• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Smiltenes novada dome Viss arhīvs

06.06.2024.

OP 2024/109.31

Kārtība, kādā Smiltenes novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā

03.06.2024.

OP 2024/106.17

Dzīvokļu izīrēšanas kārtība zemas īres maksas mājokļos Smiltenes novadā

03.06.2024.

OP 2024/106.18

Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības domes 2023. gada 28. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 14/23 "Smiltenes novada pašvaldības nolikums"

05.04.2024.

OP 2024/67.37

Grozījums Smiltenes novada pašvaldības domes 2023. gada 19. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 22/23 "Smiltenes novada pašvaldības iedzīvotāju padomes nolikums"

05.04.2024.

OP 2024/67.38

Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības domes 2022. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 40/22 "Kārtība, kādā Smiltenes novada pašvaldība kompensē vispārējās pamatizglītības, vidējās izglītības, profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamiem un Smiltenes novada izglītības iestāžu pedagogiem braukšanas izdevumus par sabiedriskā transporta izmantošanu"

19.03.2024.

OP 2024/56.5

Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības domes 2023. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3/23 "Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Smiltenes novada pašvaldībā"

19.03.2024.

OP 2024/56.6

Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada 27. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 9 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Smiltenes novadā"

01.03.2024.

OP 2024/44.18

Par Smiltenes novada pašvaldības budžetu 2024. gadam

01.03.2024.

OP 2024/44.19

Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības domes 2023. gada 21. decembra saistošajos noteikumos Nr. 28/23 "Smiltenes novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi"

01.03.2024.

OP 2024/44.20

Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības domes 2022. gada 23. februāra saistošajos noteikumos Nr. 4/22 "Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Smiltenes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējo izglītības iestāžu pirmsskolas grupās"

08.02.2024.

OP 2024/28.13

Par sociālajiem pakalpojumiem Smiltenes novadā

01.02.2024.

OP 2024/23.19

Grozījums Smiltenes novada pašvaldības domes 2023. gada 28. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 14/23 "Smiltenes novada pašvaldības nolikums"

01.02.2024.

OP 2024/23.20

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Smiltenes novadā

15.01.2024.

OP 2024/10.6

Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības domes 2023. gada 29. marta saistošajos noteikumos Nr. 8/23 "Par Smiltenes novada pašvaldības budžetu 2023. gadam"

29.12.2023.

OP 2023/251.25

Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības domes 2022. gada 30. marta saistošajos noteikumos Nr. 13/22 "Par Smiltenes novada pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai"

29.12.2023.

OP 2023/251.26

Smiltenes novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi

27.12.2023.

OP 2023/249.20

Par neapbūvēta, Smiltenes novada pašvaldībai piederoša vai piekrītoša, zemesgabala nomas maksu

31.10.2023.

OP 2023/211.50

Grozījums Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada 25. augusta saistošajos noteikumos Nr. 6 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Smiltenes novada pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs"

30.10.2023.

OP 2023/210.18

Smiltenes novada pašvaldības iedzīvotāju padomju nolikums

02.10.2023.

OP 2023/190.20

Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu Smiltenes novadā

26.09.2023.

OP 2023/186.17

Par Smiltenes novada pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas

05.09.2023.

OP 2023/171.36

Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada 25. augusta saistošajos noteikumos Nr. 6 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Smiltenes novada pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs"

05.09.2023.

OP 2023/171.37

Grozījums Smiltenes novada pašvaldības domes 2023. gada 31. maija saistošajos noteikumos Nr. 12/23 "Par lokālplānojuma, ar kuru groza Smiltenes novada teritorijas plānojumu un Raunas novada teritorijas plānojumu 2012.–2024. gadam, vēja parkam "Augstkalni", teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa"

05.09.2023.

OP 2023/171.38

Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības domes 2022. gada 23. februāra saistošajos noteikumos Nr. 4/22 "Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Smiltenes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējo izglītības iestāžu pirmsskolas grupās". Precizējot iepriekš publicēto

04.09.2023.

OP 2023/170.31

Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības domes 2022. gada 23. februāra saistošajos noteikumos Nr. 4/22 "Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Smiltenes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējo izglītības iestāžu pirmsskolas grupās"

10.08.2023.

OP 2023/153.50

Par licencēto makšķerēšanu Kreiļu ezerā

08.08.2023.

OP 2023/151.4

Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības domes 2023. gada 29. marta saistošajos noteikumos Nr. 8/23 "Par Smiltenes novada pašvaldības budžetu 2023. gadam"

13.07.2023.

OP 2023/133.24

Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Smiltenes novadā

04.07.2023.

OP 2023/127.39

Grozījums Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada 27. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 9 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Smiltenes novadā"

04.07.2023.

OP 2023/127.40

Smiltenes novada pašvaldības nolikums

07.06.2023.

OP 2023/109.25

Par lokālplānojuma, ar kuru groza Smiltenes novada teritorijas plānojumu un Raunas novada teritorijas plānojumu 2012.–2024. gadam, vēja parkam "Augstkalni", teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa

11.05.2023.

OP 2023/89.22

Par Smiltenes novada pašvaldības dalību pašvaldības nozīmes ceļu un ielu būvniecībā un uzturēšanā

26.04.2023.

OP 2023/81.18

Grozījums Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada 27. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 10 "Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Smiltenes novadā"

20.04.2023.

OP 2023/77.36

Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Smiltenes novadā

17.04.2023.

OP 2023/74.15

Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas kārtība

17.04.2023.

OP 2023/74.16

Par Smiltenes novada pašvaldības budžetu 2023. gadam

10.03.2023.

OP 2023/50.29

Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības domes 2022. gada 30. marta saistošajos noteikumos Nr. 13/22 "Par Smiltenes novada pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai"

06.03.2023.

OP 2023/46.28

Kārtība, kādā Smiltenes novada pašvaldība piešķir līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem

06.02.2023.

OP 2023/26.21

Par Smiltenes novada simboliku

06.02.2023.

OP 2023/26.22

Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Smiltenes novada pašvaldībā

23.01.2023.

OP 2023/16.13

Kārtība, kādā Smiltenes novada pašvaldība kompensē vispārējās pamatizglītības, vidējās izglītības, profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamiem un Smiltenes novada izglītības iestāžu pedagogiem braukšanas izdevumus par sabiedriskā transporta izmantošanu

17.01.2023.

OP 2023/12.4

Par Smiltenes novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas kārtību

29.12.2022.

OP 2022/252.36

Par atbalsta pasākumiem mājokļa vides pielāgošanai personām ar funkcionēšanas ierobežojumiem Smiltenes novadā

29.12.2022.

OP 2022/252.37

Par Smiltenes novada domes 2010. gada 26. augusta saistošo noteikumu Nr. 10/10 "Pašvaldības nodeva par dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu" atzīšanu par spēku zaudējušiem

29.12.2022.

OP 2022/252.38

Par Apes novada domes 2015. gada 24. septembra saistošo noteikumu Nr. 18/2015 "Par pašvaldības nodevām Apes novadā" atzīšanu par spēku zaudējušiem

29.12.2022.

OP 2022/252.39

Par Raunas novada domes 2009. gada 18. februāra saistošo noteikumu Nr. 4 "Par pašvaldības nodevām Raunas novadā" atzīšanu par spēku zaudējušiem

29.12.2022.

OP 2022/252.40

Dzīvokļu izīrēšanas kārtība zemas īres maksas mājokļos Smiltenes novadā

25.11.2022.

OP 2022/229.7

Kārtība, kādā Smiltenes novada pašvaldība kompensē vispārējās pamatizglītības, vidējās izglītības, profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamiem izdevumus par sabiedriskā transporta izmantošanu

25.11.2022.

OP 2022/229.8

Grozījums Smiltenes novada pašvaldības domes 2022. gada 23. februāra saistošajos noteikumos Nr. 7/22 "Par Smiltenes novada pašvaldībai piederošo un tās nomāto dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanas kārtību"

02.11.2022.

OP 2022/213.13

Par Smiltenes novada domes 2019. gada 24. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 8/19 "Par licencēto makšķerēšanu Brutuļu dzirnavezerā" atzīšanu par spēku zaudējušiem

Rādīt vairāk: Nākamie 5020
RĪKI
  • SEKO LĪDZI
  • PASTĀSTI CITIEM
  • ABONĒ RSS
  • PAR ŠO GRUPU

Abonē RSS

RSS ir veids, kā sekot līdzi jaunākajai oficiālajā izdevumā publicētajai informācijai. Pievienojiet šo saiti savam RSS lasītājam, lai saņemtu jaunāko informāciju par oficiālajām publikācijām šajā sadaļā!
Saite
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!