iela 2B, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316, 2018. gada 11. maijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas... VAIRĀK

18.05.2018.

OP 2018/97.DA1

Dabas lieguma "Baltezera purvs" dabas aizsardzības plāna sabiedriskā apspriešana... VAIRĀK

16.05.2018.

OP 2018/95.DA1

Saskaņā ar Notariāta likuma 138.¹ pantu zvērināta notāre Laila Lapiņa paziņo: NATĀLIJA SNAHOVSKA, paziņo ROTAI JAUNOZOLIŅAI, ka saskaņā ar cesijas līgumu, kas 2018. gada 21. martā tika noslēgts starp NATĀLIJU SNAHOVSKU, kā... VAIRĀK

15.05.2018.

OP 2018/94.DA1

Paziņojums par Valsts augu aizsardzības dienesta izsniegtajām atļaujām apmācību veikšanai... VAIRĀK

15.05.2018.

OP 2018/94.DA2

Rīgas pilsētas pašvaldība lūdz pieteikties pa tālruni 67367062 tālāk minēto pilsoņu piederīgos sakarā ar viņu nāvi:... VAIRĀK

15.05.2018.

OP 2018/94.DA3

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas paziņojums parādniekiem... VAIRĀK

14.05.2018.

OP 2018/93.DA1

Satiksmes ierobežojumi Talsu pilsētā un tās apkārtnē... VAIRĀK

14.05.2018.

OP 2018/93.DA2

Latvijas Republikas Kultūras ministrija kā Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda (turpmāk - fonds) deleģētā iestāde (turpmāk - deleģētā iestāde) izsludina aktivitātes "Latviešu... VAIRĀK

14.05.2018.

OP 2018/93.DA3

Latvijas Republikas Kultūras ministrija kā Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda (turpmāk - fonds) deleģētā iestāde (turpmāk - deleģētā iestāde) izsludina aktivitātes "Nacionāla... VAIRĀK

10.05.2018.

OP 2018/91.DA1

Latvijas Koksnes kvalitātes ekspertu savienības Sertifikācijas birojs apliecina, ka... VAIRĀK

09.05.2018.

OP 2018/90.DA1

Ekonomikas ministrija saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu un Ministru kabineta 2014.gada 17.jūnija noteikumiem Nr.317 "Kārtība, kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz un publisko līdzdarbības līgumus, kā arī piešķir valsts... VAIRĀK

09.05.2018.

OP 2018/90.DA2

Kultūras ministrija saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 49.panta pirmo daļu un Latvijas Okupācijas muzeja likuma 3. un 4.pantu 2018.gada 26.aprīlī ir noslēgusi līdzdarbības līgumu "Par valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu kultūras... VAIRĀK

Rādīt vairāk: Nākamie 5020
RĪKI
  • PASTĀSTI CITIEM
  • PAR ŠO GRUPU

Abonē RSS

RSS ir veids, kā sekot līdzi jaunākajai oficiālajā izdevumā publicētajai informācijai. Pievienojiet šo saiti savam RSS lasītājam, lai saņemtu jaunāko informāciju par oficiālajām publikācijām šajā sadaļā!
Saite

Dažādi sludinājumi
Juridiskas personas publicē saturiski dažādus paziņojumus, piemēram, par sabiedrisko apspriešanu, paziņojumus par tarifiem, par anulētām apraides atļaujām, par muzeju akreditāciju, par kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem, kuģošanas grafikiem. Zvērināti notāri un zvērināti tiesu izpildītāji publicē paziņojumus fiziskām personām, kuru dzīvesvieta nav norādīta Iedzīvotāju reģistrā vai saņemts pasta paziņojums, ka sūtījumu nav iespējams nodot adresātam.
TIESĪBU AKTI, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU PERSONAS DATU APSTRĀDE
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!