Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Mārupes novada dome Viss arhīvs

25.05.2022.

OP 2022/100.3

Par kārtību, kādā pašvaldība atbalsta sabiedriski nozīmīgus pasākumus Mārupes novadā

18.05.2022.

OP 2022/95.14

Par Mārupes novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem

13.05.2022.

OP 2022/92.12

Par nekustamā īpašuma "Valdari", Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760060096) 1. zemes vienības un 2. zemes vienības detālplānojuma grozījumu apstiprināšanu

12.05.2022.

OP 2022/91.29

Par Mārupes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā

11.05.2022.

OP 2022/90.18

Lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamo īpašumu "Lamberti-1" (kadastra Nr. 80760030440) un Zeltiņu iela 112 (kadastra Nr. 80760030604), Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, teritorijā, Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

21.04.2022.

OP 2022/77.41

Grozījumi Mārupes novada pašvaldības domes 2021. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 36/2021 "Par Mārupes novada pašvaldības pabalstiem iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas"

11.04.2022.

OP 2022/71.10

Par nekustamā īpašuma "Zīlītes", kadastra Nr. 8088 005 0476, Spuņciemā, Salas pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma apstiprināšanu

07.04.2022.

OP 2022/69.50

Par Mārupes novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību

07.04.2022.

OP 2022/69.51

Par Babītes novada pašvaldības domes 2009. gada 23. septembra saistošo noteikumu Nr. 132 "Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam "Zīlītes", kad. Nr. 8088 005 0476 apstiprināšanu" atcelšanu

07.04.2022.

OP 2022/69.52

Grozījumi Mārupes novada pašvaldības domes 2021. gada 9. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1/2021 "Mārupes novada pašvaldības nolikums"

07.04.2022.

OP 2022/69.53

Grozījumi Mārupes novada pašvaldības domes 2021. gada 29. septembra saistošajos noteikumos Nr. 16/2021 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Mārupes novadā"

14.03.2022.

OP 2022/51.14

Par pašvaldības pabalstu daudzbērnu ģimenēm Mārupes novadā

14.03.2022.

OP 2022/51.15

Grozījumi Mārupes novada pašvaldības domes 2021. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 36/2021 "Par Mārupes novada pašvaldības pabalstiem iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas"

14.03.2022.

OP 2022/51.16

Grozījumi Mārupes novada pašvaldības domes 2021. gada 24. novembra saistošajos noteikumos Nr. 30/2021 "Par Mārupes novada pašvaldības palīdzību bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuri ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās"

14.03.2022.

OP 2022/51.17

Grozījums Mārupes novada pašvaldības domes 2021. gada 29. septembra saistošajos noteikumos Nr. 12/2021 "Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālās palīdzības pabalstiem Mārupes novadā"

09.03.2022.

OP 2022/48.13

Par nekustamo īpašumu "Mežmaļi", kadastra Nr. 80760120107, un īpašuma ar kadastra Nr. 80760120526, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma apstiprināšanu

04.03.2022.

OP 2022/45.20

Lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma "Valteri", Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760030363) teritorijā, Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

04.03.2022.

OP 2022/45.21

Lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma Lambertu iela 3 ("Grundmaņi"), Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760030317), teritorijā, Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

03.03.2022.

OP 2022/44.28

Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Mārupes novadā

23.02.2022.

OP 2022/38.10

Par Mārupes novada pašvaldībai piederošo vai tās nomāto dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanas kārtību

07.02.2022.

OP 2022/26.14

Lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma "Vecumnieki", Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760060006), teritorijā, Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

02.02.2022.

OP 2022/23.11

Par Babītes novada pašvaldības 23.09.2009. saistošo noteikumu Nr. 100 "Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam "Vecvagari", kad. Nr. 8088 001 0021, apstiprināšanu" atzīšanu par spēku zaudējušiem

02.02.2022.

OP 2022/23.12

Par nekustamo īpašumu uzturēšanu un sabiedrisko kārtību Mārupes novadā

24.01.2022.

OP 2022/16.8

Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību

24.01.2022.

OP 2022/16.9

Par Mārupes novada pašvaldības pabalstiem iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas

21.01.2022.

OP 2022/15.16

Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Mārupes novadā

17.01.2022.

OP 2022/11.20

Par Mārupes novada pašvaldības palīdzību bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuri ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās

07.01.2022.

OP 2022/5.5

Par Babītes novada pašvaldības domes 2012. gada 7. februāra saistošo noteikumu Nr. 3 "Par pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas pakalpojumu apmaksu no Babītes novada pašvaldības budžeta pirmsskolas izglītības ieguvei privātās pirmsskolas izglītības iestādēs" atzīšanu par spēku zaudējušiem

03.01.2022.

OP 2022/1.13

Par Mārupes pagasta padomes 2003. gada 19. maija saistošo noteikumu Nr. 23 "Mārupes novada saimniecības "Jaunaudzes" detālplānojums" atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā par nekustamajiem īpašumiem "Pūces" (kadastra Nr. 80760071642), "Salacas" (kadastra Nr. 80760071643), "Ernesti" (kadastra Nr. 80760071644), "Nāras" (kadastra Nr. 80760071645) un "Sīgas" (kadastra Nr. 80760071646), Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads

27.12.2021.

OP 2021/249.49

Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Mārupes novadā

22.12.2021.

OP 2021/247.12

Par kārtību Mārupes novada pašvaldības bērnu rotaļu un sporta laukumos

22.12.2021.

OP 2021/247.13

Par koku ciršanu ārpus meža

07.12.2021.

OP 2021/236.24

Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālās palīdzības pabalstiem Mārupes novadā

23.11.2021.

OP 2021/226.8

Par Mārupes novada pašvaldības dalību pašvaldības nozīmes ceļu un ielu būvniecībā un uzturēšanā

15.11.2021.

OP 2021/222.14

Par nodevu pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanai

15.11.2021.

OP 2021/222.15

Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu

15.11.2021.

OP 2021/222.16

Par Mārupes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu

10.11.2021.

OP 2021/218.23

Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Mārupes novadā

04.11.2021.

OP 2021/214.22

Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība

21.10.2021.

OP 2021/204.17

Par kārtību, kādā Mārupes novada pašvaldība piešķir un izmaksā atbalstu bērnam, kurš saņem pakalpojumu pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē

18.10.2021.

OP 2021/201.11

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Mārupes novadā

07.10.2021.

OP 2021/194.22

Par Mārupes novada domes 2009. gada 28. oktobra saistošo noteikumu Nr. 13 "Mārupes novada saimniecības "Gaiļi-1" detālplānojums" atzīšanu par spēku zaudējušiem

07.10.2021.

OP 2021/194.23

Grozījumi Mārupes novada pašvaldības 2021. gada 9. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1/2021 "Mārupes novada pašvaldības nolikums"

06.09.2021.

OP 2021/171.12

Par Mārupes novada domes 2012. gada 29. augusta saistošo noteikumu Nr. 24/2012 "Noteikumi par Mārupes novada simbolikas izmantošanu" atzīšanu par spēku zaudējušiem

06.09.2021.

OP 2021/171.13

Grozījumi Mārupes novada pašvaldības 2021. gada 9. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1/2021 "Mārupes novada pašvaldības nolikums"

03.09.2021.

OP 2021/170.16

Par Mārupes pagasta padomes 2008. gada 14. maija saistošo noteikumu Nr. 27 "Mārupes pagasta saimniecības "Boļi-1" detālplānojums" atzīšanu par spēku zaudējušiem

24.08.2021.

OP 2021/162.8

Par Babītes novada pašvaldības 2017. gada 27. septembra saistošo noteikumu Nr. 11 "Par Babītes novada zīmola izmantošanu" atzīšanu par spēku zaudējušiem

16.08.2021.

OP 2021/156.10

Par Mārupes pagasta padomes 2003. gada 2. jūlija saistošo noteikumu Nr. 9 "Mārupes pagasta saimniecības "Riekstkalni" detāls plānojums" atcelšanu

16.08.2021.

OP 2021/156.11

Par Mārupes pagasta padomes 2007. gada 26. septembra saistošo noteikumu Nr. 32 "Mārupes pagasta saimniecības "Dravnieki" detālplānojums" atcelšanu

16.08.2021.

OP 2021/156.12

Par Babītes novada pašvaldības domes 2012. gada 24. oktobra saistošo noteikumu Nr. 21 "Par Babītes novada simboliku" atzīšanu par spēku zaudējušiem

Rādīt vairāk: Nākamie 5020
RĪKI
  • SEKO LĪDZI
  • PASTĀSTI CITIEM
  • ABONĒ RSS
  • PAR ŠO GRUPU

Abonē RSS

RSS ir veids, kā sekot līdzi jaunākajai oficiālajā izdevumā publicētajai informācijai. Pievienojiet šo saiti savam RSS lasītājam, lai saņemtu jaunāko informāciju par oficiālajām publikācijām šajā sadaļā!
Saite
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!