• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Mārupes novada domes 2024. gada 24. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 13/2024 "Par naudas balvu vispārējo izglītības iestāžu 9. un 12. klašu absolventiem". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 30.05.2024., Nr. 104 https://www.vestnesis.lv/op/2024/104.10

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Siguldas novada domes saistošie noteikumi Nr. 9

Par sociālajām garantijām bez vecāku gādības palikušam bērnam Siguldas novadā

Vēl šajā numurā

30.05.2024., Nr. 104

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Mārupes novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 13/2024

Pieņemts: 24.04.2024.

OP numurs: 2024/104.10

2024/104.10
RĪKI

Mārupes novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 2 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Mārupes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 13/2024

Mārupē 2024. gada 24. aprīlī

Par naudas balvu vispārējo izglītības iestāžu 9. un 12. klašu absolventiem

Apstiprināti ar Mārupes novada pašvaldības domes
2024. gada 24. aprīļa lēmumu Nr. 14
(sēdes prot. Nr. 8)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
44. panta otro daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Mārupes novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) piešķir naudas balvas vispārējo izglītības iestāžu 9. un 12. klašu absolventiem par labām un teicamām sekmēm, absolvējot izglītības iestādi (turpmāk – naudas balva).

2. Naudas balvas piešķiršanas mērķis ir veicināt izglītojamo sasniegt augstus sasniegumus mācībās.

3. Naudas balvas piešķir no Pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes (turpmāk – Pārvalde) budžeta līdzekļiem.

II. Naudas balvas piešķiršanas kārtība

4. Naudas balvu piešķir Pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 9. un 12. klašu absolventiem un Mārupes novada administratīvajā teritorijā ne mazāk kā vienu gadu deklarētiem citas Latvijas Republikas pašvaldības (turpmāk – citas pašvaldības) vispārējās izglītības iestāžu 9. un 12. klašu absolventiem, ja absolventa vidējais sekmju vērtējums gadā nav zemāks par 8 (astoņām) ballēm un nevienā mācību priekšmetā nav vērtējuma, kas ir zemāks par 7 (septiņām) ballēm.

5. Šo saistošo noteikumu 4. punktā noteiktajiem nosacījumiem atbilstoši vispārējās izglītības iestāžu:

5.1. 9. klašu absolventiem piešķir naudas balvu 50 euro (piecdesmit euro) vērtībā, pēc nodokļu nomaksas;

5.2. 12. klašu absolventiem piešķir naudas balvu 75 euro (septiņdesmit pieci euro) apmērā, pēc nodokļu nomaksas.

6. Šo saistošo noteikumu 4. punkta nosacījumiem atbilstoši Pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 9. un 12. klašu absolventi papildu 5. punktā noteiktajai naudas balvai saņem Pašvaldības domes priekšsēdētāja parakstītu diplomu.

7. Pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu direktori līdz katra mācību gada beigām iesniedz Pārvaldē 9. un 12. klašu absolventu sarakstu, ar kuru apliecina absolventu atbilstību šo saistošo noteikumu 4. punktā noteiktajiem naudas balvas piešķiršanas nosacījumiem, un pievieno katra sarakstā iekļautā izglītojamā iesniegumu, vai viņa likumiskā pārstāvja iesniegumu, kurā norādīts kredītiestādes konta numurs.

8. Pārvaldei ir tiesības pārbaudīt sarakstā norādītās ziņas un nepieciešamības gadījumā pieprasīt papildu informāciju.

9. Pārvaldes vadītājs, pamatojoties uz Pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu direktora iesniegto informāciju, pieņem lēmumu par naudas balvas piešķiršanu.

10. Pārvalde līdz kalendāra gada 1. jūnijam Pašvaldības mājaslapā www.marupe.lv publicē uzaicinājumu šo saistošo noteikumu 4. punkta prasībām atbilstošiem citas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem pretendēt uz 5. punktā minētās naudas balvas saņemšanu.

11. Citas pašvaldības vispārējās izglītības iestādes absolvents vai viņa likumiskais pārstāvis līdz kalendāra gada 31. augustam iesniedz Pārvaldē iesniegumu, kurā norādīts kredītiestādes konta numurs un pievienots attiecīgās vispārējās izglītības iestādes direktora apliecinājums par absolventa atbilstību šo saistošo noteikumu 4. punkta nosacījumiem.

12. Pārvalde pārbauda 11. punktā minētajā iesniegumā norādīto informāciju un, ja absolvents atbilst 4. punktā noteiktajiem nosacījumiem, Pārvaldes vadītājs pieņem lēmumu par naudas balvas piešķiršanu.

13. Ja citas pašvaldības vispārējās izglītības iestādes absolvents vai viņa likumiskais pārstāvis nav iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus saskaņā ar 11. punktu, iesniegtajos dokumentos nav atrodama visa lēmuma izdošanai nepieciešamā informācija, Pārvalde informē par to absolventu vai viņa likumisko pārstāvi un nosaka termiņu trūkumu novēršanai.

14. Ja absolvents neatbilst šo saistošo noteikumu 4. punkta nosacījumiem vai nav novērsis 13. punktā minētos trūkums, Pārvalde pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt naudas balvu.

15. Pašvaldības Centrālās pārvaldes Finanšu un grāmatvedības nodaļa izmaksā naudas balvu desmit darba dienu laikā pēc Pārvaldes vadītāja lēmuma izdošanas, veicot pārskaitījumu uz absolventa vai viņa likumiskā pārstāvja norādīto kredītiestādes norēķinu kontu, normatīvajos aktos noteiktajā apmērā un kārtībā par izmaksājamo summu aprēķinot iedzīvotāju ienākumu nodokli.

III. Noslēguma jautājumi

16. Pārvaldes lēmumus var apstrīdēt pašvaldības Administratīvo aktu strīdu izskatīšanas komisijai.

17. Pašvaldības Administratīvo aktu strīdu izskatīšanas komisijas lēmumus var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

18. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Ence

 

Saistošo noteikumu Nr. 13/2024 "Par naudas balvu vispārējo izglītības iestāžu 9. un 12. klašu absolventiem"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Norādāmā informācija

1. Mērķis un nepieciešamības pamatojums Saistošo noteikumu mērķis ir veicināt vispārējo izglītības iestāžu izglītojamo augstus sasniegumus mācībās, piešķirot naudas balvas vispārējo izglītības iestāžu 9. un 12. klašu absolventiem par labām un teicamām sekmēm, absolvējot izglītības iestādi.

Pašvaldību likuma 5. panta pirmā un otrā daļa noteic, ka pašvaldība savas administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi īstenot iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tās nav citu institūciju kompetencē un šādu darbību neierobežo citi likumi. Brīvprātīgo iniciatīvu izpildes kārtību nosaka un finansējumu nodrošina pašvaldība.

Pašvaldības pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus izriet no Pašvaldību likuma 44. panta otrās daļas, kas noteic, ka dome var izdot saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot likumos vai Ministru kabineta noteikumos paredzēto funkciju izpildes kārtību.

2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu izpildei Mārupes novada pašvaldības 2024. gada budžetā paredzēti 23275 euro (divdesmit trīs tūkstoši divi simti septiņdesmit pieci euro).
3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenci Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums tieši neietekmēs iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi un konkurenci.
4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Izglītības, kultūras un sporta pārvalde.

Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes lēmumus var apstrīdēt Mārupes novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu izskatīšanas komisijā.

Mārupes novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu izskatīšanas komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

Galvenie procedūras posmi un izglītojamam vai izglītojamā likumiskajam pārstāvim veicamās darbības noteiktas Saistošajos noteikumos.

Administratīvo procedūru izmaksas nav paredzētas.

5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem Saistošie noteikumi izstrādāti kā pašvaldības brīvprātīgā iniciatīva atbilstoši Pašvaldību likuma 5. pantam. Saistošie noteikumi neietekmēs pašvaldības autonomo funkciju izpildi.

Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas darba vietas.

6. Informācija par izpildes nodrošināšanu Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Izglītības, kultūras un sporta pārvalde, apbalvojumu izmaksu veic Centrālās pārvaldes Finanšu un grāmatvedības nodaļa.
7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšana Saistošie noteikumi ir piemēroti iecerētā mērķa sasniegšanas nodrošināšanai un paredz tikai to, kas ir vajadzīgs minētā mērķa sasniegšanai.

Pašvaldības izraudzītie līdzekļi ir leģitīmi un rīcība ir atbilstoša augstākstāvošiem normatīviem aktiem.

8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām Saistošo noteikumu projektu izstrādājusi darba grupa, no 2024. gada 19. marta līdz 2. aprīlim publicēts pašvaldības mājaslapā sabiedrības viedokļa noskaidrošanai. Iedzīvotāju viedokļi iepriekš noteiktajā termiņā nav saņemti.

Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Ence

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!