• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Jēkabpils novada domes 2024. gada 25. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 12 "Grozījumi Jēkabpils novada domes 2021. gada 23. septembra saistošajos noteikumos Nr. 12 "Saistošie noteikumi par Jēkabpils novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai"". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 28.05.2024., Nr. 102 https://www.vestnesis.lv/op/2024/102.13

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ropažu novada domes saistošie noteikumi Nr. 19/24

Grozījums Ropažu novada pašvaldības domes 2022. gada 8. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 25/22 "Ropažu novada pašvaldības aģentūras "Saimnieks" sniegtie pakalpojumi"

Vēl šajā numurā

28.05.2024., Nr. 102

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Jēkabpils novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 12

Pieņemts: 25.04.2024.

OP numurs: 2024/102.13

2024/102.13
RĪKI

Jēkabpils novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 2 Visi

Jēkabpils novada domes saistošie noteikumi Nr. 12

Jēkabpils novadā 2024. gada 25. aprīlī

Grozījumi Jēkabpils novada domes 2021. gada 23. septembra saistošajos noteikumos Nr. 12 "Saistošie noteikumi par Jēkabpils novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai"

APSTIPRINĀTI
ar Jēkabpils novada domes
25.04.2024. lēmumu Nr. 286 (prot. Nr. 9, 7. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā" 27.2 panta piekto daļu

Izdarīt Jēkabpils novada domes 2021. gada 23. septembra saistošajos noteikumos Nr. 12 "Saistošie noteikumi par Jēkabpils novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai" (Latvijas Vēstnesis, 2021, 208. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu 33. punktu šādā redakcijā:

"33. Ja dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas darbi tiek veikti īpašumā, kurā kāds no dzīvokļu īpašniekiem ir saimnieciskās darbības veicējs un konkrēts dzīvokļa īpašums tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, un ja dzīvokļa īpašnieks pretendē uz atbalstu, kas kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, tad atbalstu labiekārtošanas pasākumu ietvaros sniedz saskaņā ar Eiropas Komisijas 2023. gada 13. decembra Regulas (ES) 2023/2831 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – Regula Nr. 2023/2831) un normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību."

2. Papildināt saistošos noteikumus ar 33.1, 33.2, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6 un 33.7 punktu šādā redakcijā:

"33.1 Lemjot par līdzfinansējuma piešķiršanu komercdarbības atbalsta veidā, Komisija ievēro šādus nosacījumus:

33.1 1. atbalsta pretendentam de minimis atbalstu piešķir ievērojot Regulas Nr. 2023/2831 1. panta 1. punktā minētos nozaru un darbību ierobežojumus. Ja atbalsta pretendents darbojas arī Regulas Nr. 2023/2831 1. panta 1. punkta "a", "b", "c" un "d" apakšpunktā minētajās nozarēs, atbalstu drīkst piešķirt tikai tad, ja atbalsta pretendents nodrošina nozaru darbību nodalīšanu vai uzskaites nodalīšanu, lai saskaņā ar Regulas Nr. 2023/2831 1. panta 2. punktu darbības izslēgtajās nozarēs negūst labumu no de minimis atbalsta, ko piešķir saskaņā ar saistošajiem noteikumiem.

33.1 2. pirms lēmuma pieņemšanas Komisija pārbauda, vai plānotais de minimis atbalsts kopā ar iepriekšējos trīs gados, skaitot no atbalsta piešķiršanas dienas, piešķirto de minimis atbalstu viena vienota uzņēmuma līmenī nepārsniedz Regulas Nr. 2023/2831 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru. Viens vienots uzņēmums ir uzņēmums, kas atbilst Regulas Nr. 2023/2831 2. panta 2. punktā noteiktajam;

33.1 3. de minimis atbalstu piešķir, ja saimnieciskās darbības veicējam nav ierosināta tiesiskās aizsardzības procesa lieta, netiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, tam nav pasludināts maksātnespējas process vai tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai izbeigta;

33.1 4. saistošo noteikumu ietvaros piešķirto de minimis atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām nedrīkst kumulēt ar komercdarbības atbalstu citu atbalsta programmu vai ad-hoc atbalsta projekta ietvaros, tai skaitā citu de minimis atbalstu, neatkarīgi no finansējuma avota.

33.2 Atbalsta pretendenta atbilstību Regulas Nr. 2023/2831 nosacījumiem pārbauda uz atbalsta piešķiršanas brīdi.

33.3 De minimis atbalsta piešķiršana un uzskaite tiek veikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem.

33.4 Atbalsta pretendentam De minimis atbalsta uzskaites sistēmā (turpmāk – Sistēma) ir jāsagatavo veidlapa de minimis atbalsta saņemšanai. Atbalsta pretendents iesniegumā norāda Sistēmā aizpildītās veidlapas identifikācijas numuru vai iesniegumam pievieno Sistēmā aizpildītās veidlapas izdruku.

33.5 Pašvaldība uzglabā visus ar de minimis saistītos datus 10 (desmit) gadus, sākot no dienas, kurā saskaņā ar šajos noteikumos noteikto piešķirts pēdējais de minimis atbalsts, atbilstoši Regulas Nr. 2023/2831 6. panta 3. un 7. punktam. De minimis atbalsta saņēmējs uzglabā visus ar de minimis saistītos datus 10 (desmit) gadus no de minimis atbalsta piešķiršanas dienas atbilstoši Regulas Nr. 2023/2831 6. panta 3. un 7. punktam.

33.6 Ja tiek pārkāpti Regulas Nr. 2023/2831 nosacījumi, de minimis atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt pašvaldībai saistošo noteikumu ietvaros saņemto nelikumīgo de minimis atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no komercdarbības atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem.

33.7 De minimis atbalstu saistošo noteikumu ietvaros piešķir līdz 2031. gada 30. jūnijam".

Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs R. Ragainis

 

Paskaidrojuma raksts
Jēkabpils novada domes 25.04.2024. saistošajiem noteikumiem Nr. 12 "Grozījumi Jēkabpils novada domes 2021. gada 23. septembra saistošajos noteikumos Nr. 12 "Saistošie noteikumi par Jēkabpils novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai""

Paskaidrojuma raksta sadaļa 

Norādāmā informācija

1. Mērķis un nepieciešamības pamatojums 2023. gada 13. decembrī Eiropas Komisija ir apstiprinājusi un 2023. gada 15. decembrī Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicējusi jaunu de minimis atbalsta regulējumu: Komisijas Regulu 2023/2831 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – Komisijas regula Nr. 2023/2831), kas aizvieto 2013. gada 18. decembra Komisijas Regulu Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam.

Komisijas regula Nr. 2023/2831 stājusies spēkā 2024. gada 1. janvārī. Tā ir piemērojama līdz 2030. gada 31. decembrim, vai, ņemot vērā pārejas nosacījumu, kas paredz, ka pēc attiecīgās regulas spēkā esības perioda beigām ikvienu de minimis atbalstu, kas atbilst attiecīgās regulas nosacījumiem, var likumīgi piešķirt vēl sešus turpmākos mēnešus, – kopumā līdz 2031. gada 30. jūnijam.

Ņemot vērā minēto, ir nepieciešams izdarīt grozījumu Jēkabpils novada domes 2021. gada 23. septembra saistošajos noteikumos Nr. 12 "Saistošie noteikumi par Jēkabpils novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai", proti, noteikumu 33. punktā, kurš nosaka: "Ja dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas darbi tiek veikti īpašumā, kurā kāds no dzīvokļu īpašniekiem ir saimnieciskās darbības veicējs un konkrēts dzīvokļa īpašums tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, un ja dzīvokļa īpašnieks pretendē uz atbalstu, kas kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, tad atbalstu labiekārtošanas pasākumu ietvaros sniedz saskaņā ar Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam un normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību." Nepieciešams saistošo noteikumu 33. punktā norādīto Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu Nr. 1407/2013 aizstāt ar Komisijas 2023. gada 13. decembra Regulu 2023/2831 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam. Tāpat ir nepieciešams iekļaut normas attiecībā uz de minimis atbalsta piešķiršanas nosacījumiem, atbalsta uzskaiti un dokumentu uzglabāšanu.

2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu Nav plānota ietekme uz pašvaldības budžetu. Saistošo noteikumu izpildei 2024. gada budžetā līdzfinansējuma piešķiršanai nav plānoti finanšu līdzekļi.
3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenci Saistošie noteikumi nerada ietekmi uz vidi, iedzīvotāju veselību un uzņēmējdarbības vidi, kā arī neietekmē konkurenci.
4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām Nav ietekmes.
5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem Papildu cilvēkresursu iesaiste netiek paredzēta, jaunas pašvaldības funkcijas netiek radītas, esošo institūciju kompetence netiek paplašināta.
6. Informācija par izpildes nodrošināšanu Saistošo noteikumu piemērošanas jautājumos persona var vērsties Jēkabpils novada pašvaldībā.
7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšana Noteikumi ir piemēroti iecerētā mērķa sasniegšanas nodrošināšanai un paredz tikai to, kas ir vajadzīgs minētā mērķa sasniegšanai. Pašvaldības izraudzītie līdzekļi ir piemēroti leģitīmā mērķa sasniegšanai un tās rīcība ir atbilstoša.

Izdodot saistošos noteikumus, tajos būs atsauce uz spēkā esošu regulu un kopumā normas par de minimis atbalstu – atbilstošas normatīvajos aktos noteiktajam.

8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām Saistošo noteikumu izstrādes procesā notikušas konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem.

Sabiedrības līdzdalības veids – informācijas publicēšana pašvaldības tīmekļvietnē un iesniegto priekšlikumu izvērtēšana.

Noteikumu projekts bija publicēts pašvaldības tīmekļvietnē www.jekabpils.lv no 2024. gada 23. februāra līdz 2024. gada 8. martam.

Sabiedrības viedokļi nav saņemti.

Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs R. Ragainis

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!