• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Jēkabpils novada dome Viss arhīvs

22.02.2024.

OP 2024/38.29

Par Jēkabpils novada pašvaldības budžetu 2024. gadam

15.01.2024.

OP 2024/10.2

Saistošie noteikumi par pašvaldības atbalstu sabiedriskā labuma organizācijām Jēkabpils novadā

29.12.2023.

OP 2023/251A.2

Grozījums Jēkabpils novada domes 2023. gada 13. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 26 "Jēkabpils novada pašvaldības nolikums"

28.12.2023.

OP 2023/250.36

Grozījums Jēkabpils novada domes 28.02.2023. saistošajos noteikumos Nr. 3 "Par Jēkabpils novada pašvaldības budžetu 2023. gadam"

21.12.2023.

OP 2023/247.72

Grozījumi Jēkabpils novada domes 2021. gada 23. septembra saistošajos noteikumos Nr. 13 "Pašvaldības aģentūras "Jaunāmuiža" maksas pakalpojumi"

13.12.2023.

OP 2023/241.50

Saistošie noteikumi par materiālo atbalstu pilngadību sasniegušajam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, aizbildnim un audžuģimenei Jēkabpils novadā

13.12.2023.

OP 2023/241.51

Grozījumi Jēkabpils novada domes 2021. gada 25. novembra saistošajos noteikumos Nr. 23 "Saistošie noteikumi par papildu sociālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā"

08.12.2023.

OP 2023/238.45

Grozījumi Jēkabpils novada domes 2022. gada 25. augusta saistošajos noteikumos Nr. 40 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jēkabpils novada pašvaldībā"

30.11.2023.

OP 2023/232.49

Saistošie noteikumi par Jēkabpils Mežaparka un Radžu ūdenskrātuves teritorijas apsaimniekošanu un aizsardzību

24.10.2023.

OP 2023/206.18

Saistošie noteikumi par reklāmas un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Jēkabpils novadā

24.10.2023.

OP 2023/206.19

Saistošie noteikumi par nodevām Jēkabpils novadā

13.10.2023.

OP 2023/199.33

Jēkabpils novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi

11.10.2023.

OP 2023/197.29

Saistošie noteikumi par pašvaldības stipendiju piešķiršanu

11.10.2023.

OP 2023/197.30

Grozījumi Jēkabpils novada domes 2023. gada 13. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 26 "Jēkabpils novada pašvaldības nolikums". Precizējot iepriekš publicēto

05.10.2023.

OP 2023/193.28

Grozījumi Jēkabpils novada domes 2023. gada 13. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 26 "Jēkabpils novada pašvaldības nolikums"

05.10.2023.

OP 2023/193.29

Grozījums Jēkabpils novada domes 28.02.2023. saistošajos noteikumos Nr. 3 "Par Jēkabpils novada pašvaldības budžetu 2023. gadam"

08.09.2023.

OP 2023/174.15

Par Jēkabpils novada domes 2021. gada 25. novembra saistošo noteikumu Nr. 22 "Saistošie noteikumi par mājokļa pabalstu Jēkabpils novada pašvaldībā" atzīšanu par spēku zaudējušiem

08.09.2023.

OP 2023/174.16

Saistošie noteikumi par pabalstu mājokļa maksas kompensēšanai ārstniecības speciālistiem

08.09.2023.

OP 2023/174.17

Saistošie noteikumi par studiju maksas piešķiršanu speciālistu piesaistei Jēkabpils novadā

05.09.2023.

OP 2023/171.35

Saistošie noteikumi par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni

31.08.2023.

OP 2023/168.39

Grozījumi Jēkabpils novada domes 28.02.2023. saistošajos noteikumos Nr. 3 "Par Jēkabpils novada pašvaldības budžetu 2023. gadam"

31.08.2023.

OP 2023/168.40

Grozījumi Jēkabpils novada domes 2022. gada 28. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 13 "Licencētās makšķerēšanas nolikums Saukas ezerā"

30.08.2023.

OP 2023/167.37

Lokālplānojums nekustamajiem īpašumiem Ārijas Elksnes ielā 6 un Ārijas Elksnes ielā 6A, Jēkabpilī (1.1 redakcija), teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa

27.07.2023.

OP 2023/143.6

Saistošie noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālā atbalsta pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Jēkabpils novadā

18.07.2023.

OP 2023/136.53

Saistošie noteikumi par sociālajām garantijām pedagogiem Jēkabpils novadā

18.07.2023.

OP 2023/136.54

Jēkabpils novada pašvaldības nolikums

17.07.2023.

OP 2023/135.13

Par Krustpils novada pašvaldības 2009. gada 16. septembra saistošo noteikumu Nr. 2009/10 "Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam "Ķepši" (kad.nr. 5670 001 0057) apstiprināšanu" atzīšanu par spēku zaudējušiem

28.06.2023.

OP 2023/123.40

Grozījumi Jēkabpils novada domes 2021. gada 23. septembra saistošajos noteikumos Nr. 10 "Saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Jēkabpils novada pašvaldībā"

28.06.2023.

OP 2023/123.41

Par Jēkabpils novada pašvaldības simboliku

28.06.2023.

OP 2023/123.42

Grozījumi Jēkabpils novada domes 28.02.2023. saistošajos noteikumos Nr. 3 "Par Jēkabpils novada pašvaldības budžetu 2023. gadam"

27.06.2023.

OP 2023/122.49

Par Jēkabpils pilsētas domes 2006. gada 23. marta saistošo noteikumu Nr. 9 "Detālplānojums Jēkabpils pilsētā, kvartālā starp Kļavu, Neretas, Brīvības un Vienības ielu" atzīšanu par spēku zaudējušiem

09.06.2023.

OP 2023/111.32

Saistošie noteikumi par nodevu par būvatļaujas izdošanu un būvniecības ieceres akceptu Jēkabpils novadā

29.05.2023.

OP 2023/102.24

Par Jēkabpils novada domes 2009. gada 17. septembra saistošo noteikumu Nr. 10 "Par detālplānojuma Jēkabpils novada Ābeļu pagasta nekustamajam īpašumam "Priedītes", kadastra Nr. 56480010249 apstiprināšanu" atzīšanu par spēku zaudējušiem

29.05.2023.

OP 2023/102.25

Par Krustpils novada pašvaldības 2009. gada 25. novembra saistošo noteikumu Nr. 2009/19 "Krustpils novada Mežāres pagasta nekustamā īpašuma "Golubovi" (kad. Nr. 56760080105) detālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" atzīšanu par spēku zaudējušiem

29.05.2023.

OP 2023/102.26

Par Krustpils novada pašvaldības 2009. gada 16. septembra saistošo noteikumu Nr. 2009/9 "Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam "Ābeles" (kad. Nr. 5670 004 0992)" atzīšanu par spēku zaudējušiem

08.05.2023.

OP 2023/86.13

Par Jēkabpils novada domes 2009. gada 17. septembra saistošo noteikumu Nr. 9 "Par detālplānojumu Jēkabpils novada Ābeļu pagasta nekustamajam īpašumam "Pauguri", kadastra Nr. 56480030007 apstiprināšanu" atzīšanu par spēku zaudējušiem

08.05.2023.

OP 2023/86.14

Par Jēkabpils novada pašvaldības 2012. gada 26. janvāra saistošo noteikumu Nr. 2 "Par detālplānojuma Jēkabpils novada Ābeļu pagasta nekustamajam īpašumam "Gārdiņi", kadastra Nr. 56480010096, apbūves noteikumiem un grafisku daļu" atzīšanu par spēku zaudējušiem

08.05.2023.

OP 2023/86.15

Par Jēkabpils pilsētas domes 2010. gada 14. oktobra saistošo noteikumu Nr. 30 "Detālplānojums Jēkabpils pilsētā kvartālā starp Jauno, Kapu, A. Pormaļa ielu un Draudzības aleju" atzīšanu par spēku zaudējušiem

08.05.2023.

OP 2023/86.16

Par Salas novada pašvaldības 2009. gada 30. septembra saistošo noteikumu Nr. 10 "Par Salas pagasta padomes 2007. gada 26. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr. 6 "Īpašuma "Salasciems" teritorijas (kadastra Nr. 56860020166) grafiskā daļa, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi"" atzīšanu par spēku zaudējušiem

08.05.2023.

OP 2023/86.17

Grozījums Jēkabpils novada domes 2022. gada 28. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 19 "Saistošie noteikumi par Jēkabpils novada pašvaldībai piederoša vai piekrītoša neapbūvēta zemesgabala nomas maksu"

08.05.2023.

OP 2023/86.18

Grozījums Jēkabpils novada domes 2022. gada 26. maija saistošajos noteikumos Nr. 27 "Jēkabpils novada Radžu ūdenskrātuves licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību nolikums"

08.05.2023.

OP 2023/86.19

Grozījumi Jēkabpils novada domes 2022. gada 26. maija saistošajos noteikumos Nr. 28 "Jēkabpils novada Baļotes ezera licencētās makšķerēšanas nolikums"

19.04.2023.

OP 2023/76.22

Grozījumi Jēkabpils novada domes 28.02.2023. saistošajos noteikumos Nr. 3 "Par Jēkabpils novada pašvaldības budžetu 2023. gadam"

15.03.2023.

OP 2023/53.22

Grozījumi Jēkabpils novada domes 2022. gada 28. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 16 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jēkabpils novadā"

03.03.2023.

OP 2023/45.23

Saistošie noteikumi par vienreizēja pabalsta piešķiršanas kārtību dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam, ja mājoklis ir cietis terora akta, stihiskas nelaimes, avārijas vai citas katastrofas rezultātā

02.03.2023.

OP 2023/44.39

Par Jēkabpils novada pašvaldības budžetu 2023. gadam

30.12.2022.

OP 2022/253A.3

Grozījumi Jēkabpils novada domes 2021. gada 23. septembra saistošajos noteikumos Nr. 13 "Pašvaldības aģentūras "Jaunāmuiža" maksas pakalpojumi"

30.12.2022.

OP 2022/253.14

Grozījumi Jēkabpils novada domes 2022. gada 26. maija saistošajos noteikumos Nr. 24 "Saistošie noteikumi par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas kārtību Jēkabpils novadā"

30.12.2022.

OP 2022/253.15

Par Jēkabpils novada pašvaldības simboliku

29.12.2022.

OP 2022/252.24

Grozījumi Jēkabpils novada domes 2022. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 4 "Saistošie noteikumi par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Jēkabpils novadā"

Rādīt vairāk: Nākamie 5020
RĪKI
  • SEKO LĪDZI
  • PASTĀSTI CITIEM
  • ABONĒ RSS
  • PAR ŠO GRUPU

Abonē RSS

RSS ir veids, kā sekot līdzi jaunākajai oficiālajā izdevumā publicētajai informācijai. Pievienojiet šo saiti savam RSS lasītājam, lai saņemtu jaunāko informāciju par oficiālajām publikācijām šajā sadaļā!
Saite
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!