• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Mārupes novada domes 2024. gada 24. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 11/2024 "Grozījumi Mārupes novada pašvaldības domes 2023. gada 28. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 24/2023 "Par Mārupes novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem"". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 30.05.2024., Nr. 104 https://www.vestnesis.lv/op/2024/104.9

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Mārupes novada domes saistošie noteikumi Nr. 13/2024

Par naudas balvu vispārējo izglītības iestāžu 9. un 12. klašu absolventiem

Vēl šajā numurā

30.05.2024., Nr. 104

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Mārupes novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 11/2024

Pieņemts: 24.04.2024.

OP numurs: 2024/104.9

2024/104.9
RĪKI

Mārupes novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 2 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Mārupes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 11/2024

Mārupē 2024. gada 24. aprīlī

Grozījumi Mārupes novada pašvaldības domes 2023. gada 28. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 24/2023 "Par Mārupes novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem"

Apstiprināti ar Mārupes novada pašvaldības domes
2024. gada 24. aprīļa lēmumu Nr. 12 (sēdes prot. Nr. 8)

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
3. panta trešo daļu un Ministru kabineta 2003. gada 27. maija
noteikumu Nr. 275 "Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma
izmaksas tiek slēgtas no pašvaldības budžeta" 6. punktu

Izdarīt Mārupes novada pašvaldības domes 2023. gada 28. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 24/2023 "Par Mārupes novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem" (turpmāk – Saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1. 3.1. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

"3.1. aprūpes mājās un/vai drošības pogas pakalpojums pilngadīgām personām;";

2. III nodaļas nosaukumu "Aprūpes mājās pakalpojums pilngadīgām personām" izteikt šādā redakcijā:

"III. Aprūpes mājās un/vai drošības pogas pakalpojums pilngadīgām personām";

3. 12. punktu izteikt šādā redakcijā:

"12. Tiesības saņemt aprūpes mājās un/vai drošības pogas pakalpojumu (turpmāk šīs nodaļas ietvaros – pakalpojums) ir pilngadīgai personai ar funkcionāliem traucējumiem, kura vecuma vai funkcionālu traucējumu dēļ nespēj veikt ikdienas mājas darbus un personīgo aprūpi.";

4. 36. punktu izteikt šādā redakcijā:

"36. Tiesības saņemt pakalpojumu ir personām ar funkcionāliem traucējumiem, kurām noteikta I vai II grupas invaliditāte, personām ar demenci, vai bērniem ar invaliditāti, kuriem noteikta īpaša kopšana.";

5. X nodaļas nosaukumu "Mentora pakalpojums" izteikt šādā redakcijā:

"X. Sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērniem un jauniešiem ar uzvedības vai atkarības problēmām";

6. 57. punktu izteikt šādā redakcijā:

"57. Sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērniem un jauniešiem ar uzvedības vai atkarības problēmām (turpmāk šīs nodaļas ietvaros – pakalpojums) nodrošina bērniem un jauniešiem ar uzvedības un atkarības problēmām atbalstu viņu funkcionēšanas spēju uzlabošanai, veicinot pozitīvas uzvedības izmaiņas un sociālo integrāciju.";

7. 58. punktu izteikt šādā redakcijā:

"58. Pakalpojums ietver:

58.1. mentora atbalstu līdz 60 (sešdesmit) stundām mēnesī personai no 12 (divpadsmit) līdz 24 (divdesmit četriem) gadiem, kurai konstatētas sociālas problēmas, kas ir šķērslis veiksmīgai sociālai integrācijai;

58.2. jauniešu atbalsta programmu jaunietim no 13 (trīspadsmit) līdz 24 (divdesmit četriem) gadiem, ar uzvedības traucējumiem, atbilstoši pakalpojuma sniedzēja individuāli izstrādātai programmai."

8. 60. punktu izteikt šādā redakcijā:

"60. Pakalpojumu nodrošina pakalpojuma sniedzējs, ar kuru Sociālais dienests noslēdzis līgumu par pakalpojuma sniegšanu un samaksu.";

9. 88. punktu izteikt šādā redakcijā:

"88. Sociālās rehabilitācijas pakalpojums personām ar invaliditāti (turpmāk šīs nodaļas ietvaros – pakalpojums) ir pasākumu kopums, kas, atbilstoši personas individuālajām vajadzībām, vērsts uz personas sociālās funkcionēšanas spēju uzlabošanu (fizisko vai psiholoģisko spēju atjaunošana vai uzturēšana, pašaprūpes, ikdienas aktivitāšu un sociālo prasmju attīstīšana), lai nodrošinātu viņas iekļaušanos sabiedrībā, ko sniedz Sociālo pakalpojumu reģistrā reģistrēts pakalpojumu sniedzējs vai sertificēts funkcionālais speciālists (mākslas terapeits, fizioterapeits, ergoterapeits, audiologopēds, reitterapeits), smilšu spēles terapijas speciālists vai psihologs.";

10. 89.1. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

"89.1. nepilngadīgas personas, kurām noteikta invaliditāte, ar funkcionāliem traucējumiem, ja personas un viņas likumiskā pārstāvja dzīvesvieta vismaz vienu gadu pirms pakalpojuma pieprasīšanas deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā. Ja personas likumiskais pārstāvis pēdējā gada laikā pirms pakalpojuma pieprasīšanas iegādājies nekustamo īpašumu pašvaldības administratīvajā teritorijā, personas un viņas likumiskā pārstāvja dzīvesvieta var būt deklarēta mazāk par vienu gadu pašvaldības administratīvajā teritorijā.";

11. 90. punktu izteikt šādā redakcijā:

"90. Lai saņemtu pakalpojumu, persona vai personas likumiskais pārstāvis Sociālajā dienestā iesniedz:

90.1. ģimenes ārsta vai ārsta speciālista (pediatra, rehabilitologa, psihiatra, neirologa u.c.) izsniegtu izziņu par personas veselības stāvokli, kurā norādīts nepieciešamais pakalpojums;

90.2. pakalpojuma sniedzēja apliecinājumu sniegt rehabilitācijas pakalpojumu, norādot plānoto nodarbību skaitu nedēļā, vienas nodarbības ilgumu un noteikto samaksu par vienu nodarbību.

90.3. citus dokumentus pēc Sociālā dienesta pieprasījuma, ja tie nepieciešami lēmuma pieņemšanai.";

12. 92. punktu izteikt šādā redakcijā:

"92. Pakalpojumu piešķir, neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, šādā apmērā:

92.1. nepilngadīgai personai, kurai noteikta invaliditāte, ar funkcionāliem traucējumiem, līdz 5200 euro kalendāra gadā;

92.2. pilngadīgai personai, kurai noteikta I vai II grupas invaliditāte, ar funkcionāliem traucējumiem, līdz 1600 euro kalendāra gadā.";

13. 93. punktu izteikt šādā redakcijā:

"93. Pakalpojumu apmaksā pašvaldība, pamatojoties uz pakalpojuma sniedzēja iesniegtu rēķinu, kuram pievienots izraksts par pakalpojuma saņēmēja apmeklējumu, sasniegtajiem rezultātiem un turpmākajām rekomendācijām.";

14. 97. punktu izteikt šādā redakcijā:

"97. Lai saņemtu pakalpojumu, persona Sociālajā dienestā iesniedz ārsta izziņu par veselības stāvokli, norādot rekomendācijas aprūpei un profilaksei.";

15. 102. punktu izteikt šādā redakcijā:

"102. Lai saņemtu pakalpojumu, persona Sociālajā dienestā iesniedz ārsta izziņu par veselības stāvokli, norādot rekomendācijas aprūpei un profilaksei.".

Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Ence

 

Saistošo noteikumu Nr. 11/2024 "Grozījumi Mārupes novada pašvaldības domes 2023. gada 28. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 24/2023 "Par Mārupes novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Norādāmā informācija 

1. Mērķis un nepieciešamības pamatojums  Mārupes novada pašvaldībā ir spēkā esoši Mārupes novada pašvaldības domes 2023. gada 28. jūnija saistošie noteikumi Nr. 24/2023 "Par Mārupes novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem".

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 9. punktu, viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir nodrošināt iedzīvotājiem atbalstu sociālo problēmu risināšanā, kā arī iespēju saņemt sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9. panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldībai, kuras teritorijā ir deklarētā personas dzīvesvieta, ir pienākums nodrošināt personai iespēju saņemt tās vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību. Savukārt, saskaņā ar tā paša panta ceturto daļu, pašvaldības, kuras nav izveidojušas nepieciešamos sociālo pakalpojumu sniedzējus, slēdz līgumus ar citiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem savā teritorijā vai ar citām pašvaldībām par minēto sociālo pakalpojumu sniegšanu un samaksu. Šie sociālie pakalpojumi pilnībā vai daļēji tiek finansēti no pašvaldības budžeta.

Bērnu tiesību aizsardzība likuma 58. panta pirmā daļa noteic, ka likumpārkāpumu profilakses darbu ar bērniem veic pašvaldība sadarbībā ar bērnu vecākiem, izglītības iestādēm, valsts policiju, Valsts probācijas dienestu, ja bērns ir probācijas klients, sabiedriskajām organizācijām un citām iestādēm.

Atbilstoši Pašvaldību likuma 5. panta pirmajai daļai, pašvaldība, savas administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi īstenot iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tās nav citu institūciju kompetencē un šādu darbību neierobežo likumi.

Mārupes novada Sociālais dienests, ievērojot Mārupes novada iedzīvotāju grupu vajadzības un intereses, ir ierosinājis papilnveidot Mārupes novada pašvaldības iedzīvotājiem pieejamo sociālo pakalpojumu klāstu, ieviešot:

1. Drošības pogas pakalpojumu, kas ietver cilvēka diennakts uzraudzību, neatliekamo palīdzību un psiholoģisko atbalstu, izmantojot īpašu saziņas sistēmu – saziņas iekārtu un signālpogu, kas atrodas aprocē vai kulonā. Tas paredzēts cilvēkiem, kuri nespēj par sevi parūpēties. 24 stundu saikne ar zvanu centru garantē drošības sajūtu gan cilvēkam, kurš saņem Drošības pogas pakalpojumu, gan viņa tuviniekiem (atrodoties darbā, atvaļinājumā, komandējumā, citā dzīves vietā vai pilsētā). Pakalpojums tiek nodrošināts 24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā. Drošības pogas pakalpojumu var saņemt kopā ar aprūpes mājās pakalpojumu vai atsevišķi.

2. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu bērniem un jauniešiem ar uzvedības vai atkarības problēmām, iesaistot mērķgrupu bērnu un jauniešu atbalsta programmās.

3. Pilnveidojot sociālās rehabilitācijas pakalpojumu personām ar invaliditāti.

Ievērojot Mārupes novada pašvaldības iedzīvotāju grupu intereses, lai pilnveidotu Mārupes novada pašvaldības sociālo pakalpojumu klāstu, nepieciešams izdarīt grozījumus Mārupes novada pašvaldības domes 2023. gada 28. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 24/2023 "Par Mārupes novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem".

2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu  Pašvaldības budžetā 2024. gadā Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai paredzēti 650 000 euro.
3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenci  Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums labvēlīgi ietekmēs iedzīvotāju mērķgrupu veselību.

Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums var radīt labvēlīgu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi un konkurenci.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām  Administratīvās procedūras netiek mainītas.

Administratīvo procedūru izmaksas nav paredzētas.

5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem  Saistošie noteikumi izstrādāti pašvaldības autonomajai funkcijai, kas noteikta Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 9. punktā – nodrošināt iedzīvotājiem atbalstu sociālo problēmu risināšanā, kā arī iespēju saņemt sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus. Atbilstoši Pašvaldību likuma 5. pantam, pašvaldība realizējusi brīvprātīgās iniciatīvas, papildinot sociālo pakalpojumu pieejamību.

Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darba vietas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci.

6. Informācija par izpildes nodrošināšanu  Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Mārupes novada Sociālais dienests, sociālos pakalpojumus nodrošina Sociālo pakalpojumu sniedzējs ar kuru Mārupes novada Sociālais dienests un/vai pakalpojuma saņēmējs noslēdzis līgumu par pakalpojuma sniegšanu un samaksu.

Sociālo pakalpojumu apmaksu veic Mārupes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Finanšu un grāmatvedības nodaļa. 

7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšana  Saistošie noteikumi ir piemēroti iecerētā mērķa sasniegšanas nodrošināšanai un paredz tikai to, kas ir vajadzīgs minētā mērķa sasniegšanai.

Pašvaldības izraudzītie līdzekļi ir leģitīmi un rīcība ir atbilstoša augstākstāvošiem normatīviem aktiem. 

8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām  Saistošo noteikumu projekta izstrādē piedalījusies biedrība "Kopā savā novadā".

Saistošo noteikumu projekts no 2024. gada 4. aprīļa līdz 18. aprīlim publicēts pašvaldības mājas lapā sabiedrības viedokļa noskaidrošanai.

Noteiktajā termiņā saņemti šādi privātpersonu viedokļi:

1. Izteikts priekšlikums Saistošo noteikumu projekta 88. punktā paredzēt, ka sociālās rehabilitācijas pakalpojumu personām ar invaliditāti piešķir izvērtējot personas individuālās vajadzības.

Viedoklis izvērtēts un nolemts atbalstīt, izsakot Saistošo noteikumu projekta 88. punktu šādā redakcijā:

"88. Sociālās rehabilitācijas pakalpojums personām ar invaliditāti (turpmāk šīs nodaļas ietvaros – pakalpojums) ir pasākumu kopums, kas, atbilstoši personas individuālajām vajadzībām, vērsts uz personas sociālās funkcionēšanas spēju uzlabošanu (fizisko vai psiholoģisko spēju atjaunošana vai uzturēšana, pašaprūpes, ikdienas aktivitāšu un sociālo prasmju attīstīšana), lai nodrošinātu viņas iekļaušanos sabiedrībā, ko sniedz Sociālo pakalpojumu reģistrā reģistrēts pakalpojumu sniedzējs vai sertificēts funkcionālais speciālists (mākslas terapeits, fizioterapeits, ergoterapeits, audiologopēds, reitterapeits), smilšu spēles terapijas speciālists vai psihologs.".

2. Izteikts priekšlikums izteikt 90. punktu šādā redakcijā:

"90. Lai saņemtu pakalpojumu, persona vai personas likumiskais pārstāvis Sociālajā dienestā iesniedz:

90.1. ģimenes ārsta vai ārsta speciālista (pediatra, rehabilitologa, psihiatra, neirologa u.c.) izsniegtu izziņu par personas veselības stāvokli, kurā norādīts nepieciešamais pakalpojums;

90.2. pakalpojuma sniedzēja apliecinājumu sniegt rehabilitācijas pakalpojumu, norādot plānoto nodarbību skaitu nedēļā, vienas nodarbības ilgumu un noteikto samaksu par vienu nodarbību.

90.3. citus dokumentus pēc Sociālā dienesta pieprasījuma, ja tie nepieciešami lēmuma pieņemšanai. "

Priekšlikuma atbalstīts, izskatot Saistošo noteikumu 90. punktu piedāvātajā redakcijā.

3. Izteikts priekšlikums 93. punktu izteikt šādā redakcijā:

"93. Pakalpojumu apmaksā pašvaldība, pamatojoties uz pakalpojuma sniedzēja iesniegtu rēķinu, kuram pievienots izraksts par pakalpojuma saņēmēja apmeklējumu, sasniegtajiem rezultātiem un turpmākajām rekomendācijām."

Priekšlikums atbalstīts, izsakot Saistošo noteikumu 93. punktu piedāvātajā redakcijā.

4. Izteikts priekšlikums izskatīt iespēju personām ar invaliditāti "Pakalpojumu grozā" iekļaut arī reģistrētus sporta un interešu izglītības pakalpojumus, ja tas veicina personas ar invaliditāti fizisko vai psiholoģisko spēju atjaunošana vai uzturēšana,
pašaprūpes, ikdienas aktivitāšu un sociālo prasmju attīstīšana, lai nodrošinātu viņas iekļaušanos sabiedrībā.

Priekšlikums izvērtēts un nolemts to noraidīt, jo interešu izglītība nav atzīstama par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu. Saskaņā ar Mārupes novada pašvaldības domes 2022. gada 29. jūnija saistošajiem noteikumiem Nr. 35/2022 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Mārupes novada pašvaldības izglītības iestāžu profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu īstenošanā" 6. punktu, no līdzfinansējuma maksas par profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu apguvi Mārupes Mūzikas un mākslas skolā, Babītes Mūzikas skolā un Mārupes novada Sporta skolā ir atbrīvoti izglītojamie ar invaliditāti.

5. Izteikts priekšlikumus papildināt Saistošo noteikumu 88. punkta redakciju ar ārstniecības personu un izglītības iestāžu atbalsta personāla sniegtiem pakalpojumiem (speciālais pedagogs, skolotājs logopēds, audiologopēds, ABA terapeits, montesorī speciālists u.c., ja tas spēj uzlabot personas ar funkcionāliem traucējumiem prasmes).

Priekšlikums izvērtēts un nolemts to noraidīt, jo sociālās rehabilitācijas pakalpojumus ir tiesīgas sniegt tikai Sociālo pakalpojumu reģistrā reģistrētas personas. Speciālais pedagogs un skolotājs logopēds ir izglītības iestādes atbalsta personāls, kuru sniegto pakalpojumu pieejamību ir pienākums nodrošināt izglītības iestādei. Savukārt, audiologopēda, montesori speciālista un ABA terapeita pakalpojumi, saskaņā ar Saistošajiem noteikumiem, tiek apmaksāti kā sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, ja minētie speciālisti ir reģistrēti Sociālo pakalpojumu reģistrā.

Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Ence

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!