Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Mārupes novada dome Viss arhīvs

13.01.2023.

OP 2023/10.25

Par Babītes novada domes 2009. gada 23. septembra saistošo noteikumu Nr. 34 "Par detālplānojuma nekustamā īpašuma "Pumpas", 1. zemes gabala daļai, kad. Nr. 8048 001 0005 apstiprināšanu" atcelšanu daļā par nekustamo īpašumu Skaņu iela 2, kadastra Nr. 8048 001 0170, Mežārēs, Babītes pagastā, Mārupes novadā

13.12.2022.

OP 2022/241.10

Noteikumi par Mārupes novada simbolikas izmantošanu

09.12.2022.

OP 2022/239.22

Par tirdzniecību publiskajās vietās Mārupes novadā

08.12.2022.

OP 2022/238.47

Par Mārupes pagasta padomes 2007. gada 31. oktobra saistošo noteikumu Nr. 39 "Mārupes pagasta saimniecības "Granduļi" un "Cepļi" detālplānojums" atzīšanu par spēku zaudējušiem

08.12.2022.

OP 2022/238.48

Par Babītes novada domes 2009. gada 23. septembra saistošo noteikumu Nr. 60 "Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam "Remmes – Lāči", kad. Nr. 80480110029, apstiprināšanu" atcelšanu

08.12.2022.

OP 2022/238.49

Par Babītes novada domes 2009. gada 23. septembra saistošo noteikumu Nr. 113 "Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam "Mežvidi", kadastra Nr. 80880070075, apstiprināšanu" atcelšanu

08.12.2022.

OP 2022/238.50

Par detālplānojuma grozījumu apstiprināšanu detālplānojuma "Pumpas" sastāvā esošai zemes vienībai Skaņu ielā 2, ar kadastra apzīmējumu 8048 001 0170 Mežārēs, Babītes pagastā, Mārupes novadā

21.11.2022.

OP 2022/225.8

Grozījums Mārupes novada pašvaldības domes 2022. gada 23. februāra saistošajos noteikumos Nr. 10/2022 "Par pašvaldības pabalstu daudzbērnu ģimenēm Mārupes novadā"

17.11.2022.

OP 2022/224.40

Grozījumi Mārupes novada pašvaldības domes 2021. gada 29. septembra saistošajos noteikumos Nr. 15/2021 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Mārupes novadā"

17.11.2022.

OP 2022/224.41

Ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru vai nosaukumu plākšņu izvietošana un noformēšana Mārupes novadā

11.11.2022.

OP 2022/220.39

Kārtība, kādā Mārupes novada pašvaldība līdzfinansē citu pašvaldību dibināto izglītības iestāžu profesionālās ievirzes izglītības akreditētu programmu apguvi

11.11.2022.

OP 2022/220.40

Grozījumi Mārupes novada pašvaldības domes 2021. gada 29. septembra saistošajos noteikumos Nr. 16/2021 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Mārupes novadā"

07.11.2022.

OP 2022/216.36

Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamā īpašuma "Ābeļziedi", kadastra Nr. 8048 008 0572, Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes novadā

17.10.2022.

OP 2022/201.33

Par Mārupes novada pašvaldības domes 2021. gada 24. novembra saistošo noteikumu Nr. 26/2021 "Par nekustamo īpašumu uzturēšanu un sabiedrisko kārtību Mārupes novadā" atcelšanu

11.10.2022.

OP 2022/197.10

Par nekustamā īpašuma Loka ceļš 44, Jaunmārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760111779), detālplānojuma apstiprināšanu

10.10.2022.

OP 2022/196.19

Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam "Beikas", kadastra Nr. 8048 007 0104, Skārduciemā, Babītes pagastā, Mārupes novadā

26.09.2022.

OP 2022/186.18

Grozījumi Mārupes novada pašvaldības domes 2022. gada 25. maijā apstiprinātajos saistošajos noteikumos Nr. 27/2022 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Mārupes novadā"

16.09.2022.

OP 2022/180.32

Grozījumi Mārupes novada pašvaldības domes 2022. gada 23. februāra saistošajos noteikumos Nr. 10/2022 "Par pašvaldības pabalstu daudzbērnu ģimenēm Mārupes novadā"

16.09.2022.

OP 2022/180.33

Par nekustamā īpašuma Rotaļu iela 4 (kadastra Nr. 8048 001 0881) un nekustamā īpašuma "Lielie Dreimaņi" (kadastra Nr. 8048 001 0069), zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 001 0865 daļas, Mežārēs, Babītes pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma apstiprināšanu un šajā teritorijā spēkā esošā detālplānojuma atcelšanu daļā

14.09.2022.

OP 2022/178.15

Par nekustamā īpašuma "Mazie Lejnieki", kadastra Nr. 8048 008 0212, Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma apstiprināšanu

14.09.2022.

OP 2022/178.16

Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam "Zemieši", kadastra numurs 8076 012 0229, Mārupe, Mārupes novads, atcelšanu

13.09.2022.

OP 2022/177.10

Par nekustamo īpašumu Zeltiņu iela 108A (kad. Nr. 80760031290), Zeltiņu iela 110 (kad. Nr. 80760030603) un Zeltiņu iela 110A (kad. Nr. 80760031291), Mārupē, Mārupes novadā, detālplānojuma apstiprināšanu

08.09.2022.

OP 2022/174.28

Grozījumi Mārupes novada pašvaldības 2022. gada 25. maija saistošajos noteikumos Nr. 32/2022 "Par Mārupes novada pašvaldības neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību"

25.07.2022.

OP 2022/141.8

Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Mārupes novada pašvaldības izglītības iestāžu profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu īstenošanā

15.07.2022.

OP 2022/135.30

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Mārupes novadā

14.07.2022.

OP 2022/134.13

Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu īstenošanai

11.07.2022.

OP 2022/131.21

Par nekustamā īpašuma Kursīšu iela 27 ("Veczilgavji"), Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760070535), detālplānojuma apstiprināšanu

06.07.2022.

OP 2022/128.25

Par nekustamā īpašuma "Kosas" (dienvidu daļai), kadastra Nr. 8088 005 0081, Spuņciems, Salas pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma apstiprināšanu

30.06.2022.

OP 2022/124.11

Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un centralizētai kanalizācijas sistēmai

13.06.2022.

OP 2022/113.14

Par Babītes novada pašvaldības domes 2019. gada 27. novembra saistošo noteikumu Nr. 64 "Par Babītes novada pašvaldības neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību" atcelšanu

13.06.2022.

OP 2022/113.15

Par Mārupes novada pašvaldības neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību

10.06.2022.

OP 2022/112.17

Grozījumi Mārupes novada pašvaldības domes 2021. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 36/2021 "Par Mārupes novada pašvaldības pabalstiem iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas"

10.06.2022.

OP 2022/112.18

Par Mārupes novada pašvaldības 23.02.2022. saistošo noteikumu Nr. 7/2022 "Lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma "Valteri", Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760030363), teritorijā, Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā

09.06.2022.

OP 2022/111.18

Par pašvaldības nodevu par ielu tirdzniecību Mārupes novadā

08.06.2022.

OP 2022/110.21

Par nekustamā īpašuma "Papardes", kadastra Nr. 8048 003 1005, Piņķi, Babītes pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma apstiprināšanu

06.06.2022.

OP 2022/108.15

Par kārtību, kādā tiek organizēti centralizētie ūdenssaimniecības pakalpojumi Mārupes novadā

03.06.2022.

OP 2022/107.14

Par nekustamā īpašuma "Laimes krasti", kadastra Nr. 8048 001 1184, Mežārēs, Babītes pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma apstiprināšanu

02.06.2022.

OP 2022/106.49

Par Mārupes novada domes 2014. gada 30. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 12/2014 "Par atbalsta sniegšanu juridiskām un fiziskām personām sporta un veselīga dzīvesveida veicināšanai Mārupes novadā" atcelšanu

25.05.2022.

OP 2022/100.3

Par kārtību, kādā pašvaldība atbalsta sabiedriski nozīmīgus pasākumus Mārupes novadā

18.05.2022.

OP 2022/95.14

Par Mārupes novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem

13.05.2022.

OP 2022/92.12

Par nekustamā īpašuma "Valdari", Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760060096) 1. zemes vienības un 2. zemes vienības detālplānojuma grozījumu apstiprināšanu

12.05.2022.

OP 2022/91.29

Par Mārupes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā

11.05.2022.

OP 2022/90.18

Lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamo īpašumu "Lamberti-1" (kadastra Nr. 80760030440) un Zeltiņu iela 112 (kadastra Nr. 80760030604), Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, teritorijā, Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

21.04.2022.

OP 2022/77.41

Grozījumi Mārupes novada pašvaldības domes 2021. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 36/2021 "Par Mārupes novada pašvaldības pabalstiem iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas"

11.04.2022.

OP 2022/71.10

Par nekustamā īpašuma "Zīlītes", kadastra Nr. 8088 005 0476, Spuņciemā, Salas pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma apstiprināšanu

07.04.2022.

OP 2022/69.50

Par Mārupes novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību

07.04.2022.

OP 2022/69.51

Par Babītes novada pašvaldības domes 2009. gada 23. septembra saistošo noteikumu Nr. 132 "Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam "Zīlītes", kad. Nr. 8088 005 0476 apstiprināšanu" atcelšanu

07.04.2022.

OP 2022/69.52

Grozījumi Mārupes novada pašvaldības domes 2021. gada 9. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1/2021 "Mārupes novada pašvaldības nolikums"

07.04.2022.

OP 2022/69.53

Grozījumi Mārupes novada pašvaldības domes 2021. gada 29. septembra saistošajos noteikumos Nr. 16/2021 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Mārupes novadā"

14.03.2022.

OP 2022/51.14

Par pašvaldības pabalstu daudzbērnu ģimenēm Mārupes novadā

Rādīt vairāk: Nākamie 5020
RĪKI
  • SEKO LĪDZI
  • PASTĀSTI CITIEM
  • ABONĒ RSS
  • PAR ŠO GRUPU

Abonē RSS

RSS ir veids, kā sekot līdzi jaunākajai oficiālajā izdevumā publicētajai informācijai. Pievienojiet šo saiti savam RSS lasītājam, lai saņemtu jaunāko informāciju par oficiālajām publikācijām šajā sadaļā!
Saite
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!