• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Smiltenes novada domes 2024. gada 23. maija saistošie noteikumi Nr. 11/24 "Par Smiltenes novada pašvaldības pabalstiem audžuģimenei". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 10.07.2024., Nr. 132 https://www.vestnesis.lv/op/2024/132.32

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Amatu konkursu ziņas

Skatīt visus oficiālos paziņojumus šajā grupā

Vēl šajā numurā

10.07.2024., Nr. 132

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Smiltenes novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 11/24

Pieņemts: 23.05.2024.

OP numurs: 2024/132.32

2024/132.32
RĪKI

Smiltenes novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 2 Pēdējās nedēļas laikā 1 Visi

Smiltenes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 11/24

Smiltenē 2024. gada 23. maijā

Par Smiltenes novada pašvaldības pabalstiem audžuģimenei

Apstiprināti
ar Smiltenes novada pašvaldības domes
2024. gada 23. maija lēmumu
Nr. 350 (prot. Nr. 6, 87. §)

Precizēti
ar Smiltenes novada pašvaldības domes
2024. gada 20. jūnija lēmumu
Nr. 426 (prot. Nr. 7, 77. §)

Izdoti saskaņā ar  Pašvaldību likuma 44. panta otro daļu,
Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumu Nr. 354
"Audžuģimenes noteikumi" 78. punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka Smiltenes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) pabalstu veidus, to apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību audžuģimenēm vai specializētām audžuģimenēm (turpmāk – audžuģimene), un lēmumu par pabalsta piešķiršanu apstrīdēšanas kārtību.

2. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu audžuģimenei pieņem un piešķirtos pabalstus izmaksā Smiltenes novada pašvaldības iestāde "Smiltenes novada sociālais dienests" (turpmāk – Sociālais dienests).

3. Pabalstu audžuģimenei izmaksā, pamatojoties uz noslēgto līgumu starp Sociālo dienestu un audžuģimeni par bērna ievietošanu audžuģimenē.

4. Pašvaldībā ir noteikti šādi pabalstu veidi:

4.1. ikmēneša pabalsts bērna uzturam;

4.2. pabalsts bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei;

4.3. pabalsts individuālo mācību piederumu iegādei;

4.4. pabalsts ēdināšanai pirmsskolas, vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs;

4.5. pabalsts bērna veselības uzlabošanai;

4.6. pašvaldības atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu;

4.7. veselības apdrošināšana audžuģimenei;

4.8. sociālā atbalsta programma audžuģimenei un audžuģimenē ievietotam bērnam.

II. Ikmēneša pabalsts audžuģimenē ievietotā bērna uzturam

5. Ikmēneša pabalsta apmērs bērna uzturam ir 300 euro mēnesī katram audžuģimenē ievietotam bērnam. Par nepilnu mēnesi pabalsta bērna uzturam apmēru nosaka proporcionāli dienu skaitam.

6. Ikmēneša pabalsts audžuģimenē ievietotā bērna uzturam tiek izmaksāts no Sociālā dienesta budžeta līdzekļiem un tiek ieskaitīts audžuģimenes norādītajā kredītiestādes kontā līdz kārtējā mēneša 25. datumam.

III. Pabalsts bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei

7. Pabalsta bērna apģērba un apavu iegādei apmērs ir līdz 100 euro gadā.

8. Pabalsta mīkstā inventāra iegādei apmērs ir līdz 50 euro gadā.

9. Vienreizēja pabalsta mīkstā inventāra iegādei apmērs ir 200 euro ievietojot bērnu audžuģimenē.

10. Sociālais dienests pabalsta bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei apmēru nosaka atbilstoši bērna audžuģimenes iesniegtajiem izdevumus apliecinošiem dokumentiem.

11. Vienreizējs pabalsts bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei tiek izmaksāts no Pašvaldības budžeta līdzekļiem un tiek ieskaitīts audžuģimenes norādītajā kredītiestādes kontā desmit darba dienu laikā no lēmuma par pabalsta piešķiršanu spēkā stāšanās dienas.

IV. Pabalsts individuālo mācību piederumu iegādei

12. Pabalsta individuālo mācību piederumu iegādei apmērs ir līdz 50 euro gadā.

13. Pabalstu individuālo mācību piederumu iegādei ir tiesības saņemt par katru audžuģimenē ievietotu bērnu, kurš mācās vispārējās izglītības iestādē sākot no 1. klases, vai profesionālās izglītības iestādē.

14. Pabalstu individuālo mācību piederumu iegādei Sociālais dienests var piešķirt un izmaksāt pa daļām, atbilstoši bērna vajadzībām, atbilstoši bērna audžuģimenes iesniegtajiem izdevumus apliecinošiem dokumentiem.

V. Pabalsts ēdināšanai pirmsskolas, vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

15. Pašvaldības pabalsts ēdināšanas izdevumu nodrošināšanai pirmsskolas, vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs ir 100% apmērā par ēdināšanas izdevumiem.

16. Ēdināšanas pabalsts tiek piešķirts uz mācību pusgadu.

17. Ēdināšanas pabalsta apmērs tiek noteikts ņemot vērā attiecīgajā izglītības iestādē esošās ēdināšanas izmaksas vienam bērnam dienā.

18. Ēdināšanas pabalstam izglītojamajiem pirmsskolas, vispārējās un profesionālās izglītības iestādē piešķirtie līdzekļi tiek pārskaitīti ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam, kas nodrošina ēdināšanas pakalpojumu katrā konkrētā izglītības iestādē, atbilstoši noslēgtajiem līgumiem un iesniegtajiem rēķiniem.

VI. Pabalsts bērna veselības uzlabošanai

19. Pabalsta bērna veselības uzlabošanai apmērs ir līdz 100 euro gadā.

20. Pabalstu bērna veselības uzlabošanai piešķir par:

20.1. ārstniecības personas vai ārstniecības iestādē bērnam sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem;

20.2. briļļu iegādi bērnam ar ārsta speciālista nozīmējumu.

21. Pabalsta saņemšanai audžuģimenes pārstāvis Sociālajā dienestā iesniedz:

21.1. ģimenes ārsta vai ārsta speciālista izsniegtu izrakstu no bērna medicīniskās kartes par veselības aprūpes pakalpojuma nepieciešamību;

21.2. veselības aprūpes pakalpojuma vai briļļu iegādes izdevumus apliecinošu dokumentu (kases čeks, stingrās uzskaites kvīts vai faktūrrēķins) kopijas, uzrādot oriģinālus, kuros norādīts pakalpojuma saņēmēja vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis, pakalpojuma nosaukums un cena.

22. Pabalstu bērna veselības uzlabošanai pēc pabalsta pieprasītāja izvēles izmaksā:

22.1. kredītiestādē skaidrā naudā;

22.2. ar pārskaitījumu pabalsta pieprasītāja kredītiestādes kontā;

22.3. apmaksājot veselības aprūpes pakalpojumus vai briļļu iegādi saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja vai preču pārdevēja izsniegto rēķinu.

VII. Pašvaldības atlīdzība par audžuģimeņu pienākumu pildīšanu

23. Tiesības saņemt pašvaldības atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu ir audžuģimenei, kuras deklarētā un faktiskā dzīvesvieta ir Pašvaldības administratīvajā teritorijā un kurā ar Pašvaldības iestādes "Smiltenes novada Bāriņtiesa" lēmumu ir ievietots bērns.

24. Pašvaldības atlīdzības par audžuģimenes pienākumu pildīšanu apmērs ir 50 euro mēnesī.

25. Pašvaldības atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu piešķir sākot ar dienu, kad bērns ievietots audžuģimenē.

26. Pašvaldības atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu izmaksā audžuģimenes pārstāvim, ar kuru ir noslēgts līgums par bērna ievietošanu audžuģimenē, par iepriekšējo mēnesi līdz kārtējā mēneša 20. datumam, pārskaitot uz audžuģimenes pārstāvja iesniegumā norādīto kredītiestādes norēķinu kontu vai izmaksā skaidrā naudā kredītiestādē.

VIII. Veselības apdrošināšana audžuģimenei

27. Tiesības saņemt veselības apdrošināšanas polisi ir audžuģimenei, kuras deklarētā un faktiskā dzīvesvieta ir Pašvaldības administratīvajā teritorijā un kurā vismaz sešus mēnešus pēdējā kalendārā gada laikā ar bāriņtiesas lēmumu ir bijuši ievietoti bērni.

28. Lai saņemtu veselības apdrošināšanas polisi audžuģimene sākot no kalendārā gada 1. decembra līdz nākamā gada 15. janvārim iesniedz iesniegumu Sociālajā dienestā.

29. Veselības apdrošināšanas polisi audžuģimenei piešķir uz kalendāro gadu.

30. Veselības apdrošināšanas polisi nepiešķir, ja audžuģimenes pārstāvja rīcībā ir cita veselības apdrošināšanas polise.

31. Audžuģimenei nekavējoties ir jāatgriež veselības apdrošināšanas polise Sociālajam dienestam, ja tai ar bāriņtiesas lēmumu ir atņemts vai izbeigts audžuģimenes statuss.

IX. Sociālā atbalsta programma audžuģimenei un audžuģimenē ievietotam bērnam

32. Sociālā atbalsta programma nodrošina profesionālu psihosociālu atbalsta sistēmu audžuģimenē ievietotam bērnam.

33. Sociālā atbalsta programma ietver šādus pakalpojumus:

33.1. individuālas psihologa vai psihoterapeita konsultācijas audžuģimenei;

33.2. individuālas konsultācijas pie speciālistiem audžuģimenē ievietotam bērnam.

34. Sociālā atbalsta programmas pakalpojumu nodrošināšanai, atbilstoši bērna interesēm un vajadzībām, audžuģimene iesniegumā var norādīt vēlamo sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniedzēju.

35. Pabalsta sociālā atbalsta programmas nodrošināšanai apmērs ir līdz 200 euro gadā.

36. Sociālā atbalsta programmu piešķir pēc nepieciešamības saskaņā ar speciālista izvērtējumu.

X. Sociālā dienesta lēmuma apstrīdēšanas kārtība

37. Sociālais dienests informē audžuģimeni par pieņemto lēmumu, atteikuma gadījumā personu informē rakstiski piecu darba dienu laikā, norādot atteikuma iemeslu, lēmuma apstrīdēšanas termiņu un kārtību.

38. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Pašvaldības domē.

XI. Noslēguma jautājums

39. Atzīt par spēku zaudējušiem Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada 27. oktobra saistošos noteikumus Nr. 12 "Par pabalstiem audžuģimenei Smiltenes novada pašvaldībā" (Latvijas Vēstnesis, 240, 13.12.2021.).

Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Avotiņš

 

Paskaidrojuma raksts
Smiltenes novada pašvaldības domes 2024. gada 23. maija saistošajiem noteikumiem Nr. 11/24 "Par Smiltenes novada pašvaldības pabalstiem audžuģimenei"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Mērķis un nepieciešamības pamatojums  1.1. Saistošie noteikumi nosaka Smiltenes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) pabalstu veidus, to apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību audžuģimenēm vai specializētām audžuģimenēm (turpmāk – audžuģimene), un lēmuma par pabalsta piešķiršanu apstrīdēšanas kārtību.

1.2. Pabalstus audžuģimenei nosaka ar mērķi nodrošināt bērna pamatvajadzības.

1.3. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu audžuģimenei pieņem un piešķirtos pabalstus izmaksā Pašvaldības iestāde "Smiltenes novada sociālais dienests" (turpmāk – Sociālais dienests).

1.4. Pabalstus audžuģimenei izmaksā, pamatojoties uz noslēgto līgumu starp Sociālo dienestu un audžuģimeni par bērna ievietošanu audžuģimenē.

1.5. Pašvaldība paredz noteikt un piešķirt šādus pabalstus:

1.5.1. ikmēneša pabalsts bērna uzturam;

1.5.2. pabalstu bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei;

1.5.3. pabalstu individuālo mācību piederumu iegādei;

1.5.4. pabalstu ēdināšanai pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs;

1.5.5. pabalstu bērna veselības uzlabošanai;

1.5.6. pašvaldības atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu;

1.5.7. veselības apdrošināšanu audžuģimenei;

1.5.8. sociālā atbalsta programmu audžuģimenei un audžuģimenē ievietotam bērnam.

1.6. Saskaņā ar Pašvaldību likuma, kas stājās spēkā 2023. gada 1. janvārī, pārejas noteikumu 6. punktu, dome izvērtē uz likuma "Par pašvaldībām" normu pamata izdoto saistošo noteikumu atbilstību Pašvaldību likumam un izdod jaunus saistošos noteikumus atbilstoši pilnvarojumam. Līdz jaunu saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2024. gada 30. jūnijam, piemērojami uz likuma "Par pašvaldībām" normu pamata izdotie saistošie noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

1.7. Saskaņā ar Likuma 5. panta pirmo daļu pašvaldība savas administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi īstenot iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tās nav citu institūciju kompetencē un šādu darbību neierobežo citi likumi. Pamatojoties uz Likuma 5. panta otro daļu, brīvprātīgo iniciatīvu izpildes kārtību nosaka un finansējumu nodrošina pašvaldība.

1.8. Likuma 44. panta otrā daļa nosaka, ka dome var izdot saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot likumos vai Ministru kabineta noteikumos paredzēto funkciju izpildes kārtību.

1.9. Izvērtējot Smiltenes novada pašvaldības 2021. gada 27. oktobra saistošos noteikumus Nr. 12 "Par pabalstiem audžuģimenei Smiltenes novada pašvaldībā" (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr. 12), tika pieņemts lēmums izdot jaunus saistošos noteikumus ar atsauci tiesiskajā pamatā uz Pašvaldību likuma 44. panta otro daļu, kā arī, ievērojot pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu un saistošo noteikumu izdošanas mērķi, lai sniegtu lielāku materiālu atbalstu audžuģimenēm vai specializētām audžuģimenēm.

2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu  2.1. Saistošie noteikumi pēc būtības negroza šobrīd Smiltenes novada pašvaldībā ar Saistošajiem noteikumiem Nr. 12 noteikto regulējumu attiecībā uz pašvaldības pabalstiem audžuģimenei, tādējādi 2024. gadā papildu finansējums pašvaldības budžeta programmā 18.02.00 "Sociālie pabalsti Smiltenes novada iedzīvotājiem" pabalstiem audžuģimenēm nav nepieciešams.

2.2. 2024. gadā pašvaldībā budžeta programmā 10.400.01 "Sociālie pabalsti Smiltenes novada iedzīvotājiem" pabalstiem audžuģimenēm ir plānots izlietot 153102 euro, no tiem 88080 euro pabalstam audžuģimenē ievietotā bērna uzturam, 3200 euro pabalstam apģērba un mīkstā inventāra iegādei audžuģimenē ievietotam bērnam, 1800 euro pabalstam par audžuģimenes pienākumu pildīšanu.

3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenci  3.1. Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums attiecas un pozitīvi ietekmēs audžuģimenes Smiltenes novadā. Pašvaldība, kā brīvprātīgo iniciatīvu, ir noteikusi lielāku Pašvaldības atbalstu audžuģimenēm nekā tas noteikts Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 354 "Audžuģimenes noteikumi" ar mērķis ir veicināt audžuģimeņu attīstību.

3.2. Saistošajiem noteikumiem nav tiešas ietekmes uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi un konkurenci.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām  4.1. Visas personas, kuras skar šo noteikumu piemērošana, var griezties Smiltenes novada Sociālajā dienestā, Dārza ielā 11, Smiltenē, Smiltenes novadā.  Lai saņemtu Pašvaldības atbalstu, privātpersona iesniedz iesniegumu Sociālajam dienestam. Par pieņemto lēmumu Sociālais dienests informē audžuģimeni, atteikuma gadījumā personu informē rakstiski piecu darba dienu laikā, norādot atteikuma iemeslu, lēmuma apstrīdēšanas termiņu un kārtību.

4.2. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Smiltenes novada pašvaldības domē. Smiltenes novada pašvaldības domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā mēneša laikā no tā spēkā stāšanās datuma Administratīvajā rajona tiesā, Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201.

5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem  5.1. Saistošie noteikumi izstrādāti Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 11. punktā noteiktās pašvaldības funkcijas izpildei – īstenot bērnu tiesību un interešu aizsardzību.

5.2. Saistošo noteikumu izpildei nav nepieciešams veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darba vietas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci.

6. Informācija par izpildes nodrošināšanu  6.1. Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Smiltenes novada pašvaldības iestāde "Smiltenes novada Sociālais dienests", pieņemot un izskatot iesniegumus, pieņemot lēmumu un nodrošinot pabalstu izmaksu.

6.2. Sociālā dienesta lēmuma apstrīdēšanas gadījumā lēmumu pieņemšanu nodrošina Smiltenes novada pašvaldības dome.

7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšana  7.1. Saistošie noteikumi ir atbilstoši iecerētā mērķa – sniegt lielāku atbalstu audžuģimenēm, sasniegšanas nodrošināšanai.

7.2. Pašvaldības izraudzītie līdzekļi mērķa sasniegšanai ir leģitīmi un rīcība ir atbilstoša valstī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām  8.1. Saistošo noteikumu projektu izstrādājusi Pašvaldības speciālistu un domes deputātu darba grupa.

8.2. Saistošo noteikumu projekts, atbilstoši Pašvaldību likuma 46. panta trešajai daļai, nodots sabiedrības viedokļa noskaidrošanai, publicējot Smiltenes novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.smiltenesnovads.lv., nosakot, ka viedoklis jāsniedz, rakstot Pašvaldībai uz e-pasta adresi: pasts@smiltenesnovads.lv.

8.3. Pēc saistošo noteikumu projekta publicēšanas pašvaldības tīmekļvietnē no 2024. gada 5. aprīļa (https://smiltenesnovads.lv/pasvaldiba/dokumenti/domes saistošie noteikumi/) līdz 2024. gada 20. aprīlim (ieskaitot) no sabiedrības nav saņemti viedokļi, priekšlikumi vai iebildumi.

Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Avotiņš

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!